Kryon: Terugblik op het jaar 2013. Energie-overdracht voor Lady Gaia. / door Sabine Sangitar

Kryon: Terugblik op het jaar 2013. Energie-overdracht voor Lady Gaia.

Doorgegeven via Sabine Sangitar /2 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Kryon. Ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT

Groepen engelen zijn hier bijeen gekomen en zitten nu tussen jullie. Zij kwamen aangesneld om jullie te voelen, het elixer van liefde te brengen, jullie aan te raken en een lied voor jullie te zingen met de hoogste geluiden van de goddelijke Realiteit. Zij houden ervan om in de diepte van je ziel te duiken om je op een persoonlijke manier te raken.

Voor jullie nadert het jaar zijn einde. Kryon heeft jullie gezegd: Het is een jaar van conflicten, een jaar van inspanning – zowel aan de buitenkant als binnenin je. Voor velen waren er moeilijkheden van energetische orde. Laat Kryon nu energetische woorden brengen. Alles hebben jullie doorleefd sinds jullie zo moedig besloten om te reizen naar de dualiteit. Jullie waren zo dapper, een liefdeslicht. Jullie hebben alles doorleefd, jullie hebben de zwaarte van een lichaam geaccepteerd, vele incarnaties geleefd en hebben gevochten voor het licht. Jullie zijn door het dal van de duisternis gegaan om het met je licht te verlichten. Jullie hebben geleefd, liefgehad, jullie hebben geleden op vele manieren. En nu zitten jullie hier in je stoel, in deze incarnatie, in deze tijd.

Ik spreek nu tegen jullie goddelijk licht. Ik spreek tegen jullie zielen. Ik spreek niet tegen je brein. Ik raak je goddelijk licht in de diepste diepte, op een niveau dat jou optilt en je uitbreidt. Waar ben je bang voor als je alles al hebt meegemaakt? Het is niet het licht dat je bang maakt maar de dualiteit en de ketenen die je draagt omdat je dat jezelf hebt opgelegd omdat je grenzen stelt voor jezelf omdat jouw brein je daarvan tracht te overtuigen.

Maar ik praat tegen je goddelijke kern. Ik praat tegen je ziel. Nu is het tijd om de ketenen te verbreken, een nieuwe dag tegemoet te gaan en een nieuwe morgen te ervaren – vol licht en magie, vol verrukking, zonder zorgen en zonder angst – om je leven als lichtwerker te ordenen op een manier die goed voor je is.

Niets bedreigt je in de goddelijke Realiteit en dit alleen telt, want het zijn woorden van waarheid. Je ziel voelt dat dit dragende woorden zijn. Dus vraag ik jullie: Zijn jullie er nu klaar voor om al je boeien los te gooien die je weerhouden om een leven te leiden zoals je goddelijke kern tegen je fluistert en zoals het goddelijk licht in jou je toont?

Wil je een leven hebben dat vol zit met magie, wonderen, schoonheid, vreugde, gezondheid, overvloed en menselijke liefde? Wil je jezelf opnieuw geboren laten worden ver weg van het dagelijkse leven van de dualiteit dat zo vol zorgen zit? Bevrijd jezelf van de angsten waarmee je jezelf hebt geketend. Als je dat wilt heb je nu de mogelijkheid om dat voor eens en voor altijd te doen !

Kryon vraagt jullie om in je diepste intentie te gaan, in je ziel en te zoeken naar je goddelijke kern.

Conflict betekent kwelling. Aan de ene kant weten wie jij van binnen bent, om te weten wat het is om bewust te worden en te scheppen – aan de andere kant zijn er de twijfels, de dualiteit.

Adem het licht van de liefde in. Luister naar de woorden van Kryon: De energie van strijd is niet meer nodig. Omdat je in alle incarnaties alles hebt doorleefd hoef je in het hier en nu nergens meer bang voor te zijn. Je ziel fluistert de waarheid tegen jou, met al jouw aspecten. Bevrijd jezelf van alle zelfaangebrachte grenzen want de strijd buiten je wordt steeds groter en de strijd binnenin je droogt op.

Je zult nu voelen hoe een engel jou met zijn zachtheid en vriendelijkheid omvat in de energie van gratie en vervulling van jouw Zelf.

Jouw aspecten beginnen te gloeien en je ziel kan zich ontwikkelen. Wees wie en wat je bent, Als je er klaar voor bent zullen wij je helpen, samen met de grote lichten van de goddelijke Realiteit, om uit alle ketenen te breken en je vrijheid te geven. Jouw handelen en werk zullen beginnen. Leg nu je handen met de handpalmen omhoog op je benen.

Zeg gedag tegen het oude en sta het nieuwe toe om te komen. Sta jezelf toe om de energieën van vrede, van vreugde en magie te voelen. Begin de dag met het wijze gezegde dat het goddelijk licht in jou in staat is om bergen te verzetten. O, geloof mij. Dit jaar is voor veel mensen zeer turbulent geweest. Dat de Aarde zich soms beweegt leidt toch naar geluk. Toch is dit maar het begin want de energieën zullen gaan razen in alle aspecten.

