Kryon: De zuivering van Lady Gaia. Stabilisatie van jullie raster. Het jaar 2007. / door Sabine Sangitar

Kryon: De zuivering van Lady Gaia. Stabilisatie van jullie raster. Het jaar 2007.

Sabine Sangitar / 5 september 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet ieder van jullie met de onmetelijke liefde en het geluid OMAR TA SATT. Onmetelijke liefde stroomt naar jullie door de sluier naar het nu-heden in deze ogenblikken. Jullie zijn wat jullie zijn en meer dan jullie verwachten. Alles in jullie stelt jullie in staat om meester van je leven te zijn.

Vele mensen komen naar Kryon met de vraag wat de betekenis van het jaar 2007 is. Kryon wil graag al die mensen antwoorden.

Omdat het voor jullie erg moeilijk is om tijdloosheid van de andere dimensies te begrijpen zal Kryon naar de lineaire tijd gaan om jullie te antwoorden. Het jaar 2007 met het kruistotaal 9 is een spiegel van de al-aanwezigheid van het collectief.

Elk mens op Aarde wordt uitgenodigd om de spiegel van de goddelijkheid in het nu-heden te herkennen en zich ervan bewust te worden en zichzelf te manifesteren in de goddelijkheid. Het jaar 2006 was, als metafoor, het jaar van het verleden.

Vele herinneringen en patronen zijn opgerezen uit Moeder Aarde, Lady Gaia en de mensen en zij hebben zich weerspiegeld in het leven. 2007 is het jaar van het heden. Dit betekent dat alles wat jullie in gedachten willen manifesteren zich heel snel toont in jullie dagelijks leven. Het heden is altijd een uitnodiging aan het collectief en jullie om te ontwaken en meester van je leven te worden.

Lady Gaia reinigt zichzelf met kracht en energie die zij heel lang heeft achtergehouden. Elke reiniging verbindt jullie een beetje meer met Lady Gaia. Jullie DNA verbindt zich met Lady Gaia’s binnenste en met de spirituele wereld. Jullie DNA verbindt zich met jullie gedachtespiralen, met jullie raster en met jullie Merkabah. Vele reinigingen zijn aanstaande. Wij nodigen jullie en alle mensen uit om deze tijd in je leven te manifesteren. In de nieuwe dimensie nodigen wij jullie nu uit om te ademen in het gevoel van de vibratie van 999, de goddelijke Realiteit en de ANA die op dit moment naar jullie toestromen.

Voordat Kryon doorgaat vragen de Hoge Raadsleden van het Licht jullie: Realiseer je dat alle schoonmaak noodzakelijk is om de nieuwe Aarde te scheppen en de overtocht naar de nieuwe tijd uit te voeren. Er zijn zware aardbevingen en branden geweest. Vele boomgeesten hebben de planeet verlaten om als koningen terug te gaan naar de goddelijke Realiteit. Zij komen als nieuwe boodschappers van liefde om Gaia bij te staan in het grote veranderingsproces. Ongelooflijk grote hoeveelheden vuur zieden in slapende vulkanen.

Wees in intentie van liefde en volg de uitnodiging door te accepteren dat jullie God op Aarde vertegenwoordigen, dat jullie lichamelijk omhulsel iets uitdrukt in de dualiteit dat alleen aan de buitenkant is. Het licht in jullie, de goddelijke vlam in ieder mens is heel krachtig en sterk. Wij kunnen jullie van onze kant af alleen uitnodigen om je te realiseren dat jullie mensen de meesters zijn van de perfectie van 999.

Lineaire tijd bevat ook steeds maar weer het ongeduld van al die mensen die de ascensie zo graag willen. Nogmaals vragen wij jullie: Heb geduld. In de tijdloosheid van de goddelijke Realiteit is alles immaterieel. In lineaire tijd zijn de energieën verbonden met alle gedachten en alle emoties die aanwezig zijn in het collectief. Steeds weer brengen wij de boodschap: Wij hebben alle mensen nodig die weten en begrijpen dat dit pad een planetair pad is. Sterfelijkheid zoals jullie het op Aarde kennen is maar een gedachte.

