Kryon: CHANNELLING: / channelaar onbekend

Kryon: CHANNELLING:

1 November 1997
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische Dienst.

O, het is goed om hier bij jullie te zijn. Vanavond zal verschillend zijn van de vorige keer want op deze plaats zullen harten veranderd worden, uiteraard met toestemming.

Sommigen van jullie zullen voor het eerst zien wat de liefde van God werkelijk is en hoe die ‘handen schudt’ met dat spirituele deel dat in jullie zit en dat een deel van het geheel is. Vanavond zullen enkele diepgaande principes worden geopenbaard waar jullie nu klaar voor zijn en de samenstelling van mensen die hier zijn is perfect om ze te horen.

O familie, o geliefden, wij zijn hier vanavond bijeen gekomen om de liefde van thuis te voelen. Wij zeggen jullie dat er voor sommigen van jullie een paar moeilijke momenten aankomen als zij willen begrijpen dat de stem die zij horen (en lezen) niet langer de stem van het bewustzijn van mijn partner is die eerder tegen jullie heeft gesproken. O nee. Jullie horen nu de stem van het bewustzijn van iemand die jullie innig liefheeft – het wezen van de God-essentie zelf – degene die alles over jullie levens weet – degene die meer van jullie houdt dan wie ook in het universum – degene die de meest intieme geheimen kent – degene die niet over jullie oordeelt.

Luister hier eens naar: Gezegend zijn de mensen die zichzelf willen opofferen als entiteiten uit het universum naar deze planeet willen komen om de zwakheid van het vlees te accepteren – de pracht van hun Zelf en hun Merkabah en hun kleuren te verstoppen zodat zij andere mensen kunnen helpen om zich te herinneren wie zij werkelijk zijn.

Er bestaat geen grotere liefde dan dit, dat je jezelf zover opoffert om hier te komen en een verandering teweeg te brengen in deze speciale constructie van het universum. Je hoorde het goed. Want wat jij hier op Aarde komt doen op jouw reis zal de manier waarop dingen werken veranderen op een plaats waar jij geen voorstelling van hebt.

Wij gebruiken deze tijd (pauze) om jullie voeten te wassen. Het is het thema en de weg van Kryon dat er tussen het onderwijzen ook een liefhebben zit verweven. Ook vandaag zullen wij spreken over dingen waar velen van jullie al eens van gehoord hebben, dat wij hier vanavond figuurlijk gezien zijn om jullie vertrouwd te maken met deze energie en onze handen uit te strekken en jullie handen en ook je voeten te pakken en die te wassen met onze tranen van vreugde.

Terwijl wij nu door het gangpad lopen zijn wij entiteiten. Voordat de leertijd voorbij is zullen jullie voelen dat zij jullie omgeven en hun armen om jullie heenslaan terwijl zij jullie vertellen dat zij van je houden.

De spirituele omgeving is hier veel groter dan het aantal mensen dat hier aanwezig is en als wij vanavond met onze lessen doorgaan kunnen wij zeggen dat die groep steeds dichter bij jullie zal staan.

Er zullen er zijn die nu toestemming zullen geven om verder te gaan met hun leven met pure intentie en met begrip van wat er wordt gepresenteerd. De boodschap van vanavond kan in het begin onpersoonlijk lijken maar als wij verder gaan zullen jullie begrijpen waarom die is gegeven op deze tijd en wat hij betekent.

Dit zijn de kostbare tijden van Spirit……waarin jullie het proces ondergaan dat jullie channeling noemen. Omdat er velen van jullie zijn gekomen om het bericht te horen zeg ik jullie dat de omgevingsgroep geduldig op jullie wachtte in deze donkere kamer voordat jullie er waren en de energie voorbereidde, opgewonden over de mensen die hier in de stoel zouden gaan zitten waarvan zij van iedereen de naam kennen. Namen waarvan jullie waarschijnlijk nog nooit hebben gehoord maar die bij jullie energie horen. Vrienden die jullie aan de andere kant hebben gehad – gidsen en vrienden van gidsen – elk een meester – wachtend op de gezalfden (mensen) die de kamer in gaan komen. Dat is onze waarneming van een Kryonkanaal, weet je. Wij hebben hier op jullie gewacht. En terwijl jullie in je stoelen zitten wil ik dat jullie begrijpen dat JULLIE de verhevenen zijn en dat WIJ zijn gekomen om JULLIE te zien!

Wij gaan jullie iets vertellen wat wij nog niet eerder hebben verteld. Wij gaan een project aansnijden, mijn partner, dat gedeeltelijk wetenschappelijk is en later persoonlijk.

