Kryon: Energietransmissie naar Lady Gaia. / door Sabine Sangitar

Kryon: Energietransmissie naar Lady Gaia.

Doorgegeven via Sabine Sangitar / 3 maart 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Ik Ben Kryon, je vriend en begeleider, de magnetische boodschapper van God en ik kom met mijn helpers en groet jullie met de woorden OMAR TA SATT.

Jullie zijn hier samengekomen om de berichten van Kryon te horen, de berichten van de spirituele wereld van licht en liefde. Als een mens tegen je spreekt zendt hij ook energie, patronen en geluiden uit die zich over je uitspreiden, over je ziel en je lichtlichaam.

Kryon brengt de magnetische energie van de nieuwe tijd. In deze tijd waarin alles op de planeet aan de buitenkant verandert, stort de dualiteit steeds meer in en kunnen structuren van van de dualiteit zich niet meer handhaven want de nieuwe energie neemt sterk toe.
Lady Gaia ontlaadt zich en oriënteert zich opnieuw. In deze tijd is het heel belangrijk dat de kracht en de macht in jullie stromen en jou je laat realiseren wie je bent. Dat je laat voelen wie je bent. Waarom je hier op deze planeet bent. Dat je meer bent dan zomaar een mens en dat alles wat de dualiteit je vertelt alleen maar een illusie is.

De waarheid is: Je bent een goddelijke boodschapper. Jouw kern is goddelijk. In deze tijd is het zeer belangrijk dat je ziel zich ontspant. In de verwarrende tijden van de dualiteit moet je ziel duiken in het koninkrijk van de goddelijke Realiteit waar hij wordt doorstraald door licht en liefde, waar hij rust vindt en veiligheid, zich kan opladen met vrede en kracht voor wat er gebeurt in de dualiteit.

Als wij jullie uitnodigen om naar de goddelijke Realiteit te reizen zullen velen zich afvragen hoe dat in zijn werk gaat als je met je lichaam lijkt te blijven zitten in deze kamer en alleen je voorstellingsvermogen op reis gaat. Luister naar Kryon: Aspecten verenigen zich en dat geldt speciaal voor je zielenaspect. Wij nemen deze energie, nemen die op en brengen die door de sluiers naar de goddelijke Realiteit. Nergens anders kan je ziel zich zo ontspannen als daar. De beelden die je ziet ontspringen aan de goddelijke Realiteit. Omdat deze tijden zo turbulent voor jullie zijn hebben wij besloten om jullie mee te nemen naar de goddelijke Realiteit – naar de planeet Venus waar de ziel de mogelijkheid heeft om zich totaal te ontspannen, zich te vermaken en zich op te laden met kracht voor de komende tijd op Aarde.

Daarom vraagt Kryon je om diep in te ademen en diep in je goddelijkheid te gaan om je daar met je chakra’s te verenigen, je uit te breiden en terwijl dit gebeurt zullen wij je gronden op alle niveaus.

Wees je erven bewust dat de energie van je zielenaspect en de energie van een paar van jouw aspecten zullen worden opgenomen in een magnetisch veld en naar de goddelijke Realiteit zullen gaan.

Als jij het toestaat hebben wij het recht om je naar de goddelijke Realiteit te begeleiden en zo zal het dus gaan gebeuren. Vraag een paar aspecten om zich te verenigen. Kryon zal ze opnemen in een magnetisch licht en ze door de sluiers heen naar de Goddelijke Realiteit brengen.

Je kunt al voelen hoe de energie verandert. Misschien kun je zien hoe de wezens je begroeten en hoe je door een poort van licht schrijdt. Laat je ziel nu alles ervaren. Neem er wat tijd voor want het is erg belangrijk voor je. Laat je de kamer van licht in geleiden, hoor de geluiden, zie de energie.

