Kryon channeling (Milieu) rampen. / via door Natascha Lossie

Kryon channeling (Milieu) rampen.

door Natascha Lossie /14 januari 2011.

Op dit moment zijn er veel rampen in de wereld. Je kunt je voorstellen dat er meer rampen komen om verandering te kunnen bewerkstelligen. Deze rampen vragen om een kritische kijk en nuchtere beoordeling, waardoor alles wat niet klopt boven tafel komt.

We zijn opgeschrikt door de brand in Moerdijk op 5 januari, maar dit was nog maar het begin. Er komt nog veel aan het licht en er zal nog veel over gesproken worden. Deze ramp was nodig om iedereen wakker te schudden. De giffen waar jullie mee te maken krijgen zijn een uitvergroting van wat er allang speelde. Er zit veel gif in jullie grond en dat is niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld gaan de alarmbellen rinkelen.

Het is geen goed systeem wanneer alles wat er gebeurt onder het kleed wordt geschoven, terwijl met logisch verstand iedereen weet dat wat er vrijkomt bij een gifbrand heel veel gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Het is voor jullie verstandig om gezond te gaan eten en vooral rekening te gaan houden met producten die van de grond komen of via jullie vee. De kippen en de eieren kunnen niet gegeten worden. Deze zijn niet veilig. Er is veel op de markt gekomen waar jullie geen weet van hebben, maar jullie gezondheid wordt geschaad door veel toxines. De PCB’s en de uitstoot van milieu-onvriendelijke giffen zijn een groot risico. Jullie hebben veel baat bij biologisch eten, maar dan ook vanuit een gezond verstand. Kippen die op het land lopen eten ook verontreinigde grond, dus eieren kun je beter niet eten.

Er komt dit jaar nog een grote ramp en deze zal jullie doen opschrikken. Er komt een milieuramp waarbij iedereen de consequenties zal ervaren van beleid wat faalt. De overheid kan niet doorgaan met de wijze waarop het nu functioneert. Er komt een grote verandering op dit gebied. Er komen verschillende deeloverheden en die zullen het regime overnemen. Er komt een kleiner deel van het land onder water te liggen. Hierdoor zullen veel mensen moeten verhuizen. De keuze is beperkt, want het land is klein. Er zal een grote verplaatsing plaatsvinden van het aantal mensen die in het westen van het land leven. Er komen diverse stormen waarbij de gewassen en veel vee zal vergaan. Jullie komen in een moeilijke periode, maar die is nodig om verandering te brengen. Zie het als een positieve wending en zorg dat je jezelf voorbereidt.

Er komt daarna een mooie tijd, waarin veel nieuwe vormen worden gevonden voor jullie manier van samenleven. Het kan alleen veranderen als er grootscheeps wordt ingegrepen.

Dit was Kryon.

Copyright © 2010 Natascha Lossie, http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.