Marshmallow Boodschap Uit Kryon-channeling Multidimensionaal worden

Marshmallow Boodschap Uit Kryon
channeling Multidimensionaal worden

12 februari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Consensus 

Er zal een dag komen waarop de menselijke natuur een consensus zal bezitten die “samenhang van het hart” heeft en de kern ervan niet bestaat uit drama, macht of kracht.

Een nieuwe soort mens zal zich ontwikkelen, lieve mensen, en jullie zullen erbij zijn om het allemaal te zien en eraan mee te doen.

Dit is het beste nieuws dat jullie ooit zouden kunnen horen.

KRYON

Door Lee Carroll, et originele Kryon-kanaal