Kryon: Transmissies van Vredesenergieën, Vreugde, Veiligheid en Kalmte. / door Sabine Sangitar

Kryon: Transmissies van Vredesenergieën, Vreugde, Veiligheid en Kalmte. Putten uit Gods Adem.

Melek Metatron: De sluiers worden dunner.

Doorgegeven via Sabine Sangitar / 1 september 2010.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik ben Kryon en ik groet eenieder met de woorden OMAR TA SATT. 

Ik groet de groep. Ik groet de lichtwerkers. De engelen zijn samengekomen om deel te nemen aan wat er gebeurt als een groep samenkomt en zichzelf opent voor zichzelf en de liefde en de woorden van Kryon.

Zo zijn de engelen brengers van vrede, vreugde en van veiligheid. Adem het liefdelicht in je en activeer je hartstraal eenvoudig door je intentie. Je bent verenigd met je chakra’s. In deze tijden van grote verwarring en innerlijke conflicten brengen wij wat jullie verdienen. De engelen hebben hun aardstralen geactiveerd en de energieën geprepareerd om die te verenigen met jullie hartstralen en de energieën van vrede, vreugde, zekerheid en ook kalmte in je hart te brengen, in je lichtlichaam, precies zoals dat goed voor je is.

Dit gebeurt er terwijl je geluiden hoort van de goddelijke Realiteit. Dit is een start, een begin van het nu-moment waarin de sluiers heel dun zijn.

Op dit moment zijn de energieën zo duidelijk, en bedekken ze je diep als met dauw en verheffen zij je: Wat je verdient zul je ook krijgen. Alle zorgen vallen van je af. Laat het dus gebeuren terwijl de geluiden van de goddelijke Realiteit veel van jullie delen verbinden. Laat gebeuren wat gebeurt.

Deze energieën die nu naar jullie zijn gebracht zullen worden opgenomen en breiden zich in jullie uit. Wij hebben jullie verteld dat alles gemakkelijker voor jullie zal worden. De reden is dat de goddelijke Almacht, het Prosonodo-licht binnenkomt en de sluiers zo dun zijn geworden dat de engelen veel meer en dieper kunnen werken. Maar natuurlijk ademen jullie ook de energie in van dualiteit en verwijdering.

Wij doen alles om jullie die vrede te brengen, deze vreugde en de zekerheid dat dat jullie visioenen en dromen werkelijkheid worden, want gedachten en beelden scheppen de realiteit in je dagelijks leven.

Terwijl Kryon en zijn lichthelpers het licht in jullie opslaan vraagt Kryon jullie: Durf nu eens een beeld te scheppen met je derde oog. Teken daarin jouw visie, jouw droom van een beter leven, van het leven dat je zou wensen, want beelden scheppen. En ondanks dat veel mensen het niet geloven kun jij je leven scheppen met zulke beelden. Vertrouw. Vertrouw de woorden van Kryon die zo diep in je binnenkomen met hun energie. Met de totale liefde die Kryon met zich meedraagt.

Sluit je ogen en open je derde oog. Zelfs als de mensen je vertellen dat beelden en dagdromen niet ontspringen aan de goddelijke Realiteit, vertrouw de woorden van Kryon. Beelden voor je derde oog, een leven precies zoals jij je dat voorstelt, uitgedrukt in beelden of geschreven met woorden, scheppen grote krachten – speciaal nu in dit grote collectief waarin de energieën zo sterk werken.

Geef jezelf toestemming, geef jezelf echt toestemming en durf je beelden groot te maken en in je leven te laten komen zoals jij dat wilt. Terwijl je dit beeld vormt of het misschien op papier zet, gaan de energieën die jullie gebracht werden nog dieper. Soms zal het zo zijn dat je de energie van de dualiteit inademt, maar je zult die niet meer voelen. Wat je zult voelen is de energie van de goddelijke Realiteit die arriveert. Die zal zich uiten op de manier waarop jij je dat voorstelt, als je dat durft en jezelf bevrijdt van het vooroordeel “misschien gebeurt het niet”. Begin dit plaatje nu te tekenen. Als het mogelijk is doordrenk de tekening met gevoelens van liefde, vreugde en kracht.

Wees je ervan bewust dat je de energie van de goddelijke Realiteit inademt met elke ademtocht in het hier en nu. Deze energie bezit grote krachten. Houd je linkerhand nu boven je derde oog en laat de energie van jouw geschapen beeld in je vingertoppen vloeien. Het gaat vanzelf. Maar wees ervan bewust dat de energie en de kracht van de grote lichtwezens je helpt. Deze energie die nu je vingertoppen zit, zal nu worden geankerd. Het is heel belangrijk dat je daarvoor een plekje in je lichaam uitzoekt en die energie daar met je vingertoppen verankert.

Het kan een handpalm zijn of een chakra, zoek naar een plek die voor jou goed voelt.

Vertrouw er nu op dat die energie daar nu is verankerd. Als je scheiding of verwarring voelt in je dagelijks leven of vol met zorgen zit, raak dan met je vingertoppen de plaats aan waar je die energie hebt verankerd. Allen dit is al genoeg om de beelden en de energie erachter in jou uitbreiden en je op een dusdanige manier naar kracht en vreugde te brengen dat je je dagelijks leven kunt organiseren precies zoals jij dat wilt.

