Kryon: Energetische ondersteuning van Oost Azië. / door Sabine Sangitar

Kryon: Energetische ondersteuning van Oost Azië.

Sabine Sangitar / Channeling van 13 november 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Ik Ben Kryon. Ik begroet ieder apart en ik begroet het collectief, ik begroet alle deelnemers.

Op dit moment hebben mensen, vele soorten schepselen, jullie ondersteuning nodig.

Het transformatieproces is nog niet ten einde. De zonnewinden zijn alweer toegenomen en er worden nog verdere toenamen daarvan verwacht. En zelfs als men met jullie hogere bewustzijn weet dat de transformaties zich moeten voltrekken, om op te stijgen naar een andere bewustzijnstoestand, is het heel zwaar om te moeten toekijken als mensen, levende wezens pijn moeten verdragen.

Zo vele mensen hebben alles verloren wat hen lief en dierbaar was, van vandaag op morgen geen veilig huis meer hebben, geen verblijfplaats, geen water, geen maaltijden die hen voeden.

En tijdens dat dit transformatieproces zich voltrok hebben deze mensen en alle levende wezens en dieren, de natuur, de bomen, de natuurwezens, een diepe angst met zich meegedragen. Daarom hebben wij Sangitar verzocht om met een groot collectief met jullie hulp energieën met kristallen toe te sturen.Wij van onze kant en jullie op Aarde.

Als deze energieën dragend, vol liefde en diep medegevoel aan de mensen en de levende wezens toegestuurd worden is dat misschien niet zichtbaar maar wel voelbaar. Een groot deel van deze mensen zal bemerken dat zich stromen van kracht, liefde, stabiliteit en nieuw begin door hen heen gaan stromen.

Zij zullen in hun harten voelen dat er op andere plaatsen op de wereld mensen zijn die bereid zijn hen te ondersteunen. Ondersteunen op energetische manier is na een transformatieproces van diepste betekenis.

Daarom vraagt Kryon jullie: ga met AVATARA naar de diepten van jezelf toe. Adem het kristalSOL’A’VANA in. Breid je uit en roep alle chakra’s bijeen. Vraag je persoonlijke engelengroep, de boodschappers van liefde alsook je draak en de eenhoorn om ondersteuning.

Activeer je hartstraal en voeg daarbij de tweede toon van je oorspronkelijk naam. Plaats nu het kristal SHADEES op de top van je hartstraal en tevens de kristallen SHEN’A’MAA, ELEXIER, het kristal MONA’OHA, het kristal TARA’DOS en je persoonlijke kristal

Wij aan de andere kant van de sluier zullen onze energieën daaraan toevoegen. Welke beelden zich ook tonen, zij zijn werkelijk en goed. Stuur nu met je hartstraal de kristallen door ruimte en tijd naar de mensen, naar alle levende wezens en ook naar Lady Gaia. Doe het nu. (neem er een paar minuten de tijd voor)

Laat nu alle kristallen vrij. Misschien kun je zien wat er verandert, hoe de mensen en levende wezens deze geschenken ontvangen, de ondersteuning.

Neem nu je hartstraal terug en luister naar de woorden van Kryon: Steeds meer mensen op Aarde zullen jullie ondersteuning nodig hebben.

Krachtig door het collectief kunnen deze energieën zeer veel in beweging zetten. Wij zeggen jullie: Jullie zijn het beste wat de Aarde draagt!!!

AN’ANASHA.