Kryon Interview met Sabine Sangitar

Kryon Interview met Sabine Sangitar

Sabine Sangitar /  9 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


De Kryon-school werd opgericht in Duitsland in 2003 en heeft sinds die tijd toenemende aantallen mensen over de gehele wereld bereikt. Het heeft onlangs het recht gekregen om certificaten uit te geven voor training in de gezondheidssector bij het OMSP in Duitsland. De leringen zijn vertaald in het Spaans en het Engels en elke student die de Kryon-school afmaakt ontvangt de titel Bio-energie Therapeut.

Wij spraken met Sabine Sangitar, het kanaal en stichter van de Kryon-school.

1. Wat bracht jou ertoe om de Kryon-school te stichten?

Ik was geoefend als helderhorend medium en channelde jarenlang de Christus-energie. Het begon allemaal met de leringen over “Een Cursus in Wonderen”. Er werd mij steeds weer verteld dat ik een belangrijke taak als medium had maar in die dagen was het voor mij niet makkelijk om daarin te geloven.
Ongeveer zeven jaar geleden hoorde ik voor het eerst een stem die direct tegen mij sprak. Het licht introduceerde zichzelf als Eschka en begon mij alles te vertellen wat ik wilde weten. In het begin waren mijn vragen nogal naïef en was ik vaak verrast door de antwoorden. Na ongeveer een jaar zei Eschka dat het tijd voor haar was om te vertrekken omdat een andere meester met mij wilde spreken- het was Kuthumi.

Kuthumi is een zeer Lichtvolle en vriendelijke meester. Hij bereidde mij voor op de Christus-energie van Lord Sananda. Toen Sananda voor het eerst bij mij kwam begon een fles water die op mijn tafel stond, te schudden. De energie was zeer hoog en krachtig. Hij sprak herhaaldelijk over de missie van mijn ziel als medium voor de Nieuwe Tijd.

Zes jaar geleden kwam het wezen Kryon bij mij door en vroeg mij om de Kryon-school te stichten. Allereerst ontving ik informatie over wie er op kosmisch niveau betrokken zijn bij de 48 stappen. Ook werd mij het tijdraam gegeven naar het was voor mij niet altijd makkelijk te volgen omdat dit helemaal nieuw voor mij was en het stichten vaneen Kryon-school betekende grote structurele veranderingen in mijn werk.

2. Hoe werden de stappen doorgegeven?

Ik moest bestaande trainingscursussen afzeggen om mijzelf helemaal te wijden aan mijn taak als medium. Maar het was mij niet toegestaan om alle 48 stappen en wat ontwaken betekent, vooruit te channelen en daardoor was ik in het begin net zoveel Kryon-student als alle anderen. Natuurlijk wilden mensen precies weten wat er tijdens de 48 stappen zou gebeuren en wat ontwaken betekende, maar ik was niet in staat om veel te antwoorden omdat ik geen ervaring had met het proces van ontwaken naar een goddelijk, menselijk wezen.

Er was een bepaalde hoeveelheid vijandigheid betreffende Kryon en met name de Kryon-school, maar ik had grote steun van de spirituele wereld en Kryon zei steeds weer tegen mij: “Vertrouw erop dat de waarheid zijn hoogste weg zal vinden,” En zo was het ook.

3. Wij horen nog steeds dat er maar 9 kanalen voor Kryon zijn. Is dit veranderd?”

In principe is er geen monopoly met betrekking tot een spiritueel wezen.

En alsde energie op Aarde is veranderd is het voor vele mensen mogelijk om Kryon te channelen. Desondanks wil ik iets hierover uitleggen. Kryon komt uit een ander Universum dat het “magnetische universum Quadril 5” heet. Wezens die daar zijn geschapen heten Nuni’s. Nuni’s zijn magnetische lichten en veel van deze lichten hebben de taak om andere universums te steunen met hun magnetische energie.

