Kryon: Energieoverdracht voor Lady Gaia. / door Sabine Sangitar

Kryon: Energieoverdracht voor Lady Gaia.

Sabine Sangitar / 2 november 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Ik Ben Kryon en ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT. Ik begroet jullie collectief.

Kryon roept jullie op in het NU van jullie tijd in de hoogste opmerkzaamheid voor Lady Gaia te zijn. Zij heeft energie nodig die door jullie als kanaal in het bewustzijn van Lady Gaia gebracht wordt. Voordat Kryon de boodschappen aan jullie doorgeeft roept hij jullie op om je te centreren, naar binnen te gaan, je te vergroten. Nog voordat de boodschappen doorklinken benutten wij dit NU-ogenblik van de hoge energieën. 

Ga naar binnen en open je Alpha- en Omegachakra. Duik in de diepte van Lady Gaia waarin de hoge Lichten zich hebben voorbereid om Lady Gaia LAY’O’ESHA, vrijheid, als energie binnen te brengen die door jullie als dragers heen stroomt. Lady Gaia bevindt zich momenteel in grote beweging. Grote ontladingen zijn er geweest door de opwaardering van de planeet.


Richt je blik dus naar binnen en spoor de liefde van Lady Gaia op. Word het met haar eens. Jij bent EEN met haar. Zij is met jullie versmolten vanaf het begin der tijd. Nu heeft Lady Gaia jullie nodig – in deze zo bewegende tijden. Wij beginnen nu door jullie heen de energie van vrijheid met grote kracht te laten stromen. Terwijl dit gebeurt roept Kryon jullie op om je met je oorspronkelijke naam en met Lady Gaia te verbinden. Zo begint de circulatie die wij laten uitdijen en steeds sterker laten worden. Neem die eenvoudigweg op en laat die door jullie heen stromen.

Terwijl de energie verder stroomt is er nu een bijzonder moment gekomen want nu worden jullie met de tonen van werkelijkheid met de hoogste energie van vrede omhuld die met grote straalkracht uit het veld van God naar jullie wordt gebracht. Deze energie is SOL’AVANA. Deze energie nemen jullie op en tegelijkertijd wordt die met de straalkracht van LAY’O’ESHA naar Lady Gaia toegebracht. Deze combinatie van energieën werkt als balsem in de ziel van Lady Gaia. Vrede en vrijheid. Omdat dit een bijzonder moment is wordt deze vredesenergie direct uit het gedachteveld van God gestraald. Dit zal met tonen van werkelijkheid gebeuren. Neem deze energie op en leid die verder in de diepte, in de diepte van de ziel van Lady Gaia.

Deze energieën zoeken zich nu een weg. De 36 hoge Raadsleden zijn vol van liefde voor jullie. Op deze ogenblikken in de tijd is het heel belangrijk dat jullie je in de diepgaande liefde van Lady Gaia gaan, haar bijstaan en begrip hebben voor haar ontladingen en haar bewegingen. Zo nestelen zich de energieën. En dus roep ik jullie op om liefdevolle woorden voor haar te vinden als jullie aan Lady Gaia denken en die ook uit te spreken en haar kristallen te sturen.

Omdat deze ogenblikken in dit collectief zo belangrijk zijn roepen de hoge lichten jullie op: Zing heel bewust een lied uit het diepste van je ziel, met alle liefde en begrip voor de volgende gebeurtenis, voor de bewegingen van Lady Gaia.

Tonen zijn, als zij gezamenlijk worden gezongen, hoogenergetisch. Dus zullen wij dat samen voor Lady Gaia doen want ook de engelen aan de andere kant van de sluier zijn bijeengekomen om voor jullie planeet te zingen en de tonen door het planetaire raster naar Lady Gaia te brengen.

Kryon brengt jullie een diepgaand AN’ANASHA.

Buiten jullie gaat alles sneller en machtiger uiteenvallen. Daarom roep ik alle individuen op om nog dieper naar de spiritualiteit, naar de goddelijke kern te gaan want niets wat werkelijk is kan ooit vernietigd worden. Maar buiten jullie zullen de veranderingen steeds massiever worden. Er is niets meer waaraan de mens zich kan vasthouden.

De tijden die nu aanbreken zijn de tijden waar Kryon steeds over gesproken heeft. Het zijn de tijden waarin jullie als goddelijk mens op Aarde gevraagd zijn. Zoek naar diepe bewustwording en naar jullie goddelijk kern. Verbreed jullie licht om het collectief met jullie licht te bezielen, mensen gerust te stellen en in diepe vrede met jezelf alle twijfel opzij te schuiven. Alles wat zich aan de buitenkant beweegt zullen jullie als lichtwerker in je ziel bespeuren. Dat is een proces dat zich voltooien moet, in diep medegevoel met alle mensen die zich in de regionen bevinden waar Lady Gaia zich steeds verder ontlaadt.

De hele financiële wereld zal ineenstorten, steeds sneller en sneller. Bereid je voor, de volgende hindernis staat voor de deur. Wees in de diepste opmerkzaamheid en weet dat jullie behoed en beschermd worden. Alles wat jullie nodig hebben dragen jullie in je. De geestelijke wereld is bij elke ademtocht aan de andere kant van de sluier bij jullie.

Wij weten niet wanneer Lady Gaia de volmaakte toon zal uitdragen! Maar het lijkt erop dat de energieën zeer snel veranderen en de bewegingen in het binnenste van Lady Gaia nog steeds intensiever worden. Het machtige dat aan de buitenkant zo lang heeft bestaan en jullie heeft gecontroleerd zal uiteen vallen en kan zich niet meer handhaven.

Wij hebben jullie deze boodschap al vaak doorgegeven. Toch is het nu belangrijk om gecentreerd te zijn en geen zorgen en angsten met je mee te dragen. Dat wat jullie in je dragen, jullie goddelijk licht en de liefde die wij jullie brengen, die energetische bron, jullie oorspronkelijke namen, jullie persoonlijke engelengroep, de boodschapper van liefde, het zal allemaal intensiever in jullie werken. Jullie zullen de verbinding met de engelen, met de geestelijke wereld, de 36 Hoge Raadsleden en vooral met jullie hogere frequentie, zeer duidelijk kunnen voelen. De energie van de vrijheid werkt vooral bij een groot collectief.

Daarom zeg ik jullie A NI O’HEVED O’DRACH

AN’ANASHA.