Nu krijgen jullie het tweede geschenk. Gods adem zal over jullie uitgestrooid worden want de sluiers zijn erg dun en de energie hier en nu, in deze groep, is erg krachtig. Leg je handen op je hart en ontvang de parels, de adem van God. Wij weten hoe verdeeld en verward jullie als lichtwerkers in de dualiteit je soms voelen, omdat jullie de andere kant kennen, de kant van de goddelijke Realiteit, als jullie in het verenigde chakra zijn.

Gebruik daarom deze geschenken want zij betekenen veel. Zij zijn een teken van onmetelijke liefde, en ook hier zul je geluiden horen vanuit de goddelijke Realiteit.

Lady Gaia bevrijdt zichzelf van patronen die haar niet langer dienen. Mensen voelen de collectieve energieën,. De mensen zijn verward. Maar met elke ademtocht waarmee je de goddelijke Realitieit binnenhaalt geef je de goddelijke Realiteit aan mensen die dat nodig hebben. De goddelijke Realiteit arriveert en je voelt dat heel diep in je als je in het verenigde chakra zit. Het is erg belangrijk dat je jezelf steeds weer bevrijdt van collectieve energieën door jezelf te schonen en erop te vertrouwen dat je een prachtig persoon bent, het hebt verdiend en het waard bent om te leven op een manier die juist en goed voor je is.

Als je maar even in staat zou zijn om te zien met welke krachtige energie de engelen vandaag hebben gewerkt zou je nooit meer twijfelen.

Al zouden de mensen altijd verward zijn, de waarheid zal zijn weg vinden. De nieuwe energie komt binnen en er zal een moment in de tijd zijn waarop de dualiteit niet meer in staat is zich te handhaven. Met elk woord dat ik tegen jullie zeg, met elk woord dat ik tegen jullie allemaal zeg, doen wij alles op zo’n manier dat jullie de diepe verbinding, de liefde, de goddelijke kern en jezelf in je goddelijkheid, kunnen voelen.

Om af te sluiten wil Kryon jullie vragen: Open alle kanalen met de intentie van liefde en laat de energie van Ashtar Sheran door jou heen naar Lady Gaia stromen – balancerende energieën. Wij gebruiken jullie als kanalen maat tegelijkertijd nemen jullie die energie ook in je op. Laat het gewoon gebeuren. De energiestroom begint nu en misschien kun je jezelf met Lady Gaia verbinden. Alleen al jouw intentie, je liefde en begrip dat je een deel van haar bent, verhogen de energieën van Lady Gaia.

Aldus hebben jullie als groep groots lichtwerk verricht en hiervoor zeggen wij AN’ANASHA.

Velen snappen niet dat speciaal de hogere lichtwerkers zo gevoelig zijn voor de dualiteit maar jullie ademen de energie van de goddelijke Realiteit en van de nieuwe tijd. Er komt een tijd waarop de energie van de dualiteit voor jullie zonder betekenis zal zijn en jullie systemen niet meer kan beïnvloeden. Dat zal het moment zijn waarop jullie zullen leven in gezondheid, overvloed, menselijke liefde, vreugde en vrede met elke ademtocht.

Met elk woord dat Kryon en de hoge wezens jullie toespreken zijn er steeds meer ademhalingen die de goddelijke realiteit in jullie systemen aanbrengen. Zo hebben wij er vandaag het beste van gemaakt. Wij hebben gezien dat de energieën en het collectief zeer hoog zijn en de sluiers erg dun. Zo zijn wij in staat om zeer diep te werken. Er wordt onmetelijk van jullie gehouden

AN’ANASHA.

Ik ben Melek Metatron.

Vanuit de sferen van El’Shaddai groet ik jullie met de woorden OMAR TA SATT.

Onderschat de energieën die vandaag naar jullie zijn gebracht niet. Zij hebben een zeer krachtig effect. De dualiteit begint te verbrokkelen. Tegenwoordig kunnen jullie veel ruimteschepen van Ashtar zien – verschijningen. Open je ogen en zie wat je ziet. De goddelijke realiteit komt eraan. Als er iets in je dagelijks leven gebeurt wat je belast, denk er dan aan dat je vandaag veel krachtige energieën in je hebt opgenomen.

Waar je die energieën ook hebt verankerd, leg je handen even op die plaats en een golf van kracht zal je treffen. Want jij bent de boodschapper, een lichtwerker, een pionier. Jij draagt zoveel goddelijke realiteit in je en met elke ademhaling geef je die door.

In deze tijden worden de uitingen van de energieën in de dualiteit scherp in de gaten gehouden, je kunt tegenwoordig zelfs met open ogen verschijnselen zien aan de hemel.

Er wordt zo onmetelijk van jullie gehouden en met elk woord breng ik jullie energie van de goddelijke realiteit. De woorden van Kryon “De waarheid vindt zijn weg” die hij jullie in het begin, lang geleden, vertelde, zullen worden bewaarheid in de nieuwe tijd.

Daarom, wees dapper, ook al voel je je soms verdeeld. Wij werken, met jullie toestemming, veel aan jullie en dienen jullie voor het hoogste goed. Alles is voorbereiding, ook al kan dat soms zeer pijnlijk zijn, maar zij brengen jullie naar waar de goddelijke Realiteit op aarde is. Dus luister naar de woorden die Kryon heeft gesproken: “Jullie verdienen het!”

A NI O’HEVED O’DRACH.

AN’ANASHA.