Kryon: De consequentie van de magnetische liefdesenergie. ……………. / door Sabine Sangitar

Kryon: De consequentie van de magnetische liefdesenergie. Oprichting van een persoonlijke lichtpilaar om de magnetische energie te harmoniseren.

Sabine Sangitar / 6 december 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik ben Kryon van de magnetische dienst. Ik groet ieder van jullie met de onmetelijke liefde en de woorden OMAR TA SATT.

Bewegende tijden, opwaarderingen en energieverhogingen vinden plaats want de poorten van de dimensies gaan steeds verder open. Hoe verder de poorten opengaan hoe meer magnetische energie de dualiteit in kan stromen.

Natuurlijk hebben jullie al in de gaten dat dingen omhoog gaan, vele dingen in jullie leven worden verbroken en vormen weer een andere eenheid. De magnetische energie is de energie van de nieuwe tijd en heeft grote consequenties voor alles wat er is, voor mensen en voor Lady Gaia.

Als jullie begrijpen dat alles energie is en als jullie hebben begrepen dat perfecte magnetische energie leidt naar ontwaken zullen jullie ook begrijpen dat er niets wordt genegeerd en dat alles daarin wordt betrokken.

Door de pioniers is er een raster van liefde opgericht in het magnetische veld en vanaf dat moment druppelt het continu in de dualiteit. Een punt in de tijd is moeilijk vast te stellen en toch wil Kryon jullie zeggen: Het jaar 2007 zal voor ieder van jullie een jaar zijn dat erg in beweging is en de verandering laat zich nu al zien op alle niveaus.

De consequenties die daaruit voortkomen zijn zo onmetelijk, zo prachtig, zo allesomvattend en toch zijn er maar weinig mensen die ermee zijn verbonden en het kunnen begrijpen. Voor sommigen is het binnenstromen van de magnetische liefdesenergie verwarrend en toch is dat het grootste geschenk. Maar omdat niets is gescheiden van wat dan ook in de Goddelijke realiteit is het hetzelfde geschenk voor degenen die het als onplezierig ervaren en voor hen die bang zijn.

De mensen die zichzelf energetisch hebben verhoogd, wier lichtlichaam is uitgebreid en die open en vol vertrouwen zijn, absorberen de magnetische liefdesenergie in hun lichtlichaam, in hun ziel, en in hun lichaam. De magnetische energie circuleert en breidt zichzelf in harmonie uit. En desondanks kunnen zich dingen als vermoeidheid, hoofdpijn, verwarring en soms zelfs een beetje angst voordoen. Maar jullie weten van deze dingen en alleen al deze kennis helpt daarbij.

Maar hoe zit het nu met mensen die hiervan nog nooit gehoord hebben? Zelfs deze mensen absorberen de magnetische energie. En veel van deze mensen absorberen de magnetische energie tot aan hun hartchakra maar zij zijn niet in staat om de magnetische energie door hun hele lichaam te laten stromen, door het hele systeem van chakra’s.

Dat is de reden waarom onbewustheid mee kan gaan doen. Want zelfs het fysieke lichaam is een wonder. Als een mens bewustheid verliest is hij in een compleet relaxte staat. Dan staat de ziel het toe om magnetische energie te (ver)zenden. Het zit ingebouwd in de circulatie en het kan in die periode in balans circuleren. Zeer veel mensen die het hartchakra ‘s nachts blokkeren ervaren dit ‘s nachts. Als zij geprikkeld zijn of verwarrende dromen hebben is dat meestal een teken dat de magnetische energie zich verlaagt. Als de magnetische energie in een bepaald gebied stokt is dat zeer, zeer onplezierig voor mensen. Maar als deze veranderingen van de nieuwe tijd zijn niet te stoppen. Hoe vaak hebben wij daarover gesproken? Hoe vaak hebben wij onze boodschappen gezonden over deze dingen?

Maar zoals jullie weten hebben wij geen toestemming om in te grijpen bij de vrije wil en daardoor moeten mensen altijd hun eigen beslissingen nemen. Jullie moeten je eigen beslissingen nemen. Jullie waren dapper. Jullie zijn dapper. Jullie hebben besloten om dit pad van ascensie te nemen – in het bewustzijn van de goddelijke realiteit, ver van de dualiteit, ver van het spel van illusie. En toch zijn dit maar de eerste veranderingen die zichtbaar zijn. Door het raster van liefde heen zullen deze veranderingen steeds duidelijker worden.

Jullie zijn hier en horen de boodschap van Kryon.. Jullie zijn hier. Jullie hebben vertrouwen. Wij, de Hoge Raad van Licht houden onmetelijk van jullie. Wij hebben zulke grote lichten nodig in deze tijd. Jullie krijgen het ene geschenk na het andere voor jullie vertrouwen omdat wij de onmetelijke liefde in jullie willen uitbreiden. Wij hebben hier de mogelijkheid om te laten zien wat het betekent dat je vertrouwt, jezelf bent toegewijd en dit zo dapper meenemen op het pad naar de nieuwe tijd.

Ons geschenk vandaag is een pilaar van licht die wij zullen installeren in jullie als jullie dat toestaan. Het verzekert jullie ervan dat de hoge magnetische liefdesenergie, of jullie nu in je dagelijks leven zitten of in meditatie, gelijkmatig circuleert. Maar daarvoor hebben wij jullie toestemming nodig. En dus vraagt Kryon jullie: Verzink in de liefde voor jullie goddelijkheid. Adem in een ritme dat goed is voor jullie.

Als jullie de intentie van liefde hebben geef ons dan toestemming om een pilaar van licht op te richten op zo’n manier dat de magnetische liefdesenergie ongehinderd in jullie kan circuleren. Dit zal symptomen veroorzaken die ervoor zorgen dat jullie sterker en gezonder zijn maar ook dat jullie hele systeem gevuld zal zijn met de nieuwe energie.

Open jullie Alfa- en Omegachakra’s en adem ANA in. Doe je magnetische schoenen aan.

Voordat Kryon, de magnetische meester zelf, een pilaar van licht in jullie zal installeren willen wij jullie op alle niveaus gronden want geloof mij, dat is nu heel belangrijk. Terwijl wij jullie op alle niveaus gronden zal een frequentie van licht jullie zuiveren en schoonmaken. Vertrouw erop dat die pilaar van licht die Kryon zal installeren iets prachtigs en waardevols voor jullie betekent.

Nu zal Kryon deze lichtpilaar oprichten in jullie hypofyse. Het is mogelijk dat jullie daarbij een lichte druk voelen.

Deze lichtpilaar wordt nu gevuld met magnetische liefdesenergie en begint te bewegen. Daardoor zal de magnetische liefdesenergie overal naartoe gebracht worden.

Jullie zullen dit geschenk ook steeds doorgeven als jullie een ander mens of een dier, een plant of een steen, alles aanraken, steeds zal er een beetje magnetische energie worden afgegeven. Het is een proces van de allesomvattende liefde: de planetaire ascensie. Als hoogtepunt zullen jullie magnetische liefdesdruppels ontvangen van Melek Metatron die rechtstreeks in jullie lichtpilaar binnen zullen gaan.

Ik, Kryon, zeg tegen ieder van jullie: AN’ANASHA