Kryon: Over de verandering der tijden. Oude patronen worden verwijderd en nieuwe energie wordt gestuurd. /door Sabine Sangitar

Kryon: Over de verandering der tijden. Oude patronen worden verwijderd en nieuwe energie wordt gestuurd.

Doorgegeven via Sabine Sangitar/ 2 februari 2011
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jezus: Steun de mensen die in liefde voor hun vrijheid strijden.

Ik Ben Ma’Ha’Lias. Ik groet ieder van jullie met het hoogvibrerende geluid van OMAR TA SATT.

De wijze Raad heeft mij gevraagd om vandaag de boodschap via Sangitar te brengen. Ik vind het altijd plezierig en een eer om bij jullie te zijn. Tijdens de boodschap stroomt mijn energie naar jullie toe en raakt jullie in je ziel. Als wij elkaar aanraken ontstaat er een veld van dragende liefde en kracht.

Tegelijkertijd werd er besloten dat Kryon en zijn gevolg de magnetische energie laten stromen. In deze tijd vol gebeurtenissen is het erg belangrijk om steeds weer deze golven van magnetische energie in je op te nemen. Hij is zeer krachtig en werkt in je ziel, in al je aspecten en verheft je, bevrijdt je van patronen die je niet langer dienen en biedt je de mogelijkheid om jezelf opnieuw te structureren op het mentale niveau en te schikken naar de energieën. Die energieën circuleren op het moment erg snel. Je kunt dit zien aan de grote veranderingen die er nu op aarde gebeuren.
Maar voordat Ma’Ha’Lias verdergaat zegt hij je: Sta jezelf toe om geraakt te worden in je ziel. De energieën van Ma’Ha’Lias, Kryon en zijn gevolg arriveren en gaan diep. Het is deze energie van liefde, van de nieuwe tijd, die je bevrijdt van de patronen die jou niet langer dienen. Open dus de deuren van je hart, je ziel, je cellen vol liefde en voel hoe dichtbij wij zijn, net alsof wij midden in de kamer met jullie zijn om je aan te raken.

Heb plezier in die momenten, want het zijn momenten van de bijeenkomst van mensen die zich bewust zijn van hun goddelijkheid of die zitten in het spirituele proces van ontwikkeling van hun bewustzijn.

Mensen die ervoor klaar zijn en moedig genoeg om patronen op te lossen op mentaal niveau. Mensen die er klaar voor zijn om er deelgenoot van te zijn als door pure en nieuwe gedachten de verandering plaatsvindt. Veel mensen wachten vol ongeduld op het einde der tijd. Wat de spirituele wereld jullie steeds weer heeft doorgegeven over wat er gaat gebeuren tijdens ascensie is: Dit is de laatste fase van ascensie. Maar de verandering van de tijden begon lang geleden en jullie zitten er middenin. Als je echter je blik steeds richt op het einde van de tijd, vergeet je waarom je hier juist bent: om te dienen en te werken met je licht.

Adem de magnetische energie van Kryon in jezelf en laat jezelf tegelijkertijd raken door de energie van

Ma’Ha’Lias. Er gebeurt nu zoveel op jullie planeet. Sinds de poorten van Lentos zijn geopend en het Prosono licht is vrijgekomen, kwam de energie van Shan’Shija op aarde en mensen op aarde voelen de innerlijke drang naar vrijheid.

Kijk wat er gebeurt op plaatsen op aarde waar de Elena energie zich uitspreidt. Kijk naar Egypte. Zie hoe miljoenen mensen opstaan en niet meer bereid zijn om zich te laten onderdrukken want de tijd van de heersers die hele naties onderdrukken zal nu ineen storten en een nieuwe tijd en een nieuwe weg zullen ontstaan.

Maar ook jij moet patronen in jezelf oplossen en een smalle weg opgaan. Wat heb je aan patronen als die je niet langer dienen? Ma’Ha’Lias vraagt je steeds weer en roept je op: Wat heb je aan patronen die je verbieden om naar buiten te stappen en te doen waarvoor je geboren bent, waarvoor je hier bent? Wat houdt je tegen? Welke angsten, welke zorgen? Wat houdt je tegen om in actie te komen? Rebelleer tegen je patronen, net zoals veel mensen nu doen tegen onbuigzame patronen van buitenaf.

Het systeem op aarde zal zich niet kunnen handhaven. Het is star en heeft tijd nodig om voorgoed te verdwijnen.

Ook in jou ontwikkelen patronen die jou niet dienen zich steeds weer. Ma’Ha’Lias spreekt direct tegen je ziel, niet tegen je brein. Hij fluistert tegen je: Begin te voelen hoe waardevol je bent. Alle patronen werden bij jou ingebracht door andere mensen. Achter hen is angst. Stap eruit, ga door de poort van de vrijheid en word wie je altijd bent geweest – een goddelijk mens op aarde met al zijn mogelijkheden.

Zie de veranderingen buiten jou. Observeer de gebeurtenissen en verwelkom de veranderingen in jezelf.

Nu is het de tijd van veranderingen. Ma’Ha’Lias zal naast jullie staan en je helpen om kristallijnen structuren te verplaatsen die jullie mij in goed vertrouwen geven. Jouw ziet voelt geen angsten, het is je geest die je dit toefluistert. Dus ga diep naar binnen naar de intentie. Voel wat er achter deze patronen steekt, achter deze angsten, achter je zorgen. Voel wat er zou kunnen gebeuren als je in actie komt en je licht laat zien. Er blijven maar drie dingen over: De vrijheid, de liefde en de verandering.

