EMF – Hoofdstuk uit het 7e KRYON boek – Deel 1 / Het Universeel balanceringsnetwerk

EMF – Hoofdstuk uit het 7e KRYON boek -Deel 1

Het Universeel balanceringsnetwerk

18 januari 2014

Dit artikel verscheen voor het eerst als hoofdstuk in Brieven van Thuis, het 7e KRYON Boek, door Lee Carroll.

Introductie door Lee Carroll.

Peggy Phoenix Dubro channelde de informatie voor het Universal Calibration Lattice®, een systeem in onze menselijke energie-anatomie, dat ons allemaal verbindt met het Kosmische Netwerk. Peggy channelde ook de EMF Balancing Technique® en ontwikkelde deze. Dit is een nieuw energiesysteem, welk helpt om de integratie van biologie en Spirit te versnellen, zodat het je gezondheid bevordert en zodoende het wonder dat je bent kunt co-creeëren. De EMF Balancing Technique is ook ontworpen om met het UCL te werken om het evolutieproces te ontwikkelen en te versnellen. Deze techniek is een om het elektromagnetisch veld in balans te brengen en er vindt een uitwisseling plaats van mens tot mens. Het is een eenvoudige systematische procedure die iedereen kan leren toe te passen. Via Spirit gechanneld is dit een procedure die van onschatbare waarde is en die we nu kunnen en mogen gebruiken. Dit is de eerste van de nieuwe energiesystemen waar Kryon naar verwijst als hij ons uitnodigt om de volledige lading van ons wezen vast te houden. Dit is positieve bekrachtiging in de praktijk.

Peggy heeft een tiental jaren met de netwerkinformatie gewerkt en heeft zichzelf op de kaart weten te zetten als leidende autoriteit in de kennis van het wezen en de voordelen van dit geschenk van Spirit. Kryon zegt dat het Kosmische Netwerk het belangrijkste gereedschap is dat de mensheid op dit moment beschikbaar heeft. (New Hampshire channeling, November 1997). Maak verbinding met de energie van het Kosmische Netwerk door je eigen netwerk erop aan te sluiten en bereik een staat van cellulair bewustzijn die nieuwe mogelijkheden boven brengt. Als eenmaal de latente mogelijkheden geactiveerd zijn, ondervinden we meer zuiverheid, een dieper gevoel van vrede, een betere gezondheid, en verjonging. Overal ter wereld herkennen mensen hun Goddelijke natuur en willen anderen helpen zich dit te her-inneren.

De EMF Balancing Technique opent de deur naar het Universeel Balancerings Netwerk op een rustige, krachtige en liefdevolle manier. Als leden van het Kryon International Seminar team, presenteren Peggy en haar man Steve workshops in de EMF Balancing Technique over de hele wereld. Deze methode die door hen wordt onderwezen, geeft ons leven meer kracht. De techniek is een inwijding in een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van deze tijd, van onze elektromagnetische natuur. Het zorgt voor informatie over onze energie-anatomie, die voortdurend onze verbinding met het Kosmisch Netwerk bevestigt en ons toestaat om de nieuwe energie meteen te gebruiken. Dit heeft het effect dat de EMF Balancing Technique ons hele bedradingsysteem vernieuwt en dat een grotere lading nieuwe energie gebruikt en vastgehouden kan worden. Peggy heeft een uniek begrip ontwikkeld van het energieveld: het zijn vezels van licht en energie. Nu zal ik Peggy uitnodigen om jullie te vertellen over haar pionierswerk met het UCL en de EMF Balancing Technique. Kryon heeft het over het UCL als ‘de toegangspoort naar het kosmische netwerk’. Dit is het energiewerk dat Kryon voorspelde.

De EMF Balancing Technique® – een evolutionair energie systeem vol liefde.

