Kryon: Veranderingen op Lady Gaia. Het nieuwe bewustzijnsniveau. / door Sabine Sangitar

Kryon: Veranderingen op Lady Gaia. Het nieuwe bewustzijnsniveau.

Doorgegeven via Sabine Sangitar / 2 juni 2010.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Kryon.

Ik groet jullie allen en ieder apart met de dragende woorden van de lichttaal, OMAR TA SATT. Laten wij nu beginnen om allen die vanachter de sluiers hier aanwezig zijn om bij jullie te zijn te verwelkomen. Zij komen jullie eren, vasthouden en aanraken. Het is een samenkomen van de dimensies. Zelfs als je die lichtwezens niet kunt zien kun je ze zeker voelen.

Gevoel is, als je dat toestaat, erg duidelijk. Als je jezelf ervan bewust bent dat er een lichtwezen nu bij je is, je aanraakt en onmetelijk van je houdt zoals je bent dan is dat echt iets wonderlijks. Dat zijn de momenten die heel belangrijk zijn in deze tijd van grote verandering.

Met elke structuur die ineenstort aan de buitenkant, met elke structuur die oplost waar ooit een mens zich aan vasthield, vervalt er ook een oud patroon in jullie. Die verandering in je is overduidelijk, dient je en is dienstbaar aan de bredere visie en aan jou zelf.

Maar het voelt vaak onbenaderbaar voor jullie en niet tastbaar. Twijfels komen over jullie maar alles wat je ooit hebt gedaan, wat je ooit hebt geloofd is echt in je verankerd. Soms voel je je leeg, alsof je afgesneden bent en vol twijfels. Nu komt er een lichtwezen van de hoogste orde en spreekt tegen je en zegt: Verwelkom dat alles, hoe het ook voor je voelt. Het brengt de naar het nieuwe energetische niveau van je bewustzijn. Het sterkt je en bereidt je voorop wat eraan komt.

Natuurlijk begrijpen wij hoe jullie zijn en daarom is de groep lichtwezens met speciale krachten aanwezig om ieder van jullie lief te hebben, te liefkozen en te eren om de energie over te brengen. Leun achterover en geniet van het moment. Bevrijd jezelf van alle angsten en alle zorgen. Laat gewoon gebeuren wat er gebeurt want dit is de hoogste vorm van spiritualiteit.

Als twee mensen van elkaar houden en elkaar vertrouwen schept dat een veld van hoge energie. Dat kan erbij aansluiten. Maar zogauw als er een aan begint te twijfelen hapert de verbinding.

Alle schoonheid die was opgebouwd begint te verbrokkelen. Opeens zal de mens die twijfelt de ander waar hij zo van hield met andere ogen gaan bekijken. Opeens vallen hem veel onbeduidende dingen op. Dat gaat gelijk op met de spirituele energie van dat moment. Veel in jou valt je op op een manier waarvan je dacht dat je die allang achter je had gelaten. Soms komt er twijfel in je ziel en maakt dit je erg boos omdat je die twijfel opzij wilt schuiven. Maar soms lijkt het erop dat er iets is dat het steeds verhindert. Voel daarom nu wat die groep, de engelen, hoogste lichtwezens die hier echt aanwezig zijn op dit moment. Voel dit nu heel diep in jezelf en laat dit even zo gaan.

Elk patroon in jou dat in gruzelementen valt brengt je een nieuw patroon: het energetische patroon van hoge kwaliteit dat je de verandering brengt die in deze tijd nodig is. Wij hebben deze groep engelen uitgenodigd om een energetische transmissie te doen die de deuren opent naar de harten van ieder individu en die maakt het mogelijk om op dit wonderlijke moment van gratie te voelen wat er echt in je gebeurt.

Met geluiden van de goddelijke Realiteit beginnen de lichtwezens met de transmissie. Voor elk van jullie zal die transmissie persoonlijk zijn en geheel aansluiten op de energie die je op dit moment nodig hebt om te voelen en jezelf te zien in de hele familie van je spiritualiteit. In jouw diepe liefde en vergevingsgezindheid.

Als patronen in jou in duigen vallen komen er nieuwe patronen tot leven en dat hoeft niet goed voor je te voelen. Laat mij je dit uitleggen. Laten wij het woord patroon eens loslaten en het ervaring noemen. Het is dus ook zo dat je ervaringen in je loslaat die je hebt gehad in je hele leven. Ook al waren deze ervaringen je niet behulpzaam, zij hebben je wel gesteund. Maar deze ervaringen vallen nu uiteen en dat is heel verwarrend voor je omdat je niet begrijpt wat er gebeurt. Jij kijkt ernaar als pijnlijk maar in werkelijkheid ontwikkelen zich nieuwe patronen die lijken op een zielenster. Stralend, mooi en versterkend met nieuwe ervaringen. Deze ervaringen zullen je tonen dat jouw spiritualiteit, dat alles wat je bent en alle veranderingen je verder zullen brengen, je sterker maken voor je taken tijdens de ascensie – de mensen bijstaan en ze dienen.

