DNA, the Seven Sisters en Menselijke  Evolutie -3 Een interview met Lee Carroll, kanaal voor Kryon – Door TIM MIEJAN

DNA, the Seven Sisters en Menselijke  Evolutie -3

Een interview met Lee Carroll, kanaal voor Kryon –

12 juni 2013 /Door TIM MIEJAN
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jij had het over het vinden van de Goddelijkheid binnenin. Vertel eens over de God-laag waar Kryon over spreekt als een van de 12 lagen van het DNA.

LC: In ons multidimensionaal DNA is dit de feitelijke plaats waar het Hoger Zelf is. Het is “Hoger” omdat met multidimensionaal is; het vibreert hoger. Het zit in het kwantumdeel van onze structuur. Enkele van de oudste religies op de planeet hebben dit geweten. De Hindoes, de Boeddhisten. Als zij elkaar groeten, kennen zij de God binnenin. Namaste. Dat God in ons is, is intuïtieve menselijke kennis. Er zijn de meesters die op Aarde hebben rondgelopen, inclusief de meest recente – of men het nu heeft over Mohammed en de engel in de grot of dat men spreekt over Christus – zij zeiden allemaal hetzelfde: “God zit binnenin.”

Het is dus geen beginnende New Age, esoterische of geheimzinnige openbaring waar wij iets meer over willen uitzoeken en dan vastleggen. Je kunt het niet vastleggen omdat het multidimensionaal is. Kryon zei: Jullie zullen de essentie vinden in elk deeltje van het DNA. En op de een of andere manier coördineert dit met het portaal, vaak pijnappelklier genoemd en dit is herkend. De pijnappelklier ligt in lijn met het derde oog(chakra), de bindi. Dit correspondeert met enkele van de meest intuïtieve geloven op de planeet.

Kryon zegt dus dat de God-laag een metafoor is voor het Hoger Zelf in ons. Het is daar maar het laat zich niet makkelijk zien. Als je in lagere energie bent en ernaar zoekt zal je het niet vinden. Als je in een donkere kamer bent zal je niet iets helders vinden. Als je de deur wilt openen en iets binnen wilt laten, zal je het vinden. Maar dit is onze vrije keuze.  

Wat zegt Kryon over wat wij kunnen doen in ons dagelijks leven in verband met deze informatie over het DNA?

LC: Wat Kryon wil dat wij doen is beginnen met een correctie en een herijking van bewustzijn. Geloof en intentie zijn twee van de sterkste gereedschappen die wij in bewustzijn hebben. Als een heel land op een bepaalde manier gelooft krijgen zij dingen voor elkaar. Zij gaan voorbij aan wetten. Zij kiezen leiders. Dat gebeurt via intentie over wat zij willen en wat zij niet willen.

Jaren en jarenlang hebben wij het gewoon laten gaan en lieten deze dingen gebeuren en het heeft niet geholpen dat er zoveel hel en verdoemenis-scenario’s waren.

Opeens is de weg voor ons helder en kunnen wij op een helderder manier zien. Kryon zegt dat degenen die dit zullen zijn jullie lezers zijn, de oude zielen die naar mijn bijeenkomsten komen, degenen die interesse tonen voor wat ik nu vertel. Dit zijn degenen die wij over de hele planeet vinden en die een verschil willen maken.

Dus als je iets praktisch’ wilt doen begin dan met intentie en geloof en vanaf daar leidt het jullie naar actie-thema’s. Die bestaan ook uit dingen als hoe je langer kunt leven en hoe mensen elkaar anders kunnen behandelen.

Al deze dingen worden door de planeet gezien en versterkt. Wij hebben dit niet opgezet. Dit is jarenlang een deel van de metafysische (het bovennatuurlijke. Henk)101 geweest. Onze planeet, die Gaia heet, beantwoordt feitelijk menselijk bewustzijn. Wat wij erin stoppen, versterkt zij.

Dit is het waarover het werk vandaag gaat. Kryon noemt dit het planten van het zaad.

Het is duidelijk dat met bewustzijn wij het voedsel kunnen vermijden dat onbalans in het lichaam brengt en ziekte schept, zoals kanker.

LC: Dat is helemaal waar. Al jarenlang hebben holistische mensen – mensen die niet eens naar een channeling zouden gaan – dit geweten. Zij weten van de aangeboren kennis van het lichaam, het deel dat jullie testen (bijvoorbeeld door de hand erboven houden om te voelen of het voedsel goed voor je is. Henk) en waaraan jullie vragen stellen. Kryon vraagt of het jullie terecht voorkomt dat jullie bewustzijn iets kan opsporen dat gaande is in jullie bloedstroom, zoals kanker.

Er is altijd een scheiding, een onbegrip, geweest in het begrip van de mens over zulke dingen en deze dingen gaan nu langzaam veranderen. Ja, wij kunnen veranderen wie wij zijn: hoe wij leven en hoe wij erover denken dat veranderingen in de chemie van ons lichaam ziekten kunnen weghouden. Dit gaat nu allemaal veel diepgaander worden.

Jij had het over een herijking van het bewustzijn. Heeft dat een relatie met wat Kryon vertelde over dat de beschaving zoals wij die kennen in 2013 is begonnen?

LC: Ja. Hij zei dat op een dag het verschil tussen het oude en het nieuwe zo groot zal zijn dat men terug zal kijken en zeggen: “De Donkere Eeuwen stopten in 2012 en 2013 was het begin van de Verlichte Eeuw.”

