De energieën van de liefhebbende Macht – Oordelen – Het gevoel van mistroostigheid – Veranderingen en een nieuw begin. Sabine Sangitar / 5 januari 2011. 

De energieën van de liefhebbende Macht – Oordelen – Het gevoel van mistroostigheid – Veranderingen en een nieuw begin.

Sabine Sangitar / 5 januari 2011.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Kryon, Ik Ben de magnetische boodschapper van God, de magnetische meester, samen met de hoogste engelen van het Eerste Centrale Universum. Ik kom binnen met mijn groep, in deze zaal en direct in jullie zielen met de magnetische energie. Ik groet jullie met de hoogvibrerende geluiden en woorden OMAR TA SATT. (Groet aan de Lichtwerker(s))

Voordat Sangitar binnenwandelde had zij heel veel energieën in haar aspecten opgenomen. Daarom ook vragen wij jullie om de ogen te sluiten en aan Sangitar om haar ogen te openen zodat zij de energie van Christus naar jullie kan overbrengen.
Hoor dus de woorden van Kryon, liefdevol, sterkend en op jullie gericht met de magnetische energie van de nieuwe tijd en met de ongelooflijke liefde die ik voor jullie voel. Jullie nieuwe jaar is begonnen en het is een jaar van spiritualiteit, van macht, van de belofte, de uitdaging en vrede.

Terwijl jullie de woorden van Kryon diep in je ziel opnemen, in jullie zielendeel, vraagt Kryon jullie om diep in te ademen om jezelf open te stellen en te gaan naar de diepere innerlijke aandacht en de magnetische energie binnen te laten stromen.

Vraag jullie persoonlijke groep engelen om de magnetische energie direct te ankeren in jullie zielenaspect.

De Eleua energie, het Prosonodolicht en de Almachtige, deze energieën hebben veel op deze planeet en voor Lady Gaia beïnvloed.

Alles is hoogenergetisch en is verrijkt met magnetische energie.

Vele veranderingen vinden al plaats en natuurlijk zijn er ook mensen op Aarde die in vele incarnaties hebben besloten om deze ascensie naar de nieuwe tijd, tegen te gaan. Maar Kryon wil jullie allen een ding zeggen: De ascensie was en is nooit in gevaar geweest want de machten werken momenteel zeer sterk op Aarde.

Wij, vanachter de sluier hebben de grootste tegenbeweging opgestart sinds de geboorte van Jezus Christus. Daarom hebben wij de Eleua-energie vanuit het Merkabah van God naar jullie gestuurd. Deze energie verankert zich op Aarde door de hoogste kanalen. Dat zal ook vrede brengen.

Maar ook zeer belangrijk is de energie van de liefhebbende Macht. Als jullie begrijpen dat je niet bang hoeft te zijn voor de liefhebbende Macht in jezelf, verwar die dan niet met een andere macht want deze macht, deze goddelijke macht, is essentieel en belangrijk zodat de energieën van de Eleua-engelen zich kunnen uitspreiden over de Aarde. Jullie kunnen die macht aanvaarden en in jullie laten werken. Al jullie behoeften zullen worden vervuld zodat jullie die energieën ook vrij en onbezorgd naar buiten kunnen brengen. Het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Macht, goddelijke macht in jullie betekent liefde en niets anders dan dat. Liefde en kracht zorgen voor vrede. Allereerst de vrede in jezelf en vrede voor Lady Gaia.

Daarom, voordat hij verdergaat met de boodschap zou Kryon de adem van God willen vragen om de energie van macht in jullie te laten stromen vanuit het Goddelijk Gedachteveld. Dit spreekt niet vanzelf want er zijn veel voorbereidingen nodig als het Goddelijk Gedachteveld energieën naar jullie brengt buiten zijn ritme om. Dit gebeurt vanuit de diepte van liefde voor ieder van jullie en het kan zoveel effect hebben als jullie het werkelijk toestaan en in je opnemen. Veel mensen zijn bang voor de energieën van macht. Wees niet bang om hem bruikbaar voor jullie te maken want jullie zijn de liefde, anders zouden jullie niet hier zijn. Jullie zijn de liefde zelf en jullie macht is een liefhebbende macht en een zeer belangrijke macht voor jezelf en voor het bredere inzicht. Ook voor Lady Gaia want ook zij heeft die energieën nodig om verder te kunnen strijden, om de verwarringen weg te laten stromen, om beter door de transformaties te gaan, om sterker te worden voor het proces van haar ontwaken.

