Kryon. Aansluiting op de nieuwe vibraties en de energie van de nieuwe tijd. / door Sabine Sangitar

Kryon: Aansluiting op de nieuwe vibraties en de energie van de nieuwe tijd.

Sabine Sangitar / 4 november 2009.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon en ik groet jullie, vrienden van het licht, lichtwerkers, pioniers van de nieuwe tijd. Ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT die de onmetelijke liefde in zich hebben.

Wij spreken over Gods adem. Gods adem, de Bron van goddelijkheid die alles levend houdt en alles in zichzelf draagt. Het goddelijke centrale punt straalt door de adem van God. Als wij Gods adem zeggen, noemen wij die zoals het is: het levende Merkabah van het goddelijk gedachteveld dat vibreert op een bepaald ritme, zich intrekt en weer uitbreidt.

Als de Aarde-energie zich verhoogt en de energie van de nieuwe tijd die van het duale ontmoet neemt de vibratie van het Merkabah toe. Voel als jullie diep in je ziel gaan het licht van God en daardoor de ademhaling van God die jullie in je opnemen en consequent jullie zielkern vinden. Voel, voel wie jullie nu zijn. Als God zelf snel ademt, op een ritme van de nieuw belijnde energie verandert het zogeheten tijdsysteem, het tijdritme. De energieën trillen sneller en 24 uur worden er maar 18. Voel tijdens deze rustige periode wie jullie zijn want dat is erg belangrijk bij de boodschap van vanavond want in jullie ziel, in de oorsprong van jullie goddelijke kern zijn jullie verbonden met de intentie van de onmetelijke liefde die inherent is aan de goddelijke kern en die hem uitbreidt, het licht roept en zichzelf verbindt met jullie Merkabah. 

Jullie Merkabah ademt en vibreert ook in een bepaald ritme. Voel dit ritme van jullie ziel door het samenroepen van al jullie chakra’s. Als het duale tijdritme sneller gaat verstrijken de uren en minuten sneller en hebben jullie een tekort aan energetische tijd en gaat jullie Merkabah sneller vibreren. In jullie lichaam is er ook een bio-systeem, een ritme dat zich ook aan de nieuwe tijd en aan deze snelheid zou moeten verbinden want anders zouden jullie symptomen op lichamelijk niveau kunnen krijgen.

Aldus vraagt Kryon jullie om in de diepte van je ziel te duiken, in de tegenwoordigheid met de woorden Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham en jezelf tegelijkertijd te verbinden met de cellen van je lichaam. Als jullie dat toestaan zullen wij jullie bioritme in lijn brengen met de nieuwe tijd. Dit gebeurt zonder woorden, zonder geluid vanuit de goddelijke Realiteit. Tot na de in lijn-stelling zal Kryon jullie boodschappen sturen over welke symptomen het zou kunnen veroorzaken in jullie lichaamssysteem.

Jullie lichaamsvibratie moet zich ook aansluiten op de vibraties van de nieuwe tijd. Jullie voelen dat de tijd sneller gaat. Jullie voelen het op alle niveaus, lichamelijk, emotioneel en mentaal. Wat er op deze momenten gebeurt is heel belangrijk. Wees er dus klaar voor. Verbind jezelf met je cellen, met je lichaam.

Dit is een groot geschenk. Jullie Merkabah vibreert nu in hetzelfde ritme als het Merkabah van het goddelijke Gedachteveld. Terwijl Kryon zijn boodschappen doorstuurt vindt er verankering plaats.

Er zijn hier nu vele mensen aanwezig die lijden aan lichamelijke symptomen zoals misselijkheid, evenwichtstoornis en slapeloosheid. Dat komt omdat de adem van God zoveel sneller beweegt in de nieuwe tijd en de aarde-energie wordt steeds hoger. De emoties vibreren ook sneller. Velen van jullie gaan van euforie naar droefheid, van twijfel naar dapperheid. Alles vibreert sneller, zelfs jullie gedachten maken sprongen en soms voelen jullie je verward.

Nu is jullie Merkabah in een vibratie en in hetzelfde ritme als de Adem van God. Dit lucht jullie op en jullie zullen voelen dat er daardoor veel zal veranderen in jullie systemen. Neem de tijd om je ziel te voelen. Herken het ritme en de harmonie wat jullie licht en vrede geeft. Hoe sneller de aarde-energie verhoogt hoe sneller het Merkabah van het goddelijk Gedachteveld vibreert. Dit betekent dat de duale tijd steeds sneller gaat. Alleen als de ascensie plaatsvindt zal het goddelijk Gedachteveld weer in het echte ritme ademen – veel langzamer dan nu gebeurt in deze fase van de ascensie.

Voel de diepte van je ziel want jullie Merkabah houdt jullie in leven. De vibratie van jullie Merkabah in een bepaald ritme is zeer belangrijk voor alle niveaus van jullie Zelf. Voel tegelijkertijd de magnetische liefdesenergie van Kryon, hoe die zich uitbreidt en jullie verheft. Voel de verbinding met de goddelijke Bron. In de dualiteit verstrijkt de tijd sneller en sneller. Dit is een moeilijke situatie voor veel mensen omdat dit zich vaak voordoet in nachtelijke dromen kan het niet meer volledig worden opgenomen. Zoals Kryon al eerder heeft gezegd zijn de emoties ook verward en worden beweeglijk, verliezen standvastigheid. Gedachten vliegen alle kanten uit.

Dit alles leidt tot ongemak in de mensen. Toch is dit een gratie en een geschenk omdat dit de fase is van de ascensie en hoe meer Gaia aangeeft dar de aarde-energie omhoog gaat hoe sneller het Merkabah van het goddelijk Gedachteveld vibreert dat op zijn beurt de nieuwe tijd-energie aanzet zich te verbinden met de energie van dualiteit, het oude verdrijft en het nieuwe verhoogt.

Wij zien dat dit voor veel mensen een moeilijke situatie is omdat zij niets weten. Jullie zijn bijeengekomen om de boodschap van Kryon vol vertrouwen in je op te nemen. Aldus hebben jullie een groot geschenk ontvangen. De verankering heeft plaatsgevonden. Jullie zullen het harmonieus kloppen van de energieën in jullie dagelijks leven voelen. Het grootste geschenk dat de spirituele wereld jullie kan schenken is de Adem van God zelf als die over jullie heen stroomt. Daarom willen wij jullie dit geschenk brengen, de Adem van God die zich nestelt in jullie Merkabah en in jullie ziel en die jullie je laat realiseren wat een prachtige schepsels jullie zijn. Jullie zijn de voorlopers, het licht op Aarde. Ontvang dus de Adem van God.

Het is een diepe verbondenheid. De vrede en de lichtheid en de zekerheid zitten in jullie. Herhaaldelijk stuurde Kryon de boodschap naar jullie: Herken de tekenen van de tijd. Elke verandering is een geschenk voor de planeet en de mensen. Zo is het gebeurd en gedaan. Voor jullie, mijn lieve lichtwerkers, is er veel veranderd door deze avond en deze energieën. Lichamelijke symptomen zullen opzij stappen, emoties en gevoelens zullen jullie niet langer verwarren. Zelfs als mensen aan de buitenkant erg verward zijn zullen jullie een diepe vrede in jezelf voelen en dus zegt Kryon tegen iedereen

AN’ANASHA.