Kryon: Symptomen van het Lichtlichaam / door Sabine Sangita

Kryon: Symptomen van het Lichtlichaam

Sabine Sangitar / 4 juni 2008
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Onderwerpen: Lichtlichaam-symptomen. De veranderingen in de huidige tijd. Jullie zij hier om je te realiseren wie jullie zijn.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet jullie met de woorden: 

De Derde Taal, de woorden OMAR TA SATT zijn omgeven door een bepaalde energiefrequentie die meer betekent dan jullie kunnen begrijpen. Elke letter is geladen met de frequentie van de nieuwe tijd. Door de onmetelijke liefde van Kryon is het magnetische veld groter geworden en kan het zich manifesteren op Aarde.
Dit gebeurt momenteel met zeer sterke golven en omdat de mensen niet weten wat er gaande is reageren zij hierop met angst en trekken zij zich terug. Maar jullie, mijn geliefde lichtwerkers, zijn voorbereid op de veranderingen van energieën. Jullie zijn er klaar voor om de liefdesenergie met een geopend hart te ontvangen. Het magnetische veld breidt zich uit. Een lichtdans ontwikkelt zich rondom de planeet en Gaia ademt de Goddelijke Realiteit in zich met haar bewustzijn.

Er vinden ondergronds grote, massieve gebeurtenissen plaats, schoningsprocessen die de hele planeet betreffen. De vele veranderingen die wij aankondigden beginnen te werken met de energie van de nieuwe tijd.

De ascensiegolf wordt uitgedragen in een bepaald ritme. Er zal een tijd komen waarin God zelf het ritme zal veranderen met zijn adem en er een verandering zal plaatsvinden, en jullie kunnen daaraan meedoen.

De planetaire verbindingen zijn gelegd, zij gaan dieper en dieper. Het magnetische liefdesveld breidt zich steeds verder uit en laat de magnetische energie op Aarde aankomen. Dit betekent: Laat er licht zijn. Laat er licht zijn op Aarde, laat er licht in jullie zijn. Lady Gaia wordt opnieuw geboren. Overal op Aarde transformatie. Jullie hebben grote voordelen door geïnformeerd te zijn over wat er tijdens de veranderingen gebeurt. Jullie hebben de mogelijkheid om de energieën op te slaan omdat jullie die beslissing hebben genomen met de intentie van liefde.

Er wordt onmetelijk van jullie gehouden want wij hebben jullie de komende tijd nodig als vuurtorens.

Er wordt zoveel van jullie gehouden. Kryon zal magnetische energie naar jullie sturen. Die is verrijkt met verschillende energieën die goed zijn voor jullie lichtlichaam en hij bevrijdt jullie van de symptomen die jullie voelen in deze tijd van de grote veranderingen.

Zo is het gewoon. Wij hebben jullie dit altijd voorspeld. Deze symptomen laten zien hoeveel er verandert.

Het zijn meestal symptomen als vermoeidheid, uit balans zijn, duizeligheid, allergieën, hoofdpijn en rugproblemen. Grond jezelf wanneer je maar kunt en absorbeer de magnetische energie wanneer je maar kunt. Dat zijn de belangrijkste voorbereidingen voor de komende tijd. De magnetische energie komt eraan en hoe meer jullie daarvan in je opnemen hoe verder jullie expanderen en de magnetische energie in je cellen laten stromen.

Kryon vraagt jullie: Adem op een ritme dat goed voor je is. Adem liefde heel diep in. Verzink in jezelf en breid jezelf uit.

Roep alle chakra’s samen en er ontstaat een grote zon. Met elke ademtocht breidt deze zon zich in jullie uit en als vanzelf openen al jullie kanalen zich en ook jullie Alfa en Omegachakra’s. Leg je handen op je benen met de handpalmen omhoog. De magnetische energie van Kryon, het grote licht, begint te stromen.

De veranderingen, hoe zij zich ook vertonen, met alle symptomen die zich kunnen voordoen, de angst die zich onder mensen verspreidt, de paniek die opkomt, zijn uiteindelijk goede dingen want de planeet beweegt zich vooruit naar de goddelijke Realiteit. Als de ascensie heeft plaatsgevonden zal het een paradijs op Aarde zijn. Voel hoe de magnetische energie jullie in het diepste deel van je ziel raakt. Als jullie je originele naam kennen, spreek die dan in gedachten uit. Voel hoe de energie aankomt, hoe je cellen worden aangeraakt, jullie zenuwstelsel, je lichaam, je ziel. Het lichtlichaam.

