Kryon: Channeling: Kryon en Jezus Christus. / door Sabine Sangitar

Kryon: Channeling: Kryon en Jezus Christus.

Sabine Sangitar /1 Januari 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

* Kryon: De datum 21.12.2012 / Veranderingen in het jaar 2013

* Jezus Christus: Alles wat jullie doen, doen jullie voor mij.

Ik ben Kryon. Kryon, jullie broeder, metgezel en vriend. Ik groet jullie met de energie vaan magnetische liefde, met de woorden OMAR TA SATT. (groet aan de lichtwerker(s)) Ik groet ieder van jullie. Ik groet het collectief. En ik groet de Nieuwe Tijd, de verandering. En ik groet allen die hier vandaag niet zijn maar toch meedoen in deze energie.

Een nieuw jaar is voor jullie begonnen. Kryon is uitgekozen om jullie te vertellen over de energetische veranderingen.Voor jullie was een bepaalde datum heel belangrijk toen de kalender van de groene frequentie eindigde en de energie van de Aarde een nieuw era binnenging. Maar deze datum schiep vele verwachtingen en ook veel verwarring, zelfs binnen de goud/blauwe frequentie en vele andere frequenties. Wat gebeurde er precies? Het is de taak van Kryon om jullie daar iets over te vertellen.

Allereerst, deze dag en deze nacht gingen blijkbaar voorbij zonder grote gebeurtenissen, zonder de verwachtingen van degenen te vervullen die dachten en geloofden dat op exact dit tijdstip, op 21 december 2012 het hoogtepunt van de ascensie plaats zou vinden.

Feitelijk gebeurde er heel veel en dat is waar Kryon met jullie over wil spreken. Want het is als een nieuwe tijd, als een nieuw era dat zich uitbreidt. Zelfs al heeft het hoogtepunt van de ascensie niet plaatsgevonden waren velen van jullie die spiritueel bewust zijn wel in staat om te voelen dat de energieën sinds die tijd waren veranderd.

Zij kunnen meer verstrengelen. En wat van speciaal belang voor jullie zou kunnen zijn is dat jullie kunnen voelen dat de wezens van achter de sluier dichterbij jullie zijn en jullie hen intensiever in je hart en in je ziel, in je aspecten, kunnen voelen.

Er is veel spirituele kracht vrijgekomen en zelfs vanachter de sluier hebben wij, om een menselijke uitdrukking te gebruiken,een oogje in het zeil gehouden op een continent en ook bij verschillende landen. Want het continent Afrika speelt een belangrijke rol omdat vele erfenissen van God daar zijn verankerd.

Dit continent is zeer spiritueel en zal een grote rol spelen bij verschillende veranderingen en gebeurtenissen n de nieuwe tijd. Maar wij zullen ook Israël aanvullen met hoogenergetische energieën. Er is daar een heilige graalenergie die van groot belang is voor de goud/blauwe frequentie. Deze graalenergie zal een duidelijke energetische fase van veranderingen in de komende tijd introduceren.

Maar dit is ook de tijd van de draken en de eenhoorns. Het is de tijd van de galactische ruiters en de sterrenreizigers. Het is een tijd waarin energieën zich zo snel manifesteren en het mogelijk is dat de energieën zich zeer, zeer snel zullen manifesteren door de kracht van jullie gedachten en als zij worden begeleid vanuit het hart.

De helers onder jullie zullen bemerken dat intensieve heling op alle niveaus mogelijk zal zijn, want ook dit is onderdeel van de veranderingen. De stralende kracht van SOL’A’VANA, Gods adem, is heel veel toegenomen op Aarde.

Vele frequenties zullen deze energieën met speciale aandacht absorberen. De goud/blauwe frequentie, de oudste frequentie zal Gods Adem verspreiden en zal hem wijd over jullie planeet verspreiden.

Met name dit jaar zal de rode frequentie zichzelf vullen met de stralende kracht van Gods Adem, SOL’A’VANA. De rode frequentie is de frequentie van de slapenden. Dat zijn de mensen die zich nog steeds afsluiten voor spiritualiteit. In deze hoogenergetische tijd van SOL’A’VANA zullen zij significante processen ervaren. Het is de taak van verschillende frequenties, maar met name van de goud/blauwe frequentie om deze mensen te steunen, hen naar het ontwaken te geleiden, hen energetisch vastte houden en bij hen te zijn. Want de veranderingen zullen juist voor deze frequentie merkbaar zijn

Lady Gaia strekt zich uit – dit is het woord dat Sangitar mij heeft geleerd – zoals jullie je ’s morgens uitstrekken voordat jullie opstaan. Lady Gaia zal dit ook doen. En dit uitrekken zal van speciaal belang voor de planeet zijn. Want dat zijn de ontladingen die erop volgen.

