Kryon: De Bevrijding van de Ziel;  Zegeningsdruppels voor jullie en Lady Gaia; Jullie zijn niet alleen. / door Sabine Sangitar

Kryon: De Bevrijding van de Ziel;  Zegeningsdruppels voor jullie en Lady Gaia; Jullie zijn niet alleen.

Sabine Sangitar /3 maart 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Ik Ben Kryon. Met de magnetische liefdesenergie begroet ik jullie in het Licht van jullie Goddelijkheid. Binnenkomen houdt het volgende in. Bij jullie zijn, liefhebbend, erend en ook achtend, ieder mens voor wat hij is, voor dat wat jullie zijn. Met de tonen van OMAR TA SATT (Groeten aan de lichtwerkers) begroet ik jullie. En terwijl Kryon de boodschap overbrengt stroomt de magnetische liefdesenergie. Zij stroomt door jullie heen om jullie te laten merken dat er veel veranderd is.

In de lineaire tijd is er de laatste dagen veel gebeurd in de Aarde, in het bewustzijn van Lady Gaia. En jullie reageren met alles wat jullie zijn op deze energie. De stromen der werkelijkheid stromen heel intensief in de planeet en in jullie. En jullie cellenmerken het en nemen het waar op verschillende manieren. Zo is jullie ziel niet meer bereid om collectieve energieën die niet goed doen, op te nemen. En jullie ziel probeert alles om zich van deze energieën te bevrijden, om vrij te zijn. En op deze ogenblikken waarin jullie deze werkelijkheid zo intensief kunnen benaderen, met elke ademtocht weten wie jullie zijn en wat jullie doen en toch de heftigheid van de dualiteit ervaren in al zijn facetten. Zo worden er aanvallen uitgevoerd op het licht en misschien ook op jullie.

Maar jullie ziel is niet bereid om dit in zich op nemen want jullie kennen de werkelijkheid, het leven in jullie, de Goddelijkheid. Jullie zijn zo intensief en jullie cellen breiden zich uit. Jullie Licht breidt zich uit. Jullie merken dat als jullie ademen jullie het Godslicht in de diepe dualiteit ademen. In jullie dagelijks leven is het voor jullie soms heel moeilijk om van deze adem te genieten. De vermenging van de energieën bezorgt jullie verdriet.

Maar laat mij jullie zeggen: Jullie zijn niet alleen. Wij begeleiden jullie al sinds het begin der tijden. Wij geleiden jullie door deze fase heen. Wij begeleiden jullie eeuwig.

En nu worden voor jullie, omdat jullie hier zijn, voor jullie intentie en verdriet, voor jullie liefde, zegeningsdruppels over jullie uitgestort. Zegeningsdruppels van rust, zegeningsdruppels van liefde, zegeningsdruppels van oplossing. Jullie ziel probeert in deze ogenblikken, in de laatste dagen van de lineariteit, zich van alles te bevrijden wat niet meer dienstbaar is. Jullie voelen het heel diep. Er zijn vele reinigingsprocessen aan de gang. Jullie lichamelijk aspect laat jullie zien dat van het zieloppervlak energieën van twijfel getransporteerd worden. Jullie ziel wil vrij zijn, vrij voor de volgende stappen, vrij voor het ontwaken van Lady Gaia. Wij hebben steeds gezegd dat de sluier heel dun is. Maar nu is het zo dat de werkelijkheidsenergie, de stromen van ontwaken, steeds intensiever worden. En mensen die het niet weten en willen begrijpen omdat zij bang zijn, mensen die misschien aanvallen, het zijn deze mensen die jullie om hulp zullen vragen.

Het circulerende Licht van de magnetische liefdesenergie beroert jullie cellen en jullie lichamelijk aspect wordt rustiger en het geschenk van de zegeningsdruppels die over jullie uitgestrooid worden, heeft een diepgaande bedoeling.

Het gevolg hiervan dat het hier en nu is binnengetrokken bereidt jullie nu op bijzondere wijze voor om de zegeningsdruppels in je op te nemen waardoor jullie de spagaat tussen dualiteit en werkelijkheid makkelijker kunnen verdragen. En daarom zullen wij deze zegeningsdruppels niet alleen aan jullie overdragen maar ook aan Lady Gaia. Met tonen der werkelijkheid zullen wij dit voltrekken, voor jullie in dit Nu-moment.

(er wordt een lied gespeeld)

Bemerk het uitdijen van de energieën in jullie en laat je niet bang maken door de zwaarte van de dualiteit die zich nu samenbalt en als tegenbeweging begint te werken.

Maar het Licht en de Liefde zijn sterker en intensiever. De werkelijkheid komt binnen en is hier! Heb geen slecht geweten als een ziel zich van emotie bevrijdt, als jullie soms woedend zijn op situaties in je leven of als jullie soms verdrietig zijn of twijfels hebben. Dat zijn allemaal tekenen dat de verandering van je ziel zich voltrekt en aan het loslaten is wat jullie niet meer dient en wel op te nemen wat bevorderlijk is en om de vrijheid te bespeuren die het gebeuren met zich meebrengt. En het is een grote vrijheid want het ontwaken van Lady Gaia is nabij.

Met grote tegenzin verdwijnt de dualiteit door het steeds aanwezige, circulerende Licht op Aarde. Wees je hier steeds weer van bewust. Herinner je in moeilijke tijden wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Welke weg jullie ook voor jezelf kiezen, waar die jullie ook heen voert. Maar als jullie iets hebben gevonden dat jullie verheft, dat jullie liefde brengt en vreugde geeft, bewaak dit dan als een schat in je hart want het helpt jullie door deze zware tijden en deze veranderingen heen.

Laat mij jullie dus zeggen: Er wordt onmetelijk van jullie gehouden. Jullie zijn niet alleen. Voel de magnetische energie en de daarmee verbonden liefde, licht en Goddelijkheid.

Wees met elke ademtocht liefdevol tegen jezelf, wees wijs en houd van je Goddelijk leven. Wees niet streng voor jezelf en voel dat alles wat jullie pijn doet een bewustwording van alle incarnaties is die jullie hebben doorlopen. Draag compassie voor jezelf en voor de mensen die uit angst om zich heen slaan omdat zij niet weten wat er met hen gebeurt.

En zie hoe het Gevolg, de engelen, jullie omsluit met hun vleugels. En zo zal het ook voor Lady Gaia zijn. De tijd is gekomen dat Lady Gaia ontwaakt en jullie kunnen daarbij helpen.

Laat de magnetische liefdesenergie naar Lady Gaia stromen, jullie liefde en compassie. En vertrouw op de woorden van Kryon: De terugweg naar Huis loopt bijna ten einde. En benut de mogelijkheden van de energiestromen die naar de Aarde gebracht worden. Laat je in de handen van God vallen. En zo zullen ook de elementen zich in de eeuwige kringloop verenigen. De gevolgen van de veranderingen zijn zo duidelijk te zien en de heerscharen van engelenbezingen jullie en Lady Gaia. De wachters en wachteressen, de tempeldanseressen – zij dansen om het Lemurische vuur. Zorg er dus voor dat jullie klaar zijn.

Laat mij het nog eenmaal zeggen: Jullie zijn niet alleen. Wij zijn bij jullie. Er wordt onmetelijk van jullie gehouden.

AN‘ANASHA.