Kryon: Veranderingen. Uit het collectief breken. Lichtlichaamssymptomen. /door Sabine Sangitar.

Kryon: Veranderingen. Uit het collectief breken. Lichtlichaamssymptomen.

Sabine Sangitar. / 4 maart 2009.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon, de magnetische meester, jullie vriend. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT.

Terwijl de boodschappen van Kryon door het medium stromen bouwt zich een energieveld op van grote importantie voor ieder van jullie en voor deze periode. Jullie hebben de boodschap gekregen dat dit het jaar van verandering is, een jaar vol tegenstellingen, een jaar vol moeilijkheden.

Alweer zijn de energieën van Lady Gaia veranderd en kunnen jullie zien en voelen wat dit voor jullie betekent. Er wordt een veld geschapen, hier en nu in deze zaal, een veld vol magnetische liefdesenergie, een veld van energetische healing, een veld van reinigende energieën die naar jullie worden gebracht en die heel belangrijk voor jullie zijn.

Kryon stuurt de boodschap van verandering naar jullie toe. Alles wat jullie in deze tijden op de planeet ervaren, wat jullie angst aanjaagt of jullie neerslachtig maakt is een groot geschenk aan het einde van de dag. Het is een geschenk voor een nieuw leven dat is verbonden met verschillende verwarringen die de mensen voelen en niet thuis kunnen brengen. Het energetische patroon heeft zich verheven. Daarom kunnen emoties niet meer verborgen blijven. Jullie hebben ongetwijfeld in de gaten dat jullie vaak je stemmingen niet meer onder controle hebben, dat jullie op en neer gaande emoties ervaren. Maar aan het einde van de dag is het een geschenk.

Voordat Kryon de boodschap van de nieuwe tijd doorgeeft vraagt hij jullie: Ga naar de diepte van je ziel. Adem het licht van de liefde en voel jullie goddelijkheid, jullie licht diep in jullie en verenig al jullie chakra’s.

Breid jezelf naar alle richtingen uit als een zon. Als jullie klaar zijn geef dan toestemming zodat er drie verschillende energieën kunnen worden doorgegeven die heel belangrijk zijn.

De magnetische liefdesenergieën, genezende energieën en reinigende energieën zullen stromen. Leg jullie handen neer met de handpalmen naar boven. Met elke ademtocht openen jullie jezelf meer en worden steeds rustiger. Vraag de energieën om in jullie te stromen. Zij zullen hun weg vinden en zich ankeren waar jullie dat nodig hebben want deze tijd op Aarde is niet gemakkelijk voor de mensen.

Wij hebben jullie verteld – in vele boodschappen – dat niets blijft zoals het was. Als jullie naar buiten kijken kunnen jullie raden wat het betekent voor de structuren die al lang geleden begonnen te breken. Voordat de grote verandering plaatsvindt zal er een tijd zijn waarin de mensen zich angstig en verward zullen voelen. Maar dat deze structuren ineen zullen storten is de conditie van de ascensie want de dualiteit is een illusie.

De oude energie verkruimelt, hij valt uiteen. De nieuwe energie arriveert – zelfs jullie lichamen voelen het. Meer dan ooit voelen jullie de lichtlichaamsymptomen in jezelf. Maar ook dit is een geschenk. Voel hoe de energieën naar jullie toe worden gebracht en hoe zij in jullie systemen circuleren. Jullie absorberen en accepteren hen dankbaar. In deze tijden als alles verandert, als de mensen blijkbaar niets kunnen vasthouden, is een van de belangrijkste boodschappen die wij kunnen brengen deze: Leer je eigen gedachtesysteem op te richten anders zal het collectief voor jullie denken en als jullie toestaan dat het collectief voor jullie denkt kunnen jullie je niet voorstellen hoe dat zal zijn. Het collectief verkeert in angstige gedachten vol zorgen.

Wij kunnen jullie de boodschappen van de nieuwe tijd toesturen. Wij kunnen jullie de energieën sturen die jullie nodig hebben maar jullie zijn de boodschappers van God op Aarde. Jullie zijn gekwalificeerd en hebben deze mogelijkheid in je om jezelf en je houding te veranderen, jezelf buiten het collectief te stellen en aldus de ervaring hebben van vrijheid van je eigen persoonlijkheid en je eigen gedachten. De collectieve kracht is in deze tijd voor het collectief zeer sterk. Hoor daarom nog eens de boodschap van Kryon: Word dat wat jullie zijn! Word dat wat jullie altijd zijn geweest! Herken de goddelijkheid in jullie!