Ik vraag mijn partner om nu heel voorzichtig te zijn bij het doorgeven van het volgende. Doe het rustig aan want deze informatie is nieuw. De overbrenging zal totaal zijn en wij zien nu al mensen die dit lezen. Het zal hun NU zijn maar het is toekomst voor jullie op het moment dat jullie dit horen. Dit bericht zal voor de wetenschap van onpeilbare diepte zijn maar als bij zoveel andere wetenschap die wij jullie hebben gebracht, geliefden, waar het universeel lijkt te beginnen, zal het heel snel persoonlijk worden….dus houd je aandacht erbij.

Wij zijn hier om jullie voor de eerste keer iets te vertellen over hoe dingen werken en wat wij nog nooit eerder aan een groep hebben verteld. Het is echt passend dat het nu in deze groep wordt verteld want het bewustzijn hier is er een van liefde – een van de wens naar kennis – een die serieus is. Ik spreek hier tegen lichtwerkers die hun licht hooghouden! Ik spreek tegen jou, geliefde. (degenen die luisteren en die lezen) Ik ken jullie harten en de zuiverheid ervan. Ik weet waarom jullie hier zijn. Dit bericht is voor jullie persoonlijk en ook voor de wetenschappers en ook voor degenen in de hele wereld die in het bovennatuurlijke geloven. Dit bericht zal dus velen bereiken. Laten wij nu beginnen.

HET KOSMISCHE RASTER.

Wij willen jullie vanavond vertellen over een speciale soort energie. Wij willen vertellen over wat sommigen van jullie zullen zien als een object, maar dat is het niet – het is een fenomeen. Het is iets zo algemeens dat het overal om jullie heen is maar toch zo mysterieus dat maar weinigen ervan weten. Het is de ontbrekende energie. Het is de energie van liefde. Het is de energie van Spirit. Het is de energie van het universum en wij spreken vanavond over iets dat wij het komische raster zullen noemen. Ik zal deze informatie langzaam en voorzichtig aan mijn partner doorgeven zodat jullie zullen begrijpen wat het is en hoe het werkt. Voordat deze bijeenkomst vanavond wordt beëindigd zullen jullie weten hoe het wordt toegepast.

Het is gebruikelijk bij de boodschappen van Kryon dat wij beginnen met het grote en dan naar het kleinere gaan zodat jullie het overzicht zullen krijgen en hoe dat het menselijk hart beïnvloedt. Het kosmische raster, geliefden, is de grootste gemene deler van de verenigde bron van het universum.

De grootste gemene deler betekent dat alle dingen voortkomen uit het kosmische raster. Het is moeilijk om dat ineens te definiëren en daarom zullen wij over zijn vele onderdelen langzaam vertellen.

Het kosmische raster is overal. Het bevindt zich in het hele universum. Alles wat je ziet en alles wat je niet ziet bevat het raster. Van de kleinste deeltjes van jullie natuurkunde en van het in nevelen gehulde vooruitsnellende elektron. Het kosmische rooster is er. Degenen onder jullie die in de fysica zitten zullen dit principe beginnen te herkennen en te begrijpen en daarmee wordt een begin gemaakt met het begrijpen wat dit raster eigenlijk is.

GROOTTE.

Laten wij eerst beginnen met GROOTTE. Dit is geschikt, zelfs voordat wij uitleggen hoe het werkt en wat het is.

Het kosmische raster is de grootste energie die jullie ooit hebben ontvangen. Hij bevat het hele universum en zelfs meer. Hij is overal aanwezig. Er is geen plaats waar je kunt zijn – het maakt niet uit in welke dimensie – waar geen kosmisch raster is.

Het kosmisch raster is misschien wat je het geweten van God zou kunnen noemen toch is het natuurkunde en het is energie en het bevat bewuste liefde. Wat wij jullie zeggen is dat het overal doordringt en het hele universum omvat, inclusief alle dimensies.

Kun jij zoiets groots begrijpen? Zo ver als jullie in de lucht kunnen kijken – zo ver als welke astronoom dan ook ons licht kan zien op een fotografische plaat – het kosmische raster is er altijd al. En toch heeft het altijd tegelijkertijd maar een bewustzijn – altijd tegelijkertijd. Afstand betekent niets voor het kosmische raster en hier, mijn geliefden wordt het moeilijk om het uit te leggen.

Stel je eens voor dat je hand groter is dan het universum zelf en als jij je hand uitstrekt past alles wat ertoe doet om te weten als een balletje in je handpalm. Jullie zijn daarom immens. Jullie hebben de dimensies van God! In die bal op je hand zijn er biljoenen sterren en in die bal zijn er afstanden die onoverwinnelijk en immens lijken te zijn voor degenen die daar leven.

In die bal, die het universum is, zou er voor een entiteit die erin reist een eeuwigheid voor nodig zijn om van de ene naar de andere kant te gaan en toch ligt die bal rustig in jouw ene hand. Het kosmische raster is ook zo want er is waarlijk geen afstand die onoverwinnelijk is tussen je duim en een vinger en het bewustzijn van je hand is ook enkelvoudig. De celstructuur is verbonden met een apart bewustzijn dat van zichzelf reageert. En nog steeds in die bal die het universum in jouw hand kan worden genoemd, lijken er reizen van miljarden lichtjaren en ruimte te veroveren te zijn. Dat is niet waar. Alles daar – de miljarden sterren – is in jullie “Nu”.

