Kryon: Het effect van Shadees. Kijk naar de oplossing. / via Sabine Sangitar

Kryon: Het effect van Shadees. Kijk naar de oplossing.

Sabine Sangitar / 1 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Met de onmeetbare Liefde die ik heb meegebracht voor ieder van jullie, groet ik jullie met de vibraties van Omar Ta Satt (groet aan de Lichtwerker), Ik kryon.

Voelen jullie de energie van de SHADEES die nog meer naar jullie toegebracht worden?  Wij van achter de sluier, die heel dun is, kijken naar de planeet.Wat wij zien is het bewustzijn van de planeet.

Wij hebben het geschenk om dit bewustzijn te kunnen zien, net zoals wij jullie zien. Wat wij zien is helder, uitbreidend en prachtig. Maar wij zien ook dat dit bewustzijn steun nodig heeft bij de transformatie, bij dit proces en daarom worden er meer Shadees naar het bewustzijn van deze planeet gestuurd en daardoor ook naar ieder mens die op deze planeet leeft. Shadees raakt de dualiteit en penetreert het diepe bewustzijn van Lady Gaia. Maar het gaat ook diep binnen in het bewustzijn van de mensen en het helpt en steunt het proces van transformatie dat daardoor een beetje vriendelijker kan worden.

Tegelijkertijd is Shadees ook een energie van versnelling.

Als zulke diepe energiehoeveelheden van Shadees naar het bewustzijn van Lady Gaia worden gezonden zullen de mensen dit heel diep in hun gehele systeem voelen. Veel mensen reageren geïrriteerd op deze energiehoeveelheden van Shadees, ondanks dat het vol licht is en een prachtige, zeer intensieve energie die wordt gezonden voelen vele mensen deze energie nog als heel moeilijk en voelen zij toch intensief in hun ziel dat deze energie van de Goddelijke Realiteit iets prachtigs is. En toch reageren vele mensen geïrriteerd op deze energie omdat deze energie in sommige gevallen lichte lichaamssymptomen veroorzaakt. De mensen die van zichzelf bewust zijn, die weten, voelen deze energie en absorberen deze bewust in zichzelf en deze mensen kunnen verschillend met Shadees omgaan. Maar als wij naar de mensen in het algemeen kijken, naar het collectief, kunnen wij zien wat deze energiehoeveelheden van de Goddelijke Realiteit met de mensen doen en hoe de mensen tegen deze energie aankijken.

Shadees gaat diep naar binnen, naar het diepste deel van je ziel, naar het diepste deel van de zielen van alle mensen en de ziel zuigt deze energie op als een spons. Want elke ziel, of hij nu bewust is op mentaal niveau of niet, kent deze energie van de Goddelijke Realiteit. En zo stuurt de ziel intense impulsen uit dat hij nog veel meer van deze intensieve energie wil opnemen. Maar de mentale geest, het mentale niveau, is er soms niet klaar voor om dit te begrijpen en probeert verklaringen te vinden voor het feit waarom een energie die zo vol licht is en zo helder, die jullie steunt, jullie draagt en alle transities een stuk vriendelijker maakt, toch in zulke diepe processen kan veroorzaken.

Als er energie van de Goddelijke Realiteit naar jullie wordt gebracht in zulke intensieve hoeveelheden ontmoet het de energie van de dualiteiten is het bijna alsof er een worsteling plaatsvindt tussen de energieën. En sommige mensen gaan het spel van worsteling in en raken slaags en doen hun uiterste best om deze energie van Goddelijke Realiteit bij hen vandaan te houden. En toch staat de ziel dit niet toe.

Ik heb het nu over de mensen die weinig bewust zijn van de hoeveelheden  energie die in deze tijden naar de Aarde worden gebracht. Dit is een beetje anders bij bewuste mensen. Jullie voelen lichte lichaamssymptomen maar jullie zijn je ervan bewust dat deze energie belangrijk en hulpvaardig is. Niet alleen voor de planeet, maar ook voor jullie zelf.

