Kryon Festival Herfst  Kryon: De Spirituele dimensie van het Rad. / door Sabine Sangitar

Kryon Festival Herfst 
Kryon: De Spirituele dimensie van het Rad.

Sabine Sangitar / 6 september 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Ik ben Kryon, het magnetische licht, jullie vriend, jullie metgezel.

Ik groet jullie met de magnetische liefdesenergie en de geluiden van OMAR TA SATT. De engelen zijn hier verzameld in deze zaal. De menselijke engelen en de engelen achter de sluier ook.Zij zitten aan jullie voeten om van jullie te houden en in liefde aan te raken en jullie kunnen voelen dat zij zeggen: Wij zijn op elk moment en bij elke ademhaling bij jullie.

Het feest van gelukzaligheid wordt gevierd en achter elk woord na elke boodschap, zelfs achter elke glimlach, is er een energie die jullie draagt ​​en voorbereidt op de vele geschenken die jullie ontvangen. En terwijl de grote ziel Boeddha hier al is gekomen proberen jullie zielen om het geluk te zijn – want dat is jullie oorspronkelijke staat. Maar de dualiteit laat jullie dit vaak vergeten. Vooral nu in deze veranderende tijden.

Jullie worden voorbereid door Kryon en de Hoge Lichten, neem het geluk aan om in hun stromen en uitstraling te zijn. Jullie spirituele Rad wordt geanimeerd in frequentie met een hogere toon. Adem dus het SOL’A’VANA , de adem van God, in. Dompel jezelf erin en voel je goddelijke licht. Breid jezelf uit met iedere ademhaling, als een zon, stralend, warm. En terwijl je dat doet, zullen de Hoge Lichten jullie op alle niveaus aarden. En terwijl je spirituele Rad is uitgebreid zijn jullie gereed voor de boodschappen die Kryon jullie brengt over de Nieuwe Tijd en de veranderingen van de Aarde-energie. 

In de lineaire tijd hebben jullie zoveel berichten gehoord over de veranderingen op Aarde, over Aardbewegingen, het hoogtepunt van de opwaardering, over de aanpassingsfase. Jullie zijn heel goed voorbereid en samen bereiden wij ons voorop deze grote gebeurtenis. Jullie hebben altijd de boodschap ontvangen dat veel structuren aan de buitenkant zouden gaan instorten, dat is wat mensen meestal zien in hun dagelijks leven als veiligheid en beveiliging afbrokkelen. En dat gebeurt steeds vaker. De transformaties worden steeds intenser.

Op een bepaald moment in de lineaire tijd, werd de energie van SHADEES naar de Aarde gebracht toen jullie planeet in gevaar was. SHADEES zijn de geluiden van jullie en ons universum en duwen hen samen in een bundel van kracht en stroming door het voorhangsel de dualiteit binnen. En natuurlijk heeft dit consequenties.Daarna versnellen de veranderingen. Veel mensen hebben angst en zorgen over wat er gebeurt. Maar blijf ook nu heel dicht bij jezelf want SHADEES hebben ook invloed op jullie ondanks dat jullie diep verbonden zijn met Lady Gaia. En SHADEES zijn een transformatie-energie die vele opgeslagen gedachten, niet alleen uit deze incarnatie, kan transformeren. Vele mensen zien dat als vermoeiend. Maar jullie hebben de woorden van de Grote ziel Boeddha gehoord: Jullie ziel streeft ernaar om de sterkste gedachten in jullie te volgen. En veel mensen voelen hun goddelijkheid in deze tijd van diepe veranderingenen voelen hun capaciteiten veel intenser, hun spiritualiteit, hun beweging op het pad dat zij hebben gekozen.