Nu hebben jullie een idee over de grootte van deze energie maar jullie krijgen ook een idee over de eenheid van het kosmische raster. Het deeltje van het kosmische raster dat het verst van hier verwijderd is weet precies wat het deel wat hier in deze kamer aanwezig is doet. Dat deel zit tussen de cellen van je lichaam, wij noemen het liefde en het weet wat er 11 miljard lichtjaren verderop gebeurt. Het kosmische raster kent geen tijd en daar gaan wij het direct over hebben.

VORM – ORDE – LICHT.

Het eerste attribuut is de grootte, en de grootte is immens. Het is de grootst bekende energie. Het is de grootste energie die er bestaat. Laten wij over zijn vorm praten en dit, mijn partner is nog moeilijker. Het is geen rooster. Het kosmische raster heeft inderdaad symmetrie maar het is geen rooster. Als je zijn vorm en maat zou kunnen zien, zou je ervan ondersteboven zijn want het zou iets weergeven dat heeft te maken met wat je menselijke tijd zou kunnen noemen.

Er is al bewijs voor het bestaan van het kosmische raster en wij gaan jullie vertellen hoe je naar dit bewijs kunt zoeken. Jullie astronomen kijken vanaf jullie Aarde op een manier alsof zij maar een oog open hebben. Zij hebben nog niet echt een stereoscopisch beeld gezien van wat er duidelijk om jullie planeet heen is. In plaats daarvan kijken zij vanaf de Aarde op een eenogige manier zonder de diepte te zien van wat er om hen heen is. Daarom zijn jullie niet in staat geweest om de snaren van het donker te zien.

Dit is een van de attributen van het kosmische raster dat je kunt zien wanneer je dat maar wilt. Het woord “donker” heeft mijn partner hier begrepen als “het ontbreken van licht” als aanvulling op welke spirituele betekenis dan ook.

Het is alsof je ‘s nachts keek in de met sterren bezaaide hemel en zag dat veel van de sterrengroepen niets meer waren dan een helder patroon.

Enige jaren geleden vertelden wij jullie dat jullie big bang niet heeft plaatsgevonden. Wij zeiden dat het geen zin heeft om een universum te hebben dat vanuit een oorspronkelijk punt explodeert of zich uitbreidt. Wij vertelden jullie te kijken naar het effect van samenklontering als bewijs hiervan. Er is echter meer en dat willen wij jullie nu vertellen want er zal een tijd komen waarop jullie in staat zijn om je “ogen” en telescopen te richten op zeer verschillende en ver wegliggende plaatsen.

Het zou zelfs een andere planeet kunnen zijn en als zij kijken op een stereoscopische manier, zoals jouw twee ogen naar de wereld kijken, zullen zij uiteindelijk het driedimensionale beeld voor zich zien. En wat zij zullen zien is de hoofdweg van schijnbare zwartheid tussen de samengeklonterde sterrenmaterie.

Rechte lijnen van duisternis zullen overduidelijk zijn en die geven het universum richting – geven het symmetrie (evenredigheid) de mogelijkheid gevend om een mysterie zich te laten ontwikkelen, hoe dat ook in zijn werk gaat – als schijnbare hoofdwegen met ogenschijnlijk niets tussen de samenklonteringen. Kijk ernaar. Dit is wat er gaat gebeuren.

Het kosmische raster heeft geen zichtbaar licht ondanks dat het de essentie van licht is. Het kosmische raster is een NUL-balans en wij gaan jullie daar nu over vertellen. Energie is in een balancerende staat die de nulbalans wordt genoemd als de polariteit van zijn meest krachtige attributen is gebalanceerd tot nul. De nulenergie heeft fantastische krachten maar in zijn gewone toestand van rust lijkt het volkomen nutteloos te zijn voor de nulbalans. Jullie astronomen hebben naar het universum en de kosmos gekeken met hun manier van meten van de energie daar en zij kijken naar de hemelen en meten de gehele energie. Wat zij met enige frustraties hebben gezien is dat er veel minder energie en licht zijn dan zij hebben gemeten. Dit is een bekend gegeven bij jullie wetenschappers.

Vraag hen ernaar hoe dat kan en zij zullen je het op allerlei manieren verkondigen inclusief het bestaan van ‘donkere materie’. Geliefden, wat zij zien is geen nutteloze energie. Het is het kosmische rooster dat zij meten. Het kosmische rooster is overal en als ik klaar ben met dit bericht zullen jullie weten waardoor het wordt aangezet en hoe het wordt gebruikt. Jullie zullen weten hoe het reageert op andere energie en waarom het bestaat.

