Kryon: De attributen van kosmische ouders en hun uitdrukkingsvormen in dualiteit en werkelijkheid. Wie zijn jouw kosmische ouders? / door Sabine Sangitar

Kryon: De attributen van kosmische ouders en hun uitdrukkingsvormen in dualiteit en werkelijkheid.

Wie zijn jouw kosmische ouders?

Sabine Sangitar/ geplaatst 4 november 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

OMAR TA SATT lieve lichtwerker,

Jouw essentie die jij als hoog licht in je draagt, is in het universum in een energieveld verankerd. Dit energieveld wordt door de geestelijke wereld als oorsprong gezien. Deze oorsprong bevat alles, jouw complete matrix en ook de opgave waarvoor dit energieveld is geschapen.

Eens had zich van zo’n energieveld een deel afgescheiden om zichzelf op verschillende manieren te ervaren en te incarneren.Dat is de goddelijke kern die jullie in je dragen. Hij is enkelvoudig en verleent jullie je persoonlijkheid, jullie eigenschappen en jullie goddelijkheid. Deze oorsprong, waar jullie van afstammen, werd door jullie kosmische ouders bewerkstelligd.

Jullie kosmische ouders dragen bijzondere attributen in zich en geven hen bij dat verschaffingsproces aan jullie door. Het gaat om dezelfde eigenschappen en delen als bij jullie kosmische ouders.

Deze boodschap is op vele manieren nieuw. Maar de informatie dat ieder mens kosmische ouders heeft, verbreidt zich steeds meer onder de mensen. Het is ook belangrijk om te weten dat elke oorsprong bij zijn ontstaan een naam kreeg: de oorspronkelijke naam. Deze naam heeft helemaal niets te maken met de Zielennaam. Tijdens de 48 stappen wordt steeds weer gezegd hoe belangrijk het is om jouw oorspronkelijke naam te benutten omdat die de mogelijkheid in zich heeft die DNA ontsleutelt en jullie je van je goddelijke Zelf bewust maken.

De Hoge Raden van het Licht gaven deze boodschap door dat door de stijgende draaiing van Lady Gaia de kosmische ouders steeds sterker zullen gaan werken en dat het met name de lichtwerkers zijn die zullen merken dat de attributen van hun kosmische ouders hun kosmische ouders sterker zijn geworden.

Vaak wordt mij gevraagd waarom geestwezens verscheiden attributen in zich hebben.Daar wil ik even kort op ingaan.

Elk wezen in het universum heeft een opdracht en bevindt zich op zijn eigen frequentie. Omdat alle wezens gemeenzaam in liefde werken bestaat er een eenheid waarmee jullie ook verbonden zijn. Ik channel dagelijks voor Kryon scholieren hun oorsprong namen, hun betekenis, de kosmische ouders en hun herkomst. Sinds de Hoge Raad deze boodschap heeft overgebracht – dat de kosmische ouders steeds sterker worden – willen vele mensen weten welke kosmische attributen hun kosmische ouders in zich dragen. Daarom heb ik besloten om de eigenschappen van verschillende kosmische ouders op te schrijven.
Jullie moeten weten dat er een onderscheid bestaat tussen de werkelijkheid en de dualiteit. Zo kan het zijn dat eigenschappen zich in de werkelijkheid anders voordoen dan in de dualiteit. Maar hoe meer je je in de werkelijkheid ophoudt en de werking van de werkelijkheid afneemt, des te sterker kun je ook de attributen van je kosmische ouders voelen en die dan in de dualiteit tot uitdrukking brengen.

Veel ANA (Licht) en TAN’ATARA (Levensvreugde) bij het lezen.

Sabine Sangitar

Melek Metatron en Shakti.

De attributen van Melek Metatron en Shakti zijn in eerste lijn: Wijsheid, Weten, Moed, Sterkte en Kracht.Wezens die uit Melek Metatron en Shakti zijn ontstaan waren in vele incarnaties leraren en leiders. In de dualiteit kunnen deze mensen vaak van mening zijn dat zij te weinig voelen en zien. Soms staat hun uitgesproken verstand in de weg en enkelen kunnen maar moeilijk gevoelens toestaan.

Als deze mensen echter uitbreiden en ontwaken zijn zij niet meer te houden. Meestal zijn het zeer standvastige mensen met enorme inzichten en grote wijsheid.

De engel Uriël en Angelica Lea.

