Kryon: De Opwaardering van de planeten Landras en Partoos. (enige tijd later) / door Sabine Sangitar

Kryon: De Opwaardering van de planeten Landras en Partoos.
(enige tijd later)

Sabine Sangita / 9 november 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

(Zie ook de voorgaande channeling van 9 maart 2001 in het archief van het Kryonblog over hoe de Ascensie van de planeet Landras heeft plaatsgevonden en hoe dit door de bewoners werd ervaren klik hier>).

Intussen zijn op Landras de ontwikkelingen weer tot rust gekomen.

De pioniers op Landras die nu in de aanpassingsfase zitten hebben nu al enige tijd de mogelijkheid om als zij dat willen hun 18 aspecten met elkaar te verbinden. Dus kunnen zij met hun Merkabah reizen – wat zij ook heel graag doen. Zij verspreiden daarmee veel spiritualiteit en er zijn vele bewoners die tevoren hun innerlijk getoond is die daardoor naar een stabiel ontwaken gebracht kunnen worden.
Er is weliswaar nog wel een watertekort maar ook dat stabiliseert zich steeds meer. Vele sterrenreizigersen galactische reizigers bewegen zich op bepaalde planeten om energieën en informatie te verzamelen die zij naar hun bewoners brengen. Die wonen nu in grotere gemeenschappen en werken in een soort spirituele centra. Op dit moment ziet alles er zeer goed uit.

Tijdens het Kryonfestival is de Opwaardering van Partoos aan de orde gekomen.

Het was voor mij een grote uitdaging want ik heb tijdens de Eleua-energieoverdracht ervaren en stond voor de beslissing wanneer ik het de deelnemers zou gaan vertellen.

Dus verzocht ik de aanstaande Walk-in, de engel Michael om, als hij dat goed vond, de Opwaardering van Partoos te verkondigen, wat hij dan ook deed.

De Ascensie van Partoos heeft zich op een heel zachtaardige manier voltrokken. Er moest maar weing getransformeerd worden en er werd maar weinig vernietigd. De blik naar binnen heeft voor de bewoners daar heel lang geduurd, ongeveer 22 minuten, wat in lineaire tijd gemeten, heel lang is.

De toon klonk volkomen anders, net zoals dat eerder het geval was op Landros.

De bewoners van Partoos lijken veel op ons. Ook met al hun werken, met die uitzondering dat zij tweeslachtig zijn. Dat betekent dat zij zowel mannelijke als vrouwelijke energie in gelijke delen in zich dragen. Het is echter een en hetzelfde lichaam.

Toen de ascensie zich voltrokken had en de Blik naar binnen voorbij was, kwam er enorme vreugde en euforie vrij, met zang en dans. Deze hoge vreugde-energie trok ook nog een (aard)beving aan, maar alles is heel gladjes verlopen.

Desondanks moesten er op Partoon meer mensen geëvacueerd worden dan op Landras. Een flink aantal pioniers werd naar het schip van Ashtar gehaald. Er volgden scholingen om energetische patronen vrij te laten en aspecten te verbinden. Patronen en aspecten die zich op welke grond dan ook net hadden opgelost bij de Blik naar binnenof die zich niet genoeg konden nestelen, zodat het Merkabah zich volledig kon gaan uitbeelden.

De pioniers van Partoon zijn op grond van hun scholingen al in staat om naar Venus te reizen.

Zij nemen geen stoffelijk voedsel meer tot zich, zij voeden zich nu alleen nog maar met Licht. Dat komt echter ook door hun vrije wil en het betekent niet dat dit bij ons ook zo zal gaan.

Op Partoos werden ook vele andere wezens van andere frequenties geëvacueerd. Wat ik heel spannend vind is dat de goud-blauwe frequentie van Partoos nu heel nauw met de gele frequentie samenwerkt, zich daarmee verbonden heeft omdat voor wezens van de gele frequentie tonen ook heel belangrijk zijn.

Op Partoos werd veel met de energie van Genade gewerkt, wat deze planeet aan de ascensie geholpen heeft. In overdragende zin noemen zij dit het Rijk van het Genadeveld. In tegenstelling tot de kristalsteden bij ons op Aardehebben zij gebieden van Genade-energie die met Eleua-energie geladen zijn. Daardoor kwam de ascensie niet geheel onverwacht want zij wisten al dat deze Roep, deze Toon zou gaan komen.