Jullie zijn geboren om te leven, om meesterschap in jezelf te bereiken. Jullie zijn geboren om te ontwaken en daardoor een pad te scheppen voor meer mensen. Vertrouw op jullie mogelijkheden, jullie moed en vertrouw op hetgeen de Hoge Raadsleden en Kryon jullie bekend maken vanachter de sluier vanuit de goddelijke Realiteit.

Vergeet nooit dat deze onmetelijke liefde jullie zielen aanraakt. Met elke aanraking gebeurt er iets wat jullie brein niet kan bevatten en dat is uitgebalanceerd op vele niveaus. Zoals wij ons beschikbaar hebben gesteld om jullie door de lineaire tijd naar de nieuwe tijd te geleiden, zo zouden jullie jezelf beschikbaar moeten stellen en die sporen lopen die paden zullen vormen.

Lady Gaia kondigt aan dat zich krachtige energieholen, grote holten en sterke draaikolken in de verschillende lagen van Moeder Aarde bevinden. Steeds weer spijt het Lady Gaia dat er mensen zijn die lijden door deze schoonmaak. Er zijn er veel die dit niet begrijpen, maar Lady Gaia kan niets meer tegenhouden, de druk is te groot. Het grote smelten van het ijs is begonnen. Verregaande consequenties zullen opdoemen als resultaat daarvan.

Deze opruimingen, zelfs die zich in andere landen voordoen, zijn belangrijk voor ieder mens. Ook voor jullie.

Jullie persoonlijke raster wordt flink door elkaar geschud met elke ademtocht en elke opschoning van Gaia. In deze tijden is het heel belangrijk om stabiliteit in het persoonlijk raster te bewaren om tranen te voorkomen.

Het geschenk van Kryon aan de familie van het blauw/gouden licht is een balancering en stabilisering van jullie raster. Adem de 999 diep in. Adem het ANA, de onmeetbare liefde, de magnetische energie van Kryon in en verenig jullie chakra’s. Breid jezelf uit naar alle richtingen en voel het punt van jullie goddelijkheid.

Jullie raster is extreem gevoelig. Het reageert op elke energie, zelfs als die ver van jullie vandaan is. Grote lichtwezens zullen jullie rasters stabiliseren en linken produceren zodat jullie de schoonmaak van Gaia veel beter en gemakkelijker doorstaan. Tegelijkertijd zullen wij het DNA aanraken van degenen van jullie die het toestaan, met grote, lichtvolle energie. Open al jullie kanalen met de intentie van liefde en grond jezelf op alle mogelijke manieren.

Neem de stabilisering en de energie die wij jullie zenden in je op. Kryon zal jullie rasters uitbalanceren. De consequentie ervan is dat deze energie door jullie Omega-chakra heen naar Moeder Aarde gaat. Leg jullie handen met de palmen omhoog en leg je linkerhand in de rechterhand met de palmen omhoog. Als het mogelijk is doe dan beide duimen omhoog en laat de toppen ervan elkaar aanraken. De Grote Lichten zullen deze energie nu door jullie kanalen gaan sturen. Zit rechtop. Op deze momenten waarop de energie jullie aanraakt gebruiken jullie de originele namen. Als jullie het willen geef dan meteen toestemming aan enkele Lichten ook je DNA te laten aanraken door de Mahatma-energie. Zo dringt de energie in jullie. Al degenen die de engelen toestemming hebben gegeven zullen de Mahatma-energie voelen die zachtjes je DNA aanraakt om nog diepere connecties te maken met jullie rasters. Met de geheiligde woorden Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’ham is dit gebeurd.

Kryon roept jullie op: Wees niet bang voor de reiniging die Lady Gaia voortbrengt. De onmeetbare liefde is verankerd in jullie. Hoor de boodschap van Kryon: Schep geen angst bij andere mensen, spreek woorden van liefde, in jullie waarheid en in de aanwezigheid van zijn.

De lineaire tijd gaat steeds sneller vooruit en wij kunnen jullie geen data geven. Weet en begrijp deze boodschap in jullie harten: Alle gedachten en emoties manifesteren zich in jullie leven veel sneller dan in het verleden. Verbind jezelf steeds weer met Lady Gaia en met de vibraties van 999. Absorbeer de magnetische liefdesenergie zo vaak als mogelijk is. 

Kryon, de Hoge Raadsleden van het Licht en de Mahatma-energie zien jullie intenties en jullie Lichtlichamen, Vol respect zeggen wij: AN’ANASHA.

Kryon.