De energieën van de engel Uriël en Angelica Lea zijn Macht, Duidelijkheid, Vreugde en Doorzettingsvermogen.
In de dualiteit kunnen deze mensen zich soms verscheurd voelen.
Met name de mensen die nog slapen vertrouwen zichzelf niet om in hun goddelijke macht te leven.

Ook kan het voorkomen dat deze mensen hun macht dan op menselijke naasten uitleven. Maar hoe meer deze mensen uitbreiden en ontwaken, hoe meer zij hun grootsheid zullen erkennen. Deze mensen zitten vol duidelijkheid, twijfelen niet en laten de wonderen in zich geschieden.

Adamis en Adamea.

De trilling van Adamis en Adamea draagt Magnetische Liefdesenergie, Vrijheid en Zelfstandigheid in zich. In de dualiteit zijn de mensen die hun oorsprong van Adamis en Adamea hebben zeer vrijheidslievend en kunnen zij zich moeilijk met relaties inlaten.

Maar hoe verder zij zich uitbreiden en ontwaken, des te beter kunnen zij de grote Samenhang erkennen. De meeste pioniers stellen zich met volle overgave in dienst van de mensheid en verrichten grootse pioniersarbeid. Zij kunnen magnetische energieën, de liefdesenergie van de Nieuwe Tijd, zeer goed overbrengen.

Zonnegod en Sanat Kumara.

Het attribuut van de Zonnegod en Sanat Kumara is in eerste lijn de Liefde voor de Planeten in het universum, zo ook Moeder Aarde. Deze beide scheppers hebben een hoog bewustzijn. Zij hebben grote geborgenheid in zich en zenden die vanuit het kerndeel van het universum uit.

In de dualiteit kan dit betekenen dat deze mensen, ook sterrengeborenen genoemd, vaak niet weten waar hun plaats op Aarde is. Zij dragen een groot heimwee met zich mee om naar Huis terug te keren. Het zijn meestal gevoelige en makkelijk te beschadigen mensen.

Maar hoe verder zij uitbreiden en ontwaken, hoe meer zij een kelk van liefde worden. Het zijn zeer helder voelende mensen die grote energetische arbeid verzetten. In verbinding met de eigenschappen van Sanat Kumara verrichten velen van hen geweldige arbeid voor Moeder Aarde.

Noah en Lumina

De eigenschappen van Noah en Lumina bevatten de energie van Genezing en de Vaardigheid tot het vasthouden van Lichtenergieën.

In de dualiteit hebben deze mensen enige tijd nodig om hun weg te herkennen. Jammer genoeg twijfelen zij heel vaak aan zichzelf.

Maar hoe verder zij zich uitbreiden en ontwaken, des te sterker bemerken zij de Waarheid, vaak veel meer dan anderen. Hebben zij daarover eenmaal duidelijkheid dan vertonen zij een groot doorzettingsvermogen. Het zijn meestal mensen die als genezer werken en onder anderen ook kunstenaars of musici zijn.

Lumina heeft zeer grote geneeskracht in zich en daarom hebben deze mensen vaak al in meerder incarnaties als genezer gewerkt. Zij hebben verscheidene vaardigheden en zijn zeer waarheidlievend.

Adonai Ashtar Sheran en Ashtar (vrouwelijke energie van Ashtar)

De energie van Adonai Ashtar Sheran en Ashtar zijn: Structuren opbouwen en Structuren ordenen. Deze lichtwezens hebben in het universum de taak om voor ordening te zorgen en hebben niemand “boven” zich staan, behalve Melek Metatron.

In de dualiteit kan het betekenen dat deze mensen zich maar moeilijk ondergeschikt kunnen maken en graag de eerste viool spelen.

Maar als zij zich verder uitbreiden en ontwaken kunnen zij bergen verzetten. Zij zijn vaak heel gewetensvol en hebben een groot doorzettingsvermogen. Zij hoogachten Gerechtigheid en verspreiden Zekerheid en Stabiliteit onder de mensen.

Seraphis Bey en Lady Amethyst.

De attributen van deze wezens staan voor Volheid, Goddelijk Weten, de Stroom der Energieën en Bescherming. In de dualiteit kan dat betekenen dat met name mensen die uit Seraphis Beyen Lady Amethyst voortkomen in de mangel leven. Soms voelen zij zich zonder bescherming en denken zij dat zij pas op de plaats moeten houden.

Maar als deze mensen zich uitbreiden en ontwaken zijn zij meestal degenen die zichzelf het meest veranderen. Zij leven dan in grote “volheid” omdat zij (h)erkend hebben dat zij hun goddelijke macht mogen gebruiken.

