Kryon.Onderwerpen: Energietransmissie na druppels van zegening. Vooruitblik op het jaar 2010. / door Sabine Sangitar

Kryon Onderwerpen:
Energietransmissie na druppels van zegening. Vooruitblik op het jaar 2010.

Sabine Sangitar / 6 januari 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT. 

 Met deze woorden bevestig ik het grote licht in jullie, jullie wezen en jullie goddelijkheid. Alles wat jullie zijn ligt besloten in deze geluiden en vibreert het grootse lied van de liefde.

Voor jullie komt er een hoofdstuk ten einde en jullie verwelkomen een nieuw jaar Dit jaar en deze eeuw bevatten zo veel: Hoogenergetisch met magnetische liefdesenergie zullen het Prosonodolicht en de energie van Lentos en ook de verenigde energieën van zovele eeuwen, veel voor jullie veranderen. Deze verandering wordt gebracht door jullie zelf, door jullie licht, door wat jullie zijn, door jullie smachten dat komt van de Goddelijke Realiteit – verwelkomd door jullie ziel met vreugde, blijdschap, zekerheid, gezondheid, menselijke liefde en overvloed.

Alles wat op jullie ziel kan wachten is al vervuld van deze energie. Vele van jullie aspecten zijn aangeraakt door deze energie en vibratie in de harmonie van de geluiden. Het is een jaar van goddelijke almacht en van het manifesteren van hoogenergetische energieën. Jullie goddelijk hart begint in een sneller ritme te kloppen. Jullie ziel vibreert met Al Wat Is. Ook al zal er veel aan de buitenkant ineenvallen en zullen er situaties zijn die angstaanjagend zijn voor vele mensen, jullie zullen weten wie jullie zijn, vol kracht, vol goddelijke macht, met alles wat jullie zijn en met de diepe zekerheid die jullie binnenin meedragen. Jullie zijn meer dan zomaar een mens en jullie goddelijke vlam begint te stralen.

Jullie leven in een dualiteit, in een sluier maar deze sluier breekt meer en meer open – naar de Goddelijke Realiteit. Jullie zullen weten: Alle inspanningen zijn het waard geweest. Waar jullie innerlijke conflicten hebben gevoeld zal het voor jullie mogelijk zijn om vrede te vinden, waar jullie bang zijn geweest zullen jullie moedig zijn. Jullie zullen naar het licht handelen en het verspreiden, het naar de mensen brengen die het nodig hebben om te begrijpen wie zij zijn, om hen te laten voelen wat het betekent om meer te zijn dan gewoon mens te zijn. Dat alles gebeurt alleen door jullie zelf. Wij, achter de sluier zenden jullie de energieën die jullie zullen optillen naar harmonie van de geluiden totdat op een tijd – wij weten niet wanneer – het perfecte geluid begint te zingen.

Jullie hebben al zoveel kennis vergaard en nog steeds is het noodzakelijk om het jullie steeds weer te vertellen, het bericht naar jullie toe te zenden dat jullie de goddelijke macht dragen, de goddelijke vlam, het wezen en de liefde in jezelf.

Adem op een ritme dat goed voor je is. Ontvang de geschenken van glorie, de Nieuwe Tijd, de nieuwe energie die jullie bekrachtigt om alles te doen wat jullie willen zonder als-en en maar-en, zonder angsten. Misschien vragen jullie jezelf of willen jullie ons de vraag stellen: “Kryon, begrijp jij de dualiteit? Weet jij wat het betekent om van binnen angstig te zijn, de angst om de volgende stap te zetten?” Kryon verzekert jullie Wij weten hoe moeilijk het soms voor jullie is en toch is het ons niet toegestaan om de dualiteit in te gaan want achter de sluier is de goddelijke realiteit en daar is geen angst en daar zijn geen zorgen. Wij hebben gezorgd voor alles wat jullie nodig hebben om het pad naar de vrijheid op te gaan, gelukkig en kalm, met de diepe intentie in het hart en met een open ziel. Wij hebben een magnetisch raster opgericht zowel in de Aarde als boven de planeet, een planetair raster van liefde dat verbonden is met Al Wat Is.