Miljoenen mensen rebelleren tegen een systeem en evenzo is het nu tijd om te rebelleren tegen deze collectieve gedachtepatronen die jullie nog steeds vaak zoveel angst bezorgen in je dagelijks leven.

Als je dat in jezelf bespeurt zullen wij op twee niveaus werken: op het eerste zal Ma’Ha’Lias de patronen verwijderen waarvoor je klaar bent om die aan mij te geven. Op het andere zal Kryon de magnetische energie laten stromen want waar patronen worden opgelost kan soms een leegte ontstaan. Daarom hebben wij besloten om direct magnetische energie te sturen.

Dit begint nu met een diepe ademhaling vol liefde en je zult voelen hoe dun de sluiers zijn, met name

Ma’Ha’Lias, die zo gek is op de mensen en jou als een vriend ziet, is merkbaar aanwezig in deze kamer.

Laten wij dus beginnen dit voor jou te doen. Noem je originele naam en zoek in jezelf of je bereid bent om mij die patronen te geven die je niet langer meer dienen. Vertrouw mij, want ik ben dichterbij dan je denkt. Ik ken je veel beter dan je ooit zult weten. Ik houd meer van je dan je ooit zult voelen. Jij bent nog in de dualiteit, ook al staat die steeds meer op instorten. Zo beginnen wij met de verwijdering van de structuur en laten tegelijkertijd de liefdesenergie stromen.

De Eleua energie is op aarde aangekomen met heel veel veranderingen en oorzaken. Met name op plaatsen waar de mensen worden onderdrukt komt die energie vrij. De uiterlijke structuren kunnen zichzelf niet langer handhaven.

Heersers die hele naties onderdrukken zullen niet in staat zijn om zich te handhaven. Veel kinderen kunnen zich niet meer vinden in het schoolsysteem. Veel mensen zijn ongelukkig in hun werk. Zij voelen een roep van binnen. Veel doktoren zullen ook hun visie veranderen want tegen vele mensen die een dokter bezoeken zal worden gezegd dat zij gezond zijn ook al hebben zij behoorlijke symptomen.

Hier zullen de nieuwe dokters de hand in hebben. Alles zal veranderen. Kijk naar wat er gebeurt. Jij bent betrokken bij de gebeurtenissen, maar jij hoort de boodschap van de spirituele wereld en jij hebt de mogelijkheid om met die nieuwe energie een beslissing te nemen. Waar sta jij en wat wil jij en hoe wil je te werk gaan? Ga nog eens diep in jezelf en vraag het jezelf, vraag het je ziel, want die is het meest levende deel in jezelf. Hoe wil je te werk gaan?

Als je nog dieper in jezelf gaat, kun je de magnetische energie voelen en voel dan wat het zal bewegen als je zou doen wat je zou willen doen met al jouw mogelijkheden. Misschien heb je soms een gevoel dat je daarvoor niet voldoende kracht hebt. Ma’Ha’Lias zegt je dat het toewijding en moed vergt om uitdagingen aan te gaan en nieuwe paden te bewandelen. Daarna opent zich de deur naar kracht.

Wij observeren de planeet van dichtbij en zijn in staat om te zien wat de Eleua energie teweeg bracht en wat die nog verder zal veroorzaken. Dit zijn de belangrijke veranderingen. Veel mensen op aarde voelen dit heel goed. Zij volgen hun impuls. Volgen jullie ook je impuls en laat andere mensen je niet iets vertellen dat pijn doet in je ziel. Er zijn woorden als: Dat is onmogelijk. Dat kun jij niet. Dat moet je niet doen. Wat zullen de mensen wel niet denken en zeggen? Al deze woorden dienen jou niet. Als vrije geest draag jij de beslissing maar ook ver verantwoording om van binnen in actie te komen, te luisteren naar je ziel en naast anderen te staan en ze te dienen op hun pad van verandering.

Wij, Arcturianen, maar Maris in het bijzonder, wij staan naast jullie en dienen jullie met de totale energie, met onze volledige toewijding, met de vreugde, met het vertrouwen en met de kennis. Hoor de woorden met de kennis over wat er gebeurt. Laat jezelf dus omarmen en aanraken. Voel de diepe liefde die naar jullie toe is gebracht want die is onmetelijk.

AN’ANASHA.

Ik Ben wie Ik Ben. Ik ben wie ik altijd ben geweest. Ik Ben wie ik altijd zal zijn. Ik Ben Jezus. Ik spreek tegen jou, mijn geliefd menselijk wezen. Ik omhels je met mijn energie van verlossing en vraag je om de mensen te steunen die zo dapper zijn om op te staan en in liefde te vechten voor hun vrijheid.

Gedenk ze in je gebeden. Als hoog kanaal, stuur ze kristallen van de goddelijke Realiteit en de Eleua energie. Deze regio is flink spiritueel. De Eleua energie heeft zichzelf daar genesteld en een groot collectief kwam tot leven met het Prosonodo licht toen de poorten van Lentos werden geopend. Steun dit proces met je liefde en met de spirituele bewustzijn want deze gebeurtenissen zullen gevolgen hebben voor jullie planeet.

Dit is het begin. De systemen zullen zichzelf niet overeind kunnen houden en gaan ineenstorten. Iets totaal nieuws zal zich aandienen.

Het is zoals Ma’Ha’Lias zei: Houd je blik niet teveel gericht op de laatste weken of maanden van de ascensie maar verleg je focus naar de huidige gebeurtenissen. De tijden veranderen met iedere ademhaling.

Ik houd zo onmetelijk van jullie en de liefde stroomt en verbindt ons op zoveel verschillende niveaus.

Als je ademt, weet dan dat je mijn energie inademt.

En zo is het.

A NI O’HEVED O’DRACH.

AN’ANASHA.