Maar de transformatie van energie-SHADEES aan de andere kant is zo sterk dat twijfels in het intellectuele veld, en vele denkpatronen zich nogmaals kunnen voordoen, voordat je hen kunt loslaten en zij worden getransformeerd. Dit leidt mensen in een diep innerlijk conflict. Soms voelen zij binnenin zelfs chaos. En de makkelijkste manier voor veel mensen is, wanneer ze onrust en chaos voelen, het over te dragen aan andere mensen en niet naar zichzelf te kijken, en aldus dit attribuut aan andere mensen te laten en hen de schuld te geven. Maar de hoogste vorm van spiritualiteit is dat je bij jezelf blijft en erover nadenkt welke gedachtenpatronen moeten worden getransformeerd door SHADEES. Als jullie deze verantwoordelijkheid op je nemen wordt de mentale geest is opeens erg stil. De geest trekt zich terug en de ziel komt naar voren en maakt verbinding met jouw aspecten en toont je ware grootte.

Veranderingen zijn niet te stoppen. Wie veranderingen voor jezelf of voor de mensheid en voor de planeet probeert tegen te houden, houdt ook de stroom van energie tegen. Want alleen door het veranderen zal men de hoogte van de opwaardering kunnen bereiken. En de mensen, met name de spiritueel bewuste mensen, moeten het gevoel hebben dat verandering noodzakelijk is. Je ziet het overal om je heen.

In de lineaire tijd werden er veel energie-SHADEES naar de Aarde gebracht. Lady Gaia heeft daar zelf om verzocht. Dit is een natuurlijk proces. Wij noemden het de eerste stap. Er is zoveel gebeurd dat door deze trilling is veranderd en vele mensen waren in staat om te zien hoe de energie aan de buitenkant is veranderd. Misschien waren er slechts kleine veranderingen voor jullie, maar deze kleine veranderingen zijn erg belangrijk om ze te herkennen. Velen van jullie konden voelen dat de kleuren van de natuur zijn veranderd. Dat de energie veel gemakkelijker was. Er waren veel verschijnselen aan de hemel. Maar de essentie was, en is, dat de toegang tot de hoogste verlichting veel sneller en intenser werd gevoeld. Lady Gaia had in haar aardraster veel trillingenmeegemaakt, veel expansie. In veel gebieden, was er een ontwaken en velen van jullie hebben geholpen dit mogelijk te maken. Er zijn veel gesprekken door jullie samen gevoerd met jullie originele tonen en jullie hebben vele kristallen gestuurd naar bepaalde gebieden. Als je kon zien wat voor vreugde er heerste achter de sluier vanwege het plezier om jullie tijdens dit werk te bekijken, wat het heeft betekend voor Lady Gaia, wat een enorme macht er ontstond. Een gemeenschap die zo bindend is dat hij niet smaller en dieper zou kunnen zijn. Zoveel mensen waren bereid om hun eigen behoeften naar de achtergrond te brengen om er deze dagen en nachten voor Lady Gaia te zijn. Het heeft ons diep ontroerd. Gedurende deze tijd schommelde het aardraster van Lady Gaia steeds hoger en we verwachten binnenkort de tweede fase, die veel intenser dan de eerste zal zijn. Daarom is het zo belangrijk dat jullie alle geschenken die jullie in deze tijd ontvangen in je opnemen, diep in je ziel. Je voelt het verlangen. En het verlangengeeft je de kracht om voor de mensente werken.

Dit is een moment van stilte, want in deze momenten zingen miljoenen engelen voor jullie in de mooiste kleuren. Want vaak kunnen jullie je niet eens voorstellen hoeveel ieder van jullie doet, bereid is in vertrouwen en intentie. En dus werd er ook een nieuwe energie naar de Aarde gezonden, een energie die zeer belangrijk en ondersteunend is. Het is de energie van Shimaa, de ziel van het licht, dat is ingebed in de ster-tetraëder van Jezus, om zijn komst te manifesteren. Als de tweede fase van de opwaardering er is, zal de derde en laatste fase kort daarna volgen, het hoogtepunt van de opwaardering. Dan zijn jullie in de aanpassingsfase. En de aanpassingsfase zal veel veranderingen brengen.

Ik nodig jullie nu uit diep in jezelf te voelen hoever wij je spirituele Rad hebben uitgebreid, het een octaaf hoger hebben gebracht. Want wij zien dat jullie bereid zijn om de rivieren van gelukzaligheid te laten stromen in al hun facetten. En dus zeg ik, Kryon, tegen een ieder met magnetische liefde en met jullie welnemen:

An’Anasha

Kryon