DNA, the Seven Sisters en Menselijke  Evolutie: Een interview met Lee Carroll, kanaal voor Kryon -2 / Door TIM MIEJAN 

DNA, the Seven Sisters en Menselijke  Evolutie:

Een interview met Lee Carroll, kanaal voor Kryon -2

12 juni 2013 / Door TIM MIEJAN
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Laten wij het hebben over het laatste Kryon-boek, boek 12 dat zich richt op de 12 lagen van het DNA.

LC: Het is het populairste Kryon-boek dat wij hebben gemaakt en het is het meest passend bij wat er gebeurt. Ik ben zo opgewonden dat ik het je haast niet kan vertellen hoe passend het is. Het begon afgelopen september en het ging twee maanden door: Er worden nu ontdekkingen over DNA gedaan waarover men kan lezen in Kryon-boek 12. Gewoon verbazingwekkend spul!

De laatste 20 jaar is 90% van het DNA bestempeld als “rommel.” Zij konden niet uitvinden wat zij ermee moesten doen. Zij wisten niet wat het was. Zij dachten gewoon dat het een overblijfsel van de evolutie was. Zij wisten wel beter maar konden er gewoon geen vinger achter krijgen. De knapste koppen en de beste computers werkten hier heel lang aan, zeer knappe mensen – chemici en natuurkundigen en zo. Google het maar eens. Het werd bejubeld als een van de grootste ontdekkingen aller tijden over DNA sinds de ontdekking van de DNA-molecule zelf.

En zij ontdekten wat erin zit. Negentig procent van het DNA is wat zij het bedieningspaneel noemen. Het is de gebruiksaanwijzing, de instructie, voor proteïne-gecodeerde delen, de 3% die de genen maken.Dit is precies wat Kryon in 2010 vertelde. Hij zei dat 90% van het DNA de instructie-set is om de rest te maken. Het geeft instructies aan de motor. En Kryon ging verder in boek 12: “En de instructies zijn variabel.” Jullie kunnen het dus herschrijven met je bewustzijn. Dit is niet iets dat ooit aan ons is verteld. Het is allemaal zo esoterisch om te denken dat je je leven kunt veranderen met bewustzijn. Toen kwamen er twee maanden geleden twee Russische linguïsten die met de nieuwe informatie werkten met de mededeling dat in september was ontdekt dat de 90% van het DNA die als handleiding dient, de vorm van taal heeft. Zij zeiden dat hun bewijs onweerlegbaar was: het kan herschreven worden.

Hier gaan wij dan, de wetenschap met een inhaalslag met een van de meest esoterische grondbeginselen die wij ooit hadden. Ik spreek hier ook over in mijn nieuwe seminars. Ik vind het zeer opwindend.

In boek 12 spreekt Kryon over hoe de lagen van het DNA multidimensionaal zijn, zij zijn kwantum, zij kunnen echt niet in laboratoria worden gezien omdat zij, mogelijk, door het melkwegstelsel zijn verspreid.

LC: Dit zal moeilijk te bewijzen zijn maar er is bewezen dat de biologische DNA-molecule die veel te groot is om ooit als een kwantumdeeltje te worden gezien, feitelijk de draaiing van elektronen in een kwantumveld plaatst. Het lijkt er dus op dat het DNA informatie heeft die spreekt tegen kwantumenergie – en dat kan bewezen worden.

Het DNA heeft dus multidimensionale eigenschappen maar niet zoals wij aan een kwantumdeeltje denken. Wat Kryon al die tijd heeft gezegd is dit: Het is groter dan jullie denken en wij hebben een kwantumenergie in ons.

De reden dat wij het niet hebben gezien is omdat wij zo lineair zijn in ons denken en zo lang in oude, ploeterende energie zijn geweest. Wij gaan enkele onthullingen beginnen te zien – en ik denk dat wij er in de afgelopen maanden een paar hebben gezien.

Het is waar dat wij in de geschiedenis van deze planeet bewust zijn geweest van multidimensionale krachten in ons maar die werden afgesloten en nu keren wij terug naar die staat van bewustzijn.

LC: Ik denk dat dit eerlijk is. Ik denk niet dat dit is gedaan door geïsoleerde kennis, de illuminati of dat soort dingen. Dat ging allemaal om geld. Ik wend mij nu tot de leringen van de wetenschapper Gregg Braden waarin hij zegt dat wij vijf beslissingspunten in onze geschiedenis hadden. En deze beslissingspunten lopen overigens in lijn met de kalender van de Maya’s. Wij hebben onszelf mogelijk vernietigd of op zijn minst informatie vernietigd en hadden op deze weg een paar her-starts. Dat is niet zo moeilijk om te geloven door plagen en pandemieën en andere dingen die wij hebben ervaren.