Zoals gezegd, in een nulvorm zal deze ongelooflijk actieve energie aan jullie verschijnen omdat dit raster krachtig is op ALLE punten en in Alle omgevingen. Wij hebben het in dit verband ook gehad over de zeer kleine deeltjes van het atoom. Toen wij het hadden over de afstand van de nucleus (kern) naar de elektronnevel spraken wij over het principe van het kosmische raster.

Toen wij jullie de formule hiervan gaven spraken wij over de wisselwerking van energie van het kosmische raster. Als wij het hebben over de activiteit van gammastralen op 11 miljard lichtjaren afstand, praten wij over het kosmische raster. Van het grootste tot het kleinste, deze energiebron is ontzagwekkend groot en is rustig. Alleen als het wordt opgeroepen en wordt gedestabiliseerd op een ontworpen manier komen er krachten tot leven. Het is de gemeenschappelijke noemer van alle energie en materie overal. En als de werking daarvan bekend zal zijn bij de mensen zullen heel veel dingen zich voor jullie openen, niet alleen maar bij communicatie maar door ongelimiteerde krachten overal – ONGELIMITEERDE KRACHT!

TIJD-SNELHEID.

Laat mij jullie over het kosmische raster vertellen. Het reageert op TIJD. Hier is nog iets anders voor jullie wetenschappers om naar te kijken: Als je een gebeurtenis in het universum vindt waarvan je weet dat die de potentie heeft van tijdverandering, kijk dan hoe zijn fysieke uitdrukking energie ombuigt.

Alles in het universum lijkt te draaien, nietwaar? En in verband met de wetten van de fysica zouden sommige bijproducten in een juiste hoek ten opzichte van de draaiing moeten zijn. Sommigen zouden loodrecht ten opzichte van de draaiing moeten staan. Dat is normale fysica. Kijk echter naar de dingen die dat niet zijn want dat zijn degene die in lijn zijn met de symmetrie van het kosmische raster. Dat zijn degene die “aanwijzen”naar de energie van het rasterpatroon en wij spreken nu over dingen als spuwende zwarte gaten en andere fenomenen in het universum die enorme energie in een stroom uit lijken te storten.

Kijk naar die stromen als zij zich verbinden in een gelijke richting maar niet zich niet noodzakelijkerwijs verbinden met de draaiing van het object dat ze schept. Jullie wetenschappers zullen vragen: “Waarom bestaat zoiets?” Zij zullen uiteindelijk moeten verkondigen dat er nog een andere kracht is die dat aanstuurt…..als een gigantische kosmische magneet. Zij zien de energie pieken en buigen naar de symmetrie van het kosmische raster.

Jullie weten al dat tijd relatief is. Dat hebben jullie wetenschappers verteld en wij vertellen jullie dat dit speciale feit een grote rol gaat spelen bij het leren kennen van de onderdelen van het kosmische raster.

Geliefden, spirituele dingen op jullie planeet zijn verbonden met het raster. Het tijdraam waarin jullie momenteel zitten gaat waarschijnlijk veranderen (zoals wij zeiden in diverse boodschappen) maar is gerelateerd aan het kosmische raster. Wij hebben jullie verteld dat de energie van deze kosmische algemene kracht is verbonden met de tijd en nu zeggen wij dat de tijd voor jullie verandert. Wat denk je dat dit betekent? Ik zal het jullie zeggen. Het betekent dat het kosmische raster antwoordt op het menselijk bewustzijn!

Toen mijn partner jullie vertelde dat bewustzijn natuurkundige wetten verandert was dat te zwak uitgedrukt. Alles is nu mogelijk op de planeet met de intentie van mensen want jullie hebben letterlijk controle over het raster dat universeel is. Nogmaals, het raster kent jullie namen aan de andere kant van het universum. Wij hebben gezegd dat jullie bewustzijn de planeet heeft opgestuwd naar een vibratie die nieuw is. Dit bewustzijn heeft ervoor gezorgd dat het rooster in staat werd gesteld om de Aarde een verhoging van de tijd te laten beginnen……een die verband heeft met jullie maar ook met anderen (buiten de planeet) Dat betekent je niets bijzonders kunt zien of voelen maar toch sommige dingen in het universum kunt zien afnemen. Dat geeft aan dat jullie bewegen (of vibreren) in een verschillend tijdraam.

Wij hebben jullie ook het fysieke aspect hiervan al gegeven. Nu geven wij jullie de actuele mechanische reden die erachter zit. In dit alles is het kosmische raster aan het werk. Jullie bewustzijn heeft dus de natuurkunde van jullie eigen realiteit veranderd.