Meestal zijn zij royaal en ruimdenkend en delen zij graag. Tegenover hun leerlingen zijn deze pioniers zeer zorgzaam en liefdevol.

De engel Uriël en Sherin.

De energie van de engel Uriël en Sherin bevat Macht, Kracht, onvoorwaardelijke Liefde en Schoonheid.

In de dualiteit kan dit betekenen dat deze mensen vaak taxeren en soms zelfs veroordelen. Hoe verder zij echter uitbreiden en ontwaken, hoe sterker zij hun ware attributen tot uitdrukking brengen. Dan zijn het mensen die heel veel aan zichzelf gewerkt hebben. Zij hebben veel begrip voor de omstandigheden van andere mensen en zijn zeer hulpvaardig. Zij houden veel van Schoonheid en hebben een fantastische intuïtie binnenin zich.

De engel Chamuel en Lady Amethyst.

Deze beide entiteiten kunnen de energie vanuit het Midden laten stromen, zich van Pijn Bevrijden en kunnen het verzachten van de koppigheid van het hart inleiden.

In de dualiteit kan dit betekenen dat deze mensen graag in het middelpunt staan. Vaak dragen juist zij veel pijn met zich mee en neigen zij naar liefdesverdriet.

Maar als zij zich uitbreiden en ontwaken overtreffen deze mensen zichzelf vaak. Zij zijn vaardig, heel diep liefdevol en bieden geborgenheid en bescherming. Zij werken meestal in groepen en hebben veel levenservaring. Zij kunnen goed luisteren en zijn zeer gevoelig.

De engelen Rafael en Michael.

Deze kosmische ouders verlenen de vaardigheid van het overdragen van de energie van Genezing, het uitvoeren van Rituelen en Reiniging.De mensen die van deze oorsprong afstammen dragen een kristalheldere energie en verlenen de vaardigheid om te leren.

In de dualiteit kunnen deze mensen voor lichamelijke symptomen bevattelijk zijn en weten zij vaak niet waar hun vaardigheden liggen.

Maar als zij zich uitbreiden en steeds verder ontwaken worden zij vaak Genezers en passen zij Aarde-reiniging toe. Deze mensen dragen een grote toewijding in zich.

Odin en Sanat Kumara.

De attributen van Odin Wotan en Sanat Kumara zijn Mystiek, diepe Liefde voor Moeder Aarde, Sterkte en Waarde. In de dualiteit geloven deze mensen soms dat zij de Magie in zichzelf zijn verloren. Meestal zijn het mensen die zich graag in de natuur ophouden. Zij leven vaak alsof zij zich in een kooi bevinden.

Maar hoe vaker zij zich uitbreiden en ontwaken des te sterker herkennen zij hun liefde voor het mystieke en kunnen zij zich als uitblinkers manifesteren. Zij verrichten vaak arbeid voor de Aarde en voelen zich zeer tot Jezus Christus aangetrokken.

Sherin en Artee.

Mensen die vanuit deze oorsprong komen, die door Sherin en Artee wordt verschaft, kunnen heel goed kosmische reizen ondernemen en zich in groepen verenigen. Zij houden van schoonheid en aanzien.

In de dualiteit hebben deze mensen vaak aanzien. Toch letten zij ook zeer op het uiterlijk. Meestal zijn het einzelgangers die zelden begrepen worden.

Maak hoe verder zij zich uitbreiden en ontwaken, hoe meer zij hun alleengang en innerlijke schoonheid (h)erkennen. Zij zijn vl helderheid en kunnen zich goed afbakenen. Zij werken vaak en graag in en met groepen.

Shiva en Shakti.

De attributen van Shiva en Shakti zijn Planmatigheid, Helderheid, Vertrouwen en Kracht. In de dualiteit kan dit betekenen dat de mensen van deze oorsprong vaak in gevecht met zichzelf en met anderen zijn. Zij twijfelen en zijn vaak streng voor zichzelf.

Zo gauw zij zich uitbreiden en steeds meer ontwaken zijn zij de mensen die zich met grote liefde en overgave aan de goede zaak wijden. Zij beschikken over verbazingwekkend geduld en hebben maar weinig angsten.

Hagia en de engel Michael.

De energie van Hagia Sophia en de engel Michael omvat Heling, Reiniging,Uitbreiding en de vaardigheid voor het Activeren van kanalen.