Adem het licht van de liefde in. Adem ANA in, direct naar de cellen toe. Het is ook belangrijk dat jullie begrijpen dat mensen, goddelijke mensen die op de Aarde rondlopen allemaal met elkaar verbonden zijn en toch in zichzelf anders denken over bepaalde gebeurtenissen, ze veroordelen. Niets is goed of fout vanuit ons gezichtspunt. Het is alleen belangrijk dat jullie erkennen dat als een ander een andere mening heeft, dat niet benaderd moet worden met goed of fout.

Als ook de mensen buiten deze zaal in staat zouden zijn om dit te begrijpen zouden er al veel dingen anders zijn op de planeet. Daarom vraag ik jullie nogmaals om met jullie hoge bewustzijn te begrijpen dat jullie het recht hebben om zelf te oordelen maar om ook te accepteren dat andere mensen een ander oordeel kunnen hebben dan jijzelf. Accepteer die energie en jullie eigen oordeel gewoon voor wat het is, ga in de kracht staan, in de macht en in de actie die daarbij hoort.

Alleen op deze manier kan vrede zich ontwikkelen, eerst in jezelf. Dat is een belangrijk proces want vele mensen begrijpen nog steeds niet dat er verschillende culturen zijn, verschillende leraren die berichten sturen die in verhouding staan met die cultuur. Ook die andere cultuur heeft deze boodschappen hard nodig. Jullie zijn geïncarneerd in deze cultuur en deze incarnatie is de belangrijkste van al jullie incarnaties. Er is een reden en een diep, diep gevoel waarom jullie juist nu zijn geïncarneerd.

Daarom zouden jullie andere culturen niet moeten veroordelen of proberen hen te verenigen door de boodschappen die er aan jullie zijn gebracht door diverse mediums in deze cultuur. Het is heel belangrijk om dit te begrijpen.

Velen denken, juist omdat er zoveel verschillende oordelen zijn, dat een mens, een goddelijk mens dat op het spirituele pad loopt zich niet in hun behoeften hoeven te voorzien. Dat is spiritueel gezien een eenzaam pad. Het is heel belangrijk dat jullie echt begrijpen met jullie hart en met jullie ziel dat als jullie in je behoeften voorzien dat ook de kracht geeft om hen uit te delen. Uitdelen aan anderen wat je in jezelf draagt met vreugde en lichtheid.

Nu zullen de energieën van macht worden overgebracht naar jullie door de geluiden van de Goddelijke Realiteit en dat is een zeer eerbiedwaardig, een heel plechtig moment als dit gebeurt want niet alleen de Troonengelen komen sneller, maar ook de engelen in dit universum pauzeren even want ook zij absorberen deze energieën uit het goddelijke Gedachteveld en worden vol van AN’ANASHA. Als jullie deze energieën hebben opgenomen gaat jullie Omegachakra open en laat hen dan wegvloeien naar Lady Gaia zodat ook zij wordt bedekt met die energieën van de goddelijke Macht zodat er veranderingen kunnen plaatsvinden. Hoe deze veranderingen ook zullen worden beoordeeld door de mensen, vertrouw op de woorden van Kryon: “Zij zijn positief en helpen jullie allemaal om de ascensie uit te dragen, de verandering naar nieuwe dimensies.

Natuurlijk zal er ook steeds verwarring zijn want het is natuurlijk een zeer, zeer grote gebeurtenis. Maar juist jullie, mijn lieve goddelijke mensen, kunnen achterover leunen en er zeker van zijn dat jullie verzekerd zijn en beschermd in vrede en in liefde.

Jullie dragen het open spiritueel bewustzijn in je en wij zijn elk moment bij jullie omdat jullie ons je intenties laten zien, uitgebreid zijn en jezelf hebben ontwikkeld tot wat jullie nu zijn. Verleen jullie dienst aan de Aarde als goddelijke mensen. Zo zal het zijn.