O, geliefden, luister hier heel goed naar: Julie zijn je al bewust, veel van jullie, van de communicatie tussen mensen die elke snelheid die mensen kennen, overtreft. Identieke tweelingen – tweelingvlammen – zielsverwanten, elk aan een andere kant van de Aarde, hebben vaak directe communicatie waarover is gerapporteerd en wat ook is bewezen. Misschien is de ene van de tweeling angstig en voelt de andere dat ogenblikkelijk. Zij kunnen elkaar opbellen en zeggen: “Wat is er net gebeurd?” en zij realiseren zich dan beiden dat zij allebei op hetzelfde moment hetzelfde voelden. Wat betekent dit voor jullie gevoel van TIJD?

Wat zegt dit jullie over de kracht van het menselijk bewustzijn om alle afstand en tijd te overbruggen? Ik zal jullie zeggen wat dat mogelijk maakt: Het is jullie spirituele krachtbron……en die gebruikt ook natuurkunde.

Als wij in staat zouden zijn om een mens mee te nemen om hem op een magische manier naar de andere kant van het universum te transporteren – ongelooflijk ver weg – op een ongelooflijke afstand van jou – zeggen wij hier dat het kosmische rooster het mogelijk maakt om directe communicatie met hem te hebben……..ongeacht de afstand! Lang na deze boodschap zullen sommigen van jullie stukjes van deze informatie bijeen voegen en zich gaan realiseren waarom dingen in de natuurkunde zijn zoals ze zijn. De gewone kracht van deze rasterenergie is zonder licht en dat alleen maar omdat het in de NULTIJD is – nulenergie en nultijd.

Wij hebben het gehad over nultijd, een inter-dimensionale plaats waar Spirit is en waar alle dingen uit het verleden en de potentiëlen voor de toekomst op een plaats zijn – dat is de nu-tijd.

Het kosmische raster is niet in de nu-tijd, het is in nul-tijd. Nul-tijd, geliefden, is tijd die nul gelijkmaakt want tijd beweegt zich in een cirkel. Het kosmische raster is in een constant balancerende staat en in die balancerende energie is het er potentieel klaar voor om gegevens te ontvangen om energie vrij te geven en die gegevens, geliefden, zijn beschikbaar voor menselijk bewustzijn. Het ‘ziet’ alle TIJD als nul…nooit bewegend ondanks dat vele tijdramen bewegen in zijn energie.

Dat is het waarom communicatie, ongeacht de afstand, direct plaatsvindt tussen alle entiteiten die van het raster afweten. Dit is moeilijk voor jullie te begrijpen omdat veel van jullie niet eens geloven dat er veel tijdramen zijn als je door jullie instrumenten kijkt naar ‘onmogelijke’ natuurkundige zaken die zichtbaar zijn in de kosmos. Tijd is als de lucht die je inademt. Je kijkt naar ongelooflijke stormen met wind die met enorme snelheden alle richtingen opwaait, toch is je adem rustig en normaal, zelfs midden in een grote storm. Daarom is JULLIE ingeademde lucht, in je longen, symbolisch in rust zelfs als de lucht om je heen in opwinding is. Het kosmische raster is net zo.

Het kosmische raster, geliefden, is wat het mechaniek voor co-creatie toestaat, synchroniseert, voor wat wij liefde hebben genoemd. Het kosmische raster bevat de mechanieken voor het toestaan van wonderen op de planeet. Het antwoordt op de natuurkunde – het reageert op bewustzijn. En nu gaan wij combineren wat er voor jullie in het universum is geplaatst.

Het kosmische raster is niet God! Maar zoals wij al eerder hebben gezegd, God (Spirit) gebruikt bestaande natuurkunde voor de mechanieken van wonderen. Sommigen van jullie willen natuurkunde en God gescheiden houden. Jullie zeggen: Maak van natuurkunde geen God. Haal de magie niet weg!” Wij zeggen dat jullie tijd eindig is als je niet op deze manier kunt denken want als je soms enkele van de fysieke mechanieken van Spirit ontdekt zal dat de grootsheid en de pracht van dat alles niet verminderen want wij hebben jullie al acht jaar geleden verteld dat de elegantie van God in de cellen van jullie eigen lichaam zit.

God gebruikt absoluut de natuurkunde van de energie in de kosmos voor kracht….net zoals jullie zijn uitgenodigd om dat te doen. Begrijpen van de natuurkunde van Spirit sluit de liefde niet uit. Integendeel, het geeft een prachtige symmetrie en logica aan alle dingen en deze dingen worden voor jullie helderder als je beweegt in de vibratie waarin je ook de energie van het raster kunt gebruiken. Het rooster derhalve, is niet God.

Het is een van de meest krachtige GEREEDSCHAPPEN van Spirit die vandaag bestaan en bevat veel van wat jullie onuitlegbare magie noemen…..de manier van God. Shockeert het jullie dat Spirit juist natuurkunde gebruikt die het heeft geschapen om de weg waarop dingen werken, mogelijk te maken? Waarom gereedschappen maken en die dingen negeren? Nee, dit is de openbaring aan jullie Hoe Spirit in de kosmos werkt!