Als Nuni’s naar een ander universum gaan is een fusie met de engelen noodzakelijk zodat zij hun energie kunnen vasthouden in dit Eerste Centrale universum. Kryon is dus samengegaan met een groep “gastheer-engelen” en daardoor introduceert Kryon zichzelf vaak als: “Kryon en de Groep.” Om Kryon te kunnen channelen heb je een magnetisch kanaal nodig. Soms channelen mensen de Groep, de engelen-energie van Kryon die dan wordt gezien als Kryon en die ook waar en accuraat is. Mensen die een magnetisch kanaal bezitten hebben dit verworven in de tijden van Lemurie of stammen uit een magnetisch universum en bezitten dit al.

4. Waarom werd jij uitgekozen voor deze taak?

Ik werd gekozen omdat ik een helderhorend medium ben en ik ook berichten kan ontvangen als formules, lichttaal en kristallen. Ik ben geschapen in het magnetische universum van Adamis en Adamea en draag in mij de energie van het goud/blauwe licht. Ik ben getraind in deze incarnatie maar ik ben in vele andere incarnaties voorbereid op deze taak.

5. Wat omvatten de 48 Stappen?

De 48 stappen bevatten instructies over hoe een mens kan ontwaken naar een goddelijk, menselijk wezen.

Er zijn verschillende dingen voor nodig om te ontwaken naar een goddelijk, menselijk wezen. Het belangrijkst is de intentie in iemands hart om het bewustzijn uitte breiden naar het niveau waarop iemand begrijpt dat hij/zij goddelijk is.

Daaraan toegevoegd moeten er de-coderingen gebeuren waardoor het DNA her-gecodeerd kan worden. Aan het eind van de dag heeft het Lichtlichaam een frequentie nodig van minstens 88% licht zodat de cellen in het lichaam zich kunnen herstructureren en nieuwe informatie kunnen opnemen. Dit vindt allemaal plaats tijdens de 48 stappen, stap voor stap. Bij stap 1 naar het ontwaken begint: Vertrouwen.

6. In de Kryon-school wordt veel over ontwaken gesproken. Wat betekent ontwaken en is iedereen die de Kryon-school afmaakt ontwaakt?

Wij mensen zitten in een collectieve frequentie van vibratie die ons laat vergeten wie wij werkelijk zijn. In dit collectief voelen vele mensen zich afgescheiden van God en ervaren zichzelf vaak in angst, zorgen, ziekte en het proces van doodgaan. Vele mensen denken dat zij marionetten van het lot zijn.

Goddelijk ontwaken betekent compleet vrij zijn van structuren die ons in ons leven kunnen hinderen. Een goddelijk ontwaakte mens is hij die zichzelf ervaart in de vibratie van 999 en zich heeft bevrijd van het collectieve gedachtepatroon van de dualiteit. Een goddelijk ontwaakte mens schept vreugde, overvloed, gezondheid, menselijke liefde voor zichzelf en leidt een leven als avatar op Aarde. Hij is een meester van creatie.

Alle mensen die de 48 stappen hebben gedaan zijn ontwaakt en toch is het proces van ontwaken een zeer individueel proces. Ervaring heeft geleerd dat het leven van elke Kryon-student op een liefhebbende manier is veranderd, maar iedereen ervaart de 48 stappen een beetje anders.

Je wordt stap voor stap begeleid naar de Goddelijke Realiteit en als je daar bent aangekomen ben je in staat om compleet de energie van ontwaken te absorberen. Het hangt van iedereen zelf af hoe hij deze Goddelijke macht wil gebruiken.

7. Wat is de familie van het goud/blauwe licht?

De familie van het goud/blauwe licht is een bepaalde energiefrequentie. Als je tot deze frequentie behoort voel je dat ogenblikkelijk in je ziel – je wordt er als een magneet toe aangetrokken. Vaak zijn het mensen die een incarnatie hadden in Lemurie en Atlantis en nu zijn overeengekomen om het ascensieproces uit te dragen als de eerste golf door aan de zijde van de andere mensen te staan en hen te steunen bij de verandering van de dimensies. Zij worden door de spirituele wereld Lichtpioniers genoemd. Dit is niet als een oordeel bedoeld omdat elke frequentie zijn eigen missie met zich meebrengt.

8. Hoe zal het na de ascensie zijn? Wat kunnen wij verwachten? Wat zal er veranderen?

Allereerst zou ik willen zeggen wat er hetzelfde blijft. Elke planeet heeft zijn eigen wetten en die zullen blijven bestaan. De wetten van de Aarde zijn onder anderen ‘vrije wil” en “balans tussen geven en ontvangen”. Het menselijk ras zal ook doorgaan in een menselijk lichaam. Alle mensen zullen echter dezelfde leeftijd hebben. Jong en oud zullen niet meer bestaan.

Onze ademhaling zal weer de originele prana-ademhaling zijn Vele dingen zullen na de ascensie makkelijker gaan en het collectief zal geboren worden door een nieuwe hart-energie. De energie van de nieuwe tijd zal magnetisme zijn. Toch zal er nog steeds ontwikkeling zijn want elke ziel heeft het verlangen in zich om dichter naar de Goddelijke Bron te gaan om daar uiteindelijk in op te gaan.

9. Is er een connectie tussen de ascensie en de natuurrampen die op Aardevoorkomen?

Jullie moeten weten dat Moeder Aarde haar eigen bewustzijn bezit dat Lady Gaia heet. Lady Gaia heeft zichzelf zeer lange tijd ervaren in een dichte vibrationele frequentie die wordt uitgedrukt in cijfers als 666. Voor ascensie is het noodzakelijk om de frequentie van 999 te bereiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat Lady Gaia zichzelf bevrijdt van collectieve vibraties die de ascensie in de weg staan.

Natuurrampen betekenen altijd een opruiming van negatieve gedachtepatronen. Lady Gaia heeft veel geabsorbeerd wat door de menselijke incarnaties werd geschapen. Zij heeft dit uit liefde gedaan. Het schaadt Lady Gaia heel erg als het op menselijk lijden aankomt tijdens het opruimingsproces. Toch is er aan het einde van de dag een groot geschenk voor alle mensen om de planetaire ascensie in het menselijk lichaam te ervaren en dat gaat verder dan de staat van verlichting.

Na elke opschoning hebben de betrokken gebieden een hogere frequentie.

10. Hoe is men ervan verzekerd dat alle personen ook ascenderen? En wat kunnen wij doen?

De Ascensie gaat zonder meer plaatsvinden. Als de tijd voor de dimensionele verandering is gekomen zal ieder mens een vibrationele frequentie van 999 in zich dragen. Omdat het een planetaire ascensie is, is het voor ieder mens mogelijk om de dimensionele verandering te ervaren.

In 1987 werd niveau 1 in ieder mens geactiveerd. Er wordt vaak gesproken over 12 lichtlichaam-niveaus die geactiveerd dienen te worden om de ascensie lichamelijk te ervaren. Kryon bevestigt dit door te zeggen dat het lichtlichaam een basisfrequentie van 88% licht nodig heeft.

Om dit te bereiken zijn er vele paden, maar aan het einde van de dag heeft de mens de liefdesenergie nodig in het hartcentrum om de expansies van het lichtlichaam te ervaren. Het maakt niet uit welke religie of spirituele richting er gevolgd wordt. Een bakker die zijn broden met liefde en devotie verkoopt kan deze liefde ook in zichzelf uitbreiden en op die manier de noodzakelijke lichtexpansie te bereiken om te ascenderen.

AN’ANASHA

(Lichttaal voor: dank je wel, Balans tussen geven en nemen)

Sangitar Publishing
Ludwigsplatz 6a
D-83022 Rosenheim
Germany
www.kryonschool.com
copyright by Sabine Wenig