In deze worsteling van energieën tussen dualiteit en Goddelijke Realiteit voelen vele mensen dat hun maskers vallen. En zij willen het uiterste doen om hun maskers te behouden.Zij willen hun rollen niet opgeven. Zij willen controle hebben. Zij willen niet veranderen, maar dit is noodzakelijk om veranderingen in zichzelf te kunnen hebben en het ware zelf naar voren kan komen, de gevoelens, de emoties, de dingen die een deel van jullie zijn, de energie, dat wat jullie zijn: Een Goddelijke menselijk wezen op Aarde. Zovele mensen zijn bang: Wat gebeurt er als mijn masker valt? Zij weten niet wat erachter zit omdat zij zich onvoldoende met zichzelf bezighouden. Meestal hebben zij het druk met het behouden van dit masker en zoveel in controle te blijven. En zij zijn gewoon bang voor wat er gebeurt.

Maar er zal een nieuwe morgen komen, een nieuwe morgen na een nacht. Jullie kennen dit gevoel toen jullie als kind mischien ’s morgens wakker werden op een lentedag en blootsvoets door het natte gras renden en de zon je huid verwarmde, jullie waren in de natuur en voelden je vrij, jullie voelden wat het betekent om een te zijn met de elementen, met de Aarde, om een te zijn met Moeder Aarde en met jezelf.

Dit is allemaal verborgen achter dit masker. Laat het vallen, zij zullen weer terugkeren, deze natuurlijke dingen.

Geen mens hoeft bang te zijn. Dit is jullie al zo vaak verteld, steeds weer, met name in deze incarnatie, over hoe je zou moeten zijn, wat je beter zou moeten doen, om jezelf erop af te stemmen.

Jullie hebben er bijna opdracht toe gegeven om een masker te maken om gekend te worden in de collectieve energieën, in de samenleving, de gemeenschap. Maar achter dit masker dragen jullie je ware zelf, dragen jullie de gloed, het licht, de vlammen. En er komt een nieuwe morgen na een donkere nacht waarin jullie misschien reikhalsden naar de morgen toen jullie bang waren in het donker.

Dit licht is altijd in jullie, dit licht IS jullie. Zelfs in de diepste duisternis die soms de dualiteit vergezelt, dragen jullie dit licht dat jullie omvat, dat jullie het gevoel geeft: Je bent goed zoals je bent. Je hoeft je nergens voor te verbergen.

In deze nieuwe tijd die eraan komt is de eerste verandering dat jullie zullen kijken naar oplossingen. De mensen zijn in de dualiteit nog steeds veel met problemen bezig.Dit schept drama in het leven in de dualiteit. Maar de oplossing staat al te wachten. Hij is er, voor jullie, het is Goddelijke Realiteit. Het drama stort ineen als jullie er klaar voor zijn om de oplossing te zien.

Maar jullie kunnen de oplossing alleen zien als jullie blik helder en puur is, je intentie die open is als jullie je niet verschuilen achter een masker. Ga heel even diep in jezelf, met een ademhaling, en misschien zie je een drama, een probleem in de energie van de dualiteit, een probleem dat je vasthoudt, dat je bindt, dat je klein houdt.

Hoe vaak kijk je naar dit probleem? Hoe vaak benoem je dit probleem met geluiden en woorden? Hoe vaak zitten deze problemen geankerd en helemaal vast in je mentale gebieden? En heb je al een oplossing geschapen sinds wij, de spirituele wereld je de oplossing hebben overhandigd op een gouden dienblad in de vorm van boodschappen en energetische patronen? Wij houden hen vlak voor je, wij dragen hen je na. Wij staan altijd klaar om je de oplossing te laten zien. Maar zovele mensen blijven in de energieën van hun problemen. Soms zijn er ook mensen die dit drama in hun leven nodig hebben. Het heeft altijd met angst te maken. Bang zijn voor wat er komt als het drama wegvalt en het probleem oplost. Sommige mensen zijn zelfs bang voor de oplossing omdat een oplossing soms verandering betekent.

Maar deze veranderingen zijn altijd een deur en een poort in deze nieuwe tijd opent zich voor jullie en dit is veel prettiger dan welk problem in de dualiteit dan ook.

