Kryon.  De ascensie van de planeet Landras. / door Sabine Sangitar

Kryon.  De ascensie van de planeet Landras.

Doorgegeven via Sangitar / 9 maart 2011
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Voor de val van Lucifer bestond er een enorm veld waarin vele lichten werkten. Door de val van Lucifer en voor het heil van kometen die zijn gewelddadige explosie volgden werd dit veld de diepten in getrokken.

Een deel van dit veld bleef in de goddelijke Realiteit. De rest werd verwijderd van de magnetische lijnen. Aan het einde van de dag waren 389 zelfstandige planeten met hun eigen energie gevormd, maar zij waren allemaal verbonden. In de basis vormen zij een enorm veld. Daarom lijken de wezens van andere planeten veel op ons en zijn zij onderworpen aan dezelfde wetten.
Alle 389 planeten moeten weer ascenderen om het perfecte geluid uit te kunnen dragen. Alle 389 planeten moeten teruggaan naar de magnetische velden. De eerste 12 planeten die ascenderen zijn heel belangrijk. Als zij zijn geascendeerd zal er een kettingreactie plaatsvinden en zullen andere planeten ook opgewaardeerd worden.

De planeet Landras.

De eerste van de 389 planeten heeft zijn ascensie al voltooid. Die planeet heet Landras en is nu in de aanpassingsfase. Het zonnestelsel van Landras is niet ver van ons vandaan. Het tijdvenster van Landras was 2007 en in 2011 vond de ascensie plaats.

Op Landras zijn vele dingen gelijk aan die van ons. Op Landras zijn er dezelfde wetten. De wezens hebben een organiek lichaam dat is gevormd. Zij kennen Lemurie, de belofte, de oudste frequentie, de verschillende frequenties, de verschillende tijdvakken. Als gevolg daarvan zond God iets naar de planeet dat wij Christus noemen of Jezus of de Zoon van God. Op Landras is de naam: Gods Parel.

De wezens op Landras lijken heel erg op ons. Sommige bekwaamheden zijn hoger ontwikkeld dan de onze, andere minder. De wezens daar ontvingen goede training. Het lijkt allemaal heel erg op de situatie bij ons.

Ik spreek met het medium Norina van Landras en andere wezens zeer vaak over de ascensie van hun planeet. Norina behoort ook tot de oudste frequentie aldaar. Het is zeer interessant wat mij wordt verteld. Ik wil dit graag met jullie delen.

De Ascensie.

Voor de ascensie voelden de wezens van Landras net als wij dat de tijd zeer snel ging. Wat ooit een uur was voelde toen als een half uur. Het gevoel dat alles ongelooflijk snel ging en alles zich snel manifesteerde is bij ons ook aanwezig.

Norina vertelde mij dat er iets zeer speciaals veranderde na het tijdvenster van 2007 en zij alles nog veel serieuzer namen. Vanaf 2007 opende een enorm aantal wezens zich nog meer voor spiritualiteit. De wezens van Landras waren al zeer ver ontwikkeld in hun bewustzijn. Om voorbereid te zijn op ascensie hadden zij hun leefsituaties voor de ascensie al veranderd en stichtten grote communes waarin huizen gedeeld werden. Dit hielp hen zeer.

De planeet is niet zo dichtbevolkt als de onze. Vele zogenoemde sprekers en genezers kwamen samen om samen te leven en te werken.

De ascensie werd ingeleid door het perfecte geluid en er was een enorme aardbeving op Landras, net zoals dat bij ons gaat gebeuren. Er zijn daar geen vulkanen en dus ook geen vulkanische erupties en geen mogelijke verduistering door vulkaanas. Door dat perfecte geluid werd de Luciferenergie getransformeerd. Alles wat nog steeds nodig was, werd getransformeerd. Bijna alle oude structuren stortten ineen. Niets was zoals het ooit was geweest.

Het ontwaken van ieder wezen gebeurde opeens, zeer snel. Toen het perfecte geluid klonk voelden zij dat het inging tegen wat zij hadden gedacht, het was zeer onaangenaam en het klonk steeds luider. Dit geluid werd zo extreem dat de wezens op de planeet niet meer in staat waren om te blijven staan en knielden neer voor zolang als het duurde. Tegelijkertijd gingen zij in een diepe trance en was er een stilstand van de tijd van ongeveer 9 minuten van onze tijd. Gedurende die tijd richtte ieder wezen, spiritueel of niet, een blik naar het innerlijk. Het was in staat om zichzelf te zien, vanaf zijn creatie door alle incarnaties en in elk tijdvak. Aldus had iedereen de mogelijkheid om een diep ontwaken te voelen, zelfs als hij daarvoor had geslapen. Toen ging de trance voorbij. Er was geen vergeten door de trance en iedereen was zich bewust van zichzelf en wist wat er was gebeurd. Nu dragen zij de realisatie en het ontwaken in zichzelf.

Hoe de kinderen de ascensie ervoeren is ook interessant. Verscheidene nachten voor de ascensie sliepen de baby’s niet meer. Het was makkelijker voor de kinderen. Zij hadden ook een blik in het innerlijk maar het was zoals bij de meeste kinderen van de nieuwe tijd; zij waren er zeer blij mee.

