Kryon. De reis met jouw aspecten / door Sabine Sangitar

Kryon. De reis met jouw aspecten

Sabine Sangitar / 5 augustus 2009.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ziel is een allesomvattend woord voor vele dingen. Het bevat alles wat jullie zijn. In de echte zin echter is jullie ziel je Merkabah. Maar heel weinig mensen weten dit. Het Merkabah bestaat uit 18 aspecten die het Merkabah in leven houden. Zij dragen en breiden het Merkabah uit maar dat betekent niet dat alle aspecten zijn ontwaakt. De meeste van deze aspecten slapen. Het is gelijk aan de groep engelen of aan de uitbreiding tijdens het ontwaken.

Er zijn alleen maar bepaalde aspecten ontwaakt en actief. Als alle aspecten van jullie Merkabah actief zouden zijn zouden jullie in staat zijn om op een volslagen andere manier met je Merkabah te reizen en te werken.

Sai Baba werkt bijvoorbeeld met zijn 18 aspecten. In 1987 ontwaakten 3 van de 18 aspecten, dit was het eerste lichaamsniveau. Het is gelijk aan de expansie van het lichtlichaam. Men kan bepaalde aspecten van de lagere regionen zeer snel laten ontwaken maar bij de hogere is dat moeilijker.

God zelf heeft 21 aspecten. God in de Bron leeft met actieve 21 aspecten. Elk wezen in het universum heeft ook 21 aspecten. Mensen komen naar de Aarde met 18 aspecten, 3 aspecten blijven achter in het universum. Hoe verder je komt in het ontwaken, hoe verder je jezelf uitbreidt en hoe meer bewustzijn je krijgt hoe meer aspecten activeren.

De spirituele wereld zegt dat als een mens ontwaakt er 9 aspecten actief zijn. Als jullie zouden moeten reizen met 9 aspecten zouden jullie bewustzijn verliezen. In de normale waakstatus is dit niet mogelijk. Bij sommige pioniers zijn er al 12 aspecten ontwaakt en soms zelfs 13. Daarna wordt het moeilijk om volgende aspecten te laten ontwaken.

Na de ascensie heeft de energie zich getransformeerd en zal de nieuwe energie compleet effectief zijn. Dit betekent dat er dan 12 aspecten zijn geactiveerd bij alle mensen. Voor jullie begrip: De Arcturianen hadden 12 actieve aspecten voor hun ascensie. Nu zijn het er 15. Vanaf het 15e aspect is het moeilijk om volgende aspecten te laten ontwaken. Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat het in het begin makkelijk is om aspecten te laten ontwaken maar naar het einde toe wordt het heel moeilijk.

De spirituele wereld zegt dat de actieve, levende aspecten impulsen van verlangen uitzenden naar de slapende aspecten (jullie ziel om zo te zeggen) Dit verlangen dat jullie in je ziel voelen dient de ontwikkeling. Het komt van de goddelijke Realiteit. Verlangen is geen karakteristiek onderdeel van de dualiteit. De engelen hebben dit verlangen ook binnenin omdat zij zichzelf verder willen ontwikkelen naar het Goddelijk Gedachteveld. Bij Melek Metatron, Shakti en Jezus zijn er 20 aspecten actief.

Ik vond het heel interessant dat als er met Melek Metatron werd gechanneld deze 20 aspecten ook doorkwamen. Kryon heeft 18 aspecten en tijdens de bijeenkomst zijn er 17 van mijn aspecten uitgewisseld en 17 andere ingebracht. Een aspect blijft in het lichaam anders zou ik sterven.

Afhankelijk van de mate waarin jullie je ontwikkelen en hoe bewust jullie zijn sturen deze levende, actieve aspecten constant impulsen van verlangen. Dit betekent dat zij altijd in contact staan met jullie Merkabah, jullie ziel. Alle boodschappen en impulsen die jullie ontvangen door jullie ziel, jullie licht, dragen ertoe bij dat deze aspecten zichzelf kunnen activeren.