Het is een mooie, zonnige dag in Californie. De kamer is helder en vol van licht. Ik kijk naar twaalf mensen in de kamer die energetisch met elkaar aan het werk zijn. De gouden vezels in ieders energieveld worden uitgelijnd door de procedure te volgen die de EMF Balancing Technique wordt genoemd. Vandaag is het de vierde dag van de zesdaagse training in deze techniek en de bewegingen van de studenten tonen gratie en laten vaardigheid zien. Gezichten lichten op van het plezier en de herkenning van de Schepper in hen, als ze met de gouden energie aan het werk zijn. Plotseling begint in mijn hart een vertrouwde warmte te ontwikkelen, die ik van Kryon herken. “Kijk naar deze mensen, deze geliefden”, zegt hij. “Slechts een paar dagen geleden waren ze totaal onbekenden voor elkaar, nu zijn ze familie”. Mijn ogen vullen zich met tranen van geluk als ik een golf van Liefde door de kamer voel stromen. Als ik de deelnemers vertel wat er zojuist gebeurde, kunnen ze dat gevoel van Liefde beamen. Ik vertel ze dat in de vorige klas iemand de melodie “Ik begin je te kennen” neuriede, en we beginnen allemaal te lachen. Dit is het werk van Kryon in actie.

Onze volle lading dragen – oude en nieuwe energie integreren.

Kryon houdt ons voor om zelfstandige mensen te zijn en moedigt ons aan om de volle lading van ons wezen op ons te nemen. Hij zegt dat we nu al meer energie bij ons dragen dan we ooit deden. De fantastische uitdaging waar elk mens nu mee te maken heeft, is het scheppen en onderhouden van een sterke geest, die al deze nieuwe energie kan vasthouden en ook kan gebruiken! Dit kan soms een onbegonnen taak lijken, maar als zelfstandige menselijke wezens hebben we veel gaven verdiend en gekregen om ons daarbij te helpen. Het Universal Calibration Lattice (UCL) is een van die gaven. Het stelt ons in staat om gebruik te maken van de onbeperkte energie van het Kosmische Netwerk. Tot nu toe was het algemene pad van de spirituele zoeker verticaal. We reikten hoog boven ons naar ons Hoger Zelf of we reikten naar beneden om ons te verbinden met de aarde en deze bewegingen passen in het oude, traditionele energiesysteem. Nu kunnen we naast de verticale beweging, een horizontale beweging in ons energieveld brengen, om de energie op een niveau te brengen van het Hier en Nu van het dagelijks leven. Dit geeft ons de kracht en het vermogen tot het medescheppen samen met Spirit als partner.

Als je naar de afbeelding van de UCL kijkt kun je horizontale vezels zien, die in verbinding staan met de chakra’s en met de lange verticale informatievezels. Wanneer je leert om deze horizontale vezels te versterken, neemt je vermogen toe om te co-creëren met God/Schepper. Dit is het nieuwe spirituele pad in de nieuwe energie, het resultaat van al het werk dat is gedaan om het energieraster van de aarde te veranderen. We hebben nu toegang tot de UCL om het co-creatieve proces op volle kracht te ondersteunen. Dit Netwerk, als het bewust is geactiveerd door energieoefeningen en de wijsheid van ons gevoel, is als een onzichtbaar harnas dat ons Zijn versterkt. Als we ons realiseren dat Thuis precies daar is waar we ons bevinden, dan hebben we de kans om met vreugde aan dit Netwerk te bouwen.

Een korte persoonlijke geschiedenis en een Grote Ontmoeting met Ahnya.

Zevenentwintig jaar geleden, in mijn twintiger jaren, voelde ik een diep verlangen om mij God/Schepper te herinneren. Ik was grootgebracht in een religieuze omgeving: ik bezocht de kerk, zong in een koor en speelde elk jaar de Kerstengel. Ik was gepassioneerd van God en redeneerde dat als God mijn vader was (Ik wist toen nog niets van God de Moeder af), er een tijd moest zijn geweest dat ik een deel was van God. Met heel mijn hart wilde ik me God herinneren – niet de oordelende, Bijbelse God uit het verleden, maar de God van NU.

