Kryon: Reiniging van het Lichtlichaam van energieën van het afgelopen jaar. / door Sabine Sangitar

Kryon:Reiniging van het Lichtlichaam van energieën van het afgelopen jaar. 

Melek Metatron: Het komende jaar – het jaar van het Weten en van de Grote Veranderingen.

Sabine Sangitar / 4 januari 2006.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. En ik begroet jullie met de woorden OMAR TA SATT.

De velden van de dimensies openen zich en de energie van Kryon en de energie van de Hoge Raad zijn merkbaar. Wij gieten de energie en het Licht van Liefde over jullie uit en beroeren daarmee jullie zielen.

Er wordt onmetelijk van jullie gehouden, open je harten voor deze Boodschappen van Kryon. Laat je verstand terzijde en voel op deze ogenblikken de tegenwoordigheid van God, de energie en de liefde die jullie zielen beroeren en jullie laten erkennen wie jullie zijn.

In jullie tijdrekening is er een nieuw jaar met magnetische energie begonnen, het magnetische liefdesjaar. En velen van jullie zijn dit nieuwe jaar met voornemens voor jezelf begonnen. Kryon vraagt jullie op het vorige jaar terug te blikken want elke gedachte en elk gevoel dat in jullie zit, en in jullie zat, heeft in jullie lichtlichaam gezeten en kan, voor zover het jullie niet meer ten dienste staat getransformeerd worden.

Juist op deze ogenblikken wordt er een morfogenetisch veld om jullie heen geplaatst dat het jullie mogelijk maakt om de werkelijkheid van de Ik-Ben-tegenwoordigheid duidelijk te zien. Het morfogenetische veld maakt dat de hogere lichtstructuren die zich als een dichte massa kunnen voordoen, zich uit jullie lichtlichamen kunnen verwijderen. Daaronder bevinden zich collectieve gedachten en negatieve gevoelens. En voordat Kryon jullie vraagt om terug te kijken vraag ik jullie om dit morfogenetische veld van hoge energie waar te nemen. Dit is mogelijk als jullie innerlijk de volgende woorden uitspreken:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh. So’ham.

Ga nu diep bij jezelf naar binnen. Duik in de energie van je ziel en begin met de reis. Het is een reis die in jullie plaatsvindt. Laat het vorige jaar aan je voorbijtrekken. Steeds als er iets in je leven is gebeurd, wat je niet beviel, waar wensen niet vervuld werden, waar je de hoop hebt opgegeven, waar twijfel was of gevoelens van woede: zie hen in je en neem hen als energie waar. Schat hen niet in maar neem hen gewoon waar. Hiervoor geeft Kryon je wat tijd. Begin met de reis. Wees open en eerlijk tegen jezelf en laat jezelf in de diepte van je ziel kijken, in het diepste deel. Als je in het bewustzijn van je ziel bent zal er een wonder gebeuren want de grote Heer der Heerscharen Melek Metatron zal al die structuren, die dichte massa, uit jullie lichtlichaam verwijderen zo gauw jullie daartoe bereid zijn. Het is een zeer belangrijk proces want alleen met een rein, helder lichtlichaam kunnen jullie de nieuwe magnetische energieën volledig in je opnemen.

Als je daarvoor klaar bent roep dan met alle kracht in je ziel Melek Metaron aan met de woorden: Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai `Tsebayoth.

Voer een korte innerlijke dialoog met Melek Metatron . Vertel hem dat klaar bent voor de grote transformatie en geef je dan aan Melek Metatron over.

Jij bent wie jij bent. Word je dit bewust. Met welke voornemens ben jij het nieuwe jaar ingegaan? Wat verwacht je ervan? Wat bevatten die voornemens die je gemaakt hebt? Heb je daar grote wilskracht voor nodig? Controleer jouw voornemens want als je voornemens gemaakt hebt waarvoor je grote kracht nodig hebt zijn het meestal voornemens die uit de dualiteit voortkomen.

Kryon zal je zeggen welk voornemen je voor het komende jaar zou moeten maken: Jij bent het grootste en het hoogste der Goddelijke mensen op Aarde.