Het medium heeft mij verteld dat velen van jullie je momenteel bedroefd voelen. Laat mij jullie daarom vertellen dat deze droefheid een gevoel in jullie kan hebben veroorzaakt door het Prosonodolicht en de Eleua-energie wat jullie droefheid noemen. Het is een net vol energieën en door jullie droefheid proberen jullie daaruit te vluchten. Alsof deze droefheid bijna gemeen is. Maar geloof mij, deze droefheid is niets anders dan het verlangen om jezelf nog beter te herkennen, om geheel volgens jullie mogelijkheden te leven, dienstbaar te zijn, om van dit jaar jullie persoonlijke spirituele jaar te maken, naar de diepste intenties te gaan, er nogmaals goed over na te denken wie jullie echt zijn en dit te durven uitdragen.

Jullie zijn goed genoeg toegerust om je te realiseren dat energieën in een net dat jullie goddelijk omringt met de hoogste patronen van geluid, jullie vasthoudt en beschermt en dan voelen jullie de vrede heel duidelijk.

Velen van jullie proberen die droefheid ergens mee in verband te brengen, met trivialiteiten, met situaties maar deze energie is diep in jullie verankerd want het weerkaatst het verlangen naar meer, naar meer ervaringen, naar meer spirituele wijsheid, naar dichtbij zijn, naar verbindingen met jullie aspecten.

Jullie ziel geeft jullie steeds diepere impulsen en jullie zullen die ontvangen. Gebruik deze macht die wij jullie nu sturen om ook jullie persoonlijke behoeften en wensen te vervullen. Vertrouw op de woorden van Kryon dat dit volkomen in orde is. Want nogmaals – Kryon geeft deze boodschap door het medium Sangitar al heel lang door – het zijn de mensen die jullie klein willen houden, die jullie willen laten denken dat jullie onwaardig zijn of dat niet mogen wensen, dat jullie er niet voor anderen mogen zijn, bescheiden moeten zijn.

Dat alles zou zelfs correct kunnen zijn maar wij weten dat alleen als jullie hebben ontdekt en tevreden zijn met de kwellingen in het dagelijks leven, je alleen dan andere mensen kunt dienen met grote macht en liefde. Dit is een heel belangrijk realisatieproces en Kryon spreekt niet alleen deze woorden, stuurt niet alleen een boodschap, maar de juiste tijd is nu gekomen want over niet zo lange tijd zullen de energieën binnenstromen. De Eleua-energie en het Prosonodolicht en de grootse energie van Sol’Avana zullen jullie omhullen. Wij achter de sluier proberen jullie meer en meer te laten zien en duidelijk te maken wat het betekent om een goddelijk mens op Aarde te zijn. Onderdeel hiervan is dat jullie herkennen dat jullie ook deze goddelijke macht in jezelf dragen.

Aldus ontvangen jullie nu een zeer sterke en krachtige overdracht naar de geluiden van de goddelijke Realiteit. De engelen hebben zich al naar jullie toegekeerd en Kryon wil jullie nogmaals vertellen dat deze engelen aan jullie voeten zitten, jullie eren en respecteren voor wat jullie zijn, een goddelijk menselijk wezen.

Herken, herken de macht en de kracht in de tijden van veranderingen. En laat het nu gebeuren, mijn liefste goddelijke mensen op Aarde.

Vraag nu jullie persoonlijke groep engelen of zij deze energie van macht in jullie willen ankeren in je ziel en het tegelijkertijd ook te brengen naar jullie almachtige aspect. De lichtvolle wezens zullen helpen om die energieën te ankeren.

Net zoals jullie bewust hebben doordacht om in vele incarnaties alles te geven voor ascensie zijn er ook mensen die alles geven om tegen die ascensie in te gaan. Zij brachten naar buiten en werkten met die grote macht, met name in de laatste zes maanden. Zij zijn mensen die zich bewust zijn van hun macht. Zo kwam het tot een grote catastrofe in jullie oceanen. Jullie moeten weten dat Lady Gaia een veel groter bewustzijn heeft dan elk mens op Aarde. Maar met haar grote bewustzijn moet zij al die energieën van deze machten transformeren.

En zo komt het tot grote ontladingen op delen van Lady Gaia. Zij moet zichzelf ontladen zodat haar ascensie kan plaatsvinden. Daarom is het zo belangrijk dat jullie, net als degenen die bewust ervoor kozen om tegen de ascensie te vechten, jullie goddelijke liefhebbende macht ook gebruiken op een liefhebbende manier. Net zoals er ook van jullie wordt gehouden.