In de dualiteit voelen mensen met deze oorsprong zich vaak verscheurd. Zij weten vaak niet waar hun vaardigheden liggen. Zij denken ook te weinig te voelen.

Maar hoe verder zij zich uitbreiden en ontwaken, des te sterker kunnen zij ook de hoge energieën in zich voelen. Vaak zijn het genezers en mensen die met grote overgave en waarheidsgevoel in een groep werken.

Sanat Kumara em Muriel.

De belangrijkste taak voor Sanat Kumara en Muriel is de inwijding in het geheime Weten. Zij waken over de hogepriesteressen een hogepriesters. In grote liefde zijn zij met Moeder Aarde en Jezus Christus verbonden.

In de dualiteit voelen mensen van deze oorsprong zich vaak verloren. Het zijn meestal einzelgangers

Zij zijn erg met de natuur verbonden.

Hoe verder zij zich uitbreiden en ontwaken, hoe sterker zij de God-macht in zich toelaten. Vaak werken zij als Aarde-genezer en geven meestal zelf inwijdingen.

De engel Raphael en Enja.

De eigenschappen van de engel Raphael en Enja zijn Heling, Overdracht van energieën, Bescherming en Geborgenheid.

In de dualiteit zijn deze mensen zeer gevoelig en makkelijk te beschadigen. Vaak kunnen zij zich maar moeilijk afschermen.

Maar hoe verder zij zich uitbreiden en ontwaken, hoe meer zij hun ware kracht (h)erkennen en pakken zij hun opdracht met grote vreugde en gevoel voor waarheid aan. Zij kunnen meestal goed luisteren en geven de mensen een gevoel van geborgenheid.

Kuthimi en Lady Amethyst.

Kuthimi en Lady Amethyst staan voor Muziek, Hoge energie, Tonen, Kleuren en de verbinding met de natuurgeesten. In de dualiteit kunnen mensen van deze oorsprong vaak niet beslissen. Vaak verdoen zij hun tijd en weten het dan verder niet meer. Maar hoe meer zij zich uitbreiden en ontwaken, hoe meer zij hun vaardigheden en hun kracht ontdekken. Vaak hebben zij zelfs contact met de natuurgeesten en ook zijn zij zeer creatief.

Zonnegod en Angelica Lea
.

De energie van deze beide wezens bevat een grote Straalkracht, de vaardigheid voor Energie-overdracht, Vrede en Weten.

In de dualiteit juist deze mensen niet (h)erkennen welke vaardigheden zij in zich dragen. Soms voelen zij zich eenzaam en treurig.

Hoe verder zij zich uitbreiden en wakker worden, des te sterker bespeuren zij de drang naar Verandering. Treurnis wordt Vreugde.Meestal zijn zij helderziend en heldervoelend.

Jezus en Lady Nada.

Een oorsprong die van Jezus en Lady Nada komt, staat voor onvoorwaardelijke Liefde en de menselijke liefde, Medegevoel, Oplossing, de Vaardigheid voor het overdragen van Levensenergieën en het voltrekken van Inwijdingen.

In de dualiteit zijn deze mensen vaak treurig en vol van heimwee. Meestal zijn het zeer goedhartige mensen die helaas soms misbruik van zich laten maken.

Hoe verder deze mensen uitbreiden en ontwaken, des te intensiever kunnen zij hun Kracht, de Liefde en hun Medegevoel leven. Meestal werken zij in groepen en geven inwijdingen. Zij begrijpen met het hart en zijn het waard om van gehouden te worden en zij zijn bescheiden.

De engel Chamuel en Angelica Lea.

De energie van de engel Chamuel en Angelica Lea bevat de menselijke liefde, Emoties, Vrede en Geborgenheid. In de dualiteit valt het deze mensen erg zwaar om in een collectief te leven. Zij trekken zich heel veel dingen aan en zijn erg makkelijk te beschadigen. Zij hebben hun eigen voorstelling van zaken en behoren tot de meest trouwe mensen.

Hoe verder zij zich uitbreiden en ontwaken, hoe meer zij hun alleengang (h)erkennen en zij zelfliefde kunnen vinden. Meestal hebben zij een buitengewone opdracht die echter altijd iets met Liefde en Leren te maken heeft. Als zij zijn ontwaakt, zijn het zeer, zeer gelukkige mensen.

Ashtar en Sherin.

Ashter en Sherin staan voor Orde, Schoonheid, Kunsten en Liefde.

