Kryon: Connectie van de planetaire Hartenergie met het Sterrenzaad……../ door Sabine Sangitar

Kryon: Connectie van de planetaire Hartenergie met het Sterrenzaad. Een liefdevol hart kan nooit beschadigd worden. 

Sabine Sangitar / 6 juni 2007.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon en ik groet jullie met de onmetelijke liefde en de woorden OMAR TA SATT, mijn geliefde pioniers van het licht en al degenen die hier zijn gekomen met de intentie van liefde.

Grote gaten van de dimensionale poorten openen zich en de energie wordt verfijnder en hoger. Alles verandert en als je goed kijkt kun je het overal zien. Niet alleen aan het klimaat, maar als je goed kijkt zijn ook de kleuren in de dualiteit veranderd. Alles vibreert sneller, hoger en dus met meer bewustzijn.
Jezus Christus sprak eens de woorden: “Er is niets wat de mens meer vreest dan liefde. “ Velen hebben deze woorden gehoord en hen niet begrepen want een mens kan zich meestal niet voorstellen dat hijzelf bang is voor liefde terwijl hij daar zo naar verlangt. Het niveau van menselijke liefde kan beschadigd worden, kan je verwerpen en tranen en pijn veroorzaken. Maar in jullie harten is er ook een planetaire liefde. Deze planetaire liefde is er om vandaag verbonden te worden met het grote Sterrenzaad. Voordat dit gebeurt is het belangrijk om te reinigen, te schonen en je te gronden. Adem dus het gouden liefdeslicht in, verenig je chakra’s en breid je uit.

Vind de vrede en de zekerheid in jullie verenigde chakra.

De planetaire liefde kan jullie niet beschadigen, het kan je niet afwijzen en pijn veroorzaken. De verbinding met het Sterrenzaad, het grote universele netwerk, zorgt ervoor dat jullie jezelf meer openen voor deze planetaire liefde en daardoor ook de persoonlijke frequentie van angst omzetten. De energieën worden steeds hoger en het is daarom heel belangrijk voor jullie om je op alle niveaus te gronden.

Maar ga eerst in die intentie en open jezelf. Als vanzelf openen al jullie kanalen zich. Geeft toestemming dat Jezus, de Christus, jullie kan verbinden met jullie planetaire hartenergie en de grote ster-tetrahedron en met het sterrenzaad, het universele netwerk van het universum.

Neen wat tijd om die toestemming te geven. Het gebeurt altijd op een manier die goed is op dit moment.

Kryon spreekt de woorden uit dat deze tijd van samenkomsten iets zeer kostbaars is. Terwijl er in jullie tijd nu al vele boodschappen zijn verzonden zijn het de geschenken die jullie hoger laten vibreren zodat jullie energieën in balans kunnen worden gebracht. Wij hopen dat jullie persoonlijke pijn die door liefde is veroorzaakt, groots is. De planetaire connectie zal jullie schenken dat jullie in staat zullen zijn om sterker en beter met menselijke liefde om te gaan zodat jullie je daar steeds beter voor kunnen openstellen.

Nu zullen wij beginnen met jullie te schonen, jullie centra te reinigen en jullie energieën in balans te brengen. Als het voor jullie mogelijk is leg dan je handen op je benen met de handpalmen omhoog. Daar zijn de beginpunten maar die zitten ook in je nek, vlakbij het derde oog.

Veel mensen zijn dus bang voor de menselijke liefde.. Zij zijn bang voor afwijzing en om gewond te worden. Soms zit de pijn van de herinnering heel diep. Maar geloof mij, als jullie de planetaire frequentie toestaan kunnen jullie de planetaire liefde nog meer opnemen. Het kan heel belangrijk voor jullie zijn. Nu begint de energie van reiniging te stromen.

Omdat jullie zo dichtbij mij zijn, ook al kunnen jullie niet zien dat ik hier aanwezig ben, weet ik dat er een warmtegolf door jullie heen gaat. Melek Metatron zelf zal jullie nu op alle niveaus gronden. Zeg in jezelf de woorden: Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‘Tsebayoth.

