Kryon: Stabilisatie van het Eerste Aspect – Energieoverdracht van kristallen. / via Sabine Sangitar

Kryon: Stabilisatie van het Eerste Aspect – Energieoverdracht van kristallen.

Doorgegeven via Sabine Sangitar / 7 oktober 2009.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT.

Kryon, jullie vriend en metgezel spreidt de onmetelijke liefde over jullie heen.

De boodschappen van Kryon dringen door tot het diepst van je ziel als jullie jezelf openen. Geef jezelf aan de energieën van de nieuwe tijd, aan de energieën van onmetelijke liefde.

Jullie zijn vandaag samengekomen voor een viering. In jullie NU is het nu het uur van de Goddelijke Realiteit. De energie breidt jullie uit en als een wezen tegen jullie spreekt opent de sluier zich en verbindt deze onmetelijke liefde zich met een kracht en een schijnsel dat onmetelijk is en toch zeer persoonlijk. Al heel lang is er een liefdesband tussen jullie en Kryon en zit Kryon diep in jullie verankerd.

De spirituele wereld zal het uur van de Goddelijke Realiteit gebruiken om jullie kristallijnen energieën te sturen. Jullie hebben een ceremonie gehouden van liefde en vrede. Veel is er daardoor veranderd, niet alleen bij jullie zelf, in jullie zielen, maar bij elk mens en bij Lady Gaia. Wij zullen het uur van de Goddelijke Realiteit gebruiken om deze energieën weer op te bouwen, hen nog wat meer uit te breiden en te stabiliseren zodat jullie kunnen gaan naar de diepe innerlijke vrede en vreugde die jullie in je dragen.

Als jullie dat doen is er een viering van vreugde, want jullie zijn de boodschappers van God, de tempeliers, de genezers, de tovenaars. Jullie zijn wat jullie zijn. Jullie zijn meer dan alleen maar een mens en op sommige momenten hebben jullie dat ook zelf in de gaten, zien jullie goddelijke macht en ook jullie opdracht, jullie talenten en jullie werk op Aarde. Alles stroomt samen, alles werkt samen.

Met elke ademhaling wordt de energie daardoor sterker en sterker. Hoor dus de woorden van Kryon, verzink diep in je ziel en voel je goddelijk Zelf door op de voor jou juiste manier te ademen, alle chakra’s te verenigen en de helderheid in jezelf te laten toenemen door in diepe intentie te gaan en je originele naam uit te spreken. Als vanzelf opent jullie Alfa-chakra zich en die hoge energie richt zich op de Goddelijke Realiteit. Jullie ziel wordt diepgaand aangeraakt en al jullie aspecten die al zijn ontwaakt bewegen zich.

Zij schijnen en sturen jullie impulsen.

De grote lichten zijn aangekomen en dus gaan wij naar jullie eerste, levensbeschermende aspect en via onze straal van licht sturen wij jullie het Kristal, de energie van DON’ADAS (gratie). Omdat jullie eerste levensbeschermende aspect zeer belangrijk is voor jullie en je lichtlichaamssymptomen sturen wij jullie met alle onmeetbare liefde de kracht van ons wezen de energie van ARIS (gronding). Wij laten de energie van PRADA (kracht) en de energie van HAR’ATORA (harmonie) in jullie stromen.

Luister naar de woorden van Kryon: Als dit aspect is gestabiliseerd en in balans gebracht is het gevolg daarvan dat jullie je blij voelen en je goddelijke kracht en jullie mogelijkheden steeds meer kunnen bespeuren.

Kryon vraagt jullie: Voel de diepte van jullie geluiden. Voel je originele naam en je diepe verbinding met je kosmische ouders. Steeds begeleiden wij jullie naar de diepte van het Zelf zodat jullie je goddelijkheid kunnen herkennen. Als jullie die herkennen in zijn grootsheid zal er veel veranderen en makkelijker worden in jullie leven want het leven zal zich realiseren dat jullie zijn ontwaakt en dat heeft een belangrijk effect op alle situaties in jullie dagelijks leven. Voor nu, met jullie hoge bewustzijn, is het belangrijk dat jullie je realiseren dat: Alles mogelijk is. Zelfs als de dualiteit jullie iets anders wil vertellen voelen jullie diep in je ziel dat jullie sterker zijn want jullie dragen hoge energie met je mee. Sta jezelf RUNA (overvloed) toe in alle facetten van het leven en daarom zullen wij die energie bij jullie laten instromen.

Als jullie jezelf hebben gerealiseerd wie jullie zijn, als het leven weet dat jullie zijn ontwaakt zal de dualiteit jullie geen angst meer aanjagen. Wat de dualiteit jullie ook op vele manieren mag voorschotelen, jullie zullen weten en voelen: Jullie zijn sterker want jullie zijnde dragers van licht. Daardoor is het ook mogelijk, met jullie goddelijk licht en de kracht van God in je, sterker te zijn dan de dualiteit. Dus kunnen jullie ook al jullie situaties veranderen.

Als jullie besluiten om dit te doen zal dit meer dan ooit, snel gebeuren. Kryon vraagt jullie nu – ieder van jullie – met diepe, diepe intentie te vragen om een Kristal van de Goddelijke Realiteit. Dit Kristal met deze energie zal in jullie stromen.

Wij hebben het met jullie vaak over vrijheid, want die is heel belangrijk. Herken de kracht van jullie goddelijke macht en jullie zullen vrijheid herkennen. Jullie zielen voelen de beklemming van de dualiteit al heel lang. Word dus vrij in jullie gedachten en beperk jezelf niet. Word vrij in jullie gevoelens en beperk je daarin ook niet en vertrouw erop dat alles wat er gebeurt een diepe betekenis voor jullie heeft.

Adem ANA (licht) in en heb vertrouwen in de woorden van Kryon: De woorden en boodschappen van de spirituele wereld zijn vaak om te glimlachen maar de verandering is zo groots, bewustzijn verhoogt zich en de energieën verhogen zich. De dag zal dus komen waarop er naar de dualiteit geglimlacht zal worden.

Voel de ontwaakte aspecten in jezelf en voel de vibraties en de verbinding. Jullie hebbende hoge energieën in je opgenomen, de woorden van Kryon en de boodschappen van onmetelijke liefde. Laat ons nu deze woorden samen uitspreken:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham.

AN’ANASHA.

Kryon.