Jullie zijn niet ver van ons vandaan en toch is er die sluier die jullie schijnbaar scheidt. Met de goddelijke almacht zal deze sluier steeds verder omhoog gaan. Degene die zich steeds heeft afgevraagd of het allemaal wel mogelijk is zal zich realiseren wat een wonder betekent als zich een wonder voordoet in jezelf en jullie het naar buiten zullen brengen naar alle mensen. Jullie zijn het wonder op Aarde, jullie zijn het licht dat licht naar de Aarde heeft gebracht.

Veel zal zichzelf aan de buitenkant vertonen maar de hoge machten zullen jullie vertellen dat niets daarvan waar is. Verschijningen in de lucht die jullie met het naakte oog kunnen zien – zij willen jullie iets vertellen omdat zij niet willen dat jullie de kracht voelen die van deze lichten uitgaat want zij willen hun kracht zelf houden. Jullie weten beter. De goddelijke almacht zal arriveren in veel van jullie aspecten en jullie zullen diepe vrede voelen. Maar Kryon stuurt de boodschap naar jullie dat jullie het zijn die moeten toestaan dat dit gaat gebeuren. Alleen jullie kunnen steeds weer de beslissing nemen om het licht naar alle kanten uit te laten breiden, de beslissing te nemen, wat er ook aan de buitenkant gebeurt, om het licht in jezelf te voelen. Het verlangen in jullie brengt jullie een stap, en dan de volgende stap naar de goddelijke realiteit.

Er zijn heel veel energetische gebeurtenissen mogelijk als jullie dat jezelf toestaan. Wij hebben die boodschap steeds weer uitgezonden: Jullie dragen alles wat jullie nodig hebben in jezelf maar de moeilijkheid is dat jullie niet begrijpen dat jullie ook moeten weten wie jullie zijn, in alle facetten dat jullie je eigen kracht dienen te voelen en niet moeten luisteren naar mensen die jullie iets anders willen vertellen.

Jullie mentale houding zal een belangrijke rol spelen in de toekomst. Richt jullie spirit naar het licht, verbind de energieën met Al Wat Is en realiseer je: Jullie zijn de dragers van het licht.

Soms voelen mensen zich door God verlaten, maar God houdt zoveel van jullie! Hij ademt sneller en sneller. Zijn Merkabah, de Merkabah van de goddelijke bron, beweegt en roept jullie en fluistert jullie toe: Jullie zij Gods kinderen. Jullie dragen het licht van goddelijkheid in jezelf. Hoe kunnen jullie je alleen voelen?

Gods adem zal jullie verheffen naar de sferen van goddelijke Realiteit. De goddelijke Bron houdt zoveel van jullie dat eens, in een tijdperk, hij stopte met ademen uit liefde voor jullie om daarna de Zoon van God vanuit de Bron naar jullie te sturen om de mensen en Lady Gaia te verlossen.

Met elke ademtocht zijn jullie verbonden met het goddelijk licht en de liefde van Jezus Christus. Als jullie ademhalen verenigen jullie chakra’s zich en breidt jullie goddelijk licht zich naar alle kanten uit. Kryon is naar het eerste universum gekomen om de planeten terug naar huis te brengen. Aldus dien ik jullie met al mijn liefde en samen zullen wij een verenigd chakra met Lady Gaia voortbrengen om het perfecte geluid te horen en dan zal er geen sluier meer zijn.

Bedenk echter wel dat zelfs wij, de grote lichten achter de sluier, niet de tijd kunnen noemen waarop dit zal gebeuren. Ons licht schijnt en wij zijn bij jullie met elke stap, met elke ademhaling. Vanuit verschillende frequenties staan grote lichten klaar om jullie energieën te sturen die jullie zullen dienen. Het zijn energieën van de hoogste spiritualiteit, vreugde, vrede, gezondheid, zekerheid, menselijke liefde en overvloed. Leg jullie handen op je benen en terwijl jullie je een voelen met je chakra’s stroomt het goddelijk licht in jullie, heeft de vlam zich uitgebreid, hebben jullie kanalen zich geopend en zal jullie zielenaspect de goddelijke vlam binnengaan en de energieën in zich opnemen die de grote lichten jullie nu toezenden.

