Kryon: Het gebed van Co-Creatie / Auteur onbekend

Kryon:
Het gebed van Co-Creatie

Geplaatst: 11 januari 2015

Ik [vul je naam in],
heb vertrouwen dat mijn Hoger Zelf altijd mijn directe,
constante en royale leverancier is.

Ik…,
heb vertrouwen dat mijn Hogere Zelf altijd de weg vrijmaakt,
zelfs wanneer het lijkt dat er geen wegen zijn.

Ik…,
heb vertrouwen dat mijn Hogere Zelf al mijn projecten begeleidt,
die mijn gezondheid, geluk en voorspoed onderhouden.

Ik…,
heb vertrouwen dat mijn innerlijke vrede veilig is met de hulp van mijn Hogere Zelf,
die een groter deel van mij en van God in mij is.
Met toestemming van de Grote Geest die alles regelt,
met toestemming van Moeder Aarde, eerlijk, gul en gevend,
met toestemming van de vier elementen,
de vier Magnetische Routebeschrijvingen en alle Licht Deva’s,
groet ik, …, u allen en eer jullie aanwezigheid hier bij mij.
Ik roep al de Wezens van Licht die mijn pad bewaken,
en vraag om liefde, vriendelijkheid, begrip, hulp, advies, informatie, instructie,
wijsheid en licht, zodat we gezamenlijk het pad kunnen bewandelen
dat door ons zelf is geschreven vanuit de hoogste delen van de Grote Geest.

Door jullie, mijn liefdevolle Gidsen, beweeg ik, …,
in de richting van de creatieve bron van de Grote Geest.

Als het multidimensionale wezen dat ik ben,
bevestig ik, …, dat ik heilig ben en het verdien om hier op aarde te zijn
en antwoorden van u, geliefde Grote Geest, mijn prachtige partner, mag ontvangen.
Wat kan ik doen om een betere partner te worden?
Wat wilt u dat ik weet?

Wat moet ik nu doen? Waar moet ik nu zijn?
Wat kan ik doen om de juiste gebeurtenissen in mijn leven te laten plaatsvinden?
Geef me instructies om te volgen, schenk mij synchroniciteit in mijn dagelijks leven
dat mij de antwoorden zal tonen, en ik zal reageren door alert
te zijn zodat ik in mijn leven ongelukken kan vermijden.

Ik…, als het multidimensionale wezen dat ik ben,
vier mijn toewijding op deze plaats, omdat ik in het Nu woon.
Ik heb vrede, ik heb een visioen van de heelheid
en ik weet dat er oplossingen op me wachten om in het Nu te zijn,
toen ik het plan maakte vanuit het diepste van mijn inter-dimensionale wijsheid voor alle
beproevingen die ik op me zou nemen in dit leven,
creëerde ik ook al de oplossingen,
want er is geen plaats in mij waar creativiteit niet bestaat.

Ik,…, als het multidimensionale wezen dat ik ben,
wis nu alle elementen van mijn oude contracten
en ik bevestig nu dat ik alle permanente overtuigingen,
geïmplanteerd of niet, die ik kan hebben herroep.
Ik bevestig nu dat ik afstand doe van alle permanente geloften en decreten
die ik in het verleden heb gemaakt, op ieder moment, te allen tijde,
vooral die geloften met betrekking tot armoede, ziekte, verdriet, lijden,
emotionele eenzaamheid en existentiële leegte.

Ik…, doe afstand van alle geloften
en bevestig dat ik mezelf van ze bevrijd, ik mijzelf heel, reinig van karmische opgeslagen
programma’s van al mijn evolutionaire processen.
Daarbij, trek en annuleer ik, …, nu categorisch alle vergunningen in die
ik zou hebben gegeven – bewust of onbewust –
vanuit welke staat van bewustzijn dan ook: spiritueel, astraal, hypnotisch, emotioneel of geestelijk
die de aanwezigheid ervan in mijn aura lichaam, in welke laag dan ook hebben toegestaan,
van elke vorm van herkomst,
van een spiritueel of astraal lichaam
of een gedachtevorm die de evenwichtige werking van mijn fysieke, seksuele,
emotionele en spiritueleenergie centra hebben beïnvloed.