Ik wist in die periode niet dat mijn verlangen om God te kennen, ook een verlangen was om me te herinneren wie ik was. Ik wist niets van meditatie of van mantra’s.

Niettemin begon ik de mantra: “Ik herinner me, ik herinner me” te herhalen. En ik herinnerde me inderdaad. In een overweldigende uitbarsting van energie werd ik “Zonder begin en zonder eind”. Overal was er licht. Er was een stroom van energie door elke cel van mijn lichaam en ik voelde alsof ik buiten de tijd was gestapt; een zo diepgaande Liefde zonder enige veroordeling, dat ik wist dat God een realiteit was. Deze Liefde, dit Licht, en…zoveel verwarring! Het voelde alsof alle cellen in mijn lichaam waren opgeladen tot op volle kracht, en die kracht had mijn elektrische circuits op een liefdevolle manier overladen. Later besefte ik dat al mijn chakra’s totaal waren opengezet.

In die tijd waren er geen nieuwetijds tijdschriften of andere bronnen die me konden helpen te begrijpen wat er met me was gebeurd. De volgende 16 jaar bestudeerde ik alles wat deze intense liefdesenergie zou kunnen verklaren. Die periode van mijn leven betitel ik als: “Verward door het Licht”. Gedurende deze tijd onderging ik talloze initiaties – Zen Boeddhisme, Shamanisme (Afrikaans, Braziliaans, en uit de Amerikaanse binnenlanden), en heb ik veel filosofieën en godsdiensten bestudeerd, en heb o.a. Tae Kwon Do, Tai Chi en Kung Fu beoefend. Ik probeerde alles om die prachtige energie in mijn leven te activeren. Mijn studies leverden vele spirituele waarheden op: “de waarheid is in je en zo ook alle antwoorden”; “we zijn prachtige wezens en in staat tot Meesterschap”. Dit gaf me hoop maar vond het moeilijk om deze waarheden in mijn dagelijks leven toe te passen en ze gaven me niet de hoeveelheid liefde die ik eerder had ervaren en graag weer wilde voelen. Ondanks de jaren van inspanning, was mijn leven, mijn werk en mijn huis een chaos. Ik had het Oneindige ervaren en ik kreeg nog steeds overweldigende visioenen, maar mijn dagelijks leven zag er krachteloos uit. Mijn frustraties namen toe, maar mijn liefde voor God bleef. Ik wist dat ik een ‘batterij’ had, maar hoe kon ik ‘m in vredesnaam aanzetten? Dit was een constante gedachte gedurende mijn zoektocht. Mijn hart liep steeds weer over terwijl ik meer begrip kreeg van oude waarheden en realiseerde me dat we allen één zijn. Hartstochtelijk wilde ik de elektrische lading van mijn waarheid behouden. Na een jarenlange zoektocht vroeg ik oprecht en ook verbitterd: “Als de antwoorden in me zijn, dan wil ik precies weten wáár ze te vinden zijn…. en HOE kan ik erbij komen?”

Op ’t laatst, in het voorjaar van 1988, had ik gelukkig opnieuw de ervaring van “Geen begin en geen einde”. Deze keer was er een prachtig, lichtgevend vrouwelijk figuur aanwezig. Haar naam was Ahnya. Kryon vertelt ons dat er geen geslachtskenmerken zijn in de wereld van Spirit. Ik heb Ahnya echter als een vrouwelijke energie ervaren, dus voor het gemak zal ik dit Wezen als vrouw beschrijven, hoewel ze dus echt een aspect is van een entiteit die als geheel geslachtloos is. Ze is een van de Kryon leraren, een deel van de begeleiding die de planetaire veranderingen ondersteunt, binnen het werk dat wij hier verzetten. Wanneer ik lesgeef is Ahnya altijd aanwezig. Ik ben tegelijkertijd binnen en buiten de mogelijkheid om te channelen, omdat die mix op dit moment het meest comfortabel voor me is. Ahnya is ook altijd aanwezig wanneer een leraar in de EMF Balancing Technique lesgeeft en wanneer een EMF practitioner een sessie geeft.

Ahnya en ik versmolten met elkaar en ik kreeg een infuus van het energiepatroon dat we de Universal Callibration Lattice zouden gaan noemen. Dit was mijn eerste ervaring met channeling en ik ontving een enorme hoeveelheid informatie tijdens dit gedenkwaardige moment. Toen ik voor het eerst dit energiepatroon van Ahnya ontving, wist ik dat het een geschenk was, maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. De energie bleef een jaar lang slapend aanwezig. Toen, in 1989, met de komst van Kryon, werd het Netwerk geactiveerd. Mijn taak (of mijn contract, zoals ik nu begrijp), werd onthuld. Ik was er klaar voor om het Netwerk te interpreteren, leerde hoe het te gebruiken en hoe ik anderen kon leren het te gebruiken. Stukje bij beetje werden de geschenken van het netwerk ontsluierd. Ik besteedde zes jaar aan het interpreteren en in kaart brengen van het Netwerk zoals je dat in de afbeelding kunt zien, en aan het ontwikkelen van de vier fasen van de EMF Balancing Technique.

In 1989 begon ik energiesessies te geven vanuit mijn eigen huis, de patronen volgend zoals Ahnya me ze gegeven had. (Later vergeleek ik het met het tekenen van graancirkels in het menselijk energieveld). Ik volgde de patronen zoals ze me ingegeven waren, maar de resultaten varieerden, afhankelijk van de behoefte van de persoon of van de intentie waarmee de energie kon worden ontvangen. Soms waren er genezingen op fysiek gebied, maar die beschouwde ik als neveneffecten, want de aandacht ligt vooral op het gebied van balans en om dit nieuwe energieveld te activeren terwijl ik het aanraakte. Tegelijkertijd begon mijn persoonlijke leven dramatisch te veranderen. Terwijl ik het energiesysteem van anderen activeerde, werd mijn eigen systeem sterker, meer in staat om de lading vast te houden. Ik had nu een manier gevonden om al die universele energie te laten circuleren. Ik realiseerde me dat ik mijn eigen kracht kon vasthouden – dit noem ik mijn kernenergie (core energy in het Engels) – en mijn partnerschap met Spirit begon tot leven te komen. Voor het eerst in mijn leven, begon ik me thuis te voelen hier op de planeet die we Aarde noemen.

Door mond op mond reclame over de vele positieve resultaten startte mijn privé praktijk. Mensen vertelden dat ze zich anders en lichter voelden en ze bemerkten dat hun levens meer bevredigend verliepen. Het kwam niet altijd gemakkelijk, er was altijd werk te doen, maar men voelde dat er meer energie beschikbaar was en een sterker gevoel van geleid worden, om de volgende stap te zetten die voor de Ziel het meest geschikt zou zijn. Door consequent te zijn en met één persoon tegelijk te werken, groeide de reputatie van het werk. In de volgende jaren verzorgde ik lessen in openbare scholen voor volwasseneneducatie, gaf lezingen op universiteiten, nieuwetijdswinkels, gezondheidsbeurzen en andere plaatsen waar veel publiek kwam. Ik verscheen in een paar kleine radioprogramma’s en tv-shows en werd door lokale kranten positief afgeschilderd.

Een indrukwekkende gebeurtenis kwam er ook op ons pad: in de zomer van 1995 werden Stephen en ik benaderd door een gerespecteerde onderzoeks- en ontwikkelingsmaatschappij uit Connecticut. Deze maatschappij was gespecialiseerd in contracten met de overheid en militaire aangelegenheden (ze produceerde J. Everett Koop’s video gezondheidsserie). Ze wilden samenwerken met ons voor een programma waarvoor de NASA subsidie kon geven, om de effecten van de EMF Balancing Technique te bestuderen op het gebied van individuele en groepsprestaties en om de persoonlijke gezondheid van astronauten te versterken. Ons aandeel in dit experiment zou zijn om de training en de oefeningen aan te bieden, om de effecten te testen van het in balans brengen van het elektromagnetisch veld. In andere woorden: we mochten het collectieve bewustzijn verhogen door Spirit en Biologie te integreren! We ontdekten echter dat de tijd er destijds niet rijp voor was en we waren teleurgesteld toen de maatschappij niet de NASA-subsidie kreeg. Desondanks waren we aangemoedigd en wisten dat we op het goede spoor zaten. Een jaar later in de zomer van 1996 lazen Stephen en ik de woorden van Kryon. De herkenning daarvan was diepgaand, zoals velen al ervaren hadden. Tegen de herfst hadden we Kryon, Lee Carroll en Jan Tober ontmoet. In februari 1997 werden we officieel co-werkers.

Het Universal Calibration Lattice is het energiepatroon van zelfbekrachtiging.

“En hoe ziet dit patroon van zelfbekrachtiging er dan uit?” vroeg ik via Lee aan Kryon toen we in Atlanta waren voor een channeling van Kryon. Toen ik het bekende warme gevoel in mijn hart kreeg, dat ik als dat van Kryon herkende, zei Lee dat hij het antwoord niet begreep, maar dat het ‘gehaakt’ is. Wat een prachtige manier om het Netwerk te omschrijven waarmee ik al tien jaar werkte. Bewustzijn en begrip van het energiepatroon van zelfbekrachtiging is een cruciaal aspect van onze evolutie. Vezels van licht en energie stralen horizontaal vanuit de chakra’s. Deze vezels vormen figuur 8 patronen (lemniscaten) die de lange verticale informatievezels voeden, die ons omringen en doordringen in onze energie-anatomie. Dat is het raster dat het UCL vormt. Ik denk er op deze manier over: de fysieke anatomie heeft veel systemen, zoals het spierstelsel, het skelet, etc. Het energiesysteem kent ook systemen. Het basispatroon van dit specifieke systeem – het Netwerk – is universeel en is fundamenteel hetzelfde bij ieder mens. Als lichtvezels worden uitgerekt in één deel van het Netwerk, zullen andere vezels in diverse andere delen daarop reageren. Net zoals het Kosmische Netwerk is het UCL plooibaar en onderling verbonden. Ons persoonlijke energienetwerk is een microkosmos in een macrokosmos. Het UCL functioneert net zoals een elektrische transformator, die energie van het ene circuit naar het andere transformeert. Daarom vergelijken we dit proces met het aanbrengen van een nieuw bedradingsysteem. Het maakt het mogelijk voor ons om de energie die we loslaten, opnieuw te gebruiken door middel van het kosmische netwerk, met de kracht van onze intenties.

De rol van intenties.

Hoewel het basispatroon van het UCL voor iedereen hetzelfde is, de uitlijning (hetgeen de versterking betekent) is persoonlijk en uniek. Het wordt bepaald door de wiskundige relatie tussen de vibratiefrequentie van mensen onderling én het Kosmisch Netwerk. De uitlijning van de vezels van de energie-anatomie is nogal complex, en juist daarom is de rol van INTENTIE belangrijk. De belangrijkste bedoeling van een EMF Balancing Technique sessie is om het menselijk elektromagnetisch veld in balans te brengen, en waarbij het individu zoveel mogelijk circuits opent om aan te sluiten op het Kosmische Netwerk.