Vertrouwen zal een groot punt zijn. Maar met name de goud/blauwe frequentie zal dieper in vertrouwen gaan dan ooit tevoren. Zij zal vele, vele mensen vergezellen en de graalenergie tot leven brengen. Maar alle frequenties zullen ook spirituele realisaties, diepe inzichten en veranderingen, vrede, vreugde en kracht brengen.

Maar er zal ook vijandelijkheid zijn bij degenen die slapen. Maar deze vijandigheid, ongeacht welke religie of spirituele oriëntatie – als een mens geen respect en achting toont voor een Goddelijk licht, vecht hij tegen zichzelf. Dit vechten tegen zichzelf zal fatale gevolgen hebben in de huidige situatie. Aldus zullen meer mensen de planeet moeten verlaten.

Maar mensen zullen ook worden opgeroepen om samen te komen. Vele mensen zullen in collectieven zijn wonderen verrichten. Net zoals jullie, de goud/blauwe frequentie. Eenmaal eerder stond de Aarde op de rand van het hoogtepunt naar ascensie. Het was op de bijeenkomst van het Kryon-festival. Maar vanwege de diepe liefde en het begrip dat de mensen in zich dragen was het mogelijk om de energieën bij te sturen. Aldus kunnen jullie een opwindende tijd verwachten in een collectief.

Er gaat veel veranderen, met name op het niveau van hart en ziel. Jullie zullen nauwelijks in staat zijn om met je intellect beslissingen te nemen. Jullie zullen zelfs nog dieper duiken in de niveaus van hart en ziel en de energieën voelen, de warmte, de veiligheid, de steun die de engelen jullie geven. En Jezus zal met name zichtbaarder voor jullie worden. Nog dieper en closer dan ooit tevoren. Het zal voor vele mensen mogelijk zijn om energieën te manifesteren en te bundelen op zo’n krachtige manier dat zij feitelijk voor zichtbare wonderen zorgen in vele gebieden.

Wat ook sterk zal gaan veranderen is het bioritme. En de cellen die zichzelf hebben geprogrammeerd voor de nieuwe tijd zullen nu diep en zichtbaar gaan werken. Jullie zullen gaan zien dat de mensen steeds jonger zullen worden, zichtbaar aan de buitenkant en natuurlijk ook op celniveau.

De organen zullen verjongen en toch zal het ook tot verjongingen komen die voor velen niet zo prettig zullen zijn, met name voor degenen van de rode frequentie, want vele delen van de dualiteit zijn al ingestort. En natuurlijk zorgt dit voor veranderingen. De slapende mensen zullen veranderen, want zij kunnen niet meer blijven vasthouden aan de structuren van de dualiteit.

Ik heb een geschenk voor jullie want wij willen dit jaar beginnen met de zegen druppels van SOL’A’VANA. En net zoveel als er op de niveaus van hart en ziel, in jullie aspecten, is gebeurd, zullen jullie deze druppels dieper ontvangen en zullen zij heling brengen op alle niveaus. Dus vraagt Kryon jullie om je handen op je hart te leggen.

En voordat SOL’A’VANA naar jullie wordt gebracht vraagt Kryon jullie naar de diepten van je zelf te gaan. Voel je Goddelijkheid en neem de tijd want Kryon vraagt jullie nu om alle verwachtingen, wensen, hoop en verlangens die jullie in je dragen over de komende tijd voor je derde oog te laten verschijnen. Verwacht deze dingen allemaal voor jezelf. En nu zullen wij SOL’A’VANA, Gods Adem over jullie heen stromen met de geluiden van de Goddelijke Realiteit.

(Er wordt muziek gespeeld.)

Wonderen kunnen zich alleen op zielniveau ontwikkelen. Wonderen komen niet tot bestaan door het intellect, niet door het te willen, niet door kracht. Wonderen komen tot leven in het hart, met spiritueel begrip en bewustzijn over de betekenis van energieën als jullie die voelen en in je opnemen, als jullie hen in je ziel opnemen.

Er kunnen dus ook mensen zijn die zich teleurgesteld voelen omdat het hoogtepunt van ascensie zich niet heeft voorgedaan in 2012. Maar ik breng deze mensen de boodschap dat de ware spiritualiteit niet is verbonden met het vervullen van verwachtingen. Een energie kan niet teleurstellen. Engelen zijn vol liefde, zij kunnen niet teleurstellen. En dus kan Lady Gaia, een levend bewustzijn, ook niet teleurstellen. Een echte avatar op Aarde die spiritualiteit in zich heeft, de liefdesenergie in zijn ziel heeft, zal beloond worden voor zijn vertrouwen want daar is het waar de waarheid, de Realiteit, plaatsvindt.