De magnetische liefdesenergie, als die je Jaren geleden moe maakte, is de tijd van de energieën zo verhoogd dat de magnetische liefdesenergie nu uitbreidt, je verfrist en helpt bij jullie ademhaling en zelfgenezing. Voel dat deze magnetische energie stroomt met elk woord dat Kryon jullie brengt, stroomt naar al jullie aspecten en dit vol liefde. Ik weet dat de mensen in moeilijke tijden leven.

Het is de transitie. Maar er is geen weg terug meer. De nieuwe wereld zal tot leven komen. De nieuwe Aarde zal geboren worden en Lady Gaia zal zichzelf bevrijden.

Alle kristallen die wij naar de Aarde hebben gezonden met energiepatronen worden gevoed in de energieën. Elk apart kristal wordt gevoed, gevoed en gevoed en gevoed. Als jullie je koesteren in deze formaties zullen jullie voelen hoe de energie van de dualiteit jullie niet zo goed meer kan raken. Dit is dus ook een belangrijke boodschap in deze tijden en dagen.

Natuurlijk kan je je niet altijd distanciëren van de dualiteit die voor je ligt want jullie leven in deze wereld, in deze dualiteit. En toch is het heel belangrijk dat jullie voelen wie jullie zijn en wat jullie dragen en wat jullie in je dragen. Dat jullie niet ALLE energie van de dualiteit zelf maken en dat jullie trouw blijven aan jezelf en je wentelen in de energie van de Goddelijke Realiteit.

Kryon zal nu golven, hoeveelheden, magnetische liefdesenergie naar jullie  sturen. Vraag je persoonlijke groep engelen om deze energiehoeveelheden op te slaan in al jullie aspecten. Als jullie nu diep ademhalen zullen jullie voelen hoe de magnetische liefdesenergie jullie raakt. Laat dit gebeuren tijdens momenten van stilte.

(neem de tijd om deze energie te voelen en te absorberen)

Steeds als jullie in contact komen met deze energieën van de Goddelijke Realiteitwordt het makkelijker voor jullie want jullie ziel is vol dankbaarheid daarvoor. En met elke energie van de Goddelijke Realiteit worden jullie je er zelfs nog meer bewust van dat jullie Goddelijke mensen op Aarde zijn.

Wij verwachten verdere transformaties. Het zal voor de mensen ook komen tot intensieve dromen. Het helpt zeer als jullie in je bewustzijn kijken na zulke dromen en jezelf toestaan om deze dromen te laten gaan in de diepe zekerheid dat alles goed is zoals het is.

Voel de intentie in je hart, voel liefde voor jezelf en voor de mensen. Maar voel bovenal de liefde voor jullie planeet. Laat nu toe dat de magnetische liefdesenergie niet alleen in jullie aspecten uitbreidt, maar ook in al jullie cellen.

(Neem de tijd om de energie te absorberen in je cellen) 

Als vele mensen die zo intensief bewust zijn, zijn jullie Goddelijke Realiteit en leven in een wereld van dualiteit. Maar deze dualiteit trekt zich steeds meer terug. Help de mensen, geef je steun en laat hen je licht zien.

Al deze veranderingen die wij jullie als boodschappen al zo lang hebben gebracht, zijn nu vervuld. Nu zullen de veranderingen versnellen en zullen SHADEES intensief naar de Aarde stromen.

Als jullie de energie van SHADEES heel intensief voelen roep dan Jezus en laat hem je overspoelen met Prosonodolicht. Roep Shan’Shija en laat haar Eleua-energie over je heen brengen. Roep Maja Chonan en vraag om afstand te kunnen houden. Gebruik de kristallen en voeg jullie vibratie toe, en voeg jullie vibratie bij El’Achai. (Ik ben hier bij jullie)

Wij zien het bewustzijn van Lady Gaia zo duidelijk helder. Maar wij zien ook ook jullie, elk en iedereen. Wij zien de verandering. Wij zijn hier bij jullie omdat wij van ieder van jullie onmeetbaar houden.

AN’ANASHA. (dank julie wel)