Marshmallow Boodschap / Zonder hekken

Marshmallow Boodschap

geplaatst: 30 maart 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Zonder hekken

“Zonder hekken” betekent dat alle dingen mogelijk zijn. Lieve mensen, als jullie nu een ziekte in je lichaam hebben, of als er binnenin iets mis is, als er een probleem is met je cellulaire structuur, zal ik jullie een oefening geven.

Ik wil dat jullie het kind benaderen zonder hekken en een tijd in je leven visualiseren voordat dit ooit zover was. Ik wil dat jullie je cellulaire structuur zien zoals die fris en perfect was toen jullie jong waren.

Ik wil dat jullie die visualisatie zonder hekken vasthouden omdat de katalysator van het kind aan het werk is en jullie verbindt met de energie van je Hoger Zelf. Dit is het starten van het proces. Ik heb jullie gezegd dat ik het jullie zou gaan vertellen. Dit is het!

De vreugde en het voorstellingsvermogen van het kind starten het proces voor de vonken die nodig zijn voor heling. Want wat jullie VISUALISEREN kunnen jullie HEBBEN!

Hoe sterker de visualisatie, hoe sterker de wijsheid is van je geloofssysteem, recht naar je eigen cellulaire structuur en jullie zullen het voelen. Jullie zullen het BEZITTEN!

Al vrij snel zullen de cellen de dingen terugdraaien – feitelijk terug in de tijd, en zullen zij wegjagen wat daar niet thuishoort omdat zij zich een tijd herinneren waarin zij op een bepaalde manier waren, en ja, zelfs ontwaken van de stamcellen!

Dit is de remedie. Dit is het wonder. Het gebeurt elke dag bij vuurtorens!

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal