EMF – Hoofdstuk uit het 7e KRYON boek. Deel 2 / Het Universeel Balanceringsnetwerk

EMF – Hoofdstuk uit het 7e KRYON boek. / Deel 2

Het Universeel Balanceringsnetwerk

 20 januari 2014

Circulaire tijd.

Als je de illustratie van het UCL weer bestudeert, kijk dan hoe de energie van achter (het verleden) aansluit en informatie doorgeeft aan de energie in de kern, het NU. Deze kern-energie sluit aan op en geeft informatie door aan de energie aan de voorkant, de toekomst. De kanalen zijn open in beide richtingen, dus de toekomst kan het heden en ook het verleden voeden. Hier beginnen we te begrijpen wat het betekent om in circulaire tijd te leven. De verbinding tussen het verleden, het heden en de toekomst creëert het oneindige NU. Er is geen verleden, heden of toekomst, er is alleen het NU. Deze informatie is niet nieuw. Ik las het boek van Ram Dass “Wees hier Nu” bijna 25 jaar geleden en ik genoot ervan. Na alle jaren van studie ben ik teruggekomen om “Hier Nu te Zijn”.

Maar er is een verschil met toen: we kunnen het nu doen op een manier die niet eerder beschikbaar was voor ons. Dat is vanwege de magnetische aanpassingen die Kryon op de aarde maakt. Kryon moedigt ons aan om te ervaren in het NU te zijn als hij zegt (tijdens een channeling) dat “deze informatie is voor hen die dit in het Nu horen, en voor diegenen die dit in het NU op tape horen, of voor hen die deze woorden lezen in het NU”. In Portland herinnerde hij ons eraan dat “de tijd hetzelfde is; dat het tijdsframe hetzelfde is”. Terwijl we leren hoe we moeten leven in de arena die circulaire tijd wordt genoemd, dragen we inderdaad een grotere lading van ons Zijn. De EMF Balancing Technique leert ons een praktische weg om met deze wetenschap in het Nu te leven.

Een roep om Universele Balans.

Kryon onthult ons dat het Kosmische Netwerk op dit moment een van de meest krachtige instrumenten is van Spirit. Hij dringt er bij fysici op aan om de energie van het Kosmisch Netwerk te bestuderen en belooft grote ontdekkingen waar de hele mensheid baat bij heeft. Ook moedigt Kryon ons aan om ons te verplaatsen naar een frequentie waar we persoonlijk gebruik kunnen maken van de energie van het Kosmische Netwerk. Om meer van deze energie beschikbaar te hebben in ons dagelijks leven, moeten we de balans versterken van onze eigen energie-anatomie. De UCL is onze persoonlijke verbinding met het Kosmische Netwerk. Dit evolutieproces zal, binnen ons fysieke lichaam, de complete expressie van gouden energie, zoals we werkelijk zijn, bewerkstelligen. Deze energetische afstemming zet de toon voor een unieke, interactieve eenwording met de Schepper. Afstemming stelt ons in staat om de steeds groter wordende elektrische lading, mogelijk gemaakt door het werk van Kryon, vast te houden en tot uitdrukking te brengen. We leggen als het ware een bedradingssysteem aan voor deze nieuwe energie. De elektrische lading is de spirituele krachtvonk die in ons allemaal aanwezig is. Het doel van deze roep om Universele Balancering (of uitlijning) is om bewust een sterkere verbinding te creëren met het Oneindige, door gebruik te maken van onze eigen ‘interface’: de UCL. Synchroniciteit is iets waar we ons nog maar pas van bewust worden. Sommigen van jullie kennen de realiteit dat ‘Thuis’ precies daar is waar je bent. De gevoelens van eenzaamheid ebben weg, terwijl de sluier van afgescheidenheid van Spirit steeds meer transparant wordt. Dit proces werd sterker in het begin van de jaren ’90 en zal daarmee doorgaan tot het jaar 2012. Energiewerk is gedurende die tijd van het grootste belang!

Het herstellen van de Elektromagnetische Wetten van Liefde.

De spirituele wetten van Liefde en Elektromagnetisme wachten erop ontdekt en hersteld te worden voor ons gebruik in het ons opnieuw co-creatief en integer verbinden met Spirit. De UCL leeft en vibreert met Liefde en dat moet worden gerespecteerd. Meestal kon ik de energiepatronen, zoals me door Ahnya ingegeven werden, correct interpreteren. Als ik eens een bepaalde beweging niet goed uitvoerde, werd ik door Ahnya liefdevol en geduldig gecorrigeerd. Het voelde dan alsof mijn armen en handen niet van mezelf waren, terwijl ze zacht in de goede richting werden geleid. Sindsdien heb ik verschillende geleidegidsen gehad, maar aanvankelijk waren er drie grote wezens van goud licht. Ze waren altijd aanwezig en stonden links van mij. Liefdevol noemde ik ze: “De Drie Wijzen”. Op een dag werd het me duidelijk dat ik dit werk een naam moest gaan geven. Ik kreeg de sterke aanwijzing om de methode “EMF Balancing Technique” te noemen. (EMF wil zeggen Elektro Magnetisch Veld). “Wat?” riep ik uit. “Dat is niet sprankelend of pakkend, maar saai! Kan ik het geen ‘Stargate’ of zoiets noemen?” “Nee” werd er nadrukkelijk maar hartelijk uitgelegd, want in de nabije toekomst zouden mensen zich heel bewust worden van hun Elektro Magnetisch Veld en dan zou deze naam wél een betekenis voor ze hebben. Herinner je, dat deze informatie door mij in 1989 werd ontvangen. Nu weten we inmiddels dat het menselijk elektromagnetisch veld veel sleutels heeft voor onze evolutie.

Gouden Energie Patronen – Blauwdrukken van Licht.

Tegelijkertijd met de informatie die Ahnya me doorgaf, werd ik me bewust van goud licht dat van binnen uit naar buiten uitstraalt bij ons allemaal. Ook zag ik patronen van kristalachtig licht. Mijn ervaring met het channelen van deze patronen was, dat ik ze energetisch ook letterlijk wérd. Dit is niet de plaats om dat proces te beschrijven, maar om vast te stellen dat ik vijf van deze patronen ‘wérd’. Ze zien eruit als patronen van licht en energie in de vorm van een diamant. Ik beschouw deze patronen als de gereedschappen die het hart vormen van de EMF Balancing Technique. Deze patronen brengen een chemisch een proces op gang terwijl de informatie wordt geactiveerd, of verduidelijkt, binnen het UCL van ieder persoonlijk. De patronen stellen mij in staat om op een snelle manier de lessen in de energiebalanstechniek te geven en om aanpassingen te maken in het energieveld van de studenten, zodat zij direct toegang hebben tot het UCL.

De lessen bestaan uit theorie, praktijk en communicatie zonder woorden: de theorie om de techniek uiteen te zetten, de praktijk voor het ervaren van het aanraken met de handen, en de woordeloze communicatie voor het channelen van de lichtpatronen. De instructie is visueel en makkelijk te leren. We hebben veel plezier en de deelnemers hebben altijd commentaar op de ervaring die ze hebben met deze vredige en liefdevolle manier om energie te voelen en ermee te werken. De gouden energiepatronen worden herhaaldelijk door het energieveld geleid, door gebruik te maken van onze handen. Dit resulteert in een herordening, een opnieuw afstemmen, waarbij specifieke intenties worden gebruikt die het energieveld activeren en versterken. Dit alles in een intense rust, zonder dat de cliënt de pijn uit het verleden hoeft te herbeleven. De les die eenmaal is geleerd door een ervaring, levert nu wijsheid op. Dit werk ondersteunt het begrip van de dynamiek in de mens-tot-mens elektromagnetische verbinding. De bewegingen die tijdens een sessie worden gemaakt lijken op de bewegingen in de Tai Chi. De procedure is heel precies en in een exacte volgorde. Er wordt gewerkt van de voeten in de richting van het hoofd, van de voorkant naar de achterkant en dan weer terug van het hoofd naar de voeten. We eindigen deze universele afstemming steeds met een sterke verbinding met de Aarde. En ik hoef je niet te vertellen hoe heilig en hoe noodzakelijk het is dat we ons partnerschap met de aarde eren!

De vier fasen van de EMF Balancing Technique® – een kort overzicht.

Het proces van afstemming zal voor iedereen tijdens een EMF Balancing Technique sessie plaatsvinden, ongeacht of hij zich ervan bewust is of niet. De meeste mensen voelen hoe de energie door hun lichaam stroomt, maar het succes van de sessie is daar niet van afhankelijk. Elke sessie begint met de begroeting: “Van de Schepper in mij, tot de Schepper in jou en het gezelschap waarin we ons bevinden, laten we beginnen”. Dit dient als een wederzijdse erkenning en eren van de Innerlijke Wijsheid. De EMF Balancing Technique omvat vier verschillende energiepatronen of fasen, die door het menselijk energieveld worden geleid. (noot van de vertaler: inmiddels zijn er acht fasen beschikbaar). De bewegingen maken de uitlijning of afstemming mogelijk, die op zijn beurt ook weer de persoonlijke verbinding met het Kosmische Netwerk mogelijk maakt. (Soms noemt Peggy dit: de verbinding naar verlichting).

Elk patroon heeft een specifieke intentie:

Fase I: Brengt wijsheid en emotie, voelen en denken in balans. Deze sessie heeft het verminderen van stress tot gevolg en geeft een gevoel van vrijheid en welbevinden. In deze nieuwe energie helpt het om je voor te stellen wat het betekent om ‘te voelen met je hoofd en te denken met je hart’. Je leert te werken met de vezels van licht en energie, die een laag vormen binnen de energie-anatomie, die weer gerelateerd is aan het chakrasysteem Het is belangrijk om wijsheid en emoties met elkaar in balans te brengen. Met wijsheid bedoel ik de kwaliteiten van redeneren met verstand, in staat zijn tot overzicht (organisatievermogen), en begrip.

Fase II: hierin wordt de aandacht gericht op Zelfsturing en zelfondersteuning. Hier mogen we op een zachtaardige manier emotionele lading loslaten, zonder dat we de soms pijnlijke ervaringen opnieuw hoeven te beleven. De intentie is om gebeurtenissen te transformeren in een kolom van gouden wijsheid en steun, een kolom van kern-energie die ons in het NU centreert. Deze gouden kolom ondersteunt onze houding van zelfbekrachtiging. Geen negatieve energie meer, die ons in het verleden verankert en ons belemmert om vooruit te gaan! De kernvraag is: “Hoe kan ik me meer efficiënt verbinden met het geheel?” Dit is waarom het begrip van de vezels – die ik zie als geometrische patronen met lichtinformatie over erfelijkheid, genetisch materiaal, vorig(e) leven(s) en huidig leven – zo belangrijk is. Elk detail van minuut tot minuut is hier als het ware op lichtschijfjes gezet. In mei 1999 sprak Kryon over het magnetische schild van ons DNA, waarvan hij zegt dat wetenschappers het niet zouden kunnen vinden, tót ze zich realiseren dat er “iets mist”. Dat ‘iets’ zijn de magnetische codes van de Schepper.

Fase III: is bedoeld om de kern-energie te versterken. Dit stelt ons in staat om het licht dat we bij ons dragen, uit te stralen. In deze fase wordt platina energie geïntroduceerd en vindt er een vereniging plaats binnen de energie-anatomie, terwijl de chakra’s worden afgestemd op de kernenergie. Deze afstemming is belangrijk terwijl we een grotere verantwoordelijkheid nemen in het Universele plan van de gebeurtenissen. Hier brengen we onze spirituele intelligentie tot uitdrukking en ervaren vrede, terwijl we ons HERINNEREN WIE WE ZIJN. Ik Ben wie ik Ben.

Fase IV: waarin we ons richten op energetische heelwording. We hebben een potentieel, waaraan we dikwijls refereren als onze ‘toekomst’. In deze fase leren we onze energetische receptoren en omvormers af te stemmen binnen het UCL, met als doel om ons leven sámen met Spirit te co-creëren. We stemmen dit deel van ons netwerk zó af, dat we met vreugde en in gezamenlijkheid ons potentieel meer kracht meegeven. We worden mensen met de wijsheid uit het verleden en de mogelijkheden van de toekomst. Wat een voorrecht om samen te werken met de Schepper!

In alle fasen wordt het patroon gevolgd precies zoals dat oorspronkelijk is doorgegeven door Spirit, maar de afstemming vindt altijd plaats in overeenstemming met de aangeboren wijsheid van de persoon die de sessie ontvangt. (Jouw innerlijke, aangeboren wijsheid stuurt deze energie precies naar waar jij die nodig hebt voor je hoogste doel). Iedereen is uniek, dus daarom zijn de resultaten ook niet voorspelbaar en individueel. Ik ben nog steeds verbaasd over hoe persoonlijk het Universum met ieder van ons is. Het Kosmische Netwerk is een ingewikkeld deel van ieder van ons en we zijn er allemaal mee verbonden. Zodoende noemt Kryon ons allemaal Familie.

Meesterschap: een houding van balans.

Een van de belangrijkste doelen van het EMF werk is de houding van balans in ons dagelijks leven. Deze gouden houding van balans is een voortdurende uitdaging, als wij, onze Aarde en het Universum doorgaan met het afstemmen op de nieuwe structuren van energetische realiteit die steeds in ontwikkeling zijn. Terwijl je deze houding vasthoudt, en de hogere vibraties opvangt die ermee verbonden zijn, zul je merken dat omstandigheden die uit balans waren, eenvoudigweg verdwijnen. Als dat gebeurt krijg je wat veel mensen ‘genezing’ of ‘heling’ noemen. Als je je persoonlijke heilige balans in stand houdt, draag je ook bij aan een grotere vrede en stabiliteit van het collectieve geheel. Déze balans is, uiteindelijk, een sleutel tot het uitdragen van verdraagzaamheid.

Vergeet niet dat ons is gevraagd om meesterschap te beoefenen. Om meester te worden, moeten we de volledige lading van ons zijn vasthouden. Kryon vraagt ons dat te doen en vertelt ons dat we het met gemak kunnen. Sommigen doen dat op een komische manier, maar we kunnen het. (Ahnya zegt dat het prima is, om zo af en toe een Kosmische blaag te zijn, zolang je liefde en humor niet vergeet). Probeer je eens in te denken wat het voor jou betekent om je meesterschap in je dagelijks leven toe te passen: het altijd bewaren van je kalmte; een hart vol vreugde; het nooit veroordelen van anderen; geduld; humor, vriendelijkheid; nederigheid; rust; vrede, enzovoorts. Meesterschap in praktijk brengen betekent ook dat we de wijsheid vergaren om te weten wanneer we moeten geven of ontvangen; het omvat ook het onderscheidingsvermogen waar Kryon het over heeft.

Door meester te worden over onszelf helpen we anderen hun meesterschap te ontwikkelen, zodat we de energie vast kunnen houden en Verlichting bereiken. Dit is een liefdevol proces – we worden zelf gelukkiger en verhogen onze vibratie, terwijl we anderen helpen om hun afstemming te vergroten. Eén van de EMF Balancing Technique leraren zei het volgende over dit werk: “Om uit te leggen wat van dit systeem verwacht mag worden zou onbegonnen werk zijn, want het effect van integratie van lichaam en geest is voor iedereen anders. Maar het ondersteunt altijd dat wat goed is voor onszelf, onze Aarde en ons Universum”.

De beoefenaar van de vechtkunst wordt er een meester in, terwijl de houdingen die het mogelijk maken om met energie te werken worden beoefend en versterkt. De concert violist geeft er zijn leven voor, om dit instrument te kunnen bespelen. De Verlichte Mens kan meesterschap beoefenen door te leven alsof ieder moment er toe doet, en door verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van zijn groei. We hebben hier een spirituele strategie die, als die gecombineerd wordt met intentie en integriteit, in praktijk kan worden gebracht om onze co-creatieve mogelijkheden meer potentie te geven. Dit leer ik aan studenten tijdens elke training in de EMF Balancing Technique. Ten eerste: eer je historie (je verleden) door dankbaar te zijn voor alle wijsheid die je bij je hebt. Ten tweede: centreer je in je kernenergie (het heden), zodat je verbinding met oneindige kracht uitgelijnd wordt. Dit leidt tot de derde stap: reik uit in balans, naar je potentiële mogelijkheden (de toekomst). Voortaan zul je met grotere vastberadenheid en met grotere zekerheid volgens je intenties kunnen co-creeren. Des te meer je met de houding leeft van een mens die zijn eigen mogelijkheden heeft geschapen, des te meer je die mens ook zult worden. Dit is niet eens zo mystiek; het werkt gewoon!

Een school met vleugels.

Ik geef sinds 8 jaar (1998) les in de EMF Balancing Technique. Deze jaren van ervaring hebben me een groot vertrouwen in dit programma gegeven én in de Wezens van Licht die me tijdens elke training vergezellen. De workshop van één dag over het Universele Balancerings Netwerk is voor iedereen; er wordt nuttige informatie over het UCL gegeven en er worden energieoefeningen gedaan om je netwerk te versterken; er worden praktische gereedschappen gegeven die je vanaf die dag kunt gebruiken in je verdere leven, maar ook tijdens het vervolg van de training. Diegenen die kiezen om na de eerste dag de training te vervolgen, leren de patronen van alle fasen van deze techniek en kunnen zo een praktijkbeoefenaar worden of zelfs leraar. Na fase 1 en 2 ontvang je het basiscertificaat, dat samen met de workshop 3 dagen duurt. Na fase 3 en 4 ben je gevorderd praktijkbeoefenaar. Deze twee fasen duren samen ook drie dagen. De totale training duurt dus zes dagen. Het neemt zo kort tijd in beslag omdat iedere student direct wordt afgestemd op de nieuwe energie, en de instructies zijn beknopt. De bewegingen zijn elegant en gemakkelijk te leren. De energie stemt zichzelf af en geeft zelf sturing; hij stroomt door het lichaam in overeenstemming met de persoonlijke behoefte van het individu.

De trainingen in de EMF Balancing Technique zijn ware energie-evenementen! Sommige mensen leren de methode voor hun persoonlijke groei, en eventueel voor familie en vrienden. Anderen leren EMF als een aanvullende mogelijkheid in een al bestaande praktijk. Ook zijn er mensen die EMF leren om een nieuwe carrière te beginnen als EMF Balancing Technique praktijkbeoefenaar. Voor hen die een sterke resonantie voelen bij dit werk, is er ook en lerarenopleiding beschikbaar. Elke leraar heeft met succes zowel het praktijkgedeelte als het 6-daagse lerarenprogramma gevolgd. Een leraar is gekwalificeerd om zowel sessies, als de opleiding tot praktijkbeoefenaar te geven.

Het huwelijk tussen Spirit en Biologie door het UCL.