Kryon gaat door met het in jou brengen van magnetische energie terwijl de goddelijke Realiteit zich over je uitspreidt en zich uitbreidt in je Merkabah. Geloof mij, wij weten hoe moeilijk deze tijden in de dualiteit voor jullie zijn. Wij weten hoe gevoelig je bent, hoe gevoelig en hoe moeilijk het voor jullie is om nog steeds de dichtheid van de dualiteit te zien. Wij weten van de symptomen van jullie lichtlichamen en wij eren en respecteren jullie voor wat jullie hier doen. En geloof mij, luister naar wat Kryon zegt: De magnetische energie, de magnetische energie van de nieuwe tijd werkt steeds dieper en dieper in de dualiteit en dit kan soms voelen alsof de ene kant van de dualiteit dieper gaat dan je zou wensen. Geloof mij, wij kennen jullie aandachtspunten, jullie zorgen en wij doen er alles aan om jullie te helpen, de energieën te geven en de berichten te sturen die jullie nodig hebben.

Elk bericht is ingebed in een patroon van energie dat je verder brengt de nieuwe tijd in. Als zoveel oude structuren ineen vallen is het voor een mens niet gemakkelijk om te begrijpen wat er moet gebeuren voordat de Aarde herboren kan worden.

Voel hoe de magnetische energie je aanvult met de dragende liefde en alle cellen worden verzorgd.

Sta jezelf nu toe om de energie van de goddelijke Realiteit te voelen die je met je meegenomen hebt van je reis en laat die opnemen in jezelf als een patroon.

Elk individu dat hier aanwezig is, luister naar de boodschap van Kryon: Het is belangrijk dat ieder van jullie zich ervan bewust wordt wat het betekent om meer dan alleen maar een mens te zijn, de goddelijke kracht te voelen en die ook te gebruiken in liefde en nederigheid. Veel mensen ontkennen zichzelf door hun goddelijke kracht in zichzelf te ontkennen. Met deze kracht kun je veel veranderen. Wees er niet bang voor en verbind deze kracht altijd met de onmeetbare liefde. Gebruik het om alle mensen op deze planeet te dienen.

Kryon vraagt jullie om onmetelijke liefde te sturen naar Lady Gaia als groep en door jezelf bereid te verklaren om een kanaal te zijn waardoor de energie van vrede kan stromen en de onmetelijke liefde en kracht door je Omegachakra kunnen vloeien.

Voel nu zelf je gevoeligheid juist nu heel sterk. Lady Gaia voelt ook heel gevoelig. In de komende tijd zullen wij alles doen om ervoor te zorgen dat jullie je goddelijke macht voelen en die ook gebruiken.

Na elk bericht trilt de energie zelfs op een nog hoger niveau en het collectief is zelfs sterker dan ooit tevoren. Als het je wens is om een berichtje aan Lady Gaia te sturen, laat je niet weerhouden.

Leg nu je handen met de handpalmen omhoog en luister naar Kryons boodschap: Een groep engelen is gekomen – de engelen van vrede. Zij zijn er klaar voor om energie over jullie uit te strooien en zij zullen jullie nu begieten met de energie van vrede.

De vredesenergie gaat nu door jullie heen. De hoge Raad van het Licht heeft besloten deze energieën vandaag over jullie heen te storten in al hun facetten: magnetische liefdesenergie, een reis naar de goddelijke Realiteit waar jouw ziel tot rust kan komen en de energie van vrede kan absorberen. Velen van jullie vragen zich af waar je ziel tot rust kan komen en energie kan opnemen. Heel veel van jullie vragen zich af wat er met ze aan de hand is. Waarom voel ik wat ik voel en waarom heb ik zoveel lichtlichaamsymptomen?

Dit is de nieuwe tijd die eraan komt. Het is het enige antwoord dat de spirituele wereld kan geven als antwoord op jullie vragen. Maar jullie ontvangen de prachtige geschenken want deze energieën zijn heel sterk.

Zo gaat het! Roep wanneer je dat maar wilt Kryon op en sta jezelf toe om bijgevuld te worden met de magnetische liefdesenergie. Het is de energie die elke cel nodig heeft om zich aan te sluiten. Trek het hoge Prosonodolicht naar jezelf toe en grond je op alle niveaus.

Kryon zegt tegen de groep en tegen ieder van jullie:

AN’ANASHA.