Wij vertellen nu dus hoe het werkt. Maar dat is nog niet alles want het kosmische raster beantwoordt nu iets dat nog nooit op jullie planeet is voorgekomen. Energie wordt gecreëerd en tijd wordt veranderd en dat allemaal door menselijke intentie. Er is geen grotere kracht in het universum dan MENSELIJKE INTENTIE en LIEFDE en wij hebben jullie dit herhaaldelijk verteld sinds Kryon hier arriveerde. Dit is de avond waarop wij uiteindelijk dingen in verband brengen en vergelijken met de natuur(kunde) van de liefde!

O, geliefden, nu weten jullie dat als je ergens de intentie toe hebt dat het niet een of andere mysterieuze energie betreft die ergens de ether in vliegt en op de een of andere manier iets manifesteert dat je wilt hebben of nodig hebt. Nu kunnen jullie zien dat er symmetrie in zit en afmeting en opzet en bewustzijn en dat er een mechanisch attribuut van natuur en liefde om die genoemde menselijke intentie heen zit.

Nu beginnen jullie te begrijpen WAAROM nieuwe tijdsmogelijkheden zoveel kunnen doen. Zij ‘tappen’ van het kosmische raster. Er is wat dat betreft geen mysterie meer, het zal in plaats daarvan op een dag worden vervangen door goede wetenschap…..door God gegeven, en Universeel.

Ik zal niet het enige kanaal zijn dat dit principe naar voren brengt en het zal door velen gekend worden en het zal de bron worden voor reusachtige krachten – echte fysieke kracht – kracht die je kunt gebruiken voor reizen of voor energie…..kracht die je kunt gebruiken voor voedsel om te leven. De bronnen van jullie planeet die jullie hebben gebruikt om energie te leveren zijn niet eindeloos. Er is nergens schonere energie dan in het raster. Dit is natuurkunde en het is bekend bij de verlichten die reizen van hier naar waar dan ook in de kosmos….in feite berijden zij vaak de snaren van het raster.

E.T.s.

Laat mij jullie eens iets vertellen over ET’s en het kosmische raster. Er is een groep die bestaat op deze planeet, nabij deze planeet en om deze planeet heen en zij zijn uitermate nieuwsgierig naar JULLIE. Zij prikken jullie, poken jullie op en ontvoeren jullie en er is EEN allesomvattende reden voor hun nieuwsgierigheid en misschien begrijpen jullie daar nu meer van. JULLIE, geliefden, met de vrede van God die in jullie zit (in je dualiteit) zijn in staat om te communiceren met het kosmische raster en deze bezoekers zien dat heel duidelijk want dat is hun krachtbron. Zij willen weten wat voor schepsel het is dat woont op deze kleine planeet, en allen op deze planeet, die deze krachten hebben!

Dat verklaart ook, geliefden, waarom de ET’s niet gewoon komen en hier landen en zich laten zien en jullie vragen naar dit ongelooflijke attribuut. Zij weten dat jullie niet herkennen wat jullie bezitten. Jullie zijn zo ongelooflijk krachtig met jullie intentie dat maar enkelen van jullie samen, door je intentie, ze eenvoudigweg zouden kunnen laten verdampen (als jullie zouden weten hoe) Zo krachtig zijn jullie! En daarom houden zij jullie gevangen in ANGST, een voor een, want zij respecteren jullie krachten en zij willen dat hebben en zij zijn onmeetbaar nieuwsgierig hoe jullie in staat zijn je ermee te verbinden.

ANGST ontbindt vreugde en creativiteit. Creativiteit en vreugde hebben een relatie met intentie en hun verwijdering staat ontvoering toe. Wij hebben jullie in het verleden al vaker gezegd dat jullie deze creaturen niet hoeven te vrezen want alles wat jullie hoeven te doen is om ze aan te kijken en te zeggen: ‘Ik geef jullie geen toestemming om hier te zijn” En geloof mij, geliefden, zij zullen zich terugtrekken want jullie bezitten de kracht van INTENTIE die is verbonden met de universele krachtbron die het kosmische raster wordt genoemd – en zij weten dat! – en de grap is, dat jullie het niet weten.

HET HUIS VAN VREUGDE.

Wij gaan nu een huis bouwen, jullie en ik. Wij hebben gesproken over menselijke kracht en tijdens eerdere lezingen hebben wij gesproken over menselijke vrede, over liefde en eer. Heel veel dingen zijn door ons in die tijd naar jullie toegebracht. Onze hartverbinding met jullie is heel sterk. Wij kunnen wel spreken van wetenschap maar wij worden altijd weer teruggebracht naar het menselijke HART. De verbinding, mijn geliefden, met het kosmische raster is de vreugdeverbinding. Wisten jullie dat? Daar gaan wij nu over praten. Ook al mag dit lijken op informatie die geen relatie heeft met het voorgaande, het is feitelijk de samenvatting van openbaring over het kosmische raster.

