Kryonhealing / via Natascha Lossie

Kryonhealing

Natascha Lossie
23 maart 2010

Velen zeggen dat 2012 het einde der tijden is. Het is niet het einde, maar een nieuw begin! Jullie komen in een tijdperk dat moeiteloos, vreugdevol en overvloedig is. Dit gaat niet vanzelf, omdat mensen nog vastzitten in oude onverwerkte emoties, gedachtestructuren en angsten. Deze dienen te worden losgelaten en vertrouwen, liefde en overgave mag ervoor in de plaats komen.

Jullie ziel wil dat je je verder ontwikkelt en dat je loskomt van je oude elemmeringen.

Jullie ziel wil dat jullie gaan zien wie jullie werkelijk zijn.

Er is veel moois op komst, we gaan namelijk naar een tijdperk waarin moeiteloosheid, vreugde, liefde en eenheid centraal staan. Telepathie en intuïtie zijn kwaliteiten die in deze nieuwe tijd sterk aanwezig zijn. Om de overgang te maken naar dit bewustzijnniveau is het nodig om je los te maken van de oude lagere vibraties (zoals angst en oude ballast). Deze zitten in ieder mens, die komt uit de 3 dimensionale tijd waarin wij zaten. Door de oude vibraties los te laten krijgt je leven een nieuwe wending met veel positiviteit.

De Kryon healing maakt het lichaam vrij van energieën die niet meer passen bij de nieuwe tijd.

Kryon healing

De healing helpt de overgang van ons oude bewustzijn naar het nieuwe bewustzijn te maken.

Het zou veel moeizamer gaan als er niet allerlei nieuwe vormen worden aangereikt die het overgangsproces vergemakkelijken.

De healing wordt door Kryon overgebracht, maar is afkomstig van een bron die verbonden is met het bewustzijn van Sirius. De energie is bedoeld om mensen te helen en te helpen los te komen van ons lagere bewustzijn.

Niemand ontkomt aan de verandering in bewustzijn, maar de één zal er langer over doen dan de ander. Voor iedereen is het een vrije keuze in hoeverre de oude patronen reeds in dit leven los te laten.

Een hoger bewustzijn zorgt ervoor dat je eigenwaarde toeneemt, dat je meer zelfrespect krijgt en intuïtiever en telepathischer wordt. Meer mogelijkheden om een liefdevoller bestaan te creëren komen daarna vanzelf.

Je dient een cyclus van 5 healings te doorlopen om het healingproces compleet te maken. Het is mogelijk om meerdere cycli te ontvangen. Hoeveel er nodig zijn is afhankelijk van wat iemand nodig heeft. Kosten van 1 cycli: totaal( 5 x 45 min) €125.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ria de Bruin

0614835116

Copyright © 2010 Natascha Lossie www.kryonhealing.com

Deze informatie heeft Kryon via channeling doorgegeven over de healing tijdens een workshop:

Beste aanwezigen ik ben Kryon voor jullie aanwezig om jullie te helpen met het verhogen van jullie bewustzijn. Het is dus tijd om jullie te vertellen wat er gaande is op aarde. Ik weet dat jullie er klaar voor zijn, anders zouden jullie hier niet zitten. De mensheid is er ook klaar voor en het is nu onomkeerbaar. Het proces is namelijk al tientallen jaren geleden in gang gezet.

De aarde werd al een tijd voorbereid om meer licht te kunnen gaan dragen. De omslag heeft al heel wat natuurrampen veroorzaakt! We zijn al meerdere keren hevig geschokt geweest door alle ellende die we zagen. Toch is hiervoor een reden en het lijkt onwaarschijnlijk, maar de aarde heeft hierdoor heel veel spanningen kunnen loslaten. Het was niet voor niks!

Waarom zijn jullie hier? Jullie zijn hier omdat jullie een healing gaan ontvangen, waarmee jullie DNA teruggezet gaat worden in multi dimensionale vorm die het oorspronkelijk had. De 10% die maar gebruikt werd zal nu pas een duidelijke verklaring vinden.

Het DNA is namelijk niet wat het lijkt voor jullie wetenschap. Het is veel groter, veel veelomvattender dan jullie tot nog toe wisten. De 12 lagen van het DNA, waarover jullie misschien al hebben gelezen zijn dankzij andere channelers reeds benoemd. Het is voor Natascha geen passende opdracht om dit opnieuw te channelen, dus ik heb haar verzocht de informatie te beluisteren. Nu is zij op de hoogte tot zover dat nodig is. Zij heeft een indruk van de opbouw van het DNA en zal dat aan jullie uitleggen. De kracht die de energie heeft werkt op het DNA op een manier die lastig uit te leggen valt aan mensen die leven in het 3 Dimensionale bewustzijn. Dat zijn jullie de afgelopen duizenden jaren geweest. Doordat jullie uit dat bewustzijn komen, al zijn jullie daar ook al uit los aan het komen, is het nog moeilijk te bevatten. Toch ga ik het vertellen.

Er is een bewustzijn op aarde dat bestaat uit goed en kwaad, uit donker en licht, uit verschillen. Dit noemen we dualiteit. Deze dualiteit hoort bij het 3 Dimensionale bewustzijn.

Dit bewustzijn hebben we gecreëerd om als ziel te evolueren. Het was namelijk nodig voor de mensheid om te ervaren wat pijn is. Want zonder pijn was de mensheid niet in staat om te ervaren wat licht was. Omdat mens zijn soms erg pijnlijk kan zijn hebben veel mensen veel negatieve gedachten en angsten ontwikkeld. Dit is allemaal opgeslagen in het DNA en geeft zowel emotionele als lichamelijke problemen. Door de healings kunnen oude emotionele en lichamelijke pijnen worden losgelaten en wordt het lichaam vrijgemaakt van lagere energieën.

De healing heeft het vermogen om het DNA te herstellen en terug te brengen in de oorspronkelijke staat zoals deze in aanleg aanwezig is. Dit betekent dat het lichaam zich gaat regenereren en dat gifstoffen het lichaam verlaten.

Vanuit jullie optiek is het misschien soms vervelend, dat jullie de pijnen voelen die jullie lichaam verlaten. Maar weet dat dit vervuiling is die anders voor verstoringen zorgt in jullie lichaam. Dus je kunt het zien als een grondige schoonmaakbeurt.

Wie niet vrijkomt van deze lagere energieën, zou problemen kunnen gaan ervaren op het gebied van gezondheid, maar ook op het vlak van relaties, financiën, sociale situaties en overheden. Dat komt omdat alles wat opgeslagen ligt in het DNA bepaalt wat je leven je geeft.

Dat betekent dat de healings ervoor zorgen dat je loskomt van 3D problemen. Dit waren namelijk lagere energieën. hs.

Dit was Kryon. Copyright © 2010 Natascha Lossie www.kryonhealing.com