Ik denk dat wij er soms iets van te pakken hadden en het dan weer verloren. Er is veel bewijs daarvoor. Het grootste waar ik graag over spreek is de studie van de schommeling van de Aarde, of de voorrang van de dag- en nachtevening. – een 26.000-jarige schommeling. Het is makkelijk te zien als men astronoom is. Als men teruggaat en kijkt naar oude inheemse geschriften wisten zij ervan. Dit betekent dat zij moesten weten dat de Aarde rond is en bestaat in een zonnestelsel omdat die in lijn staat met de zon en door de uitlijning met het centrum van het melkwegstelsel.

Wij hebben dus de inheemse mensen van duizenden jaren geleden die wisten over het melkwegstelsel, het zonnestelsel en het feit dat de Aarde rondom de zon cirkelt.

Nu, zo’n 500 jaar geleden dachten wij nog dat de Aarde plat was. Lijkt het er dus niet op dat wij de hele banaan kwijtraakten en weer opnieuw moesten beginnen?

Het lijkt erop dat wij niet tegen de juiste mensen spraken.

LC: Goed, ga ik nogmaals terug naar Gregg Braden die enkele prachtige studies heeft gedaan in Tibet. Hij ontdekte enkele oude bibliotheken waar bijna niemand toegang toe had. Er zijn planken en planken met duizend jaar oude manuscripten. Nu, hier in de Verenigde Staten ontdekt men dat sommige eerdere beschavingen feitelijk contacten hadden met Europa en dat al ver voor Columbus – en zij hebben daarvoor bewijzen.

Ik denk niet dat wij het hele plaatje hebben.

Laten wij het hebben over een aspect van Kryon-boek 12 dat een segment bevat waar onze wetenschappers nooit over zullen spreken en dat is de connectie die de mensheid heeft met de Zeven Zusters, de Pleiaden.

LC: Mijn favoriete onderwerp. Ik heb het daarover kort in boek 12 omdat het niet over ET’s gaat maar over ons DNA. Maar wij kunnen het niet negeren. Dat heb ik jarenlang gedaan. Ik wilde niet spreken over de verbinding met ET’s en waarom? Ik wilde de mensen niet afschrikken. Ik wilde niet dat zij met hun ogen zouden rollen. Ik wilde vertellen over wat Kryon zegt en dat is: Hoe kunnen jullie naar binnen kijken en God daar vinden? Dit is informatie die wij van alle meesters hebben gekregen vanaf het begin van religie op de planeet.

Tijdens mijn reizen, als ik inheemse mensen ontmoet en aaneen oudere vraag om een bijeenkomst te hebben is het eerste wat ik vraag als wij de ceremonie achter de rug hebben: Vertel mij jullie scheppingsverhaal. Dat is het moment waarop ik moet glimlachen omdat zij steeds weer vertelden over de verbinding met de Zeven Zusters.

Wij hoorden dat in Australië, bij Ayers Rock (Uluru). Ga naar Hawaï waar wij vermoeden dat Lemurie wasen dat was een van de eerste nederzettingen van de Pleiadiers en dat is exact hetzelfde verhaal. In feite hebben zij zelfs een ceremonie die de Zeven Zusters eenmaal per jaar viert als die constellatie boven ons hoofd is. De Zeven Zusters zijn een van de enige constellaties die verschijnen boven de beide halfronden. En de Maori’s hebben een viering die maar een letter scheelt met die van Hawaï.

En het gaat maar door, waar ik ook ga, is er een verwijzing. Soms is deze verborgen en verdoezeld in metaforen maar er zijn de zes en een, de zeven, en zij verbergen het vaak in een verhaal.

Is het mogelijk dat wij werden gezaaid vaneen andere planeet? Dat wil zeggen, een geascendeerde, gepromoveerde planeet die ons de zaden van kennis over donker en licht gaf? Dit is ons scheppingsverhaal uit de bijbel. In de bijbel hebben wij een tuin en dat is natuurlijk een metafoor voor de Aarde. Wij hebben mensen die volledig ontwikkeld zijn. Adam en Eva waren geen holenmensen. En opeens kwam er een engel naar beneden en die gaf hen wat?De kennis van goed en kwaad. Het enige verschil tussen de scheppingsverhalen van de inheemsen en dat van ons is dat zij ET’s hadden een wij een sprekende slang. Waarom is het dan zo opmerkelijk vreemd voor mensen als zij daarnaar gaan kijken?

Ik wilde niet spreken over de ET-connectie totdat ik enig gedocumenteerd bewijs kreeg over hetgeen vele inheemsen van de Aarde geloven met betrekking tot waar wij over spreken.

Het zit in ons DNA. Wist je dat wij 23 chromosomen hebben – en twee daarvan samengesmolten zijn? Dat verschilt ons van de apen – zij hebben er 24 – en dit is wat de “missing link” (de ontbrekende schakel. Henk) wordt genoemd. Zij proberen te achterhalen wat er is gebeurd en in een van de meest recente boeken van Gregg Braden – ik keer mij tot hem omdat hij een wetenschapper is – vertelt hij ons dat steeds meer wetenschappers naar ons DNA kijken en zeggen dat wij niet zijn gekomen van iets wat met de Aarde te maken heeft.

Wordt vervolgd in deel 3