Kryon Channeling: Het grotere plan. / via Natascha Lossie

Kryon Channeling: Het grotere plan.

Natascha Lossie / 7 oktober 2010.

Misschien is het een schrale troost, maar jullie zijn bezig met een groter plan.

Jullie als individuen hebben ervoor gekozen om dit moment mee te maken. Jullie wisten dat het pijnlijk kon worden.

De pijn hebben jullie voor lief genomen toen jullie de keuze maakten om tijdens deze massale omslag aanwezig te zijn op Aarde. Wij vonden het prachtig dat jullie deze keuze wilden maken. Wij zijn trots op jullie dat jullie zover zijn gekomen.

Wij waren erop voorbereid dat jullie moeilijkheden zouden ervaren. Wij hebben jullie daarvoor gewaarschuwd, maar jullie waren te enthousiast om aan dit magische moment mee te doen. Wij begrijpen dat nu jullie het leven ervaren, dat soms anders voelt. Graag herinneren wij jullie aan dit grotere plan! Voor velen klinkt dit zo magisch, dat het bijna onwerkelijk is, maar het is de realiteit!
De werkelijkheid waarin de mensen op Aarde leefden, werd geregeerd door angst. De frequentie van angst is heel laag, terwijl de frequentie van liefde heel hoog is. Liefde is een hele sterke remedie tegen alle vormen van ellende. De meeste ellende wordt vanuit angst gecreëerd, namelijk; het is de vibratie van angst die de vibratie van negativiteit aantrekt. De vibratie van angst werkt als een magneet op alles wat maar ellende is.

Veel van jullie zijn gekomen met als doel, meer liefde te brengen. De liefde die de Aarde op dit moment nodig heeft kan alleen zo sterk worden als nodig is, als jullie je weer losmaken van jullie angsten en negatieve overtuigingen (jullie lagere vibraties). Deze hebben jullie verzameld in dit leven, maar deze horen niet bij jullie!

Het licht wat jullie in wezen dragen wordt bedekt door angst. Vanuit jullie angst hebben jullie omstandigheden gecreëerd die jullie vibratie verlagen. Als jullie je angsten loslaten/transformeren, verhoogt jullie vibratie en veranderen jullie omstandigheden in positieve zin. Een liefdevolle vibratie trekt liefdevolle omstandigheden en mensen aan.

Het magische van dit moment is dat jullie nu in een versneld proces zijn beland en dat er op veel plekken in de wereld tegelijkertijd mensen zijn die op verschillende manieren met het hetzelfde plan bezig zijn: de omslag van Aarde in 2012. Dit proces is al jarenlang aan de gang, maar er vindt nu een versnelling plaats, doordat de informatie nu bij velen doorkomt. Eerder was dit nog niet in deze mate aan de gang. Het nieuwe bewustzijn begint nu door te dringen!

Dit was Kryon.

Copyright © 2010 Natascha Lossie, http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.