Deze hoge energieën vol licht worden nu verdeeld naar jullie Merkabah. Terwijl dit gebeurt horen jullie de boodschap van onmeetbare liefde van Kryon: Vele mensen willen weten wat het jaar 2010 zal brengen in de lineaire tijd. Het is Kryon toegestaan om daar een paar dingen over te vertellen: Enkele nieuwe technologieën die zijn opgeslagen in de kristallen bibliotheken zullen worden vrijgegeven. De consequentie daarvan is dat er veel zal gaan veranderen. Het zal ook zo zijn dat er balans zal worden gebracht op verschillende niveaus van de dualiteit.

In de dualiteit, op de planeet waarop jullie leven, is het zo dat vele mensen arm zijn, bijna niet te eten hebben en vele angsten in zichzelf hebben en sommige mensen heel erg rijk zijn en in superovervloed leven. Deze onbalans is de Aarde-energie niet erg behulpzaam want de gehele Aarde-energie zal instorten aan de buitenkant. Op deze manier wordt de balans hersteld. Deze balans zal niet helemaal in harmonie zijn maar het zal helpen om de mens hun visies duidelijker te laten zien. Er zullen vele gebeurtenissen zijn waarbij de mens zal rouwen om degenen die terug naar huis gaan.

Maar er zullen ook gebeurtenissen zijn die de mensen dichter bij elkaar zullen brengen, de harten verenigen. Sympathie zal ontwaken onder mensen en ook dat zal een balans brengen. De energie van de goddelijke almacht kan veel veranderen als Lady Gaia en de mensen er klaar voor zijn om deze energieën te ontvangen. Deze energieën zullen binnenstromen en verandering brengen op vele gebieden.

Vanuit de hoogste posities van jullie regeringen, over de hele wereld, zullen zij jullie dingen vertellen om jullie klein te houden. Zij zullen proberen om spirituele bijeenkomsten in de doofpot te stoppen. Toch zal dit maar gedeeltelijk succesvol zijn want er zijn teveel mensen die niet bereid zijn te geloven wat andere mensen hen zeggen.

Het zal dit jaar ook zo zijn dat er veel gevechten zijn aan de buitenkant. Maar aan het eind van de dag zal vrede zegevieren over deze gevechten. Wij weten niet wanneer dit gebeurt maar wat wij zien is dat Lady Gaia sneller ademt en dat Lady Gaia’s Merkabah in een sneller ritme beweegt.

Voor jullie is het – hoor wat Kryon zegt – voor jullie is het de verandering om jezelf toe te staan om jezelf naar jullie goddelijk te verheffen en dat niet alleen te begrijpen maar het ook te voelen. De liefde zal jullie dragen. Soms toont liefde zichzelf als angst, boosheid en zelfs haat naar andere mensen maar daarachter staat de liefde en als jullie dat voelen worden jullie wijs. Jullie worden zorgzaam met woord en daad. Want jullie begrijpen en voelen dat liefde achter alles staat en dat het liefde is wat ons verbindt.

In dit jaar zullen jullie voelen hoe jullie mogelijkheden zich een weg naar buiten zoeken; zij willen niet langer opgesloten zitten. Zij willen vrij zijn om naast de mensen te staan en hen te dienen. Wij zullen een grote viering van liefde houden en er worden al vele voorbereidingen gemaakt op vele niveaus. Bij elk moment, bij elke beweging van het licht, bij elk geluid staan wij aandachtig naast jullie.

Laten wij om af te sluiten deze woorden spreken: Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‘Tsebayoth.

Er zijn energieën naar jullie overgebracht die jullie uitbreiden in vele aspecten en jullie kunnen nu al voelen hoe vredig dit voelt. Het grootste geschenk van vanavond is dat de goddelijke Bron jullie de adem van God stuurt en dat jullie de Adem van God kunnen opnemen in jullie aspecten. Als de Adem Van God jullie aspecten aanraakt is het mogelijk dat er verbindingen worden geschapen tussen jullie aspecten en de bewegingen van jullie Merkabah.

Kryon zegt met onmetelijke liefde:

AN’ANASHA en ontvang de liefde van God..