Nu is de tijd gekomen om het te begrijpen – niet alleen met het intellect maar met het hart – dat is een eerste recht van jullie om persoonlijke vrijheid te bereiken en een geestelijke houding die goed is voor jullie door de nieuwe tijd binnen te gaan zonder angst, zonder zorgen en vol moed en vreugde.

Zelfs als jullie denken niet in staat te zijn om de dualiteit nog langer te verduren, als jullie alles om je heen zien instorten, hoe jullie misschien je baan kwijt kunnen raken, hoe jullie symptomen hebben van het lichtlichaam zijn jullie moedig genoeg om te weten: Dit is de worsteling en ik heb de macht om op zo’n manier te leven dat ik voorspoed heb. Meer dan ooit manifesteren jullie gedachten zich aan de buitenkant als jullie hen van binnen hebben geankerd. Hoe meer jullie geestelijke houding verandert, hoe meer jullie leven zal veranderen. Jullie zullen je realiseren dat deze moed die jullie steeds meer verzamelen jullie een stap kan laten zetten die je hele leven zal veranderen.

Zelfs als jullie denken dat jullie vastzitten aan het collectief, afhankelijk zijn van het collectief, luister dan naar de boodschap van Kryon:”Afhankelijkheid is een illusie.”

Jullie zijn vrije personen met een vrije wil en zijn toegerust met alles wat jullie nodig hebben. Met al jullie mogelijkheden zijn jullie de boodschappers van God op Aarde. Vorm je leven zoals jullie dat willen. Accepteer dat recht dat in jullie ziel zit want in deze tijden laat je ziel het zien als er iets niet goed is. Jullie ziel begint op de deur te kloppen, jullie te roepen, het jullie te laten zien. Hij roept en fluistert jullie toe: Kijk naar mij, luister naar mij. Ik ben jou en jij bent mij. Wij zijn een.

Niet alleen de economische structuren storten ineen maar ook de medische. Dat is ook een geschenk. De mensen gaan zich herinneren dat er zelfgenezende krachten in het lichaam zijn en dat er planten op Aarde zijn die hierbij geweldig kunnen helpen. De mensen moeten gaan begrijpen hoe belangrijk conversaties zijn – niet de conversaties tussen het ene intellect en het andere, maar de conversaties van hart tot hart.

De mens gaat weer leren naar elkaar te luisteren. Zij zullen leren om elkaar in de ogen te kijken en zichzelf tegelijkertijd te ontdekken. De veranderingen kunnen niet gestopt worden en dat is het grootste geschenk waar jullie zelf aan mee kunnen werken. Dat jullie de energie en de kennis dragen van wat het betekent om veel dingen maar te laten gaan die alles voorheen voor jullie zo moeilijk maakten. Loslaten is soms een moeilijk proces in de dualiteit.

Wees het loslaten, het loslaten van een baan, van een partner, van gedachtepatronen die steeds maar weer opkomen. Dit vereist moed, maar jullie dragen de moed in je. Ieder van jullie heeft deze moed in zich want de energie van God is moed. De energie van God is liefde en jullie zijn de boodschappers van God, grote lichten in een menselijk lichaam, schijnbaar nog steeds gevangen in een dualiteit. Maar het nieuwe komt eraan en het komt steeds dichterbij. Er kan alleen maar iets nieuws komen als het oude eerst is afgebroken. Stop niet tussen die twee energieën in, wachtend, lijdend, angstig, maar neem een beslissing naar het pad van ontwaken, welk pad je daarvoor ook uitkiest.

Maar neem een beslissing. Neem een beslissing voor jezelf want als jullie zelf HEEL zijn, als jullie zelf zijn gereinigd, als jullie er zelf klaar en moedig voor zijn om de kansen toe te laten, kunnen jullie zoveel andere mensen helpen. Jullie zouden hier niet zijn, in deze zaal, als er geen vonk was, een licht ergens in jullie dat jullie zegt: Jullie benen hebben jullie tot hier gebracht. Jullie zijn in de stoel gaan zitten en dat betekent iets – meer dan jullie kunnen bevroeden. Jullie ziel heeft laten zien dat het goed is om de veranderingen te accepteren en dat de energieën die jullie vandaag worden gebracht jullie goed zullen doen en jullie helpen om de moeilijkheden in de dualiteit meester te worden.

