Kryon Channeling / door Sabine Sangitar

Kryon Channeling

Doorgegeven via Sabine Sangitar
1 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Onderwerpen: Kryon: Leg je wapens neer. De wedergeboorte van Lady Gaia. De voorbereidingen voor ascensie. Steun Lady Gaia met vredelievende gedachten.

Mijn lieve familie, ik groet jullie met de onmetelijke liefde van het Zijn. Ik Ben Kryon. OMAR TA SATT.

Terwijl de vibraties zich in deze kamer uitspreiden vanuit het rooster van liefde zullen de hoge Raadsleden met hun energie vrede brengen. Vrede voor jezelf en vrede voor alle mensen die van binnen hongeren naar verandering, voltooiing en gelukzaligheid.

Door het rooster van liefde heen roepen wij de mensen toe: Leg je wapens neer. Stop met vechten. Kijk naar de vrede in jezelf en in anderen zonder aandacht te schenken aan grenzen, ongeacht religie, huidskleur. Omarm elkaar en zorg voor vrede. Jullie die hier zitten, leg ook de wapens in je geest neer en wordt betrokken bij de vrede in jezelf. Wordt betrokken bij de gelukzaligheid van de wedergeboorte van moeder aarde.

De ascensie naar de nieuwe dimensie kan vergeleken worden met een geboorte. De weeën zijn al lang geleden ingezet. Voordat Lady Gaia herboren kan worden zijn pijnen noodzakelijk. Soms zijn zij pijnlijk maar als de baby is geboren is er volop vreugde en is de pijn vergeten en spreidt vrede zich uit.

De nieuwe aarde leeft in zijn facetten. Wij kunnen dat niet vaak genoeg herhalen want jullie zijn daar, jullie ervaren het, jullie hebben een aandeel in deze vreugde en dit nieuwe begin. Leg de wapens neer die jullie verhinderen te leven en wij schreeuwen jullie toe: vind vrede in jezelf, verminder de druk, laat de angst gaan en vergeet de zorgen. Als de vrede komt zul je voelen dat alles wat je tegenhoudt, wat je verdrietig maakt of angst aanjaagt aan je voorbij kan gaan en in je gelukzaligheid voel je dan je goddelijke macht.

Door het raster van liefde groeit de energie constant door en de uitdrukkingen daarvan zullen zichtbaar worden voor alle mensen die ze willen zien. De veranderingen zullen zichtbaarder worden.. Dus fluisteren wij jullie toe: Wij zijn hier. Wij zijn vlakbij jullie. Wij zijn nooit weggeweest, nooit ver en nooit gescheiden. Wij omgeven en beschermen jullie. Wij strekken de handen van vrijheid naar jullie uit. Samen gaan wij door de poort van bewustzijn de nieuwe dimensie in.

Nu vraag ik je om de intentie van liefde binnen te gaan. Adem en vorm de intentie dat al je kanalen zich hier nu openen in de goddelijke aanwezigheid.

De hoge Raadsleden zullen nu dicht naar jullie toeschuiven. Zij vragen jullie om hen een pakketje met jouw gedachten te overhandigen en daarbij de zorgen en de angsten die nog steeds bij je horen. Neem even de tijd en word je bewust van wat je angst aanjaagt en wat je zorgen baart.

Terwijl je in het bewustzijn van perfecte liefde bent schuiven de hoge Raadsleden op tot dichtbij je. Zij liefkozen je met een zachtheid die niet met mensenwoorden beschreven kan worden.

Zij vragen, nee smeken je met hun onmeetbare liefde: Alsjeblieft, geef ons je zorgen en je angsten. Laat gaan die druk die zo zwaar op je schouders weegt. Zij verzamelen de pakketjes. Het zijn geschenken. Een geschenk dat je geeft want de grote lichten weten: Als je gelukzalig bent, als je vrede hebt met jezelf, als je vreugde en lichthartigheid voelt dan kun je God heel sterk en heel krachtig in jezelf voelen.

Twijfel wordt moed. Neen deze moed en open je hart heel wijd voor wat er nu gaat gebeuren.

De hoge Raadsleden van het licht houden de energieën van de nieuwe tijd, van de gelukzaligheid, van de vrijheid en de liefde in hun handen. Voel de kosmische handen over je heen glijden. Alle vurige verlangens, alle hoop en elke wens die je ziel in zich draagt zal worden vervuld. Niets zal je worden geweigerd. Alles wat wij te geven hebben zullen wij je brengen.

Soms ben je in gevecht met je geest en daarom vraagt Kryon je om nu zo dapper te zijn om de overvloed die je op dit moment is gegeven te accepteren. Wens wat je hart verlangt.

Herhaal nu de woorden: Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh.

Laat je nogmaals verteld zijn dat de Arcturianen naar de Aarde zijn gekomen in verschillende regionen om aanwezig te zijn bij de geboorte en dat een verschillende grote wezens al wachten in de portalen van de dimensionale poorten om Lady Gaia te verwelkomen.

Sherin werkt nu nog meer met heldere energie door het raster van liefde.

Shakti werkt op Aarde voor Lady Gaia.

Melek Metatron werkt meer meer energie door het raster van liefde met druppels van zegening voor alle mensen op Aarde.

Jullie zullen de komende periode meer energie ontvangen van Jezus Christus en voelen wat het betekent om de Kryonenergie, de magnetische energie, te hebben opgenomen als deze energie zichzelf verbindt en uitbreidt met het raster van liefde.

Lady Gaia bevindt zich nu in een fase als een moeder die een kind ter wereld brengt. Zij kreunt en het betekent voor Lady Gaia een hoop werk, bewustzijnswerk, om haar kind geboren te laten worden.

Help haar daarom met jouw lichaam van gedachten van de aanwezigheid van God want jij bezit de macht om gedachten te vormen die Lady Gaia helpen in haar moeilijke uren.

Maar Lady Gaia is ook vol van geluk en vreugde want zij weet wat er gebeurt en zij doorstaat het met grote moed maar Lady Gaia verzoekt jullie om de wapens neer te leggen. Vrede voor alle mensen op Aarde.

Ieder van jullie kan dus iets doen want als jij voor jezelf vredelievende gedachten hebt, als jij van binnen vrede hebt straalt dit door jouw energie en bewustzijn uit naar de hele wereld en deze energie stort zich door het raster van liefde. De mensheid heeft nog nooit zo opengestaan. Zelfs als dit voor jullie mensen niet zo mag lijken, de mensen zijn er nog nooit zo klaar voor geweest als nu om de wapens neer te leggen.

Het verlangen in jullie ontspringt aan de realiteit van je wezen. Het is het verlangen om verenigd te zijn met je sterrenbroers en -zusters op de nieuwe Aarde, als menselijk wezen van God.

Zo zal het zijn.

AN’ANASHA.

Kryon