Kryon vertelt ons dat menselijk bewustzijn de aarde naar een nieuw vibratieniveau heeft getild, en dat heeft de natuurkundige wetten van onze realiteit veranderd. (Uit de New Hampshire channeling, November 1997). De mensheid heeft zijn verantwoordelijkheid genomen om naar Verlichting toe te werken. We zijn inderdaad al de kritische grens voorbij. Terwijl we ons meesterschap ontwikkelen, houden we meer licht en energie vast, meer dan we ooit konden. Het UCL heeft vorm aangenomen als het resultaat van ons meesterschap, dat door Lichtwerkers overal ter wereld wordt beoefend. We zijn in staat om een horizontaal energiepatroon te gebruiken, om zodoende het co-creatieve proces te versterken; door dit mechanisme hebben we co-creatieve energie in het Hier en Nu gebracht. We nemen allemaal deel aan dit evolutionaire proces, zelfs al zijn we zelf het gereedschap om het te bereiken. Zonder twijfel zijn de gaven van de nieuwe tijd het resultaat van een echt partnerschap tussen Spirit en ons!

Als we onze volle potentie bereiken, zullen ook fysieke veranderingen plaatsvinden. Onze hormonen zullen zorgen voor andere reacties. Dit zal een chemische reactie geven in onze hersenen en ons lichaam, die ons op hun beurt voorbereiden op Verlichting en om in een nieuwe tijd en een nieuwe realiteit te leven. Als de energie eenmaal door ons hele veld stroomt – via het energetisch lichaam – zal het ons lichaam beïnvloeden door de hormonale en chemische veranderingen. Uiteindelijk zal ons lichaam in staat zijn om zichzelf te helen en steeds opnieuw te regenereren met een duizelingwekkende snelheid. Vandaar dat Kryon vertelde over de hogere leeftijden die we gaan bereiken. Bovendien zullen onze processen om te leren veranderen, terwijl we opvallend anders zullen weten hoe we ons moeten verbinden met het collectief bewustzijn om informatie te verkrijgen.

Het UCL begint in je hart bij de diepste kern van je wezen/ziel. Het versterkt je biologie op een liefdevolle manier tot een volledig zelf vervullend mens. Het is waar je persoonlijke verbinding met het collectieve Al begint. Ieder van ons houdt een stukje van de collectieve waarheid in zich. Op weg naar spiritueel succes, als we anderen helpen om hun eigen goddelijke potentie tot uiting te brengen, helpen we ook onszelf. Zo onlosmakelijk verbonden zijn we. Zoals Kryon zegt (New Hampshire channel): “Energie wordt vrijgegeven en tijd verandert – allemaal door onze intentie. Er is geen grotere kracht in het Universum dan Menselijke Intentie en Liefde (gedachten zijn krachten)”. Kryon herinnert ons eraan hoe diep wij worden liefgehad door Spirit. Je persoonlijke verbinding met het Kosmische Netwerk stelt je in staat om Liefde te uiten op een Meesterlijke manier; groei in je Liefde en leef in de onbegrensde Liefde van Spirit.

Het vieren van afstemming.

Mijn man Stephen is de andere helft van het EMF Balancing Technique werk. Stephen en ik presenteren onze lezingen over de hele wereld. We activeren de lichtpatronen van mens-tot-mens. Op dit moment van schrijven zijn er leraren in zes landen: de Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland, Groot Brittannie en Singapore. Mijn leraar/partner Ahnya, het Lichtwezen van wie ik al deze informatie ontving, straalt nu ik dit schrijf ook Liefde uit. En met haar houding geeft ze aan dat ze dit moment met ons viert. Ze herinnert mij eraan dat ik jullie iets moet vertellen, dat ik ook met plezier aan mijn studenten vertel: de lange vezels van het netwerk die je omgeven, zien er voor mij uit als vleugels!

Namaste, Lieve Familie.

Peggy Phoenix Dubro