Boek 8 – Het IJkpunt Voorbij / Verantwoordelijkheid van de Vuurtorenwachter

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 8 – Het IJkpunt Voorbij

geplaatst: 25 augustus 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Verantwoordelijkheid van de Vuurtorenwachter

Als het licht in staat is om de schepen naar veilige haven te loodsen, verheugen de vuurtorens zich! Als dit gebeurt viert de vuurtorenwachter geen feestje met de kapitein van het schip. In plaats daarvan verheugt hij zich stilletjes en gaat door met het schijnen van het licht. De meeste kapiteins die de veilige haven bereiken kennen de vuurtorenwachters niet eens. De vuurtorenwachter maakt geen lijsten van de aantallen schepen die hij in veilige haven heeft gebracht om dit aan anderen te vertellen! Hij is stil en gaat door met zijn werk, vaak alleen, vast-geankerd aan de rots.

Over de schepen die zich niets van zijn licht aantrokken en op de rotsen liepen kan de vuurtoren bedroefd zijn. Maar de vuurtorenwachter zal niet over gaan tot het redden van het schip. De vuurtorenwachter draagt geen verantwoordelijkheid voor degenen die hun leven lieten op de rotsen! De vuurtorenwachter krijgt geen depressie over die gebeurtenis en breekt de vuurtoren niet af vanwege het schip dat weigerde om het licht te zien.

NEE. In plaats daarvan heeft de vuurtoren maar een doel. En dat is het licht blijvend te laten schijnen!

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal