Kryon: Vuurtoren en toortsdrager. Open een nieuwe deur. De tijd van lijden is voorbij. / door Sabine Sangitar

Kryon: Vuurtoren en toortsdrager. Open een nieuwe deur. De tijd van lijden is voorbij.

Sabine Sangitar / 6 augustus 2008.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT. 

De groep van Kryon stroomt binnen. De groep heeft vandaag de intentie om genezing en animo voor het leven te zenden.

Afhankelijk van wat jullie nodig hebben zullen de engelen naast jullie zitten, achter jullie staan, voor jullie staan boven jullie instromen en aan jullie voeten zitten met de intentie om genezing te brengen en animo voor jullie om te leven – in de hoge en lichtvolle frequentie die door de groep wordt gedragen. De energie van Kryon verspreidt zich vol licht en liefde over de zaal, vol van magnetische energie. De harten van wie hier aanwezig zijn verbinden zich met het raster van liefde en het Goddelijk Gedachteveld. Een kort gesproken gebed laat het Goddelijk Gedachteveld jullie meer aandacht brengen. Jullie begrijpen in je hart dat jullie boodschappers van God zijn, met fundamentele macht om te accepteren wat er vanavond gebeurt, wat de engelen, de energie van Kryon en het Goddelijk Gedachteveld jullie geven.

Laat ons daarom de Heer inroepen, het Oog van God, samen met de woorden Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‘Tsebayoth.

Als jullie de energie inademen zullen jullie voelen hoe het Oog van God jullie beschermt, zachtjes, liefheeft en toch versterkt, want jullie zijn een deel, een deel van Al Wat Is. Jullie zijn in de dualiteit en daarom eren de engelen jullie zo.

Ga naar je meest innerlijke zelf, adem het lied van liefde in en voel hoe de groep en de engelen jullie aanraken. Met meer uitdrukking dan welk woord ook – genezing op alle niveaus, animo om te leven in alle situaties – is de intentie die door de groep wordt gedragen.

Als op een gouden dienblad willen zij de energiefrequenties aan jullie aanbieden. Kryon wil graag dat jullie deze energiefrequenties aannemen die met hun magnetische energie zo belangrijk voor jullie zijn. Jullie kunnen volledig gezond zijn en vol van levenslust. Ook al lijkt het er in sommige situaties voor jullie niet op, dit is voor jullie gepland. Dus zal het zo voor jullie zijn want jullie zijn de dragers van het licht.

Door jullie moed, door jullie openheid en door jullie vertrouwen sturen jullie de energie naar de mensen in de dualiteit, brengen jullie vrede waar er koortsachtige haast is en liefde waar de slapenden zijn. Jullie bedekken de dualiteit met jullie prachtige netwerk. Jullie zijn meer dan jullie weten van het hoogste bewustzijn, hier en nu, uitgekozen om dat te doen wat voor jullie bedoeld is. Alle mensen die deze woorden van Kryon in zich opnemen zullen aanvoelen hoeveel sterker de energie is geworden. Jullie zijn sterk en vol liefde. Ondanks dat hebben jullie het aangedurfd om met je ene voet in de dualiteit te staan en met de andere in de Goddelijke Realiteit. Vul de tussenruimte met liefde want dan hebben jullie alles ontvangen wat jullie nodig hebben want liefde is machtiger en sterker dan alles wat jullie kunnen ervaren in de dualiteit. Alleen de hoge energie van liefde kan de lage energie doordringen. Wees nooit bang voor de lage energie. Hij kan jullie liefde niet bereiken. Jullie worden beschermd. Vuurtorens en fakkeldragers van deze eeuw, er wordt onmetelijk van jullie gehouden.

Adem op een ritme dat goed voor je is en open jezelf voor de groep. Voel hoe deze wezens vol liefde en kracht voor jullie neerknielen. Geef hen toestemming om jullie de energiefrequenties te geven door jullie lichtlichaam zachtjes aan te raken, jullie aura. Ju kunt in elke situatie vreugde voelen. Jullie zijn goddelijke wezens en jullie spirituele openheid stelt jullie in staat om je goddelijke macht op Aarde te leven, niet te manipuleren maar jezelf toe te staan te zijn wie je bent.

Schep voor jezelf een leven waarin je gelukkig bent, vol van overvloed en zin in het leven, harmonie en gezondheid. De bewakers van licht en liefde hebben ermee ingestemd om hier te zijn als jullie je intentie uitdrukken zodat genezende frequenties en frequenties van liefde door jullie heen stromen. De energie begint te stromen.