Natuurlijk was het te voorzien dat er tegenbewegingen zijn als de ascensie nadert. Maar laat dat jullie niet van de wijs brengen en jullie intenties vergeten, integendeel, ga dieper in jullie intentie en geef ons het geschenk dat jullie de goddelijke macht in jezelf ontdekken. Hiermee kunnen jullie effect hebben op heel veel dingen. Op jullie zelf, op vele mensen die bij jullie komen om hulp en op Lady Gaia.

Er is nog een andere knoop in ontwikkeling, een bijeenbrengen, van de magnetische rasters die het mogelijk maken om nog krachtiger magnetische energie naar jullie planeet te brengen. Deze magnetische rasters zijn verbonden met elkaar en zij ontsteken het vuur van macht en kracht. Kryon heeft lang geleden in een boodschap eens gezegd dat als de magnetische energie arriveert en de planetaire rasters zijn ontstoken er een tijd zal komen waarin geen vliegtuig in staat zal zijn om in de lucht te blijven. Maar zover is het nog niet. Als dit gebeurt zal Kryon jullie natuurlijk informeren.

Vertrouw er altijd op dat jullie beschermd worden, er onmetelijk van jullie gehouden wordt en wij altijd naar jullie handelingen kijken, jullie gedrag. Wij zijn sowieso altijd bij jullie. Met elke ademtocht, op elk moment van jullie zijn kijken wij vol liefde in jullie lichtlichaam. Wij hebben jullie opgeroepen om aandacht te schenken aan de impulsen van je ziel. Als je ziel die impulsen stuurt en jullie die geen aandacht geven, voelen jullie een diepe droefheid in jezelf. Laat de macht en daarmee de kracht in jullie werken en laat jezelf vallen in het net van vreugde. Dan zal de droefheid zichzelf veranderen in iets prachtigs en zullen jullie de gehele macht die in jullie is voelen.

Kryon is altijd bij jullie, net zoals de 36 Hoge Raadsleden en vele, vele lichtwezens. Het is in deze tijd ook zeer belangrijk om aandacht te schenken aan het woord dat jullie bekendmaken. Vele magnetische patronen zijn in jullie vastgelegd en een woord heeft in deze tijden zeer veel kracht in zich. Daarom vraagt Kryon jullie nogmaals: Zelfs als jullie een ander oordeel hebben over bepaalde dingen, gebruik liefhebbende woorden. Gebruik woorden die de ziel en het hart openen. Dat is de liefde die boven alles staat. Dat is de liefde die zal zegevieren en dat is de liefde bij ieder van jullie die zal zorgen dat er ascensie komt.

Daarom zullen wij deze tijd, dit jaar, deze maanden gebruiken om nog diepere energieën van achter de sluier te brengen naar alle mensen die daarvoor openstaan. Wij kijken naar jullie en met elke verandering opent zich een deur en komt er iets nieuws tot leven. Zelfs als de verandering pijnlijk is als jullie door die deur gaan zal het nieuwe begin dat jullie aandurven veel grootser zijn, door een waarheid en vergeten zijn dan de pijn en de angst voor het nieuwe begin. Met nieuw begin bedoelt Kryon ook de oproep aan alle lichtwerkers om zich naar buiten toe te laten zien, niet hun licht onder de korenmaat te zetten maar zich te laten zien in het licht van de liefde, met liefhebbende woorden, met begrip, met de zekerheid en het inzicht van wijsheid dat alle mensen hetzelfde zijn, ongeacht cultuur, religie, huidskleur of wat voor mening en oordeel zij ook hebben, wij allemaal verenigd zijn door een ding: Zij dragen allemaal dezelfde goddelijke kern van binnen. Misschien kunnen jullie de goddelijke kern van iemand ontsteken met jullie macht en jullie kracht, met jullie bewustzijn zodat het stralend wordt. Dat is waarlijk het hoogste op Aarde.

Met deze woorden zegt Kryon jullie gedag, met al zijn liefde en met zijn groep. En ik spreek de woorden van de hoogste trilling: A NI O’HEVED O’DRACH, (Er wordt onmetelijk van jullie gehouden.)

AN’ANASHA. (Dank je wel)


Kryon.