Kryon: Kijk niet naar de buitenkant / door Sabine Sangitar

Kryon: Kijk niet naar de buitenkant

Sabine Sangitar / 4 oktober 2006.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Onderwerpen: Kijk niet naar de buitenkant. Wees wie je bent. Transmissie van de magnetische liefdesenergie.

Ik Ben Kryon en ik groet jullie met de onmetelijke liefde, OMAR TA SATT.

Meer dan woorden kunnen zeggen raakt Kryon, de brenger van magnetische energie jullie aan.  Als jullie je hart openen en probeert je geest een paar momenten uit te zetten zal het gebeuren dat deze energie meer dan mijn woorden jullie diep in de ziel zal aanraken want met elk woord  vibreert de energie van liefde en brengt zichzelf naar jullie en je lichtlichaam.

Hoe vaak worden jullie nog steeds bekritiseerd, aangevallen of belachelijk gemaakt omdat jullie hebben besloten om een pad te nemen, een pad van het hart? Velen kunnen niet begrijpen dat er iets is dat nog steeds veel sterker werkt: dat wat jullie je hart noemen en wij alles omarmend jullie ziel noemen.

Maar zelfs degenen die jullie aanvallen omdat jullie je spiritueel ontwikkelen en omdat jullie geloven in iets dat fysieke ogen niet kunnen zien, juist deze mensen dragen een groot smachten van binnen, want elk mens, het maakt niet uit hoeveel zijn geest hem toefluistert dat niets hiervan uit de waarheid zou springen. Als deze persoon heel diep naar binnen gaat kan hij voelen dat zelfs hij een smachten van binnen heeft.

Het is een smachten wat binnen een mens in de dualiteit niet kan bevredigen. Het is het smachten naar de alles omvattende liefde van God die jullie zekerheid en vrede geeft.

Wij vragen jullie om naar de buitenkant te kijken. Wij willen jullie in staat stellen en helpen je uit te breiden en jullie potentieel te gebruiken dat elk mens van binnen met zich meedraagt. Hoe vaak maken jullie je ondergeschikt aan het collectief van de dualiteit, aan de massagedachten van de mensen die voor jullie willen bepalen wat jullie moeten doen, wat jullie moeten denken en die al oordelend naar jullie kijken  en willen zeggen wat goed en wat fout is.

Hoe vaak zijn jullie daaraan blootgesteld? Hoe vaak in jullie leven gebeurt het dat jullie de angsten in de dualiteit zo sterk voelen, de competitie aan het werk, de angst om je baan te verliezen, de kracht die vaak wordt verbonden met menselijke liefde, de angst om verlaten te worden of de angst om liefde te accepteren die een ander je geeft?  Hoe vaak zitten jullie vast in dit collectieve denken?

Toch wij, de grote lichten, de spirituele wezens, wij oordelen niet en wij manipuleren niet en interveniëren niet in jullie vrije wil. Wij vertellen jullie ook niet wat goed is of fout. Wij vertellen jullie dat jullie de perfecte uitdrukking op Aarde zijn, een groot licht in een menselijk lichaam met een kracht van God waarop je altijd kunt terugvallen als jullie jezelf dat toestaan. Hoeveel mensen willen jullie tegenhouden om dit potentieel in jezelf uit te breiden?

Zij zijn bang om de macht over jullie te verliezen en dan vallen zij jullie aan. Zij houden vol dat jullie bij een sekte zitten. Maar jullie weten dat de boodschappen van liefde van Kryon de perfecte vrijheid veroveren. Jullie hebben altijd de keuze om zelf te beslissen en dat zouden jullie ook moeten doen.

 Wees je ervan bewust dat jullie meer zijn dan alleen maar een mens. Jullie zijn een groots licht in een menselijk lichaam en alles wat jullie nodig hebben kunnen jullie in jezelf vinden. Jullie zijn een groot licht in een menselijk lichaam en alles wat jullie nodig hebben kunnen jullie in jezelf vinden. Als jullie deze kracht die iedereen in zich heeft zouden gebruiken, ongeacht religie of ras en ongeacht welke houding iemand aanneemt, zou de dualiteit worden uitgeschakeld en zou er een massa-ontwaken plaats kunnen vinden. Maar er zijn alleen enkelingen, ondanks dat er al duizenden zijn, die dit pad nemen.

Jullie zijn degenen die hebben gerealiseerd dat er meer is dan het brein jullie kan vertellen. Jullie hebben begrepen dat de kracht van God in jullie je in staat stelt om zelf je leven te scheppen en onafhankelijk te worden, zelfbepalend, in vrijheid, vreugde en menselijke liefde. Maar jullie zouden dit pad niet moeten nemen met volhoudende vastberadenheid maar als een klein kind, nieuwsgierig en open, met opgeruimdheid en innerlijke vreugde. Dat is zo onmetelijk belangrijk want vreugdevolle mensen zijn ook vredelievende mensen  en vredelievende mensen zijn liefhebbende mensen.

