Kryon: Vrijheid creëren. / via Natascha Lossie

Kryon: Vrijheid creëren.

Natascha Lossie / 20 september 2010

Kryon en de nieuwe tijd.

De laatste tijd zijn er veel rampen geweest. Hierdoor hebben veel mensen het gevoel dat ze het ergste kunnen verwachten en dat ze bang moeten zijn dat misschien alles ten onder gaat.
En dat is juist niet wat je moet doen. Angst is namelijk de schepper van alles wat je niet wilt, want de vibratie van angst is er een die negativiteit aantrekt. Zou je voortdurend bang zijn dan gebeuren en voortdurend vervelende dingen. Dat betekent dat je steeds bewuster moet worden van wat je uitzendt.

Als je uitzendt dat je iets ergs kan overkomen, dan trek je dit onbewust aan. Zelfs als je dit niet uitspreekt.

Je kan wel de gedachte van binnen omkeren en denken “er kan mij niks overkomen”. Alles wat je denkt heeft ook een vibratie en als je denkt “mijn leven is goed”, dan is dit wat je aantrekt.

De meeste mensen zijn hier niet erg bewust van en creëren continue een realiteit die zij niet willen. Dan is er vervolgens de aandacht die hieraan geschonken wordt, door het te delen met anderen. Hierdoor ontstaat opnieuw een krachtiger vibratie rondom hetzelfde item wat we niet wilden, maar toch wordt de vibratie opnieuw gecreëerd.

Nu je weet hoe het werkt kun je vanaf nu je eigen leven en je omstandigheden hercreëren.
Dankbaar zijn en aandacht geven aan wat je wel wilt zijn de sleutels naar geluk en een goed leven.

De tips die ik je kan geven zijn:

1. Richt je aandacht op wat je wilt en niet op wat je niet wilt

2. Zorg dat je elke dag je dankbaarheid uitspreekt over de dingen waar je tevreden over    bent

3. Vraag om wat je wel wilt

4. Wees lief voor jezelf en zeg regelmatig tegen jezelf wat je goed gedaan hebt

Dit was Kryon

Copyright © 2010 Natascha Lossie

**************************************************************

Is het je ook opgevallen dat er steeds meer mensen zijn die uit balans raken? Dat is een gevolg van de veranderingen die plaatsvinden in het energieveld van de aarde. Er zijn allerlei verschuivingen binnen de magnetisch veld, die zorgen voor onbalans. Deze zorgen voor emotionele klachten en fysieke problemen.

Vraag je niet af waarom dit je overkomt. Sta jezelf toe om naar binnen te keren en onverwerkte pijnen en emoties te verwerken. Het is onvermijdelijk!

Heb je je ooit afgevraagd of je leven makkelijker kon zijn, of dat er meer is dan hetgeen je nu hebt? Onze ziel wil dat wij ons verder ontwikkelen en dat we loskomen van onze oude belemmeringen. Onze ziel wil dat we gaan zien wie we werkelijk zijn.

Het onbegrensde potentieel wat we tot nu toe aan het onderdrukken en ontkennen zijn geweest mag nu zichtbaar worden. We zijn klaar om te ontwaken!

Velen zeggen dat 2012 het einde der tijden is. Het is niet het einde, maar een nieuw begin! We komen in een tijdperk dat moeiteloos, vreugdevol en overvloedig is. Dit gaat niet vanzelf, omdat mensen nog vastzitten in oude onverwerkte emoties, gedachtestructuren en angsten. Deze moeten eerst worden losgelaten en daarvoor in plaats dient er vertrouwen te komen en een andere denkwijze.

We zijn hier op Aarde om te leren en onszelf te verwerkelijken. We krijgen levenslessen, die we vooraf kiezen. We zijn als ziel nog bewust dat we vrije keuze hebben, maar zodra we geboren worden zijn we dit vergeten. Dit vergeten is nodig om de lessen te kunnen leren. Veel zielen hebben ervoor gekozen om in dit leven alles te ervaren en zelf te ontdekken, wat wel en wat niet deel van hen is. Dat betekent dat veel zielen die nu op Aarde zijn, hebben gekozen om op te groeien in omstandigheden die niet bij hen passen. Dit zorgt voor de meeste groei, maar ook voor de meeste emoties.

Dit was Kryon.

Copyright © 2010 Natascha Lossie http://www.kryonhealing.com.

Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding toegevoegd is.