Ook was voor mij interessant dat tijdens het Kryonfestival van een jaar geleden deze aspecten ontwaakten tijdens de overdracht van de Jezus-druppels. Ik wist dat toen ook niet en afhankelijk van de mate waarin jullie deze druppels toelaten zal dit ontwaakte aspect weer impulsen uitsturen naar de andere aspecten.

Het is van groot belang als de spirituele wereld zegt: Sta deze 3 aspecten toe om op reis te gaan. De reden dat zij deze drie aspecten noemen is omdat zij er zeker van willen zijn dat jullie Merkabah de juiste aspecten vrijlaat, namelijk een van het emotioneel lichaam, een van het mentale lichaam en een van het spirituele lichaam. Het fysieke aspect blijft altijd aanwezig. Daarom blijven jullie in je lichaam. Dus als je spirituele wereld jullie oproept om drie aspecten op reis te laten gaan naar de goddelijke Realiteit gaan jullie naar het verenigde chakra en geven de toestemming en de intentie. Dan trekken die drie aspecten samen en verenigen zich. Hierbij gaat er wat licht verloren. Dit licht wordt naar de Goddelijke Realiteit gebracht. Jullie kunnen het zien als er aan deze drie aspecten wordt geduwd en getrokken als drie elastieken banden of lichtpaden die verenigd zijn in het centrum. Van daaruit wordt het licht dan onttrokken.

Op de terugkomst van een reis wordt dat licht teruggebracht naar het punt van vereniging waardoor de aspecten weer teruggaan naar het spirituele wiel via de lichtpaden. Dit is grofweg de opeenvolging van gebeurtenissen als de spirituele wereld zegt: stuur drie van jullie aspecten op reis.

Soms zegt de spirituele wereld: Zend enkele van jullie aspecten op reis. Dit gebeurt alleen als collectief en alleen als er een zeer hoog bewustzijn in het collectief aanwezig is.

Er is mij verteld dat er 5-6 aspecten op reis gaan tijdens een heldere droom.

Jullie moeten weten dat deze aspecten het goddelijk licht in jullie zijn. Dat is wat jullie draagt, wat ervoor zorgt wie jullie zijn. Hoe meer energie jullie opnemen in de Goddelijke Realiteit hoe meer energie er in jullie spirituele wiel wordt gebracht. Dit wordt bestuurd door een spirituele reis wat betekent dat het Merkabah sneller draait en na de terugkomst van de aspecten legen de bloemkelken zich en stromen makkelijker in je ziel.

Soms zegt de spirituele wereld: Neem je aspecten terug en laat hen trillen in je ziel. Zij zorgen ervoor dat de energieën naar het spirituele rad worden gebracht maar ook dat zij het rad een speciale stoot geven door je ziel en intentie te noemen en jullie bloemkelken die vaak tot de nok toe gevuld zijn in jullie ziel laten stromen.

Voor zo’n reis is het altijd belangrijk dat jullie jezelf goed gronden omdat dit garandeert dat altijd de juiste aspecten op reis gaan.

AN’ANASHA.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet jullie met onmetelijke liefde en de woorden OMAR TA SATT.

Vandaag zullen sommige van jullie aspecten reizen naar de Goddelijke Realiteit. Het is veel meer dan jullie kunnen raden want bij alle boodschappen vanuit de sferen van licht blijft het jullie eigen geest. Daarom is het zo belangrijk in deze tijd en op dit moment dat de boodschap van Kryon doorkomt, dat jullie jezelf uitbreiden in jullie lichtstructuur, jezelf verheffen met magnetische liefdesenergie en de geest opzij schuiven. Als sommige van jullie aspecten naar de Goddelijke Realiteit reizen zullen zij gegroet worden met de onmetelijke liefde en begeleid worden door een schare van engelen. Terwijl jullie aspecten in de Goddelijke Realiteit blijven brengen de engelen en de lichtwezens hun lichtende energie met onmetelijke liefde naar deze aspecten voor jullie heil, voor jullie vreugde.