Er zit een natuurlijk verlangen in je ziel want het verrijkt jullie stap voor stap naar ontwikkeling, naar hogere ontwikkeling, naar expansie. Laat Kryon jullie de boodschap brengen dat de karakteristieken van spiritualiteit vreugde, overvloed en gezondheid zouden moeten zijn op jullie planeet, in je ziel, in jullie aspecten. Alle dingen die het leven op jullie planeet bevorderen. En velen van jullie hebben dat hart- en zielniveau bereikt.

Dat was de kracht van de energie van 2012. En wie dit hartniveau en zielniveau in zichzelf heeft verwelkomd met de energie van SOL’A’VANA, zal nu bemerken dat alles dieper gaat. Dat gevoelens omhoog komen die jullie euforisch kunnen maken als jullie de energie van de engelen of Jezus voelen.

Het is een tijd waarin jullie kunnen kiezen, meer dan ooit tevoren, en beslissingen kunnen nemen of het voor jullie een makkelijke weg zal zijn naar het hoogtepunt van ascensie. Als jullie het makkelijke pad kiezen, het vreugdevolle pad, het energetische pad van vreugde, of kiezen jullie liever het moeilijke pad vol twijfel en angsten? Het is de beslissing die jullie zullen nemen. En als de energieën zeer snel manifesteren, mede door de engelen van gratie die steeds meer onder jullie zijn, is het belangrijk dat jullie het bewustzijn hebben dat elke beslissing die jullie nemen zich aan de buitenkant zal laten zien.

Als jullie lichaam iets voelt door de energiebestralingen heel significant zijn zullen jullie meer dan ooit de mogelijkheid hebben om heling en zegening naar je lichaam te brengen door de helende energie.

Sommige lichtlichaam-symptomen tonen zich nu omdat de cellen zich nu geschikt maken voor de nieuwe tijd – absoluut en meer dan ooit tevoren. Vaak gaat dit gepaard met hoofdpijn en veel menselijk klagen dat hun ogen slechter worden. Maar dat is alleen maar voor een bepaalde tijd. Ook hier hebben jullie de mogelijkheid om ditte veranderen.

De boodschap die wij jullie ook willen brengen is: Wat er energetisch is veranderd sinds 21-12-2012 is dat wij achter de sluier niet langer de energieën zenden met al onze kracht maar toestaan dat de energieën naar Lady Gaia worden gebracht vanuit het planetaire raster. Hiervoor is het heel belangrijk dat jullie jezelf dagelijks op alle niveaus gronden. De boodschap van Kryon is een boodschap van magnetische liefdesenergie. En terwijl Kryon de boodschap heeft gebracht stroomden de magnetische liefdesenergie en de helingsenergie. Jullie konden het voelen. En als jullie je derde oog openen zullen jullie misschien in staat zijn om Kryon te zien, de liefde te voelen, de nabijheid, de vriendschap, de verbinding. Aldus zal het ook een jaar van het priesterschap zijn.

Kijk dus vooruit naar wat Is, naar wat eraan komt. En met de woorden van liefde neemt Kryon afscheid: A NI O’HEVED O’DRACH. Er wordt onmetelijk van jullie gehouden.

AN’ANASHA. (Dank je wel)

~~~~~~~~~

Ik Ben Wie Ik Ben, Wie Ik altijd Ben geweest en Wie Ik altijd zal zijn. Ik Ben Jezus Christus. Ik Ben Gods Zoon. Ik spreek de boodschap van liefde. Als Jezus verwelkom ik jullie in dit nieuwe jaar. Het jaar van vertrouwen, het hartniveau.

Laat mij jullie zeggen dat jullie elke stap die jullie zetten, voor mij doen. Elk woord dat jullie spreken, doen jullie voor mij. De liefde die jullie geven, geven jullie voor mij. Elk wonder dat jullie verrichten, verrichten jullie voor mij. Alles wat jullie doen, doen jullie voor mij.

Mijn hart, mijn vriend, mijn broeder, mijn zuster, mijn zoon, mijn dochter, laat mij jullie vertellen: Als jullie mij nodig hebben, bij elke stap, zal ik bij jullie zijn. Met elk woord zal ik bij jullie zijn. Ik zal jullie zekerheid en vrede brengen. Ik zal jullie laten voelen wat het betekent als deze liefdesband begint om dieper en dieper te versmelten. Ik zal jullie vergezellen als jullie het wonder verrichten. Ik zal naast jullie staan als jullie in actie zijn. Ik zal bij jullie zijn als jullie de vreugde en de energie voelen. Ik zal jullie vasthouden als jullie bedroefd zijn. Ik zal jullie steunen in vertrouwen want jullie zijn de liefde van mijn leven.

Laat ons het nieuwe jaar beginnen met de woorden Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham. (Ik Ben Wie Ik Ben. Weet dat Ik God Ben) Wij zullen Lady Gaia bij alle stappen integreren. Voel dus de veranderingen en open je harten en zielen voor alles wat eraan komt.

Ik houd zo onmetelijk van jullie.

AN’ANASHA. (Dank je wel)