Kryon: Het magnetische veld. De betekenis van de balans tussen geven en nemen. / door Sabine Sangitar

Kryon:
Het magnetische veld. De betekenis van de balans tussen geven en nemen. Neem de tijd voor innerlijk terugtrekken

Sabine Sangitar / 5 december 2007.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon en ik groet het collectief met de onmetelijke liefde van de magnetische energie. Met de woorden OMAR TA SATT heet ik jullie warm welkom.

Het veld van het magnetische raster wordt constant her-lijnd en verbonden met de vibraties van de aarde-energie en dat niet alleen dagelijks maar zelfs per uur. Er komen grote veranderingen aan en de mensen zijn verdeeld.

Aan de ene kant zijn er de mensen die zich willen houden bij de oude structuren. Zij kunnen echter geen stand houden en sluipen weg naar de oneindigheid van slaap en vergetelheid. De andere mensen beginnen te begrijpen dat de gouden eeuw zichzelf in alle facetten begint te laten voelen.

Deze veranderingen kunnen in de dualiteit steeds meer gevoeld worden. Grote spleten hebben zich voorgedaan in de sluier van de elektromagnetische energie en een menigte Nunis heeft een groot magnetisch veld geschapen wat jullie wetenschappers de komeet noemen die een aantal dagen aan de hemel te zien zal zijn.

Dit grote magnetische veld stuurt grote fonteinen van lichtgolven van magnetische energie naar jullie toe.

Misschien hebben jullie onlangs ontdekt dat technische apparatuur niet meer zo goed werkt. Dit is onderdeel van de nieuwe tijd. De magnetische energie neemt meer en meer toe en juist in deze dagen waarin de lichtfonteinen van magnetische golven over jullie heen komen met onderbrekingen en jullie staan allemaal voor grote en kleine veranderingen.

Veel aan de buitenkant in jullie levens zal voor jullie veranderen want de energie draait steeds sneller en elke gedachte manifesteert zich bijna direct. Hieruit volgt dat bijeenkomsten als deze zo belangrijk zijn. De mensen die hier komen om de woorden van Kryon en de Hoge Raadsleden te volgen zijn meestal van hoog bewustzijn en zij herkennen te tekenen van de tijd.

Kryon vraagt ieder van jullie nu om in de intentie van liefde te gaan en diep adem te halen.

De meesten die hier aanwezig zijn, zijn gevers. Wat betekent het als een mens een gever is? Kryon zal het jullie uitleggen maar terwijl jullie deze woorden horen, ga dan naar de diepte van je ziel en centreer jezelf in je verenigde chakra zodat jullie alle geschenken kunnen opnemen die wij jullie diep in je cellen brengen.

Adem op een ritme dat goed voor jullie voelt.

Gevers zijn mensen die blij zijn als zij goede dingen voor anderen kunnen doen. De meesten van jullie willen anderen cadeautjes geven, hen genezen, van hen houden en hen laten delen in jullie prachtige energie.

Maar het is heel belangrijk dat jullie ook ontvangers zijn want anders ontwikkelt zich een onbalans die vaak leidt naar lichamelijke symptomen. Want nemen is net zo belangrijk als geven. Zelfs als jullie nemen met je oppervlaktebewustzijn, met name hier in deze bijeenkomst, is het nog steeds cruciaal dat jullie zielen bereid zijn om deze geschenken te accepteren.

Ga daarom nog dieper in de diepste intentie van onvoorwaardelijke liefde want alleen als jullie ziel bereid is om deze energieën in zich op te nemen zijn jullie een nemer. Deze balans, de cyclus, is zeer, zeer belangrijk.

Nu zal Kryon jullie een beetje de tijd geven. Laat situaties zich aan jullie voordoen waarin jullie de gever zijn en hoe het is om te geven, om geschenken te geven aan andere mensen, om goed voor hen te zijn.

Terwijl jullie in diepe gecentreerdheid situaties oproepen zullen wij jullie op alle niveaus gronden en als jullie doorgaan om het liefdeslicht in te ademen, roep dan situaties in je op waarin jullie de ontvangers zijn. Hoe voelt het om te ontvangen en hoe vaak zijn jullie er echt klaar voor om te ontvangen?

Want weet, alles is energie. Als jullie veel van jezelf geven en minder nemen voelen jullie je soms krachteloos en zwak. Tijdens bijeenkomsten als deze hebben jullie de mogelijkheid om zonder voorbehoud te nemen, jezelf weer op te laden met de hoogste liefdesenergieën om balans te scheppen voor jezelf, je lichaam, je ziel en je spirit. Maar, zoals Kryon al eerder heeft gezegd, je ziel moet er klaar voor zijn. Jullie oppervlaktebewustzijn alleen is hiervoor niet genoeg.

In jullie tijd, de kersttijd, werkt er een groot collectief. Het is ook een periode van geven en nemen en juist in deze tijd is het effect van de engelen en ook van de natuurgeesten extra sterk.

Voel nogmaals in de diepte van je ziel” Zijn jullie in balans tussen geven en nemen?

Nu vraagt Kryon jullie om je voor te bereiden op wat jullie vandaag geschonken zal worden. Roep de Mahatma-energie en vraag om hulp voor het nemen van de energie die wij jullie gaan toesturen vanuit het nieuw geschapen grote magnetische veld.

