Kryon: Nieuwjaars-Channeling 2017 / via Sabine Sangitar

Kryon: Nieuwjaars-Channeling 2017

Sabine Sangitar /17 januari 2017.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een nieuw jaar is in de lineaire tijd begonnen – Wij werken voor Lady Shyenna (Gaia)

Ik Ben Kryon en ik begroet jullie met de tonen van Omar Ta Satt. (Groet aan de Lichtwerkers, Henk) Ik Ben het magnetische LiefdesLicht, maar ik ben ook veel meer dan dat. Ik ben versmolten met een groep van lichtende Engelen die onmetelijk van jullie houden, die van het collectief houden en zich tot jullie wenden om de boodschappen via Sangitar door te geven.

In de lineaire tijd is voor jullie een nieuw jaar begonnen en hoeveel hoop, verwachtingen en wensen hebben jullie persoonlijk voor dit jaar in jezelf gemanifesteerd? Dit is ook een goed punt in de tijd want energetisch gezien wordt dit een jaar van manifestatie. Jullie zijn begonnen met veranderingen en hebben hen welkom geheten.

Deze veranderingen zullen zich nu verder uitbreiden en de energie, de energie van Werkelijkheid, zal steeds verder toenemen en duidelijker worden. Er is moed voor nodig, oplettendheid en voor alles vertrouwen om in deze nieuwe tijd de stappen te nemen die noodzakelijk zijn om het nieuwe zich steeds meer te laten uitbreiden en te laten manifesteren op deze wonderschone planeet.

Heel vaak hebben wij jullie de boodschap gebracht dat de machtsstructuren zich niet meer konden handhaven en nu al, in het begin van dit nieuwe kalenderjaar in de lineaire tijd, kunnen jullie overal op de wereld zien dat mensen samenkomen en de straat op gaan om zich tegen de macht te verzetten die over hen wordt uitgeoefend.

Vaak zullen zij daarmee succes hebben want de mensen merken – zij merken de verandering bij elke ademtocht want zij doen het, ook al weten zij niet precies waarom, en toch merken zij dat niets meer is zoals het eens was.

Aan de buitenkant kan iedereen dit zien en iedereen heeft zijn eigen gedachten over de manier waarop het nu verder zal gaan. Maar ook hetgeen de mens niet kan zien, namelijk dat wat de meesten van jullie in zich voelen, is iets dat zeer wezenlijk is.

Juist in dit jaar zullen de mensen merken dat ook in hen niets meer zo is als voorheen. Het verstand zal niet meer zo betrouwbaar zijn. Het nieuwe voelen openbaart zich, net zoals het nieuwe denken. Het Grote Bewustzijn wordt geschapen en het planeetbewustzijn straalt in de Lichtenergie van Quin’Taas. (de Nieuwe Wereld, Henk)

Lady Shyenna ondergaat net zoals jullie een intensieve toevoer van energie en met name een van Oplettendheid en Moed, want de uitbreidingen en veranderingen van haar gaan zeer snel vooruit. En net zoals jullie moed nodig hebben heeft ook Lady Shyenna moed nodig. Het planeetbewustzijn heeft moed en oplettendheid nodig. Voor jullie persoonlijk zullen dit jaar vele, vele dingen veranderen als jullie het toelaten en daartoe bereid zijn.

Waren het in de afgelopen jaren kleine stappen met kleine veranderingen, zo zijn het nu grote stappen met grote veranderingen. Jullie hebben de mogelijkheid om met je bewustzijn jezelf elke dag weer te beoordelen. Begin elke dag weer met een bewuste beslissing. De beslissing om het vertrouwen te laten groeien. De beslissing om de energie van werkelijkheid intensief in je op te nemen en deze werkelijkheid als een Thuis te voelen. Laat je niet door zorgen en angsten in de dualiteit trekken want daar zullen jullie geen oplossingen meer vinden. Dit zal voor jullie niet meer mogelijk zijn.

Diep verbonden met het planeetbewustzijn (de sterrentetraëder van Lady Shyenna) (Een piramide met een driehoekig grondvlak. Henk) vraag ik jullie om Lady Shyenna te steunen als jullie de volgende woorden SOL’A’VANA (Gods Adem, Henk) steeds dieper in je opnemen door steeds dieper in te ademen en jullie intentie vol liefde is voor Lady Shyenna want als jullie dit doen breiden jullie je uit als een zon. Jullie bemerken de gouden hartchakra en jullie gaan met elke ademhaling steeds dieper in jezelf. Jullie zijn helemaal in jezelf. En als vanzelf, als jullie je oorspronkelijke naam noemen, openen zich al jullie kanalen.

Jullie maken een diepe verbinding met Lady Shyenna. Jullie zijn allen verenigd in deze diepe liefde voor Lady Shyenna, verenigd in een groot, collectief lichtlichaam en jullie spreken je oorspronkelijke namen nog eenmaal bewust, toon voor toon, uit. Kunnen jullie deze diepe verbinding met Lady Shyenna voelen?

Activeer je hart-straal en zet daar bovenop de kristallen AMA’NAA, ANSHAA en TAHI’TAA. Laat nu een hart-straal met de kristallen door jullie EDINAA Chakra, jullie Omegachakra, diep in het bewustzijn van Lady Shyenna stromen.

Gelijktijdig zullen wij jullie als kanaal benutten om ook energie naar Lady Shyenna te sturen. Terwijl jullie de kristallen naar Lady Shyenna sturen kunnen jullie contact opnemen met Lady Shyenna, met haar spreken op een manier die voor jullie goed en juist is. Wij beginnen nu met de overdracht.

(Neem even de tijd)

Haal nu je hart-straal terug en wees ervan verzekerd dat deze overdrachten zegenrijk zijn voor Lady Shyenna, voor de hele planeet. Tot besluit zullen jullie de druppels van zegeningen ontvangen. Het worden de druppels van de Eleua-energie die over jullie uitgestrooid worden. (Energie van heling en Goddelijke vreugde. Henk)

Begin jullie jaar met deze hemelse vreugde en laat jullie ziel daaraan deelnemen. Maak elke dag tot de mooiste dag en verheug je op je leven.

A NI O’HEVED O’DRACH. (Er wordt onmetelijk van jullie gehouden. Henk) En met de tonen van werkelijkheid zullen er nu druppels van zegeningen over jullie uitgestort worden.

Kryon