FUNDERING.

Wij beginnen dit huis van vreugde met een fundering. Zoals het bij alle bouwers gaat moet er eerst een fundering aangelegd worden voor dit huis van vreugde en wij zeggen jullie dat de fundering van het huis van vreugde bestaat uit eigenwaarde. Als je nog nooit een gevoel voor eigenwaarde hebt gehad ga ik je nu iets vertellen. Deze planeet van vrije keuze werd ontworpen en gebouwd door en met entiteiten erop die deeltjes van God in zich hadden! Het is de enige plaats in het universum waarop lessen met KEUZE zijn.

Jullie test is daarom een ‘herinnering’ aan wie jullie werkelijk zijn. O, er zijn andere planeten die entiteiten bevatten die in staat zijn om te SPREKEN met het kosmische rooster, maar de Aarde is speciaal want jullie zijn feitelijk in staat om je er persoonlijk mee te verbinden…..en nu beginnen jullie te weten waarom. Jullie worden zo geëerd!

Het huis van vreugde dat wij samen gaan bouwen heeft een fundering van eigenwaarde. Wij zeggen jullie dat je niet eens kunt beginnen om vreugde te ervaren als je niet de waarde begrijpt van waarom je hier bent. Jullie zijn een paar van de enige entiteiten met een verbinding met deze kosmische kracht en wij zeggen dat jullie heel speciaal zijn.

Begrijpen jullie nu wat de “liefdesconnectie” betekent? Het maakt niet uit hoe groot de afstand is in het universum, ALLEN die zijn verbonden met het kosmische raster weten wie jij bent. Zij weten dat jij een deel bent van het grotere plan en elke stip van licht die je in de lucht ziet bestaat uit die ene basis van kracht die ook voor jullie beschikbaar is door jullie eigenwaarde en menselijke intentie. Denk daar eens aan als je de volgende keer omhoog kijkt. Zeer velen die daar zijn kennen jouw naam! Er is bewustzijn dat alles doordringt wat jullie eventueel zullen weten en herkennen. Dat zou jullie wat eigenwaarde moeten geven. De engel met jouw gezicht die in jou zit hoort daar thuis. Het is geweldig en het dient een doel – en op cellulair niveau weten jullie waarom jullie hier zijn. Sta rechtop en begrijp dat eigenwaarde het begin is van vreugde.

MUREN.

Laten wij het hebben over de muren van dit huis van vreugde dat wij bouwen. Figuurlijk gezien ondersteunen de muren al het andere. Zij ondersteunen het dak dat jullie bescherming biedt. Ook bieden de muren van het huis van vreugde bescherming tegen de elementen. En, geliefden, deze muren worden figuurlijk gesproken gebouwd door jullie uitdrukkingsvermogen. Zie je, wat je elke dag uitdrukt gaat de muren bouwen van je huis van vreugde. Nogmaals zeggen wij wat wij tegen andere groepen ook hebben gezegd: Als je van de ene plaats naar de andere loopt, kijk dan uit wat je zegt. Vraag jezelf af: “Zijn de dingen die ik zeg perfecte, geweldige en gesmeerde woorden worden van een persoon van pure intentie?”

Zo niet, heb je een gewoonte om je negatief uit te drukken? Zeg jij dingen zoals “O, ik wist dat dit zou gebeuren” als antwoord op een uitdaging? Zijn de woorden die jij spreekt dusdanig dat zij ongeschikt zijn voor anderen? Is dat het huis dat je wilt bouwen? Spreek jij opbouwende woorden? Drukken zij positieve dingen uit die kracht en heling uitdrukken? Of bouwen zij helemaal niets op? Dit zijn de muren en, geliefden, zonder muren die voorzichtig en zorgzaam zijn gebouwd zal het huis nooit stevig op zijn fundering staan. Spreek positieve, opbouwende waarheid. Creëer de muren met je stem. Maak door je uitdrukking jouw realiteit.

SPECIE.

Laten wij over de specie praten. Figuurlijk gesproken is de specie een lijmachtige substantie die alles samenbindt en dat zo houdt. Je vindt het overal in jouw huis. Het zit in de fundering en in de muren die zijn opgebouwd door jouw woorden, het zit in het plafond, het zit in de vensters en in de deur. Specie zit overal en je raadt nooit welk attribuut wij daaraan gaan toekennen. De specie van het huis van vreugde is lachen. Het is humor! O, er zijn heel veel religieuze mensen op de wereld die bang zijn om te glimlachen. Zij zeggen: “God is serieus” en zij zeggen: “Spirit wil niet dat wij lachen in zo’n geheiligde tijd”. Ik zeg jullie, geliefden, dat het lachen dat wij van mensen horen heilig IS en geolied.