Ik …, neem het onherroepelijk en definitieve besluit en gebied de uiteindelijke loslating
van een astrale entiteit of gedachtevorm die zichzelf zou kunnen hebben gehecht aan mijn Wezen
en ik gebied dat het uit alle niveaus en alle lagen
van mijn staat van bewustzijn verdwijnt, en dat de mogelijkheid om terug te keren wordt afgesneden.
Ik besluit dat ik nooit meer zal toestaan om dit te laten gebeuren,
en dat het alleen mijn Hoger Zelf is dat toestemming kan geven.
Daarom vraag ik nu, mijn Hoger Zelf, dat we alle toestemmingen om toegang aan enige astrale of
mentale vorm die van invloed kunnen zijn op
mijn fysieke, seksuele, psychische, emotionele, astrale en geestelijke stabiliteit intrekken.

Ik…, vergeef, heel en laat alles los wat bewust of onbewust
mijn volledige evolutie van al mijn multidimensionale niveaus van mijn wezen
zou kunnen vertragen of blokkeren.

Ik…, als het multidimensionale wezen dat ik ben,
bevestig nu mijn persoonlijke evolutie, en daarom
co-creëer ik mijn eigen toekomst en mijn eigen werkelijkheid.

Ik, …, ben op de juiste plaats en op de juiste tijd
In overeenstemming ermee spreek ik, …, nu mijn intentie uit
om daarheen te gaan waar ik moet gaan volgens het Goddelijke Plan,
en ik vraag dat we samen en zonder inspanning,
alleen de benodigde kennis, de mensen, de mogelijkheden
en de noodzakelijke materiële middelen
naar mij toe komen om de Goddelijke Wil te manifesteren in deze fysieke werkelijkheid.

=======

Ik, …, als het multidimensionale wezen dat ik ben,
kies ervoor om gebruik te maken van de nieuwe gaven van de Grote Geest zodat ik in balans blijf
en de macht heb om iets negatiefs dat probeert mijn weg te blokkeren te elimineren.
Niets negatiefs kan me van streek maken.
Daarom heb ik een verandering in mijn vibratie gecreëerd
zodat het geleidelijk naar hogere en meer subtiele en inter-dimensionale niveaus opstijgt.

Ik, …, co-creëer mijn fysieke heling en bevestig het ontwaken van mijn cellulaire geheugen.
In overeenstemming daarmee, en op een passende en heilige manier,
spreek ik tot jou, mijn lieve Lichaam:

We zijn samen in dit leven en samen kunnen we onszelf helen,
samen hebben we de kracht om onszelf te immuniseren tegen elk proces
dat de gezondheid van ons fysieke systeem kan verslechteren.
Samen zullen we vernieuwen en verjongen,
samen kunnen we de chemische hormonen die ons lichaam ouder maken vertragen,
samen kunnen we voor onbepaalde tijd, de veroudering van onze cellen,
weefsels, organen en functies van ons lichaam vertragen,
en in ons wezen, ons opnieuw op een harmonieuze en evenwichtige manier,
verbinden met de twaalf DNA-strengen, om de twaalf hogere niveaus van geestelijke,
emotionele en lichamelijke kennis te bereiken.

Samen hebben we nu de groei en het functioneren van
onze pijnappelklier geactiveerd, om de hogere frequenties van het denken te voelen
dat is bereikt met hulp van kennis en hebben we het proces van opstijging dat is opgenomen in ons
DNA in beweging gebracht.
Nu, kent en manifesteert elke cel in ons lichaam dit voornemen en handelt ernaar om zo een optimaal
niveau van constante goede gezondheid te onderhouden
evenals de fysieke, mentale, emotionele en spirituele verjonging van onze systemen.