De bewegingen zijn elegant en eenvoudig uit te voeren. Degene die de sessie ontvangt mag voor bijna alles de intentie uitspreken – van helen tot Zelfkennis en van eenvoudigweg minder stress tot het opnieuw herstellen van DNA. Als de sessie vordert, krijgt het persoonlijke energieveld nieuwe “bedrading”, nieuwe mogelijkheden worden binnen het veld gecreëerd, en die vormen een sterkere structuur om de energie van de Oneindige Bron (het Kosmische Netwerk) te ontvangen. Nadat de verbindingen zijn gemaakt, zien we vaak een dramatische verandering in het proces van co-creëren. De onderscheidende factor is de groei van de ziel. Het proces van het in balans brengen van het elektromagnetisch veld kan binnen een ademtocht tot spontane bevrijding leiden, zelfs zonder inzicht in wat de spanning veroorzaakte. Met deze sterke fundamenten, verhogen we ons persoonlijk vibratieniveau, dat op zijn beurt weer het vibratieniveau van de aarde verhoogt. Op deze manier kunnen we bereiken waarvan velen zeggen dat het verlichting is.

Kryon herinnert ons eraan dat de liefde die we hebben gegeven aan de Schepper, aan de meesters zoals Boeddha en Jezus, aan onze spirituele leiders, aan onze familie, en aan andere relaties, een weerspiegeling is van de liefde die we aan onszelf geven. Als we ons die liefde toe-eigenen, groeit onze eigenwaarde. Deze liefde van ons Hoger Zelf is eindeloos, en de biologie van ons lichaam moet sterk genoeg zijn om dat vast te houden. Daarom is voorbereiding noodzakelijk! Als we die liefde in onszelf vast kunnen houden, worden we heel, ofwel oprecht. Dán delen we onze liefde met anderen vanuit een perspectief dat we nog niet eerder kenden. Het activeren en oefenen met het UCL is een integraal onderdeel van de voorbereiding om energie te ontvangen vanuit eigenliefde en eigenwaarde, terwijl het groeit zoals de Phoenix in ons. In ons vredesproces is dit een geschenk van Spirit. Ik sprak al een lange tijd over liefde tijdens mijn lessen toen ik ontdekte dat dit woord misbruikt werd. Toen ontmoette ik Kryon en er zijn geen woorden voor hoe mijn hart toen overstroomde! De energie van de aarde is eindelijk klaar voor de constante stroom van Liefde, én we krijgen de mogelijkheid om ermee om te gaan. Dat kunnen we sierlijk, liefdevol, en met vreugde doen door het UCL te gebruiken.

Het bespelen van de snaren van het Universal Calibration Lattice – een elektrische evolutie.

Als je werkelijk goed wilt zijn in je communicatie met het universum, kan je dit gereedschap ontwikkelen door het veel te gebruiken en te beoefenen. Het lijkt nog het meest op het bespelen van een snareninstrument. Velen van jullie strekken zich al uit en raken direct de vezels van het Kosmische Netwerk; ze creëren een vibratie door meditatie, door energiewerk en door intentie. Door eerst de snaren van het UCL te bespelen, voeg je je persoonlijke handtekening toe aan de verbinding, waarmee je het Universum ook een antwoordadres geeft! De buitenste vezels van het UCL maken deel uit van onze energie-anatomie. Als je naar de illustratie kijkt van het UCL, kun je aanvoelen dat ze levend zijn en vibreren. Als je leert om deze vezels of snaren te gebruiken, verhelder en versterk je daarmee je communicatie met het UCL. De vibratie in het netwerk die hiervan het resultaat is, reageert direct en persoonlijk op jou. Als je met je persoonlijke verbinding het UCL aanraakt, geeft dat je zelfbekrachtiging meer potentie. Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan het kosmische plan van gebeurtenissen op een manier waartoe voorheen alleen Meesters in staat waren. Jij bent Meester, je bent Ziel. We nodigen je uit om je eigen Meesterschap te ontgrendelen.