Na deze inwijding zullen jullie in staat zijn om zelfs nog meer van de liefde van het Sterrenzaad op te nemen. Jullie zullen zelf in staat zijn om te voelen hoeveel sterker dit jullie maakt en hoe het jullie stabiliseert. Het is heel belangrijk dat jullie jezelf zonder angst openen voor menselijke liefde zodat jullie oud zeer kunnen verwijderen uit jullie geheugen.

In totaal 11 planetaire hartfrequenties zullen verbonden worden met het Sterrenzaad en het grote raster van liefde. Elke verbinding heeft een betekenis voor jullie. Het betekent welzijn, harmonie, vrede en boven alles de opening voor menselijke liefde die in deze tijd ook zo belangrijk is. Als de planetaire harten van alle mensen verbonden worden kan de menselijke liefde uitbreiden, zonder pijn en zonder zorgen. Het is voor ons belangrijk om jullie hiervan te overtuigen.

Jullie zijn voorbereid op de energie van Christus. Zeg in jezelf de woorden: Ehyeh Asher Ehyeh, So’ham.

Na deze inwijding zullen jullie ook dapperder zijn en misschien zelfs stappen nemen naar de menselijke liefde die jullie zo vaak proberen te ontkennen. Tegelijkertijd zullen jullie de grote liefde van het Sterrenzaad voelen. Het grote universele net van de engelen zal om jullie heen zijn, jullie omvatten en bij jullie zijn. Deze verbinding zal zo lang duren als jullie zelf toestaan.

Als de ascensie plaatsvindt zullen de planetaire frequenties van alle mensen samensmelten en hiermee is vandaag een begin gemaakt. Een grote inwijding als geschenk voor jullie en jullie intentie. Sta dus op en ontvang dit grote geschenk. Voel de liefde van Christus.

Luister naar de woorden van Kryon. Een liefhebbend hart kan nooit gewond raken. Wat jullie verwondt is de angst die erachter ligt, het menselijke deel, de illusie. Heb vertrouwen in jezelf en sta jezelf toe om je in de golven van liefde te begeven. Absorbeer de liefde van het raster. Heb toegewijd vertrouwen in het proces dat gaande is.

Hoe meer jullie toestaan dat deze liefde in je stroomt hoe meer menselijke liefde jullie zullen ontmoeten. Luister naar de woorden van Kryon en zie de veranderingen. Kijk heel goed en begrijp! Begrijp met de liefde van het hart en niet met de angst die erachter ligt. Dat is allemaal illusie. Liefde is het ware, het goede en het mooie. Wees erop voorbereid om jezelf voor de liefde te openen op alle niveaus. Deze inwijding zal jullie helpen om beter los te laten want vele mensen zijn bang om zichzelf iets te vergeven als zij liefhebben en zijn bang om te weinig liefde terug te krijgen. Laat al deze gedachten vallen en wees klaar voor alle liefde die in jullie stroomt. Wees klaar voor menselijke liefde. Laat de herinneringen van pijn los en begin opnieuw, elke dag weer en weer met de opening van jullie harten en voor de menselijke en planetaire liefde. Laat allen die hier lang op hebben gewacht naar jullie toekomen door jezelf van binnen te openen en zonder angstig te zijn om beschadigd te worden. Want de ware liefde kan jullie nooit beschadigen. Het is de bron van alle dingen, de bron van al het zijn, de essentie van jullie Zelf.

Probeer de gedachten van de wonden te vermijden en begin elke dag opnieuw met liefhebben. Dit is een groot geschenk voor jullie liefhebbende intentie en Kryon en de hoge Raadsleden van het Licht zeggen: A ni o’heved o’drach.

AN’ANASHA

Adem deze woorden in jezelf voordat Kryon zich terugtrekt.

Er wordt onmetelijk van jullie gehouden.

Er wordt onmetelijk van jullie gehouden.

Er wordt onmetelijk van jullie gehouden.

Elke soort liefde die jullie wordt aangereikt is het waard om geaccepteerd te worden. Doe het door een glimlach, een blik of een gebaar. Bedenk dat woorden niet kunnen uitdrukken wat liefde inhoudt. Let op de ogen, de spiegel van de ziel. Ook voor Kryon is dit een moeilijk moment om zich terug te trekken want ik houd er zoveel van om dichtbij jullie te zijn en te spreken door het medium en jullie zielen aan te raken. Jullie – mijn familie van het blauw/gouden licht.

AN’ANASHA.