Uit Kryon-boek 14: “De Nieuwe Mens”

Uit Kryon-boek 14: “De Nieuwe Mens”

7 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jokers

Wij spreken over dingen als “Jokers” en dit is een metafoor voor “geplande synchroniciteit.” Wij hebben deze terminologie eerder gebruikt.

Alweer zeggen wij tegen jullie: “Jullie weten niet wat jullie niet weten.” Met andere woorden: als jullie het nog niet hebben gezien is het moeilijk te bevatten. Futuristen proberen dit te doen en degenen die specialisten zijn in het beslissen over wat er vervolgens gaat komen zullen ook hun best doen.

Sommigen die helderziend zijn zullen proberen te gaan naar die toekomstige plaats waar niemand vanaf weet……. en zullen om zich heen kijken en hierover rapporteren. Lieve mensen, zij hebben het allemaal herhaaldelijk verkeerd gehad. De reden hiervan is dat zij niet kunnen weten wat zij nooit hebben gezien en/of waarvan zij het concept niet kennen.

Wij hebben het over Jokers die op de planeet gebeuren. Een Joker is een extreme synchroniciteit die plaatsen verandert, en mensen en de planeet, op manieren die niemand zich kon voorstellen. Een echte Joker zou buiten de conceptie liggen van de mensen die de toekomst proberen te voorspellen. Met andere woorden: het zou nooit verwacht worden en zelfs niet als een realiteit worden gezien.

Er zijn verschillende soorten Jokers en jullie hebben er al vele ervaren. Laat mij jullie een paar voorbeelden geven.

In de historie van de planeet kwam de elektriciteit van één man. Luister nu, want dit is de crux van deze hele channeling: De uitvinding van wat er nu wordt gebruikt, de elektriciteit, kwam niet van een groep universitaire wetenschappers die elektriciteit bestudeerden. Er waren geen comité’s die slimmer waren dan de hele mensheid, die een en een bij elkaar voegden. In plaats daarvan kwam er één man naar de planeet met een Akasha-doel. Hij had een ziel die hier alleen maar voor dit doel was en hij was gefrustreerd omdat hij niet door kon gaan met wat hij had ontdekt en ontwikkeld. Hij stief onvervuld. Nicola Tesla kwam op tijd en hij was een Joker!

Jullie kunnen Jokers herkennen omdat zij niet geschapen zijn door vele bewustzijns (groepen mensen). Zij staan normaal gesproken alleen. Zij presenteren zich normaliter als enkelvoudige mensen bij een onverwachte gebeurtenis. Soms is het een man en soms is het een vrouw of een zeer aparte leider met wijze ideeën. Soms is het een uitvinder, vaak een artiest of een dichter en soms is het een meesterlijk musicus. Zij maken hun punt zo sterk en compleet dat de wereld zich hen altijd herinnert.

Dat is een Joker. Jullie denken misschien dat dit gewoon toeval is of genealogie?

Dat is grappig!!!

KRYON, door Lee Carroll