Op Landras zijn er ook lichtpioniers, net als bij ons. Zij noemen zich voorrenners. Net als wij zijn zij voorbereid en getraind op hun manier. Zelfs zij waren verrast dat de ascensie zo snel gebeurde ondanks dat zij voelden dat er iets ging gebeuren. Verscheidene wezens vertelden mij dat zelfs de best getrainde wezens moeite hadden met de energetische verschijnselen en lichtfiguren die zij opeens konden zien. Er gebeurde heel veel in een zeer korte tijd.

De aanpassingsfase.


Na de blik in het innerlijk brak de totale chaos uit. De planeet ascendeerde en onvermijdbaar ontwaakten alle wezens. Velen hadden niet de ingebedde patronen die jullie ontvangen door spirituele ontwikkeling. Als een wezen een innerlijke blik ervaart en opeens weet dat alles wat hij heeft gehoord over spiritualiteit en de ascensie waar is, wil het zo snel mogelijk worden getraind om zijn ontluikend bewustzijn uit te breiden. Dat is op dat moment het grootste probleem want voor de ontluiking van het bewustzijn is er niet genoeg ‘staf.’

Hierin zit de grootste uitdaging voor de voorlopers. Omdat de ascensie zo verrassend gebeurde en de ontreddering groot is, worden zij nu opgeroepen naar het lichtschip van Adonai Ashtar Sheran. Daar zijn zij nogmaals voorbereid en getraind om terug te gaan naar de planeet om de vele wezens te steunen bij het ontluiken van hun bewustzijn.

Op dat moment kan men zich voorstellen wat het betekent als de spirituele wereld zegt: Het echte werk begint voor ons pioniers na de ascensie. In de aanpassingsfase, waarin zij nu zitten, heeft elk wezen de mogelijkheid om zich uit te breiden, in zich op te nemen en het ontwaken te stabiliseren.

Het gevoel voor tijd is daar niet veranderd maar zij hebben een andere gewaarwording van het bewustzijn over alles. Voor hen is tijd niet meer zo belangrijk na de ascensie. Zij zijn nu in de aanpassingsfase en zij richten hun focus op het omhoog brengen van alle wezens in hun energie, die uit te breiden en hen hun werk te laten doen.

Nu proberen zij een nieuwe orde te bereiken op Landras en er worden nieuwe technologieën gebruikt. Er zijn veel voorlopers die vaak in het Ashtarschip zijn en kennis en nieuwe technologieën opslaan. Wij hebben ook veel pioniers die dat doen. Toen Landras als planeet ontwaakte werd deze nieuwe technologie snel vrijgegeven. Zij scheppen nu nieuwe technologieën en dat gaat zeer snel omdat zij getraind zijn en dat is voor ons moeilijk voor te stellen. Norina heeft veel gesproken over de nieuwe technologie en over het belang van het vastleggen en van de verbindingen van de aspecten ervan. Dat is iets wat zij achteraf bekeken het belangrijkst vinden: Het vastleggen van de energieën van de goddelijke Realiteit.

Nu pas weten zij hoe belangrijk dat was. Op het moment dat het perfecte geluid klinkt wordt de kennis vrijgegeven en gaat alles ongelooflijk snel.

Ongeveer 89 procent van de Arcturiers die normaal gesproken op Moeder Aarde werken hebben naar Landras gereisd om hun werk daar te doen. Er zijn wezens nodig die naar het binnenste van de planeet kunnen gaan om de stabilisatie uit te dragen van de energie en het bewustzijn. Tegelijkertijd is deze energie verbonden met het planetaire raster waardoor Landras niet in energie “omlaag” kan vallen.

Als een wezen twijfelt over wat het in de trance heeft bereikt wordt alles direct getransformeerd. Niets gebeurt er meer onbewust. De wezens vallen niet meer terug naar het intellect. Op het moment van ontwaken was het zielsaspect verbonden met de andere aspecten. De ziel is beslissend voor alles. Er bestaat nu een zeer hoge liefdesvibratie op de planeet.

De wezens van Landras ademen nu meer prana en zien dit als een natuurlijk iets omdat zij dat voor de ascensie ook al deden.

Wat betekent de ascensie van de planeet Landras voor ons?

De wezens op Landras weten dat alle andere planeten, en wij ook, de ascensie voelden. Fysiek kan het gevoeld zijn als extreme duizeligheid en vermoeidheid of als verwarring. Het is ook mogelijk dat je een diep verlangen of euforie voelt. Bij alle gebeurtenissen voelden wij het. Wij waren alleen niet in staat om het te verbinden met het gebeuren omdat wij daar niet vanaf wisten.

De ascensie van de eerste planeet heeft consequenties voor ons allemaal. De eerste stap is de belangrijkste. Op dit moment zijn wij met de ascensie van de Aarde op de elfde plaats maar Norina zegt nu er zoveel op de planeet gebeurt, dit ook door de opening van de poorten van Lentos, de Eleua energieën het Prosonodolicht, kan zijn dat wij al snel als vierde of vijfde kunnen gaan. Zij zegt dat wij ons bewustzijn snel, zeer snel bewegen en dat het tijdvenster afhankelijk is van bewustzijn. Bij hen was dit 2007, bij ons 2012. Voor andere planeten is er ook een tijdvenster van 2019. Maar het tijdvenster verandert naarmate het bewustzijn stijgt.

AN’ANASHA.

Kryon.