Mensen van deze oorsprong kunnen zich in de dualiteit maar moeilijk van de patronen bevrijden. Zij zijn zeer onderlegd en handelen zelden spontaan.

Zo gauw deze mensen zich uitbreiden en ontwaken zijn zij zeer gelijkmatig en betrouwbaar. Wat zij zeggen heeft handen en voeten. Zij pakken vaak grote zaken aan. Ook kunstenaars zoals zangers en musici zijn onder hen te vinden.

De engel Rafael en Angelica Lea.

De vaardigheden van de engel Rafael en Angelica Lea liggen in Heling en de bundeling van stralen, Vreugde en Dankbaarheid.

Mensen die op deze frequentie afstemmen kunnen makkelijk het overzicht verliezen. Zij doen veel dingen tegelijkertijd en verliezen dan het overzicht. Dat komt omdat deze mensen vele vaardigheden tegelijk in zich hebben.

Maar hoe verder deze mensen zich uitbreiden en ontwaken des te eerder (h)erkennen zij de vele schatten en zijn zij in volle vreugde.Men vindt vaak genezers onder hen.

De engel Rafael en Sanat Kumara.

Een oorsprong vanuit de engel Rafael en Sanat Kumara draagt veel helingskracht voor verschillende planeten in zich. Indien nodig sturen zij hun energie naar Moeder Aarde. Zij voltrekken ook planetaire inwijdingen. In de dualiteit voelen deze mensen zich vaak uitgelachen, verscheurd en zeer moe.

Maar door uitbreiding en ontwaken (h)erkennen zij steeds meer hun talenten en stellen zich vaak op door als kanaal ter beschikking te staan. Zij verrichten grote arbeid voor de Aarde en zijn meesters in het transformeren van energieën. Ook stellen zij lichtzuilen op en werken vaak met stenen.

De engel Chamuel en de Zonnegod.

Hoge Lichten, die in oorsprong door de engel Chamuel en de Zonnegod werden samengesteld, zenden Liefdesenergieën uit, bezitten een diepe verbinding met Moeder Aarde, grote Straalkracht en Geborgenheid.

In de dualiteit kunnen deze mensen zeer veel gevoel voor de natuur in zich dragen en kunnen het maar zeer slecht accepteren als het bijvoorbeeld tot reinigingen van Moeder Aarde komt. Zij oordelen dan vaak.

Maar hoe meer deze mensen zich uitbreiden en ontwaken, des te beter (h)erkennen zij ook grote samenhangen en bereiken zij grote prestaties. Zij hebben veel liefde in zich en zij zijn balsem voor Moeder Aarde.

Engel der Liefde (meestal in combinatie met de Zonnegod)

De engel der Liefde is de drager van allesomvattende Liefde en de Leider van het sterrenzaad.Het attribuut van de engel der Liefde is in werkelijk voor alles de Liefde in alle bespiegelingen. Een mens die door de engel der Liefde werd voortgebracht, is een lichtwezen dat de liefdesenergie van het sterrenzaad opslaat en tegelijkertijd berichten in alle richtingen van het universum verspreidt.

In de dualiteit zijn de kinderen van de engel der Liefde zeer gevoelige mensen die zich moeilijk kunnen afschermen. Voor hen is het zeer belangrijk dat er van hen gehouden wordt en dat zij geborgenheid kunnen vinden. Zij schenken hun liefde bijzonder graag maar vaak worden zij juist daardoor beschadigd.

Zijn zij echter ontwaakt dan worden zij dragers van het Licht en voelen meer dan alle anderen de allesomvattende Liefde. Zij bemerken de geborgenheid in zichzelf en zijn in vrede met zichzelf en weten hoe zij zich – in liefde – moeten afschermen.

De engel der Vreugde. (meestal in combinatie met de Zonnegod)

De Engel der Vreugde draagt de Blijheid en daarmee de verbonden Luchtigheid. Dit liefdevolle Lichtwezen verzamelt tonen en kleuren van sterrenzaad en verspreidt die tegelijkertijd in het universum.

In de dualiteit zijn de kinderen van de engel der Vreugde eerder treurige mensen want zij leiden zeer onder het heimwee naar Huis terug te willen keren. Meestal zijn deze mensen begaafd voor kunst, schrijven gedichten of zingen graag van ganser harte. Zij voelen zich vaak teveel en ontwikkelen zich graag spiritueel.