Pak het voornemen om jezelf Goddelijk te ervaren met alle macht en kracht op. Neem het voornemen om je niet met de collectieve gedachten te verbinden. Stuur jouw Godskracht en Godsliefde daarheen. Laat toe dat je ziel jou impulsen stuurt die jou laten zien wat de waarheid en de werkelijkheid voor jou betekenen want de veranderingen die eraan komen zijn heel groot. Niemand kan zich daaraan onttrekken.
Dit jaar is het jaar van de grootste veranderingen die de planeet ooit heeftervaren. Word je bewust van de liefde voor jezelf. Let op de volkomen Goddelijke uitdrukking op Aarde die jij belichaamt.

Want elk van jullie wordt momenteel gebruikt. Het beeld voegt zich naar volkomenheid.

De planeet wordt teruggetrokken in de magnetische Goddelijke banen, in het gedachtenveld van God. Als jullie het toelaten wordt het een jaar van verandering, van liefde, van herdefiniëring en van ontwaken. Grote opwaarderingsenergieën zullen de planten verheffen en de lichtlichamen in de richting der werkelijkheid en van de magnetische energie uitbreiden. Jullie zijn een deel van de gebeurtenissen. Wij zullen alles doen om jullie te ondersteunen als wij de intentie van liefde en kracht in jullie lichtlichaam herkennen.

Maar voor alles de liefde voor jullie zelf.

Stel je het morfogenetische veld dat boven jullie zweeft met je innerlijke ogen voor.

Misschien kunnen jullie herkennen dat in dit morfogenetische veld spiraalvormige lichten voorhanden zijn.

Vraag nu je ziel om zich met deze lichten te verenigen en laat nu deze hoge lichten zich aan jullie aankondigen. Als jullie het kunnen zien, zie dan hoe deze lichten dansen en zich vol vreugde bewegen.

Jullie hebben in het afgelopen jaar vele boodschappen over liefde en over de ascensie doorgekregen. Het komende jaar zal, gedragen door deze boodschappen en deze liefde, het jaar van het Weten zijn. Er zullen boodschappen doorgegeven worden die nog nooit aan iemand doorgegeven zijn.Want eerst moet het fundament, het fundament van de liefde gelegd worden en moet de magnetische energie die zich uitgebreid heeft, verankerd worden. Verder bouwend op deze liefde zullen jullie in de komende tijd de boodschappen van het Weten doorkrijgen.

Het is het jaar van de pioniers en de lichtwerkers. Het is het jaar van de mensen die licht in zich dragen en met vereende krachten alle anderen dienstbaar terzijde staan die beginnen te ontwaken en de werkelijkheid gaan zien. Alles wat op jullie afkomt, zal voor jullie licht, eenvoudig en zwevend aanvoelen want de dichtheid van de materie zal steeds verder oplossen en jullie zullen je op die manier ook altijd in de werkelijkheid, in de nieuwe magnetische energie, bewegen.

Als het voor jullie goed is neem je dan voor om je uit te breiden, van jezelf te houden en jezelf als goddelijk te ervaren.

Als Kryon zegt dat niets meer zal zijn zoals het was dan zullen jullie misschien vragen:

“Hoe zal het dan zijn?” Het zal anders zijn. Het zal voor jullie mooier zijn want de werkelijkheid komt binnen en de dualiteit begint op te lossen.

En hoe zou men het nieuwe jaar beter kunnen beginnen dan met de zegen van de grote Heer Melek Metatron die door de Velden der Dimensies de zegeningsdruppels over jullie gereinigde en van structuren bevrijde, zeer gevoelige lichtlichamen, zal uitspreiden.

Zo zullen jullie als de zegeningsdruppels jullie bereiken iets voelen wat jullie misschien nog nooit gevoeld hebben omdat jullie lichtlichamen fris en van vele structuren bevrijd zijn.

En nu vraagt Kryon jullie: Zet jezelf in de ruimte en breid je lichtlichaam nog eenmaal uit. Verwacht zonder woorden de zegeningsdruppels van de Heer. En Kryon zegt: Jullie zullen ontzet zijn; jullie zullen zeer ontzet zijn als alles waar wordt dat toentertijd geprofeteerd werd. Want soms hebben jullie misschien twijfel. Maak het komende jaar tot jullie mooiste jaar, het jaar van het ontwaken van jullie Goddelijke Zelf.

AN’ANASHA. (dank je wel)