Met al onze ‘lichtwerkers-krachtsinspanningen’ hebben we grote veranderingen bewerkstelligd op deze planeet en ook binnen onszelf. Onze energie-anatomie reflecteert deze inspanningen terwijl we ons voortbewegen in de richting om zoveel mogelijk licht en energie vast te houden als we maar kunnen. Ons harde werken heeft bijgedragen aan de geboorte van dit hedendaagse energiesysteem, inclusief het UCL. De mineralen in onze botten maken ons skelet een goede geleider van de elektromagnetische energie. Van binnen zijn we allemaal elektrisch-blauw, ongeacht de kleur van onze huid. Het ‘materiaal’ waaruit het UCL is samengesteld, maakt deel uit van ons energieveld en is begonnen om in vorm te komen. Terwijl ik telkens weer met de energiepatronen werk, realiseer ik me dat ik het geweldige privilege heb om op de eerste rang te zitten, om de evolutie te zien van het lichtlichaam. De informatie die hier wordt gepresenteerd is het resultaat van het werk met duizenden mensen, zowel individueel als in groepen.

De figuur ‘8’ oneindigheidslussen.

Ahnya begon ermee om me de figuur-acht lussen te tonen, die vanuit de chakra’s uitstralen en ons verbinden met onze kern-energie. Deze lussen zijn de zelfbalancerende lussen van het UCL. Ze vormen het oneindigheidssymbool, dat de oneindige verbinding tussen jou en de Schepper vertegenwoordigt. Ik observeerde lichtvezels die informatie vanuit het universum terugvoerden naar de menselijke biologie. Toen ik zag hoe deze vezels ook weer informatie terugstuurden, realiseerde ik me dat we een enorme stap hadden genomen met het activeren van dit deel van onze energie-anatomie. Hier is de betekenis van het co-creëren in het Hier-en-Nu. De terugkerende golf van energie vanuit het universum brengt ervaringen met zich mee die onze mogelijkheden van de toekomst bepalen.

Korte tijd nadat ik voor het eerst de figuur acht lussen had gezien, vormden zich de 12 lange vezels die het frame zijn van het buitenste netwerk van het UCL. Recentelijk werden er nog 12 andere vezels geactiveerd, die precies door het middelpunt van de figuur-acht vezels lopen. Als we met intenties werken en onze energieoefeningen doen, samen met het sturen van specifieke patronen door het energieveld, helpt dat het Netwerk om zijn complete of zijn bedoelde vorm (blauwdruk) aan te nemen. Wat een prachtige evolutie is dit! Als je de UCL in praktijk brengt, versterk je je mogelijkheden om de nieuwe energie in je Biologie op te nemen. Omgekeerd helpt de UCL om zijn volledige omvang te bereiken. Zelfs als je deze woorden leest en de illustratie bestudeert, stimuleer je de energie van het Netwerk om verbinding met je te maken. Als we een basaal begrip krijgen van hoe dit energiesysteem werkt, zullen we ons realiseren dat we werkelijk scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid. Doordat we sterkere en duidelijker boodschappen uitzenden op een liefdevolle, vredige manier, scheppen we een sterkere, helderder realiteit.

