Kryon over de nieuwe tijd / Via Natascha Lossie

Kryon over de nieuwe tijd

Natascha Lossie / 14 februari 2014

Alle veranderingen waar de aarde nu mee te maken heeft werken door in jullie bestaan. Alles wordt zichtbaar en alles wordt naar bovengehaald. Er is meer dan ooit behoefte aan verandering. Deze verandering kan alleen plaatsvinden als de dingen die aan het daglicht komen, worden aangepakt.

Niemand heeft nog een boodschap aan overheden die mooi weer spelen, maar waar ondertussen scheefstand is. Steeds sneller komen dingen aan het licht en worden geheimen blootgelegd. Jullie komen steeds meer te weten. Alles wat echt is blijft overeind, alles wat nep is valt door de mand.

Op grote schaal gebeurt, wat op kleine schaal moet gebeuren. Jullie dienen jezelf onder de loep te nemen en te kijken wat niet meer hoort bij de nieuwe energie. De nieuwe energie is een soort waarheidsserum, waardoor alles wat een illusie is niet meer kan blijven bestaan. De verantwoordelijkheid voor het leven op deze aarde dient te worden genomen en indien jullie blijven denken dat er geen verbetering mogelijk is kan er niet een nieuwe realiteit worden gecreëerd. Alles dient te worden herschreven en jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de nieuwe tijd.

We zijn jullie aan het helpen om te zorgen dat de nieuwe aarde er een wordt van onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Jullie zijn niet alleen, er is veel hulp aanwezig. Jullie hebben niet altijd door dat jullie veel meer kunnen vragen aan ons, dan jullie nu doen. Noem ons engelen of lichtwezens, maar noem ons geen buitenaardsen, want wij voelen ons zeer betrokken bij het proces op aarde.

Ik spreek namens het rijk der engelen en lichtwezens en vertel jullie dat wij voor jullie klaarstaan en jullie helpen.

Dit was Kryon.

Copyright © 2010-2011 Natascha Lossie, http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.