Na de Opwaardering van de planeten zijn de kleuren extreem veranderd en ook de Stertetraëders (viervlakken) zijn zichtbaar geworden.Sherin heeft zich duidelijk gemanifesteerd, het sterrenzaad wred binnenghaald en er werd gezamenlijk gezongen en een Lichtgebed voor de planeet uitgesproken. Ook konden de gezangen van de engelenkonden gehoord worden.

Dat alles zich rustig en gladjes voltrok was voornamelijk aan de energie van Genade te danken.

Op onze Aarde is het iets anders. Bij ons op Aarde was er Jezus, de Zoon van God. Op het moment dat hij werd verraden en hij zelf ook getwijfeld had, werd het zaad der twijfel gelegd. De bewoners van Partoos kennen geen twijfel. Daarom hadden zij het wat makkelijker. Daarom vind ik het zeer indrukwekkend dat wij, hoewel wij de twijfel kennen, toch helemaal bovenaan de “Bewustzijnslijst” staan.

Ik kan en wil hier alleen voor de pioniers van de goud-blauwe frequentie spreken want het betreft juist de pioniers van deze freqeuntie.Er zijn werkelijk zeer velen die diepe intentie hebben en daardoor breidt alles zich zeer snel uit. Het binden van de Luciferband is het beste voorbeeld omdat deze opdracht zeer snel en met grote intentie vervuld werd en net zoals eerder ook binnenin nog verder werd uitgevoerd.

Op grond hiervan werd alleen de energie van Genade afgeleid en stroomt die nu naar ons toe. Die energie is zeer dienstbaar voor onze planeet.

Ook op Partoos was het voor de Opwaardering net zoals bij ons. Ook de bewoners daar kregen al jarenlang informatie daarover, dat alles ineen zou gaan storten, dat er bepaalde structuren niet behouden konden worden, dat er grote veranderingen zouden gaan komen.

Maar plotseling kwam er een ommekeer en werd er steeds intensiever over de Ascensie gesproken. In lineaire tijd gemeten heeft het daarna nog ongeveer anderhalf jaar geduurd totdat de Opwaardering zich helemaal had voltrokken.

Tot op dit moment heeft zich echter al veel aan de buitenkant veranderd. En nu hebben zij de mogelijkheid om het Nieuwe tot stand te brengen.

Ik ben er dus volledig van overtuigd dat ook bij ons in de aanvangsfase de pioniers als voorbeeld voorop zullen gaan. De pioniers zullen de route uitzetten om de Nieuwe Aarde tot stand te brengen.

Ik kan mij voorstellen dat er een nieuw schoolsysteem zal ontstaan. Geld zal er in deze vorm niet meer zijn. Toch kan er een evenwicht van geven en nemen op een andere manier en wijze bestaan. Ik kan mij voordtellen dat mensen in centra of in dorpen samenleven en ieder zijn vaardigheden en kunnen tot uitdrukking brengt; misschien tuinen aanlegt en verzorgt en daartegenover bijvoorbeeld een woning heeft, of zoiets. In ieder geval zal van pioniers gevraagd worden om de paaltjes uit te zetten. Alles wat geen Liefde is, wat met Macht en Onderdrukking te maken heeft, kan zich niet handhaven en moet oplossen.

Terugkijkend waren het, net als eerder bij Landros, de energetische patronen die gesetteld werden die bij de ascensie van wezenlijk belang waren.

Een van de nieuwe technologieën maakt het de bewoners nu bijvoorbeeld mogelijk om schadelijke stoffen en verontreiniging die door de ineenstortingen waren veroorzaakt, te neutraliseren. Met behulp van nieuwe technologie kunnen zij water produceren en vermeerderen. Elke pionier heeft een sterrenvoertuig waarmee hij reizen kan. Weliswaar nog niet door het Universum maar zij kunnen zich daarmee op hun planeten snel van A naar B vervoeren.

De meeste bewoners hebben de Overgang bewust met hun lichaam beleefd. Anderen zijn in een soort van coma terechtgekomen terwijl onderhand hun cellen omgeprogrammeerd werden. Er werd ook energie naar hen overgedragen, met name de energie van Genade.

Ook de kinderen en de jeugd zullen tijdens en na de Opwaardering van de Aarde met hun straalkracht werken. Dit alles verloopt via ingebedde energetische patronen. Zij zullen echter zeer veel energie uitstralen die heel goed van pas zal komen bij de opbouw.

In de basis zal de Opwaardering van de Aarde gelijk verlopen. Zoals bij Landras, vermoedelijk echter in een intensievere vorm. Alles wordt ogenblikkelijk getransformeerd en de Volkomen Waarheid toont en openbaart zich in de ziel.

AN’ANASHA.

Sangitar.