Ten tijde van 11:11, (de Harmonische Concordantie, 1987) accepteerden we een grotere verantwoordelijkheid voor onszelf. Solara’s werk hield in dat we meer van onze eigen energie konden vasthouden, en als resultaat daarvan, werden onze ‘archieven’ overgedragen aan onze energievelden. (Akasha kronieken). Je historie, je erfelijke patronen, vorig leven ervaringen, en alle dingen die je hebt meegemaakt tijdens dit leven, zijn opgeslagen op de lange informatievezels die achter je liggen. Deze patronen zien eruit als kleine lichtschijfjes, ze houden de informatie elektromagnetisch op hun plaats. Als een overdaad aan energetische lading deze schijfjes omringt, zal de oude gebeurtenis zich manifesteren alsof het zich nu afspeelt. En dat steeds opnieuw. Als dat een werkelijkheid is die we verlangen is er niets aan de hand. Maar al te vaak zal onze ‘energiegeschiedenis’ een zich herhalend patroon laten zien, dat een anker blijkt te zijn en ons ervan weerhoudt om vooruit te kunnen. Als we de energie van de lange vezels achter ons in balans brengen, is onze intentie om de ‘energiegeschiedenis’ van het verleden te transformeren in een kolom van gouden wijsheid en steun. We laten de overtollige ‘negatieve’ energie los, terwijl die energie nu gebruikt kan worden voor meer passende manieren om onze werkelijkheid in het NU te creëren. We leven nu in een tijd dat we ons karma in vrede los kunnen laten. Deze vezels zijn de kanalen voor de hogere lading energie die we nodig hebben om onze persoonlijke staat van vrede te claimen.

Wees je bewust van de illustratie waarin de kolom van puur licht recht door het centrum van ons lichaam stroomt. Hier, in jouw centrum, bestaat de ‘eenwording’ van het chakra systeem, dat progressief van aard is. Dit is de kernenergie, het open circuit van het UCL, dat ons verbindt met de Oneindige Bron. Hoe groter de stroom energie hier is, des te meer spirituele wijsheid er vrijkomt. Zoals Kryon ons vertelde in Lake Geneve, de wijsheid aller tijden is in ons. Spirituele Intelligentie is in ons allen aanwezig. Het is aan ons om er iets mee te doen. Het huwelijk tussen geest en biologie is een realiteit en de taak die voor ons ligt is deze realiteit gestalte te geven. Karakteristiek voor dit proces is een gevoel van diepgaande vrede, ongeacht wat er in de wereld buiten je gebeurt. Herinner je je de Parabel van Kryon over de teerput? (De parabelen van Kryon, Lee Carroll, Hay House, Inc. 1996). Terwijl je de overtollige energetische lading, van gebeurtenissen uit je verleden loslaat, en je versterkt je kern-energie, dan zal de dikke teer die je vooruitgang in de weg stond, eraf spoelen. Je beweegt je voorwaarts op weg naar partnerschap met je Hogere Zelf, en soms zelfs naar Verlichting. Hier, in jouw kern, kun je een begin maken met het ervaren van het NU.

Hoe meer aanwezig je bent in het NU, des te groter de elektrische lading die je bij je draagt.. De elektrische lading van je geschiedenis en van je toekomstig potentieel, voeden je in het nu. De kracht van de ‘vloeistof’ die nodig is voor Verlichting is beschikbaar in het verenigde Nu. De lichtvezels aan de voorkant van het menselijk energieveld bestaan uit het veld van toekomstige mogelijkheden. In de lineaire tijd noemen we dit de toekomst. Hierop vestigen we onze hoop, onze dromen en onze wensen. Maar ook onze angsten en zorgen worden hier geprojecteerd. De lichtschijfjes die zijn opgeslagen in de lange vezels voor ons, functioneren als transmitters, die dezelfde soort energie aantrekken. Het Universum oordeelt niet over wat wij in dat deel van ons veld plaatsen, want we hebben hier te maken met vrije wil. We zijn wezens van onbegrensde mogelijkheden. Afhankelijk van hoe sterk de transmissie is, wordt hier een mogelijke realiteit gemanifesteerd. Natuurlijk, als we onze focus richten op onze dromen, hoop en wensen met de kracht van positief denken, werken we eraan om angst en zorgen te elimineren. Zo versterken wij onze co-creatieve mogelijkheid als we de teer afspoelen, en onze co-creatieve intenties planten in het veld van mogelijkheden dat voor ons ligt.. Nu zul je de technische informatie over het UCL beter begrijpen, wat er gebeurt als je co-creeert en waarom we datgene krijgen waar we onze intenties op richten.

Wordt vervolgd in deel 2.