Ook buiten jullie zijn er vele patronen en structuren die uiteenvallen. Ook daar ontwikkelen zich nieuwe patronen en dus ook ervaringen. Ervaringen die mensen toestaan om een nieuw bewustzijnsniveau binnen te gaan, om situaties te bezien vanaf een ander standpunt en naar een hoger niveau te gaan.

Als Lady Gaia zichzelf ontlaadt zullen er aardbevingen en vulkaanuitbarstingen komen, maar Lady Gaia of de spirituele wereld zijn niet voor alles verantwoordelijk. Er zijn ook machtige mensen die vreselijke dingen uitdragen, die hun kracht misbruiken en die gebruiken waar het de meeste schade toebrengt: in de oceanen. Want daar zijn de zijn de hoogste engelenwezens die als eerste incarneerden en die nooit de energie van Lucifer in zich opnamen. Het is een poging om haar te vernietigen maar zij zullen in niets succesvol zijn.

Het is voor jullie belangrijk om te weten dat zij die de macht misbruiken weten wat zij doen. Het is van belang te weten dat op dit moment de hele wereld op een lager niveau trilt door dit vreselijke misbruik van macht. Het heeft verschrikkelijke consequenties als de hoogste engelenwezens die op jullie planeet zijn geïncarneerd, worden aangevallen.

Maar houd je blik niet gericht op deze machtigen, niet op het duister, niet op dit misbruik van macht maar richt je blik op de macht van liefde, beantwoord je vrienden, broeders en zusters uit de oceanen met liefde en zend ze kristallen uit de goddelijke Realiteit.

Vele machtigen zullen hun macht misbruiken, zij zullen alles proberen om de aarde in de lage energie te houden. Maar liefde is sterker. Misschien vraag je jezelf af waarom wij niet tussenbeide komen? Wij zullen dat niet doen want de Wet en het plan van God zijn dat liefde vanuit zichzelf zal overwinnen. Wij zullen alleen tussenbeide komen als dat nodig zal zijn. Wij zullen niet toestaan dat de planeet door mensenhanden wordt vernietigd. Dan zouden wij ingrijpen.

De dolfijnen en de wezens in de oceanen, de walvissen die hun lied zingen en het raster van liefde hebben opgericht, lijden enorm. Zij weten echter wat er gebeurt. Laat dus met de hoogste intentie van helderheid zien dat jullie sympathiseren met de hoogste lichtwezens op je planeet.

Zie het verschil tussen medelijden en sympathie want als je medelijden hebt vergroot je het lijden. Sympathie houdt in dat je jouw liefde gebruikt. Gebruik de aangeboden mogelijkheden en blijf onze broeders en zusters steunen door kristallen te sturen en door je gebeden. Ook al zijn zij hoge engelenwezens, zij voelen veel pijn.

Dus laten wij om te besluiten om gezamenlijk de kristallen ELEXIER, PRADNA and ENA naar de grote lichtwezens in de oceanen te sturen. Ga diep in de intentie van je Zelf en activeer je hartstraal. Leg de drie kristallen op de top. Als vanzelf zullen de kristallen hun weg vinden met de hartstraal.

Zo is het gegaan.

Het is voor Kryon belangrijk om toe te voegen dat veel mensen die betrokken waren bij wat wij een incident noemen, niet weten wat er gebeurt. Sommigen wisten het heel goed en het is hun doel om deze grootse schepsels te vernietigen. Zij weten namelijk dat deze energie nodig is tijdens de ascensie.

Niets gebeurt zomaar en Kryon zegt jullie vanaf het nu-moment dat wij hebben besloten: De groep engelenwezens blijft 48 uur van jullie tijd bij jullie. Vandaag zullen zij ieder een lichtwezen brengen dat 48 uur bij jullie blijft. Dit lichtwezen zal jullie aanraken, van je houden, met je spreken en energie naar je sturen. Na 48 uur zal de groep weer terugkeren naar de goddelijke Realiteit en weer met Kryon samengaan.

Dit zijn speciale momenten en geschenken die wij jullie in deze tijd kunnen brengen waarin jullie zo verward zijn.

Het is ook belangrijk om te weten dat voor degenen die op een zeer hoog bewustzijnsniveau zijn de almachtige energie zeer sterk instroomt. Zij voelen nu een sterke energie in zich die zij niet kunnen verklaren. Ook een grote kracht kan zich soms energetisch vermommen en zo kunnen grote macht en sterkte zich tonen als angst. Maar dat zal snel opgelost worden.

De almachtige energie is dus de hoogste vorm van energie die naar jullie toegebracht kan worden. En zelfs als je denkt dat het onmogelijk is ben je stabieler in je aspecten en in je hele systeem.

Laat ons als conclusie de woorden uitspreken die zoveel betekenen: Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham.

Misschien kun je het lichtwezen dat jou 48 uur begeleidt om zijn naam vragen. Hoe vaak hebben jullie gewenst om de namen te kennen van de lichtwezens waaruit Kryon bestaat! Misschien is dit het moment en de mogelijkheid om dit zelf uit te vinden.

AN’ANASHA.