Als je mijn kinderen zou vragen wat zij zien in een film over de tweede wereldoorlog lachen zij en zeggen dat het eigenaardig is en dat wij zoiets niet meer doen, dat het niet is wie wij vandaag zijn. Zij hebben gelijk, maar ik was erbij! (lachend) De dingen zijn snel veranderd. Wij doen zoiets niet meer. Er was een tijd waarin het veroveren van anderen heel gewoon was. Je had een groter leger dan de ander en dan ging je er naartoe en veroverde hen. Er werd niet over nagedacht.

Dus ja, er is een herijking gekomen over wat wij willen. Je hebt het mij niet gevraagd maar ik ga er even over door. Er is een onderliggend iets dat anders is dan zes, zeven of acht jaar geleden. Kryon zei dat er een tijd zou komen waarin iedereen met iedereen zou spreken en er geen geheimen meer zouden zijn. Hij had het over sociaal netwerken.

Veel mensen van mijn leeftijd kijken ernaar en zeggen: “Wij hadden dit niet nodig toen wij kinderen waren,” en zij proberen het te corrigeren. “Zij brengen teveel tijd door met hun telefoon.” Jullie zien sociale interacties die jullie nooit eerder hebben gezien. Veertien kinderen zullen rond een tafel zitten en naar hun telefoons kijken en zelfs niet met elkaar spreken. Zij hebben het druk met elkaar teksten testuren en naar facebook te kijken.

Wij zij niet herkennen is dat er tienduizenden jonge mensen online zijn verbonden met elkaar en landen en talen geen grenzen meer lijken te hebben. Wij zien dat Israëliërs spreken met Palestijnen. Over heel facebook zeggen zij dat zij geen oorlog meer willen. Zij willen betere wegen, een ziekenhuis of twee, wat mooie spullen en de mogelijkheid om ‘s avonds te gaan dansen. Zij snappen het helemaal. Zij zijn niet onschuldig en onwetend over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Zij weten veel over de wereld – en zij willen niet meer haten. Zij haten de propaganda-houding van hun ouders, hun grootouders en de ouders voor hen die al deze oorlogen schiepen. Zij zijn het zat. Zij spreken met elkaar en dat hebben zij nooit kunnen doen. En dat gaat een enorm verschil maken. Het gaat helemaal niet mis. Jullie gaan sociaal netwerken zien op de manier waarop dingen vanaf nu gaan.

En dit zal zich waarschijnlijk uitbreiden op manieren die wij onszelf nu niet eens kunnen voorstellen.

LC: Ik vind het prettig dat je dit zegt omdat dit een van de dingen is die ik al lang zeg. Hoe zou je internet uitleggen aan iemand die nog nooit een computer heeft gezien? Er zijn stapels van de ene uitvinding op de andere. Ik ben het met je eens. Wij gaan verrast worden op manieren die wij nooit zouden hebben geloofd.

Vanwege alle negativiteit en angst waar wij het laatste jaar doorheen zijn gegaan vertelde Kryon daarom dat 2013 een “rustjaar” zou zijn?

LC: Ja, hij zei gewoon tegen iedereen: “Rust gewoon uit.” Ga niet aan een hoop nieuwe dingen beginnen, zelfs niet als je voelt dat je dit zou willen doen. Het is nu onbestendig. Hij noemde dit zelfs het jaar van de volle manen. Voordat wij een heleboel dwaze dingen zouden gaan zien (b.v. maanziekte. Henk) zei hij dat er veel rare dingen zouden gaan gebeuren. Hij zei dat er onbalans zou zijn, mensen door het lint zouden gaan, dingen zouden doen die nooit eerder zijn gedaan. Ik hoef jou niet te vertellen wat er momenteel in ons land aan de gang is. Het is geen gewone gang van zaken. Er zal heel veel onbalans zijn en sommige dingen daarvan zullen onze harten breken.

Dit is de oude energie die op stroomt tegen een hele nieuwe golf die dingen begint schoon te maken. De dingen werken niet meer zoals zij deden voor de mensen die alleen maar willen blijven bij de oude manier van doen. Kryon vertelde dat wij moesten letten op dingen die kantelen. In Amerika beginnen wij met het opschonen van de financiële instituten die zich niets van ons aantrokken, die ons geld leenden maar het niets kon schelen als wij binnen drie jaar ons huis zouden kwijtraken. Daar zit geen integriteit in. Kryon heeft dit eerder gezegd over de tabaksindustrie. Nu zien wij dit in het bankwezen.

Het volgende wat wij gaan zien is bij de grote farmaceuten. Ik weet niet of het een metafoor is of dat het echt is, maar er zal een onthulling komen dat de grote farmaceuten mensen ziek houden voor geld. Dit zal niet goed vallen bij de Amerikanen die ik ken.

Wat kunnen degenen die jouw bijeenkomst in Minnesota bijwonen verwachten?

LC: Ik ga terug naar jaren geleden toen ik mij bezighield met het idee van: Wat zie jij als werkelijkheid? Ik wil enkele experimenten en wat natuurkunde laten zien. Ik wil die dingen bij elkaar brengen zodat men zal begrijpen wat echt is en wat in feite bovennatuurlijk tegelijk kan zijn. Ik wil het verschil duidelijk maken tussen zienswijze en geloof. Wij zullen het hebben over de nieuwste  DNA-ontdekkingen en wij blijven nieuwe dingen presenteren.

Ik wil de profetieën uitleggen waar wij het eerder over hadden. Ik denk dat de gebeurtenis een toevoeging zal zijn aan dit interview.

Voor meer informatie over Lee Carroll en Kryon, bezoek Kryon.com.