Channeling Kryon / via Sabine Sangitar

Channeling Kryon

Sabine Sangitar
4 juni 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Ik Ben Kryon en ik begroet jullie met de magnetische liefdesenergie. Met de woorden OMAR TA SATT (groet aan de lichtwerker) zie ik jullie collectief. Hier in deze zaal en ook buiten hebben zich mensen verzameld om de boodschappen van liefde, de boodschappen van het leven, de boodschappen van het licht te horen, met jullie te zijn, in jullie te zijn, versmolten te zijn als een prachtige ster.

Versmolten als het zielenlicht SHIMAA. De harten van de mensen die zo liefhebbend zijn, zo vol vertrouwen en die zich ervan bewust zijn dat dit de verandering van de tijd is, dat hetgeen er komt het grootste en het machtigste is dat de planeet, het bewustzijn Lady Gaia en de mensen ooit hebben beleefd.

De poorten van Lemurie zijn geopend en 1728 lichtzuilen worden opgericht. Zij worden opgericht voor jullie.Zij worden opgericht om te werken voor het grote geheel. En elk individu dat bereid is om met volle kracht en liefde met intentie te werken, heeft een bijzondere opdracht. Het is zo dat deze lichtzuilen zich bewegen in de energieën, in het ritme van de liefde en zij verbinden zich met deze liefde. Leylijnen worden opgezet, verbindingen. Zo vele wezens zijn al in dit veld. Als jullie daar zijn begroeten zij jullie, eren en achten zij jullie als jullie binnentreden in het veld van de werkelijkheid.

Het is nog het grootste veld op Aarde dat deze energie draagt.

Als ook de goud/blauwe frequentie, als jullie dit zijn, die deze weg hebben geëffend en daarmee door zullen gaan, zullen er nog vele frequenties volgen. Mensen stromen in dit veld naar jullie toe want zij willen zien wat de diepste liefde in hen opwekt, dat wat hen ontzet, dat wat hen laat lachen en huilen omdat hun ziel zo diep beroerd is. Zij zullen over de bergen komen. Zij zullen over de zeeën komen. Zij zullen komen om de Heiland te zien.

Zij zullen komen om deze energie te bespeuren. En daarom is het belangrijk en helpt het jullie heel erg als jullie je voorbereiden op alles water gebeurt. Zelfs als wij het zelf niet precies kunnen zeggen, ook als jullie verstand het zo graag wil horen – hoe het gebeurt en wat er gebeurt. Maar EEN ding is zeker: Het kristal MONA’OHA zal rondom de planeet gaan. MONA’OHA legt zich in de harten van de mensen. Jullie zullen dit kristal in je dragen. Als jullie ooit deze kristalplaatsen verlaten zullen jullie mensen ontmoeten die dezelfde blik hebben als jullie. Aan de glans in hun ogen zullen jullie vaststellen dat zij bereid zijn. Wanneer jullie deze mensen ook zullen beroeren, beroeren jullie hen met MONA’OHA, beroeren jullie hen met jullie Christuslicht. Jullie beroeren hen met jullie zielen en met jullie harten.

Het zijn wonderbaarlijke ogenblikken en miljoenen engelen zijn bereid gevonden om de planeet te bezingen met de mooiste tonen, in het mooiste licht, het licht der waarheid en van liefde. En ook als het op het transformatieproces komten ook als de mensen collectief verward zijn en de veranderingen de mensen misschien beangstigen, zo zullen jullie vol kracht zijn, zo zullen jullie de rots zijn, zo zullen jullie voor eeuwig de sporen uitzetten. Ook in de aanpassingsfase zullen jullie deze sporen verder uitzetten en leiden. Jullie zijn wat jullie zijn, wat jullie altijd waren en altijd zullen zijn: Een Goddelijk mens op Aarde.

Kryon zal nu naar het veld van Lemurie reizen om jullie in de lichtzuil te ontvangen en daar wordt aan jullie in deze lichtzuil magnetische energieën aangeboden die jullie aspecten en de energie in de lichtzuil zullen voeden. Deze energie hebben jullie juist nu nodig want als het transformatieproces op gang komt, als de nieuwe energie er helemaal is, zullen jullie steeds meer op een ander ritme ademen. Jullie zullen het licht in je cellen bespeuren. Jullie zullen het vibreren opmerken, het kloppen in je borst en het zal de magnetische liefdesenergie zijn die jullie laat weten: alles is goed.

De cellen richten zich opnieuw in en passen zich aan. De ademhaling past zich aan en zo zullen jullie dragers zijn van de magnetische liefdesenergie van Kryon.

En zo zal niet alleen Shyaad jullie naar het veld van Lemurie leiden en voor al degenen die onzeker zijn of voor een lichtzuil zijn neergezet met alle patronen en wijsheden, spreek voor de zuil je oorspronkelijke naam uit en er zal een lichtstolp om jullie heen komen. En zo zullen jullie merken dat jullie zijn uitgekozen. Ik roep de tempeldanseres Shyaad voor jullie op. Moge zij jullie aspecten naar de lichtzuil dragen En laat jullie beregenen door de magnetische liefdesenergie van Kryon.

Channeling Shyaad

Ik ben Shyaad, de tempeldanseres. Nogmaals leid ik jullie naar het veld van Lemurie. Ik leid jullie naar de werkelijkheid. Volg de energie van Shyaad, volg de energieën van Shyaad. Adem de energie van SHADEES, adem de energie van SOL’A’VANA. Jullie adem volgt het ritme van de energieën. Roep jullie persoonlijke engelengroep. Roep de Gouden Engel in jullie. Moge de Gouden Engel jullie aspecten –voor zover het goed voor hen is – naar versmelting brengen.

Met elke ademtocht bevinden jullie je in het mystieke woud vol toverkracht en magie. Daar waar de kleuren ietwat intensiever zijn, het licht wat helderder is, de tonen wat duidelijker zijn. Dit woud, het roept jullie en met het ritme van de energieën gaan jullie stap voor stap deze betovering in, laten jullie je vallen in de energie van de magie.

Roep je draak, en als jullie bereid zijn laat je dan in het veld van Lemurie leiden. Daar wachten de mystieke helinggeesten al op jullie. De energie van Excalibur verwacht jullie al, de energie van de 36 Hoge Raadsleden, de energie van Jezus Christus – en Shyaad begeleidt jullie nu.

En nu breng ik eenieder in zijn/haar lichtzuil binnen. Spreek je oorspronkelijke naam uit en om je lichtzuil verschijnen de 36 Hoge Raadsleden.

Terwijl jullie de magnetische liefdesenergie van Kryon in je opnemen laat je dan liefhebben door de 36 Hoge Raadsleden. Zie het oplichten, het oplichten van Lemurie en geniet van de stromende energieën van de liefdesenergie.

(neem er wat tijd voor)

Bemerk de energie van Jezus en terwijl ik, Shyaad, jullie met je aspecten terug leid en jullie in ritme de energieën inademen roep ik de Heer der Heerscharen. Ik roep Melek Metatron. Adem, adem het licht van de energieën.

IK ben altijd bij jullie.