Het is heel belangrijk om je gedachten en je emoties te controleren en naar het goddelijk Licht te kijken en te luisteren naar wat de ziel je vertelt. Keer je af van angst en zorgen. Keer je naar het licht, zorgeloosheid, tevredenheid, en naar de goddelijke Macht. Sta geen grenzen meer toe. Realiseer je dat je een uitverkorene bent. Realiseer je dat je speciale kenmerken hebt. Herken het licht dat al schitterend verenigt met alles wat je ooit bent geweest. Alle energieën verbinden en worden Een. En dat laat een energie vrij die grenzeloos is als jij maar daarin toestemt. Jij bent wie je bent. Verdwenen zijn de tijden van beperkingen, de tijden van actie zijn begonnen en die intentie brandt in je ziel. Jullie zullen je realiseren dat de ochtend je wakker maakt met een glimlach.

Adem nu de energie van de engelen in. Alles wat je verwacht zal zich echt tonen. Verdwenen is de tijd van het wachten. Het is tijd voor actie. Jouw aspecten verenigen zich en jij straalt het licht voor de mensen. Herken dus jouw pracht en je kracht, jouw werk op aarde.

Nu, aan het eind van dit jaar, vragen wij je om al je kanalen te openen en Lady Gaia te vieren, haar de energie te sturen die zij zo nodig heeft. Ga diep in je intentie en verbind jezelf met het bewustzijn van Lady Gaia door te voelen dat je een bent met Al wat is. Vol kracht en energie wend jij je tot Lady Gaia want zij is een deel van jou en Lady Gaia heeft ook tegenstrijdige gevoelens.

Jij bent drager van energieën door jezelf daarvoor beschikbaar te stellen als kanaal. Zo kunnen wij door jou heen nogmaals energieën sturen naar Lady Gaia die vergezeld gaan van geluiden van de goddelijke Realiteit.

Zo hebben jullie lichtwerkers iets van zeer grote waarde gedaan voor Lady Gaia. Zij heeft lichtwerkers zoals jullie nodig. Veel mensen gaan moeilijke tijden tegemoet. Er zullen grote uitbarstingen komen, een grote waardevermindering van geld, landen zullen verdeeld worden, mensen zullen elkaar bevechten.

Door de hoogste autoriteiten zullen er pogingen worden ondernomen om jullie in de dualiteit angst aan te jagen om jullie klein te houden. Er zullen energetische processen zijn die niemand zal begrijpen. Des te belangrijker is het dat jullie in je kracht blijven staan. Als je begrijpt dat je de macht bezit om alles in je goddelijke doel te bereiken kun je alles voor elkaar krijgen. Als je alle geschenken en giften kunt ontvangen kun je ook doorgeven aan een ander. Ieder van jullie is in deze tijd van het hoogste belang.

Luister nogmaals naar de woorden van Kryon: Je goddelijke doel, je ziel spreekt tegen je. Luister naar de woorden en de geluiden van je ziel. Zet je brein opzij en kom in actie. Heb geen angst want je bent vol moed en kracht. Laat de dualiteit je hiervan niet beroven. Ervaar hoe de goddelijke Realiteit zich in jou op Aarde kan ontwikkelen. Sta geen conflict meer toe. Voer je goddelijkheid, je kracht en je macht uit.

Natuurlijk weten wij dat het voor veel mensen vaak moeilijk is om te gaan met de vele energieën die nu over ze heen komen. Maar geloof mij, in een hoekje gaan zitten en huilen zal niet helpen. Wees wie je bent want jullie waren het die in Lemurië al met dit licht hebben gewerkt.

Al je incarnaties heb jij je voorbereid op wat er nu gebeurt. En geloof mij, niet al die voorbereidingen waren gemakkelijk voor je. Je hebt zoveel ervaringen en zoveel energie vergaard om betrokken te zijn bij deze nieuwe tijd, als goddelijk licht. Mensen zullen proberen je van je pad af te halen maar het Christuslicht in jou breidt zich uit en antwoordt met de energie van verlossing. Het is de tijd voor uitvoeren, een tijd voor wonderen maar bovenal een tijd van magie. Herinner je om als je ‘s morgens wakker wordt om de goddelijke Realiteit uit te nodigen om zich in jouw ziel uit te breiden en de dag te beginnen met een glimlach in de zekerheid dat de dragende kracht in jou de wonderen mogelijk maakt.

Laat ons nu samen de woorden Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham uitspreken..

In jullie tijd zullen de poorten van Lentos snel geopend worden. Dat houdt in dat er een nieuwe energiegolf aankomt. Alles verenigd in een energie. Heet die welkom. Er wordt onmetelijk van jullie gehouden.

AN’ANASHA.