Kryon: Geld. / via Natascha Lossie

Kryon: Geld.

Natascha Lossie / 4 November 2010.

Veel mensen voelen dat ze stappen moeten nemen om uit een niet houdbare situatie los te komen. De stappen zijn vaak nodig om ruimte te geven en nieuwe situaties te creëren. De financiën geven de meeste zorgen. “Hoe kan ik dan rondkomen?”; vragen mensen zich af.

Dit is onderdeel van het bewustwordingsproces. Inkomen is in de 5de dimensie niet gekoppeld aan het werk dat je doet. Het is een eigen creatie. Mensen zijn vanuit hun 3D realiteit gewend aan het systeem dat er gewerkt moet worden om geld te verdienen.

Geld is een zelfbedacht middel om in jullie realiteit voorzien te worden van wat jullie nodig hebben. Zonder geld hebben jullie niks, denken jullie. Geld geeft jullie macht. Zonder macht hebben jullie niks, denken jullie.

De intensiteit waarmee jullie dit denken is jullie collectief bewustzijn waarmee jullie deze realiteit hebben gecreëerd. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat jullie je losmaken van deze realiteit. Het inkomen zal onafhankelijk worden van het werk wat je doet.

Werk dat je vanuit je hart doet kan je voorzien in al je behoeften. Dat is hoe je in de nieuwe energie mag gaan denken!

Dit was Kryon

Copyright © 2010 Natascha Lossie,

http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.