Steeds als jullie klaar zijn om deze prachtige geschenken in je op te nemen zullen jullie ook iets van deze geschenken doorgeven aan anderen. Alleen al door jullie aanwezigheid bereiken jullie anderen. Het geweven raster van liefde draait en deze liefdesenergie, jullie sterrenbroers en zusters groeten jullie. Luister naar de woorden van Kryon: Hoe luider alles klinkt in de dualiteit, hoe meer opgewonden de tijd zal zijn, hoe vrediger jullie zullen zijn. Hoe meer mensen twijfelen, hoe meer vertrouwen jullie zullen hebben. Jullie zijn het goddelijk licht op Aarde en het Oog van God kijkt naar jullie. Velen van jullie hier in de zaal kunnen voelen hoe dichtbij de engelen zijn, hoe de magnetische energie stroomt en de hartenergieën zich verbinden met elkaar als een grote familie. Sta jezelf toe om het geluk te accepteren, Sta jezelf toe om tevredenheid, vreugde en genezing te accepteren,

In het NU waarin de zaal is gevuld met deze hoge energie zullen jullie in staat zijn om het te ervaren. Velen van jullie denken in hun intellect aan het verleden en de toekomst, maar wees in het NU, in de aanwezigheid van de hoogste energie en herken jullie mogelijkheid dat jullie lichtdragers zijn. Hoe meer jullie jezelf herkennen en weten dat alles voor jullie mogelijk is, en jullie meer dingen voor anderen kunnen doen. Soms leven mensen in drama maar dat is het drama van de dualiteit. Sluit de deur, laat het gordijn vallen en begin opnieuw. Open de deur naar liefde, open de deur naar vreugde, van overvloed. Laat het drama voor de deur liggen. Op elk moment van jullie leven kunnen jullie opnieuw beslissen.

Welke deur zouden jullie willen openen? Willen jullie het drama en de verstrengeling terug hebben? Of willen jullie de deur naar liefde openen? Alle mogelijkheden zijn jullie in deze tijd gegeven. Meer dan ooit manifesteert alles zich heel snel. Daarom is het zo belangrijk dat jullie de juiste deur openen voor jezelf. Laat het verleden het verleden. Jullie hebben een prachtig leven voor je liggen. Verstrengel jezelf niet in de dualiteit, niet in de problemen van alledag, maar richt je energie en je focus op de oplossingen.

Jullie potentieel is zo groot. Wees in vreugde, wees aardig voor jezelf, net als wij. Sommige mensen voelen zich leeg in deze tweedeling, met een voet in de dualiteit en met de andere in de goddelijke Realiteit. Maar deze ruimte gaat gevuld worden met de attributen van jullie Zelf, met jullie goddelijke macht, met jullie liefde. Dan zal alles wat jullie zo erg hebben verlangd bewaarheid worden. De tijd is voorbij. Draag deze pijn niet langer, deze emotionele pijn die jullie al zolang met je meedragen. Open jezelf voor alle soorten liefde. Kryon ziet elk van jullie in deze zaal. Voor sommigen is er al veel veranderd en anderen hebben zich geopend voor menselijke liefde. Als jullie toch eens zouden kunnen zien wat wij zien. In de lineaire tijd waarin jullie alles in een mum van tijd kunnen manifesteren. Jullie tijd versnelt. De energieën versnellen. Liefde zelf, het Goddelijk Gedachteveld wil jullie bevrijden van alle pijn. Het Goddelijk Gedachteveld geeft de impuls voor de druppels van zegeningen. Gods adem zal door het universum gaan als een fontein van licht en naar jullie gebracht worden met een kracht die jullie nog nooit gevoeld hebben, want juist vandaag is het tijd om dit met gemak te accepteren.

Kryon vraagt jullie: Sta op en neem de druppels van zegening in je op, het geschenk, en Gods adem in jezelf.

Voel de adem van God in je. Voel hoe de engelen nog dichterbij zijn gekomen. Bij velen van jullie zal binnenkort een klein wonder gebeuren. Let op een wonder. Zij verhelderen de kamer met de energieën van goddelijkheid. Juist vanavond waren de energieën uitzonderlijk hoog en dat was door jullie mogelijk, lichtdragers, die zijn bijeengekomen en je hebt opengesteld. Er gebeurt zoveel in de dualiteit, zoveel verandering, maar jullie zijn de tempel van vrede en jullie zijn degenen die erop uitgaan en de harten raken van de mensen. Ieder van jullie draagt de toorts met opgeheven hoofd. Vol liefde ontsteken jullie een raster van liefde. Kryon, die zo onmetelijk van jullie houdt, wil jullie gedag zeggen in de derde taal want de geluiden, de frequenties, bevatten een hoog vibrerende frequentie die jullie zal vergezellen en veranderen, als jullie dat toestaan.

Ik wil het nogmaals herhalen: De tijd van lijden is voorbij. Sluit de deur. Laat het drama buiten. Open de deur van liefde, van overvloed, van gezondheid en van vreugde. Dat alles schept vrede voor jullie. Sta jezelf een goed leven toe.

Ook al begrijpen jullie de geluidsfrequentie niet met jullie geest, jullie ziel zal het opnemen als jullie klaar zijn als Kryon zegt:

Elei elei nostre diano elei eleia onar.

AN’ANASHA