Nodig de Mahatma-meesters uit en geef hen toestemming. Hoe meer jullie jezelf vandaag toestemming geven om te nemen hoe meer jullie kunnen geven zonder uitgeput te raken en soms zelfs ellendig. De Nunis dragen het grote magnetische veld en de magnetische golven spuiten als lichtfonteinen door de kieren van de sluier naar de Aarde en de mensen toe. De Zonnegod zal jullie vandaag helpen om deze energie van het magnetische veld op te nemen. Als vanzelf openen al jullie kanalen zich. Kryon roept de Centrale Zon op, de kracht en de macht van het leven, het vuur. Kryon roept de Zonnegod op. Met behulp van deze lichtenergie worden fonteinen van licht direct naar jullie gebracht vanuit het magnetische veld. Het is een teken van leven, een teken van kracht. Het is vuur. Het is de magnetische energie.

Wij vragen jullie om rechtop te gaan zitten.

Kryon wil jullie nogmaals duidelijk maken dat het heel belangrijk is, nu, op deze momenten terwijl de geconcentreerde energieën in jullie stromen en rond wervelen, dat jullie de ontvangers zijn. Sta jezelf toe het weg te nemen uit de diepten van je ziel.

Nu begint de overdracht van energie. Als jullie het een beetje warm krijgen is dat een teken van leven, een teken van kracht.

Als jullie deze speciale energie willen opnemen zullen er veranderingen voor jullie zijn, veranderingen die daar al heel lang op hebben gewacht.

Dit magnetische veld zal in totaal 29 van jullie dagen werken. Over een paar dagen zullen jullie in staat zijn om het magnetische veld of zelfs de magnetische sfeer in de lucht te zien. Als dit gebeurt wees je er dan van bewust dat jullie de geconcentreerde energie hebben overgedragen vanuit het magnetische veld. Het nieuwe is al hier, het oude zal vertrekken. In het collectief van deze tijd is het effect van de engelen extra sterk. Op dit moment zijn vele mensen bereid om de engelen in huis te halen en de engelen van het universum zingen een lied van vreugde en liefde want zij zijn nu heel dichtbij de mensen.

Jullie liggen een stap voor op de mensen want jullie dragen de engel in jullie. Samen met de hoogste energieën staan jullie in de nieuwe tijd en voor de komende tijd, terwijl de energie wordt overgebracht, zullen jullie bestookt worden door een fontein van licht en de druppels van zegeningen van Metatron vanuit de goddelijke Bron. Hierbij wil Kryon jullie oproepen: denk ook aan het ontvangen. Wees degene die hier neemt en dit geschenk in ontvangst neemt.

Aldus zullen jullie de druppels van zegeningen nu vanuit de goddelijke Bron ontvangen. Sta op.

Kryon wil de Zonnegod bedanken, het centrale veld. Kryon wil ook de Nunis bedanken die het magnetische veld vasthouden en de lichtgolven naar de Aarde zenden.

Jullie wetenschappers zullen zeggen dat de zogenaamde komeet niet naar de Aarde toekomt maar dat hij er ver van verwijderd blijft. Zij zijn niet in staat om dit fenomeen te begrijpen maar na 29 dagen zullen de Nunis het magnetische veld mee terugnemen naar het universum Quadril 5. (waar Kryon vandaan komt)

Kryon wil elk van jullie en ook het collectief bedanken want vandaag waren er veel van jullie klaar voor, voor de eerste keer, om te nemen.

Jullie hebben gesproken over Jezus. Jezus was meer dan een avatar of de verlosser. Jezus is wat hij is. Jezus is wat hij is geweest en wat hij altijd zal zijn. Jezus is de zoon van God.

Gebruik deze tijd voor overdenking en innerlijk terugtrekken. Laat de liefde van Christus binnen en voel de verlossing als jullie deze liefde in je opnemen. Vul jezelf meer met engelen en natuurgeesten. Gebruik deze tijd, de tijd om te overpeinzen, voor rust en vind de plek in je waar jullie de innerlijke rust in jezelf vinden.

Let erop dat als je geeft, je dan ook iets neemt. Als je het gevoel hebt alweer teveel gegeven te hebben, vanuit je goedheid, vraag dan de engelen en de zonnegod om energie en wees jezelf ervan bewust dat dit een noodzakelijke balans is die je nodig hebt om je goed te voelen. Heb sympathie voor alle mensen die willen vasthouden aan de oude structuur, die iets laten klinken wat niet langer bestaat.

Wees je ervan bewust dat jullie de dragers van de toortsen zijn en dat jullie bewustzijn zich verspreiden in de vorm van sympathie voor al diegenen die nu op jullie afgeven.

Gebruik deze tijd ook om meer in contact te komen met Jezus Christus.

Sta jezelf toe om geleid te worden vanuit de diepte van je ziel.

Wij kunnen jullie niet vaak genoeg zeggen hoeveel wij van jullie houden en steeds worden er speciale aspecten van jullie ziel aangesproken die in contact komen met deze onmetelijke liefde. Zij verenigen zich en zullen jullie geleiden naar het paradijs op Aarde.

Zo zegt Kryon jullie nu weer gedag met de volgende woorden: A ni o’heved o’drach.

AN’ANASHA.

Kryon.