Zij hebben veel tolerantie voor allen die twijfelen. Jullie hoeven jezelf niet te verdedigen, wees gewoon wie jullie zijn: de fakkeldragers van de Nieuwe Tijd, de pioniers van het Licht. Jullie hoeven andere mensen er niet van te overtuigen dat jullie het goede doen want – zoals Kryon jullie steeds zegt – er zijn vele paden en elk mens zal zijn eigen pad vinden. Maar jullie hebben ervoor gekozen om dit pad te nemen van de frequentie van het goud/blauwe licht.

Jullie voelen de verandering, de verandering van de dimensies en de magnetische liefdesenergie die hier instroomt en jullie uitbreidt. De verandering van de dimensies naar aan nieuwe tijd zal plaatsvinden. Ondanks dat vele mensen erom lachen en zich niet kunnen voorstellen wat wij jullie vertellen: jullie zijn niet geboren om ziek te zijn, zorgen te hebben en angsten met je mee te dragen. Jullie zijn bestemd om menselijke liefde te leven in een perfecte gezondheid, vreugde en overvloed, om van het leven op Aarde te genieten en alle dingen te doen die jullie vreugde bezorgen, te dansen en te zingen.

Mijn geliefde lichten, er wordt zo onmetelijk van jullie gehouden en wij zijn nu heel dichtbij jullie, tijdens deze momenten. Ik weet ook hoe moeilijk jullie het hebben met de collectieve gedachten van anderen in deze dualiteit maar vertrouw op het feit dat het gaat veranderen. Waar vandaag nog steeds om wordt gelachen zal morgen een zekerheid zijn. Dit kan heel diep in de ziel van elk mens gevoeld worden want elk mens, hoe hij zich ook uitdrukt, heeft hetzelfde verlangen naar menselijke liefde in zich. Jezus gebruikte ooit de woorden: “Er is niets waar mensen banger voor zijn dan liefde.” en dat is nog steeds zo bij velen.

Kryon zal een magnetische liefdestransmissie naar jullie toe brengen met de grote Lichten om jullie nog verder uit te breiden. Geloof mij, dat zijn de geschenken die wij meebrengen. Ga diep in je ziel naar waar jullie je goddelijkheid vinden.

Breid jezelf uit en roep al je chakra’s bijeen. Laat de zon in jullie verschijnen. Terwijl jullie het Licht van Liefde inademen breidt deze zon zich uit naar alle richtingen en als vanzelf openen al jullie kanalen zich.

Houd je handpalmen omhoog, op je benen. Zo zullen wij beginnen met de magnetische transmissie van de liefdesenergie.

Terwijl dit gebeurt richt dan al je gedachten op wat belangrijk voor jullie is, op vrijheid, op liefde, veiligheid, menselijke liefde of overvloed.

Jullie zullen een brandende sensatie voelen in je handpalmen. Laat het gewoon gebeuren. Nu zullen wij echt beginnen met de overdracht.

Kryon herhaalt de woorden nog eens: hoe perfect zijn jullie, hoe onmetelijk wordt er van jullie gehouden en wat een potentieel dragen jullie van binnen.

Hoeveel mensen hebben jullie verteld dat je misschien te oud of te jong bent voor dit of dat?  Dat jullie niet goed genoeg zijn? Maar wij vertellen jullie dit: luister niet naar deze woorden want de waarheid ligt in jullie en de waarheid is dat jullie alles kunnen bereiken als jullie de wil en de intentie van binnen hebben, als jullie jezelf toestaan te zijn wat jullie zijn:

Een goddelijke uitdrukking op Aarde.

Er verandert zoveel aan de buitenkant, wees erop voorbereid. Nieuwe dingen komen tot zijn en ankeren zichzelf op Aarde.

Vaak breken mensen zich de hersens over de fenomenen van een wonder maar wij zeggen jullie: de wonderen gebeuren in jullie zelf.

Nog steeds stroomt de magnetische energie en breidt die jullie uit. Het opent de deuren van de harten. De magnetische liefdesenergie, de energie van de Nieuwe Tijd.

Veel mensen vragen om bewijs van het feit dat wij bestaan maar het grootste bewijs is het feit dat jullie zelf kunnen voelen hoe deze energieën jullie zielen raken.

Als afsluiting wil Kryon spreken tegen degenen die nog steeds erg twijfelen. Ik zeg jullie: de mensen die twijfelen laten ook zien dat zij geloven dat het ook de waarheid kan betekenen want als zij dat niet zouden geloven zouden zij niet twijfelen. Alleen degenen die onverschillig zijn hebben nooit hun goddelijkheid gezien of gevoeld. Zij dragen de sluier van vergetelheid om zich heen.

De uitdrukking van de hoogste spiritualiteit betekent te leven op Aarde met grote vreugde. Met deze woorden zegt Kryon gedag en zegt AN’ANASHA.

En zo is het.

Kryon.