Er is onlangs zoveel op jullie planeet gebeurd en zoveel mensen dragen verdriet en pijn met zich mee omdat zij hun huizen en hun geliefden zijn verloren. Voel sympathie voor hen en stuur alle mensen onvoorwaardelijke liefde toe, zoveel als je kunt.

Fenomenen scheppen mysteries onder wetenschappers maar niemand kan de veranderingen nog ontkennen. Zelfs degenen die nog het diepst slapen zullen zich realiseren dat deze veranderingen iets betekenen.

Zij horen bij iets hogers. Voel de onmetelijke liefde die magnetische liefdesenergie in zich draagt. Het is alsof die jullie toefluistert: Realiseer je wie jullie zijn. Voel de tekenen van de tijd en voel de goddelijke macht in jullie, grote lichten op Aarde. Jullie zijn hier om iets tot stand te brengen.

Jullie zijn hier om de mensen behulpzaam terzijde te staan. Jullie zijn hier omdat jullie werden uitgekozen om deel te nemen aan de grote gebeurtenis die zal plaatsvinden. Jullie zijn hier om te realiseren wie jullie zijn. Jullie zijn hier om jezelf als goddelijk te ervaren. Jullie zijn hier om de waarheid in de dualiteit te herkennen. Jullie zijn hier om de Goddelijke Realiteit in te leiden. Jullie zijn de dragers van de nieuwe energie. Jullie zijn hier om licht te verspreiden. Jullie zijn hier om de mensen moed in te spreken, hen sterker te maken. En bovenal zijn jullie hier omdat jullie een zijn met Lady Gaia als deel van haar. Jullie zijn hier om Lady Gaia te vergezellen bij haar proces van ontwaken. Jullie zijn hier om de twijfels weg te nemen en om de sluier van realisatie die de magnetische energie van de nieuwe tijd in zich draagt in je op te nemen.

Jullie zijn hier om de sluier van vergetelheid op te heffen. Jullie zijn niet hier om te lijden. Jullie zijn hier om je te realiseren dat het lijden voorbij is. Jullie zijn hier om te weten dat jullie alle geschenken die wij jullie brengen mogen aannemen. En jullie zijn hier om wonderen te verrichten.

De keus is aan jullie. Jullie kunnen in de dualiteit alle soorten dingen kiezen. Kies altijd het goede en het ware. Voel de magnetische liefdesenergie. Als Gods adem zo over jullie heen gaat stromen zullen de dansende lichten en de lichtfonteinen jullie in je ziel raken. Laat Lady Gaia daaraan meedoen. Verbind jezelf diep met het bewustzijn van Lady Gaia.

Jullie zijn nu de boodschappers van God. Stuur de woorden van Kryon naar Lady Gaia als hij jullie zegt: Heb geen angst, laat er licht op Aarde zijn, laat er licht in jullie zijn.

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’ham.

Over een moment, als Gods adem jullie aanraakt, zullen jullie ook Lady Gaia in je opnemen. Wij zullen de magnetische energie nu terugtrekken. Lichtfonteinen, Gods adem, de druppels van zegeningen zullen jullie raken. Sta op.

De lichten van het universum pauzeren even als de lichtfonteinen, de adem van God, over hen wordt uitgestrooid. Kryon heeft het gehad over de lichamelijke symptomen. Ik wil daar nog aan toevoegen dat het momenteel tot grote stemmingswisselingen en lusteloosheid gepaard gaande met angst kan leiden. Ik vraag jullie juist in deze tijden: Realiseer je wie jullie zijn. Laat geen twijfel ontstaan in jullie intentie om lichtdrager te zijn in de nieuwe tijd. Elk symptoom, hoe onplezierig ook, laat jullie zien dat jullie je verder ontwikkelen. Zo gaat het in de dualiteit. Jullie zijn dragers van het licht.

Kryon, die zo onmetelijk van jullie houdt, eindigt nu deze boodschap met de woorden:

Realiseer je, realiseer je, realiseer je.

A ni o’heved o’drach.

AN’ANASHA.