Alle boodschappen die jullie ontvangen als jullie in het verenigd chakra zijn met de heldere intentie terwijl jullie aspecten in de Goddelijke Realiteit zijn de waarheid. Het kunnen diepe gevoelens zoals zekerheid, vreugde en onmetelijke liefde zijn maar ook beelden, geluiden en kleuren. Jullie kunnen erop vertrouwen dat alles voor jullie hoogste goed gebeurt. Voor ons is er niets belangrijkers dan jullie te vergezellen als jullie in volle herkenning en waarneming van jezelf zijn. Als jullie jezelf hebben herkend, als jullie in volle bloei zijn, als jullie zijn gezekerd, bestaat er geen angst. Vreugde, liefde, kracht en de mogelijkheid om op Aarde te werken als het goddelijk licht dat jullie zijn er dan. Meer dan welk woord ook is het de energie die is overgebracht naar jullie aspecten. Deze energie nemen jullie mee van de Goddelijke Realiteit. Het is opgeslagen in jullie spirituele rad. Als jullie het toestaan zal deze energie naar je ziel stromen. Als deze energie je ziel bereikt zal jullie Merkabah vibreren, zullen jullie talenten uitbreiden en jullie kracht zich uitspreiden. Jullie zullen de goddelijke macht voelen. Jullie zijn je bewust van jezelf en velen die hier zijn dragen de energie van ontwaken in zichzelf. Zij zijn gezekerd en het licht schijnt in vele kleuren.

Nog steeds is het zo dat elke energie die jullie toevoegen, elk bericht dat wordt ontvangen, energie bevat in een energetisch patroon dat jullie hoger draagt en verder uitbreidt. Als de situatie zich verhoogt wordt er een ander aspect geactiveerd. Het verhaal van de schepping, het Goddelijke Gedachteveld, draagt de intentie dat al het leven, al het licht met alle aspecten op alle planeten in het universum zichzelf herkennen in zijn geheel en het gevoel dat de kracht van de schepping in hen zit.

Een reis is dus meer dan alleen maar een reis. Het is de geconcentreerde energie die gedragen wordt naar de Goddelijke Realiteit. Het is belangrijk dat jullie in het verenigde chakra zijn en daardoor de vibraties en de woorden van volgen Kryon als hij jullie oproept: Adem ANA in.

Roep al jullie chakra’s samen met al jullie kracht en verenig hen tot een zon. Als jullie deze zon uitbreiden met elke ademtocht zullen de grote lichten jullie gronden op alle niveaus. Sta nu met de pure intentie van ongeconditioneerde liefde dat sommige van jullie aspecten zich losmaken van jullie Merkabah en zich met anderen verbinden voor de reis naar de Goddelijke Realiteit.

Vandaag worden jullie geroepen, in het hier en nu, om met jullie aspecten te reizen naar het schip van Ashtar Sheran. De Confederatie van Vrede verwacht jullie daar. Jullie aspecten kunnen vrijuit bewegen in dit energieschip. Laat de energie instromen, de in balans brengende energie, de energie van vrede. Als jullie de geluiden van de Goddelijke Realiteit horen zullen de handen van God jullie aspecten dragen naar de Goddelijke Realiteit en de zullen de woorden van Kryon stilvallen. Blijf in de Goddelijke Realiteit en laat het gebeuren.

(Enige tijd later)

Jullie aspecten zijn teruggebracht naar jullie ziel door de handen van God. Daar zijn zij opgenomen in jullie Merkabah. De energie stroomt over in de Genesisbloem en jullie zijn in de diepste intentie van jullie goddelijkheid. Sta je ziel toe dat als het goed voor jullie is, de kelken van de hoogste energieën in jullie ziel stromen. Doordat jullie je van dit alles bewust zijn breidt jullie goddelijke vlam zich uit.

Hoewel de dualiteit in de energieën soms moeilijk en zwaar kan zijn zullen jullie je nog steeds realiseren dat met het ontwaken van jullie bewustzijn, met het activeren van jullie aspecten, met jullie ontwaken, met jullie goddelijke licht, jullie gemakkelijk door de dichtheid heen zullen gaan. Hoe meer jullie vooruitkomen, stap voor stap, hoe meer lichtvol en lichter de energie naar de Nieuwe Tijd toe wordt.

Laat ons samen deze woorden spreken:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham.

Met onmetelijke liefde spreekt Kryon de woorden:

A nio’hevedo’drach.

AN’ANASHA.