Het enige attribuut dat geheel intact door de sluiers heen kan komen is Humor, Lachen. Weet je wat je voelt als je lacht? Als je lacht in liefde met Spirit heb je de ervaring van vreugde! Er is geen groter en gesmeerder gevoel en het moet je doen huiveren om dit te weten. Begin je volgende meditatie met lachen in de wetenschap dat wij allemaal deze wonderlijke specie delen…..iets waarbij wij met jullie meedoen.

Probeer het eens. Kijk naar de energie die om humor heen zit. Toenemend gelach is een heilig ding. Echt waar! Dat is de specie van het huis van vreugde.

RAMEN.

Laten wij het nu over de ramen van dit speciale huis hebben. Figuurlijk gezien, geliefden, zijn ramen iets waardoor je naar buiten kijkt, de wereld in. Zij zijn er ook om mensen van buiten naar binnen te laten kijken…..en zij zijn nodig. Welk attribuut zou de ramen in jullie huis kunnen scheppen? Ik zal het jullie zeggen. Het is de verbinding met het kosmische raster wat wij de mantel van God hebben genoemd, of in jullie taal: Wijsheid. Wijsheid van Spirit is de verbinding met het kosmische raster want het houdt LIEFDE in. Het is als je opstaat en de hand van God pakt en dat jij ‘partner van God’ in deze energie de wijsheid van de mantel van Spirit ontvangt. Het is hetgeen jou in staat stelt om langzaam te reageren als je wordt beschuldigd en dat de rust en de vrede van een toestaat van een menselijke gezichtuitdrukking die vriendelijk en rustig is. Dat IS wijsheid. Het is de mantel van Spirit en de verbinding met het kosmische raster dat jou weerhoudt wanneer het makkelijk is om een ander te veranderen, of je daarom belangrijk te voelen.

Als de wereld door jouw raam kijkt zal het de wijsheid van God zien. Hoor je wat ik zeg? Wijsheid! Het is deze wijsheid die voor iedereen hier en voor wie dit leest, beschikbaar is, die de vrede in je leven creëert dat niets anders dan vredevol kan zijn. O, dat is waar de vreugde is! Dat is het wonder van het huis dat je hebt gebouwd. Jullie kunnen nu diep ademhalen en de vreugde binnen laten komen. Weet dat je een gezalfd stukje van God bent op deze gezalfde plaats, door oneindige energie verbonden met het kosmische raster.

DEUR.

Nu komen wij bij het laatste onderdeel, de deur. Figuurlijk gesproken: hoe ga je het huis van vreugde binnen nadat je het hebt gebouwd? Zelfs met eigenwaarde – zelfs met humor – zelfs met het spreken van goede woorden en met wijsheid moet je het huis dat nu is gebouwd binnengaan om te zien wat er binnenin is. De grootste kracht in het universum en op deze planeet is de menselijke INTENTIE. Het is de intentie die de deur van het huis van vreugde opent. En wat is je eerste intentie die je over de drempel helpt die brengt in een ruimte waar je kunt lachen, vrede hebt en vreugde kunt hebben over wie je bent? Dat is de intentie om LIEFDE in je leven te brengen. Je nodigt het kosmische raster uit! Je nodigt de kracht uit die achter alle kracht zit! Die is onpeilbaar!

Jouw huis is compleet. “Wat?” zul je zeggen. “Geen dak?” Nee. Vreugde is ongelimiteerd en er kan geen deksel opzitten. Het ontbreken van een dak op het huis van vreugde is de metafoor van de open verbinding met God….de overvloed van de kracht van vreugde…..die de liefde van God is.

Ieder van jullie draagt een licht, geliefden, dat helder gezien wordt door elke entiteit in het universum. Er zijn entiteiten zover weg dat jij je niet kan voorstellen dat zij van jouw licht kunnen weten. Toch weten zij wat er hier gebeurt en zij bereiden zich voor op hun veranderingen vanwege wat jullie hier doen.

Zij sturen jullie licht en dat heeft weinig met de Aarde van doen, wisten jullie dat? Wat hier gebeurt heeft invloed op ons allemaal, zelfs op Kryon.

Is het vreemd dat wij hier komen en aan jullie voeten zitten en zo van jullie houden? Is het een wonder dat wij nu verwonderd zijn omdat de sluier is opgetild en wij jullie deze informatie kunnen geven? Wij zeggen dat jullie natuurkundigen al onderdelen van het raster kennen. Degenen die weten dat bewustzijn hun experimenten kan veranderen zijn degenen die weten dat er iets gaat gebeuren. Kijk ernaar! Er is zoveel meer dat wij zouden kunnen vertellen maar wij willen nu alleen maar aan jullie voeten zitten en van jullie houden.

En zo is het.

Kryon