Uit Kryon-boek 13: “De herijking van de Mensheid”

Uit Kryon-boek 13:
“De herijking van de Mensheid”

4 juli 2017.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Dispensatie van Liefde 

 Ik wil met jullie praten over jullie relatie met God. Er zijn mensen die voelen dat de menselijke natuur nooit verandert, en toch is dit gebeurd. Die is in de geschiedenis zo diepgaand veranderd dat jullie je klok opnieuw hebben gestart.

De profeten die jullie tot nu toe hebben bestudeerd behoorden meestal tot wat wij De God der Wet hebben genoemd. In feite zouden de bijbel studenten dit het Oude Testament van de mensheid noemen – “De Dispensatie van de Wet”

Toen, tweeduizend jaar geleden, in dit land (Israël) kwam er de Joodse profeet Christus. Hij gaf jullie een nieuw concept. Hij was hier met een Akasha, ja, een Akasha (omdat hij mens was) en hij was Joods. De juiste tijd, de juiste plaats – en hij veranderde veel voor de hele planeet.

Hij veranderde de zienswijze  van de relatie met God. De Schrift werd een Nieuwe Schrift – Het Nieuwe Testament – de nieuwe mensheid. De Ene God werd de Ene Liefhebbende God. Het was een ontwikkeling van de gedachten. Toen werd het wat Bijbel studenten de “Dispensatie van Liefde” noemen.

Mohammed ging hiermee door en als meest recente profeet, als je kijkt naar waar er zo vaak over wordt gesproken, heeft hij het constant over de Liefde van God. Hij heeft het steeds en steeds weer over de oneindige Liefde van God. Jullie gingen van Wet naar Liefde, en alle profeten voelden dit.

In dit proces van deze opwaardering was het zeer diepgaand dat jullie de tijd feitelijk anders zijn gaan meten! Voor Christus (VC) en na Christus (NC). Zien jullie wat jullie hebben gedaan? Er was de herkenning van een opwaardering van het bewustzijn! Dit was zo diepgaand dat jullie de klok opnieuw moesten starten en de hele planeet meet nu de geschiedenis met dit systeem. Nu, was God veranderd? Nee. Wat veranderde er dus in dit verhaal? Jullie!!! Al jullie Akasha-kronieken en al jullie vorige levens vertellen jullie over menselijke zienswijze van een opwaardering van een God der Wet naar een God van Liefde!

KRYON, door Lee Carroll