Voel nu de merkwaardige genezingsenergie van Rafael. Voel het diep in je want jullie staan voor een beslissing. Als dat zo is, gebruik dan deze mogelijkheid als de energie van Lady Amethist door jullie heen stroomt zoadat jullie hier en nu kunnen beslissen. Jullie worden overspoeld met de magnetische liefde van Kryon en als alles schudt, zullen jullie dichter bij elkaar kruipen. Jullie zijn een eenheid gedragen door het ochtendgloren van het bewustzijn en liefde.

Omdat het derde lichtlichaam van de mensen is geactiveerd staat de ziel het niet meer toe dat de emoties zich nestelen in de lichaamscellen. Dat is ook een groot geschenk. Er zijn veel mensen die zich spiritueel heel ver hebben ontwikkeld. Pioniers met uitgebreid licht, lichtwerkers en genezers. Veel van deze mensen dragen de last van emoties in zich. Zij straffen zichzelf als zij een emotie voelen van kwaadheid of droefenis.

Zij denken dat zij dan niet langer spiritueel zijn. Geloof mij, zelfs deze emotie zet zichzelf om en is liefde aan het einde van de dag. Zet nergens druk op. Jullie zullen zien dat zij steeds minder werken. De maskers die de mensen voor zichzelf hebben gebouwd zullen afvallen en het licht zal verschijnen, het licht van glorie. Want in waarheid zullen jullie je tegengestelde zien als jullie in zijn ogen kijken en een glimlach jullie ziel aanraakt.

Probeer jullie woorden zorgvuldig te kiezen. Beschadig niemand met woorden want achter elk woord zit een energiepatroon. De mensen leren weer om liefhebbende woorden te spreken want het energetisch patroon van de nieuwe tijd is liefde.

Jullie hebben een hoge energietransmissie ontvangen maar de hoogste transmissievorm is de adem van God en daarom zullen jullie de adem van God vandaag voelen die naar jullie is toegestuurd. Laten wij vandaag dus de adem van God voelen die jullie sterkt en de energieën in jullie opslaat die naar jullie zijn gezonden. Laten wij dus de adem van God voelen. Kryon vraagt jullie op te staan en je handen op je hart te leggen.

Kryon wil het nog steeds even hebben over de belangrijkste lichtlichaamsymptomen die zoveel mensen in deze tijd hebben. Veel mensen lijden aan allergie, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, ontstekingen aan de gewrichten, een gevoel van moeheid en heel veel mensen tobben over deze symptomen van het lichtlichaam want nadat jullie bij de dokter zijn geweest en die vertelde dat er niets aan de hand is zullen jullie weten dat het symptomen van de nieuwe tijd zijn.

Hoe ga je met deze symptomen van het lichtlichaam om? In de dualiteit, de manier waarop jullie het hier ervaren zijn zij pijnlijk en proberen zij, en soms lukt dat ook, angst te veroorzaken. Maar luister naar de woorden van Kryon. Hoor de waarheid en de liefde van de woorden die worden overgebracht als Kryon de boodschap zendt: Het is een nieuw begin. Het is een teken van de tijd. Het is een teken voor het feit dat de veranderingen al hebben plaatsgevonden. Het is belangrijk om bij deze symptomen naar je ziel te luisteren, dat jullie weten wat zij betekenen. Maar geef jezelf niet zomaar over aan deze symptomen want zelfs dat kunnen jullie veranderen door jullie manier van denken en door te weten wie jullie zijn. Jullie dragen alles in je om jezelf hiervan te verlossen. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met ademhalen is het een teken dat de nieuwe magnetische energie is gearriveerd en jullie cellen klaar zijn om te veranderen en Prana in te ademen. Het is de tijd van veranderingen. Accepteer deze veranderingen als een uitdaging en als een geschenk. Ieder van jullie draagt zoveel mogelijkheden in zich. Gebruik deze mogelijkheden. Ook al hebben jullie soms het gevoel dat de Hoge Raadsleden en de engelen niet bij je zijn, zijn wij altijd bij jullie. Bij elke ademtocht die jullie nemen begeleiden wij jullie, als jullie dat toestaan.

Laat ons als afscheid deze hoogenergetische woorden uitspreken: Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham.

En zo is het.

Kryon.

AN’ANASHA. (Dank je wel)