Zijn zij ontwaakt, dan vinden deze mensen heel snel vreugde in hun goddelijkheid en laten ook anderen daaraan deelnemen. Zij zijn heel geliefd en leven volgens hun innerlijk kind. Voor alles zijn zij echter intuïtief en vol creativiteit.

De engel der Genade.(meestal in combinatie met de Zonnegod)

De engel der Genade is een Hoog Licht die Ruimte en Tijd overwint en met dezelfde werking energieën kan manifesteren. De Genade-engel is Drager van vele energieën en Kleuren. Deze frequentie brengt grote geschenken op Aarde.

In de dualiteit zijn de kinderen van de engel der Genade vaak ongeduldig. Het valt hen zwaar om te mediteren.

Zijn zij ontwaakt, dan kunnen deze mensen zich goed manifesteren en hun vaardigheden uitleven. Zij zijn diepzinnig en oordelen bijna niet.

Aurora.

Aurora stamt af van de frequentie der Engelen en leidt vele groepsfrequenties. Aurora draagt de attributen van Rust en Zachtmoedigheid in zich. Zij is de draagster van kosmische Richtingen.

In de dualiteit zijn de kinderen van Aurora vaak verlegen en leven teruggetrokken. Zij zijn er vaak op bedacht niet op te vallen en houden zich op de achtergrond. In groepen spreken zij bijna niet.

Zijn zij ontwaakt dan verandert hun hele leven. Zij barsten van de ideeën en worden als krachtig waargenomen. Hoe terughoudend zij voordien ook waren zo houden zij er daarna van om grote groepen te leiden. Zij richten zich dan juist op degenen die zachtjes en stil in een hoek zitten. Men krijgt hen niet snel onder de indruk en zij hebben de waarachtigheid van degene die tegenover hen staat direct in de gaten. Zij geven heldere aanwijzingen en zijn goede leraren.

Merlijn.

Merlijn is een Waardedrager en een Meester der Magie. In de tijden van Avalon heeft hij vele magiërs uitgebeeld en ook Hogepriesters opgeleid. Hij was een uiterst rechtvaardige, maar strenge meester. Mensen die bij Merlijn in de leer waren hadden een bijzondere status. Omdat in die tijd de magische macht vaak werd misbruikt lette Merlijn er steeds heel goed op dat hij zijn leerlingen tegen dit misbruik behoedde.

In de dualiteit dragen de meeste kinderen van Merlijn onbewust de angst voor dit misbruik met zich mee en gaan door vele processen heen als het om het uitvoeren van hun goddelijke macht gaat.Vaak denken zij dat zij niet goed genoeg zijn en weigeren zij hun geweldige vaardigheden te gebruiken.

Zijn zij ontwaakt dan zijn zij zich van hun macht bewust en zetten die in voor het heil van de mensen. Meestal zijn het geweldige magiërs en kunnen zij goed energie bundelen en versturen.

Metaline.

Metaline kwam uit Melek Metatron voort. Zij is de draagster van een zeer hoog, prachtig gekleurd licht. Zij is ook een Verstrekkingsengel. Zij draagt de attributen van Vrouwelijkheid, Waarde, Barmhartigheid en onmetelijke Liefde in zich.

In de dualiteit hebben de kinderen van Metaline het zwaar om hun vrouwelijkheid toe te laten. Zij denken vaak dat zij teveel met hun verstand doen. Het valt hen zwaar om van zichzelf te houden.

Als zij zijn ontwaakt dan voelen zij de allesomvattende liefde en zijn zij betoverend en wordt er van hen gehouden. Zij hebben het niet nodig om veel woorden te gebruiken. Alleen hun aanwezigheid is al genoeg om de mensen geborgenheid en liefde te brengen. Ook zijn zij goede leraren en hebben er geen probleem mee om een groep te leiden.

Helion.

De engel Helion staat in dienst van de Hoge Lichten die de moed hadden om de dualiteit in te gaan. Hij begeleidt hen steeds, is vol liefde voor de mensen en begrijpt de dualiteit. Hij is een goede energiedrager en herinnert zijn kinderen aan hun ware herkomst.

In de dualiteit dromen de kinderen van Helion vaak en bijzonder intensief. Vaak ontvangen zij in het leven van alle dag ook boodschappen in de vorm van beelden. Soms voelen zij zich gestrest en valt het hen zwaar om zich te concentreren.

Zijn zij ontwaakt, dan ontvangen zij duidelijke boodschappen en zijn zij in de regel goede mediums en kunnen door de sterrenpoort in de werkelijkheid reizen. Het zijn recht door zee gaande, eerlijke mensen.

