Kryon: Jullie attributen. De grotere waarheid. / door Sabine Sangitar

Kryon: Jullie attributen.
De grotere waarheid.

Channeling Kryonconferentie.

Sabine Sangitar / 12 april 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Ik Ben Kryon, de magnetische meester. 

Nogmaals groet ik ieder van jullie en het collectief. Met deze begroeting en de woorden OMAR TA SATT worden jullie met onmetelijke liefde overspoeld die wij jullie doen toekomen. Vele boodschappen van Kryon hebben jullie vandaag gehoord. Vele ervan hebben jullie diep geroerd en jullie hebben de energie van Kryon al in je opgenomen. Wij zijn de boodschappers die jullie in liefde en vrede willen bereiken want meer dan elk gesproken woord is het de energie die jullie ziel beroert, die jullie machtigt om hier en nu te erkennen wat voor prachtig, schitterend licht jullie toch zijn.

Kryon heeft hier veel over gesproken, dat het niet uitmaakt welke weg men bewandelt want soms is er maar een ademtocht voor nodig om vast te stellen dat jullie de goddelijke Schepper in jullie dragen. Wat jullie ook ondernemen, welke weg jullie inslaan, welke seminars jullie bezoeken, alles is juist en goed als jullie de liefde zoeken die daarachter staat. Dat is het enige wat telt.

Soms neigen de mensen ernaar om op je in te willen praten en te zeggen dat jullie onvolmaakt zijn, dat er vele blokkaden zijn die jullie in je ontwikkeling remmen. Maar de boodschap van Kryon luidt: Alles wat jullie nodig hebben, alles wat jullie zijn, hebben jullie al in je. Er komt jullie niets van buiten aanvliegen wat niet al in jullie binnenste zit. De geestelijke wereld kan jullie ondersteunen, jullie helpen je te herinneren dat jullie al volkomen zijn. Ik wil jullie hierover een voorbeeld geven. In jullie bevindt zich een schatkist. Die is gevuld met allerlei juwelen, met het prachtigste licht, met de volkomen toon der werkelijkheid. Vele mensen nemen de tijd om uit te zoeken hoe zij de deksel kunnen lichten om al die schatten eruit te kunnen laten.

Hiervoor zijn er vele wegen. Maar nu wil Kryon jullie iets zeggen wat sommigen van jullie misschien niet zo goed zullen begrijpen. Maar het is de waarheid en die luidt: Jullie proberen niet de deksel te verwijderen maar jullie gebruiken er heel veel energie en kracht voor om jullie goddelijkheid te versterken, naar voren te halen. Dat komt omdat jullie door vele mensen, misschien al in jullie jeugd, verteld is dat jullie het niet waard zijn, dat jullie niet goed genoeg zijn. Jullie twijfelen aan jezelf. Misschien hebben jullie vaak gehoord dat dit met een lange weg verbonden is, met veel arbeid en veel onthouding.

Hoor de woorden van Kryon: Haal jullie goddelijkheid naar boven en leef jullie visioen. Elk mens heeft zijn eigen mening over wat spirituele ontwikkeling betekent. Men kan het niet aan het aantal seminars meten waar jullie zijn geweest of aan de stappen die jullie gezet hebben want voor ons, degenen die jullie liefhebben, is de hoogste vorm van spiritualiteit dat jullie een leven in volledige vreugde, in volheid, in gezondheid en in vrede uitkiezen. Dat is de oerkracht van het leven en van jullie zelven.

Alles is in jullie en als jullie in een ademtocht al jullie twijfels terzijde kunnen schuiven zullen jullie ontdekken en erkennen, jullie wonderbaarlijke schepsels, dat al jullie dromen en visioenen, al jullie wensen zich vervullen.

Vertrouw, Vertrouw erop dat alles bij jullie ingebed is en dat omstandigheden jullie ertoe hebben gebracht dit alles te betwijfelen. Maar jullie hebben het verdiend. Dus zal Kryon vandaag de ruimte scheppen. In het hier en nu, als jullie het toestaan, dat jullie deze schatkist openen en alle vaardigheden er uithalen. Verbind je bewust met het raster van liefde. Helende stromen zullen dat begeleiden en dat is allemaal mogelijk want jullie zijn meer dan jullie denken.

Dus stuurt Kryon een energie die jullie, als jullie het toestaan, je diep en nog dieper in je ziel beroert. Als jullie ademen, ademen jullie de liefde naar binnen. Jullie ademen het gouden licht in en breiden jullie daarbij uit. Laat al jullie wensen en visioenen waarheid worden. Ik ken al jullie doelen en jullie wens is om jullie goddelijk licht verder te dragen om andere mensen terzijde te staan. Het is een uitnodiging. Als jullie het toelaten zal dit wonder uit jullie zelf ontstaan en daarmee kunnen jullie je hele leven veranderen.