Ik,…, geloof in mijn wereld, ik ben vrij van ruimte en tijd, ik ben een deel van Al Dat Is.
Ik eer de Aarde en eer mijn eigen bestaan,
ik leef in het nu en aanvaard mijn huidige realiteit.
Ik accepteer wat ik heb, ik accepteer wie ik ben en ik accepteer mijn Wezen,
omdat ik weet dat dankbaarheid voor het huidige moment en voor de volheid van het leven
voortdurend de welvaart in vele vormen manifesteert.
Ik ben altijd in contact met alle niveaus van mijn multidimensionale Zelf,
dat geniet van een volledige materiële welvaart,
dat zich volledig openbaart in het multidimensionale niveau waar mijn grotere zelf zetel heeft,
hier en nu, op de planeet Aarde.

Ik,…, verdien het om nu hier te zijn en ik heb recht op alles wat goed is.
Daarom sta ik open en ik begrijp dat ik alle overvloed verdien
om in al mijn behoeften en wensen te voorzien, en ik begrijp dat de Geest
hier is om mij liefde, vrede, balans, gezondheid en voorspoed te geven.

Alleen goede dingen komen naar mij toe,
ik ben een deel van Alles en ik ben volmaakt in de ogen van de Geest.
Geen menselijk woord kan de Ik Ben veranderen,
want Ik Ben die Ik Ben en ik verdien het om hier op deze prachtige plaats
genaamd Aarde te zijn.

Ik Ben die Ik Ben.
Ik Ben alles wat Ik Ben.
Ik ben alles wat ik ben en dat is alles.
Ik Ben Een met Al.

Volgens het plan en de Goddelijke Wil,

als het multidimensionale wezen dat ik, …, ben, doe ik een beroep op al de opgestegen Meesters
en al de Wezens van Licht die betrokken zijn bij de kennis die ik nodig heb om te ontvangen,
om mij het geheel van deze kennis op alle noodzakelijke niveaus te sturen
en om me te leren hoe je deze kennis toepast en de circulatie ervan kan begrijpen,
zodat ik een harmonieus huwelijk met dit leercontract kan eren en ermee co-creëren
dat ik samen met de Spirit heb geschreven.

In de naam van de Grote Geest, co-creëer ik,…, neem ik elke verandering zonder angst waar
en zonder deel te nemen aan een collectieve apocalyptische situatie.

In de naam van de Grote Geest, co-creëer ik, …, de kwaliteiten van onvoorwaardelijke vergeving
en mededogen, liefde voor mijzelf en anderen
en perfecte fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

In de naam van de Grote Geest, co-creëer ik, …, het verwerven van kennis
van deze nieuwe energie in al zijn omvang,
met al zijn instrumenten en met de grootste liefde,
om ze te gebruiken in mijn eigen voordeel, wijsheid en meesterschap,
en voor de begeleiding en het welzijn van de hele mensheid.

In de naam van de Grote Geest, co-creëer ik, …, de hoogste geestelijke creatieve energie
met al haar middelen: intellectuele, geestelijke en materiële,
zodat ik dit alles en alle kennis die aan mij is gegeven adequaat, zonder gehechtheid
kan delen en daarvoor alle financiële middelen zonder inspanning kan verkrijgen die nodig zijn om
deze opdracht naar behoren te volbrengen,
en om comfortabel te leven en mijn materiële welvaart te delen met anderen.

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken …

Daarom vraag ik, …, als het multidimensionale wezen dat ik ben,
in deze tijd en op dit moment, om in het Wit Gouden Licht van de Schepping te worden gehuld, om
volledig te werken met de Goddelijke Aanwezigheid buiten al mijn overtuigingen en beperkingen,
zodat ik permanent kan worden aangesloten op een hoge perceptie en de juiste uitdrukking,
om altijd te handelen volgens het Goddelijke Plan van Licht, de Spirit
en het hogere doel van het Masterplan van Al Dat Is kan eren.

Ik, …, laat daarom in volledig en totaal vertrouwen
de resultaten van deze bevestiging los,
ik plaats het in de handen van de Geest en mijn Multidimensionale Zelf,
en ik laat alle gehechtheid aan het proces los.

En zo is het

Helaas weet ik niet meer waar ik dit gebed ooit vandaan heb gehaald
en kan de naam van de originele auteur dan ook niet vermelden. Henk Steur.