De engel Zadkiël.

De engel Zadkiël is een drager van Vrijheid en Nieuw Begin. Hij symboliseert de constante levenswandel. Hij staat voor Eer, laat energieën samensmelten en stelt ook nieuwe energieën samen. Hij laat het universum swingen en brengt nieuwe energieën op Aarde.

Kinderen van de engel Zadkiël zijn meestal in moeilijke verhoudingen geïncarneerd en hebben vaak een pijnlijke tijd in de dualiteit doorleefd. Zij neigen ernaar met de overledenen en met God te redetwisten. Maar zij doen dit vanuit een diepe liefde en stellen zich meer dan anderen in op hun processen en geven daarbij niet op.

Als zij zijn ontwaakt hebben zij grote transformaties volbracht en gaan zij door het leven met grote vreugde en liefde. Zij zijn begripvolle en goede luisteraars en kunnen goede raad geven.

Da Ben.

Da Ben is een meester en een leraar in het universum. In menselijke woorden uitgedrukt leert Da Ben het kosmische zingen aan de engelen.

In de dualiteit lijden de kinderen van Da Ben aan zelftwijfel en angsten. Het valt hen zwaar om van zichzelf te houden. Zij weten niet welke talenten zij in zich dragen en hebben vaak zielenpijn.

Maar als zij zijn ontwaakt (h)erkennen zij hoe geweldig en prachtig zij zijn. Meestal zijn zij goede mediums en vatten zij hun taak zeer ernstig op. Zij zijn heel waarachtig en bijna niet van hun weg af te brengen. Men kan zich op hen verlaten en zij staan in voor hun woord.

Orin.

Orin is de vrouwelijke tegenhanger van Da Ben en brengt de lieflijke en zachte energie. De kinderen van Orin zijn vaak kunstige, daadkrachtige en liefdevolle mensen. Soms neigen zij ernaar om alles ernstig te nemen en bekommeren zij zich jammer genoeg te weinig om hun innerlijk kind.

Zijn zij ontwaakt, dan kunnen zij hun creativiteit goed omzetten en hebben zij een nauwe band met de natuurgeesten. Zij bezitten veel humor en weten af van de kracht die in hen zit.

Elohim Vista.

Elohim Vista neemt in het universum een bijzondere plaats in. Hij is de Leider van vele Frequenties en de Drager van het Weten van vele Gebieden. De meeste engelen hebben hun taak op een bepaald gebied dat zij belichamen en leven. Elohim Vista is een Scheppingsengel en is op vele gebieden werkzaam. Hij heeft toegang tot bijna alle planeten en is verbonden met Ashtar Sheran.

In de dualiteit zijn de kinderen van Elohim Vista soms verward omdat zij zoveel onderscheidelijke talenten en vaardigheden in zich hebben. Vaak lijden zij onder stemmingswisselingen en gaan door grote hoogten en diepe dalen.

Zijn zij ontwaakt, dan (h)erkennen zij hun geweldigheid en hun vele vaardigheden. Zij hebben veel energie in zich en kunnen die goed binnenhalen. Zij weten van het belang van de verschillende energieën uit ander tijdzones en helpen bij het openen van de dimensie poorten. Als therapeuten hebben zij de gave om Aura’s en Lichtlichamen naar gelijkmatige balans te brengen.

De engel Gabriel.

De engel Gabriel is een Hoeder en Meester der energieën. Hij slaat hoge energieën op en brengt ze daar naartoe waar zij nodig zijn.

Kinderen van de engel Gabriel lijden meer dan anderen onder lichamelijke symptomen en hebben vaak het gevoel dat hun energie zich ophoopt. Dan voelen zij zich moe en uitgeput.

Als zij zijn ontwaakt, dan kunnen zij hun energieën de vrije loop laten en het aan andere mensen overdragen. In ontwaakte toestand bevinden zij zich in een zeer goede lichamelijke toestand en zijn zij goed geaard. Zij kunnen zich sneller verjongen dan anderen.

Nathaniel.

Nathaniel is een Leraar vn de Helingsengelen. Hij is een zeer Hoog Licht in het universum. Hij voert het universum door rituelen heen en draagt de energie van de Genezingsfrequentie in zich.

In de dualiteit zijn de kinderen van Nathaniel bijzonder streng voor zichzelf. Zij willen alles voor de volle honderd procent doen. Jammer genoeg hebben zij geen vertrouwen in zichzelf om iets te doen hoewel hun ziel aangeeft dat het daarvoor de juiste tijd is.