Jullie zijn niet hier om te lijden. Jullie zijn ook niet hier om je zorgen te maken of om angstig te zijn. Jullie zijn hier om te erkennen dat jullie de vrijheid ingaan als jullie ontdekken dat alles wat jullie je ooit gewenst hebben, plaatsvindt.

Altijd al – en geloof mij, ik ken jullie – hebben jullie heel diep binnenin vermoed dat er iets is, een potentieel of een heimwee. Jullie hebben vermoed dat jullie iets bijzonders zijn. Soms werd het jullie niet toegestaan om dat gevoel uit te dragen, maar nu en hier, als de energieën jullie toefluisteren en de volkomen toon voor jullie zingen, worden jullie visioenen werkelijkheid.

Jullie hebben de laatste dagen al waargenomen hoezeer tonen kunnen ondersteunen en hoe genezend zij kunnen werken. Tonen en energieën drukken meer uit dan welk woord dan ook en daarom zal ook Kryon zwijgen als de tonen der werkelijkheid klinken.

Leg terwijl dat gebeurt jullie handpalmen naar boven op je benen en laat al je dromen, je visioenen, de pracht en jullie volmaaktheid zich verbinden met het raster van liefde. Als jullie het gevoel hebben dat dit gebeurt wordt de klep van de schatkist geopend en zal het gouden Godslicht over jullie heen stromen. Jullie zullen in de gaten hebben en erkennen dat dit allemaal mogelijk is.

Vele mensen zijn van mening dat er maar een waarheid is maar zelfs achter de sluier zijn er verscheidene waarheden. In tegenstelling tot de dualiteit sluiten zij zich niet uit maar verenigen zij zich in een raster en versmelten zij tot een grotere waarheid.

De tijd der verandering op Aarde is voelbaar. Het is heel belangrijk om te erkennen dat er op Aarde niet maar een waarheid is maar meerdere waarheden. Zij zouden alleen niet met elkaar moeten concurreren. Het hogere bewustzijn vertelt jullie dat die waarheden samen tot een grotere waarheid moeten smelten. Sommige mensen hebben een weg gekozen. Zij voelen zich goed op die weg. Zij ervaren een gevoel van thuis en van familie. Daarom willen zij andere mensen er soms van overtuigen dat hun weg de juiste is. Zij doen het niet met slechte bedoelingen maar zij zijn zo gegrepen en willen het de mensen vertellen, maar het is heel belangrijk om te erkennen dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft en daarmee zijn eigen weg kiest.

Wij ondersteunen alle mensen op Aarde, niet alleen maar degenen die seminars bezoeken of zich spiritueel ontwikkelen. Ook degenen die volop twijfelen overstromen wij met onmetelijke liefde. Als jullie andere mensen in de ogen kijken kunnen jullie erkennen dat ieder mens dezelfde heimwee in zich draagt, dat ieder mens naar liefde verlangt, dat ieder mens zijn eigen talenten heeft en dat in elk mens de Godsvlam brandt.

Hoe de mens zich ook opstelt, de waarheid is: Er is alleen maar liefde. Een glimlach die jullie een ander schenken, een gebaar, kan soms meer betekenen dan een gesproken woord.

Wij zijn hierheen gekomen om jullie uit te nodigen dit allemaal te verenigen, te erkennen dat elk mens de Godsvlam heeft en daardoor de liefde in zich draagt. Jullie verstand zal nooit begrijpen wat er in werkelijkheid gebeurt maar jullie hebben de mogelijkheid om het te voelen. Misschien kunnen jullie voelen hoe jullie visioenen in deze dagen werkelijkheid zijn geworden en jullie een leven in volheid, vreugde, vrede en menselijke liefde leven. Laat je niet vertellen dat jullie onvolkomen zijn.

Jullie zijn wat jullie zijn, Godslicht, en wat jullie ook doen en hoe jullie je lichtwerk verrichten speelt daarbij geen rol want jullie zullen liefde uitstralen en daardoor wordt de energie van de planeet verhoogd. Kryon en heel veel andere wezens zijn heel dichtbij jullie. Zij fluisteren jullie toe: Hoor de volkomen toon in jullie want voor wat jullie zijn achten wij jullie en houden wij onmetelijk van jullie.

En zo is het.

AN’ANASHA