Zijn zij ontwaakt, dan kunnen zij hun gestrengheid loslaten. Meestal zijn zij Genezers en Leraren. Zij verwachten veel van hun leraren maar bereiken zij dit met liefde. Zij zijn zeer rechtschapen.

Hagia Sophia.

Hagia Sophia heeft in het universum de taak om haar grote Weten naar andere planeten toe te sturen. Zij heeft vele opdrachten en is zeer met de mensen verbonden. Als zij aangeroepen wordt kan zij bij iedereen behulpzaam zijn en brengt zij veel helingsenergie over.

Kinderen van Hagia Sophia hebben het verlangen om iets groots te volbrengen en voelen dat heel diep in hun ziel. Omdat zij helaas niet weten wat zij precies zullen gaan doen, voelen zij zich leeg en verliezen zij vaak de vreugde.

Zij geloven dat zij te weinig voelen en zien. Vaak weten zij niet waar hun plaats is.

Zijn zij ontwaakt, dan bloeien zij op naar een nieuw leven en pakken zij daadkrachtig hun nieuwe taak aan.Vaak houden zij genezingsbijeenkomsten en inwijdingen. Zij zijn bijzonder liefdevol en zachtaardig. Zij zijn de mensen toegewijd.

Kinderen van Hagia Sophia houden van hun kosmische moeder en hebben een diepe verbinding met haar. Zij vragen haar om raad en voelen grote geborgenheid.

Seth.

Seth is een machtige en hoge energie in het universum. Hij is een Strijder van het Licht. Hij strijdt zonder compromissen tegen het duister. De lichtvolle wezens betonen Seth veel respect.

De kinderen van Seth hebben het in de dualiteit niet makkelijk. Vaak kunnen zij met hun macht niets beginnen en worden zij vaak verkeerd begrepen. Reeds als kind zijn deze zielen rebels en vechten zij op hun manier voor gerechtigheid.

Zijn zij ontwaakt, dan kunnen deze mensen bergen verzetten. Zij leven hun waarheid zonder compromissen en laten zich door niets en niemand van hun weg afbrengen. Zij zijn uiterst rechtvaardig en zullen voor het Licht alles geven.

Toth.

Toth draagt het attribuut van Vereniging in zich en net als Seth is hij een strijder van het Licht. Hij zit vol Wijsheid en Liefde. Hij waakt over de Wetmatigheden van het universum op de verschillende planeten.

Kinderen van Toth worden geplaagd door twijfels en redetwisten met zichzelf. Zij zijn vol liefde en weten daarmee niet goed om te gaan. Zij zijn afstandelijk en koel.

Zijn zij ontwaakt, dan bevinden zij zich meer dan andere mensen in helderheid en zijn zielsgedreven en vlijtig.

Maria.

Maria is een Verzorgende en Liefdevolle energie. Zij is een engel der Gave. Vele engelen snellen toe om in haar energie te baden. Zij neemt zielen na hun incarnatie in het begin bij zich en omvat hen met haar liefde.

In de dualiteit zijn de kinderen van Maria heel zorgzaam en brengen graag troost. Zij bekommeren zich zeer om anderen maar vergeten zichzelf daarbij. Zij kunnen zich maar moeilijk begrenzen en “nee” zeggen. Zij nemen alles op hun schouders om anderen te ontlasten.

Zijn zij ontwaakt, dan (h)erkennen zij dat eenieder voor zichzelf verantwoordelijk is. Daardoor kunnen zij beter hun grenzen afperken. Meestal werken zij therapeutisch en zijn zij zeer geliefd. Zij zijn goede, zachtmoedige luisteraars.

Jophiel.

Jophiel draagt, net zoals Jezus, veel Oplossende Energieën in zich en verenigt alles wat Is. Hij is een Waarde- en Fakkeldrager, een Hoge Meester in het universum.

Kinderen van Jophiel zijn gevoelig en intuïtief. Soms valt het hen zwaar zich op anderen te verlaten en de menselijke liefde te leven.

Zijn zij ontwaakt, dan trekken zij mensen in hun ban. Zij zijn heel waarheidsgetrouw. Meestal reizen zij graag en brengen zij licht in vele landen en steden. Zij worden gezien als boden van God. Zij kunnen goed tussenbeide komen, ruzies beslechten en energieën in evenwicht brengen.

Kryon
Sabine Sangitar